2018

Rödare av emigration?

2018-12-11 Barometern

I en ledare skriver Barometern om forskning av bl.a. Erik Prawitz, IFN:  "Ny forskning menar att emigrationen till Amerika stärkte socialdemokratin lokalt. Rönen förklarar emellertid inte att Götalandsdelen av Sverige på det hela taget är ett område med starka borgerliga partier."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se