2018

Krävs fler åtgärder få fler i jobb

2018-12-06 Direkt/DI Trader med flera

Nyhetsbyrån Direkt skriver från ett seminarium arrangerat av IFN: "För att lågutbildade utrikes födda ska komma i sysselsättning krävs att man använder sig av alla till buds stående medel – såväl utbildning som subventionerade anställningar, visstidsanställningar och fler enkla jobb med lägre ingångslöner. Den slutsatsen drar professor Lars Calmfors och fem andra arbetsmarknadsekonomer i boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se