Institutet i media

Institutet i media – 2019

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2019-01-23 Svenska Dagbladet

Annie Lööf: ”Jag är lika besviken på M och KD”

I en nyhetsartikel intervjuar SvD Annie Lööf (C). Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "På senare tid har flera svenska ekonomiprofessorer hakat på en internationell trend och talat om behov av höjda kapitalskatter och uppräknade bidrag. Bland annat Lars Calmfors har sagt att för stora inkomstskillnader kan vara politiskt riskabelt."


2019-01-23 TV 4 Nyhetsmorgon

Så mycket sänks skatten för de som tjänar mer än 100.000: "Ekonomerna tycker det är bra"

Lars Calmfors är en i studion när TV 4 Nyhetsmorgon diskuterar den ya regeringens ekonomiska politik. På sikt, säger Calmfors, ska man satsa på försvaret etc, som kostar väldigt mycket, och jag kan känna en viss oro att man i slutändan kommer att höja utgifterna så att finanspolitiken blir svag på lång sikt.


2019-01-21 Reatid.se

Per Lindvall: Offentliga sektorns sparande ogenomtänkt

Per Lindvall skriver i Realtid.se om "den nya regeringen borde sänka eller höja skatterna är en ickefråga". I samband med överenskommelsen mellan S, MP, C och L förklarar han att Lars Caslmfors, IFN, är anser att "överenskommelsen är underfinansierad".


2019-01-20 Aftonbladet

Så gör du för att komma in på Handels

Jan Guillou skriveri en krönika i Aftonbladet att "friskolekoncernen Viktor Rydberg är den i särklass största leverantören av studenter till Handels". I sammanhanget nämns att Magnus Henrekson, [IFN], och Jonas Vlachos [Stockholms universitet och affilierad till IFN] har utrett att det mellan åren 1997 och 2007 ”skett en exceptionell utveckling när det gäller elever som går ut gymnasiet med MVG i alla kurser, 20,0 i slutbetyg”. Forskarna pekade i detta sammanhang särskilt ut fyra skolor, de från friskolekoncernen Viktor Rydberg, skriver Guillou.


2019-01-18 Dagens Nyheter

Assar Lindbeck: Nya regeringens hyresreform är en farlig idé

Det nya regeringsunderlag har enats om att släppa hyrorna fria för nyproducerade lägenheter. Förslaget sågas av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, i en intervju i DN. Han ser idén som "otillräcklig och vårdslös". "Dessutom är det en riskabel politik. Det gigantiska efterfrågeöverskottet som finns skulle ju kanaliseras mot nyproduktionen. Det kan bli en explosion i hyrorna där" säger Lindbeck.


2019-01-18 Borås Tidning

Vad är sant? Att det som nu väntar är nödvändigt

I en ledare skriver Borås Tidning att blocköverskridande fyrpartiöverenskommelse måste ge verklig förändringar: "Inte minst vad avser arbetsmarknadspolitiken." Tidningen hänvisar till forskning av Per Skedinger, IFN.  "De förändrade turordningsreglerna innebär större flexibilitet åt båda håll [...] Den effekten har exempelvis [...] Per Skedinger, kunnat visa".


2019-01-17 Lärarnas Tidning

”Lärosätena försöker tiga ihjäl kritiken”

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas i Lärarnas Tidning som frågar "Du har länge kritiserat ”det pedagogiska etablissemanget”, vad har du fått för reaktioner?" Henrekson svarar; "Nästan inga, man försöker tiga ihjäl kritiken. När jag varit inbjuden till högskolor har jag haft önskemål om att pedagogikprofessorer ska vara med och debattera. Det har bara skett i Lund, ingen annanstans. De vet att de har empirin emot sig. "


2019-01-17 SR/Studio Ett

Studio Ett

Per Skedinger, IFN, intervjuas i Studio Ett om turordningsreglerna i Las. Han ger en analys av forskningen på området och förklarar att de företag som delvis undantas från dessa regler, blir mer benägna att anställa arbetalösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De anställda är dessutom mer sällan borta pga sjukdom.


2019-01-17 Expressen

De har ingen aning om hur de ska stoppa SD

Expressen skriver om den tillträdande regeringen: "Lars Calmfors [IFN], skrev i DN i våras att de ökade klyftorna i Sverige beror på minskad omfördelning via skatte- och bidragssystemet, och föreslog därför höjda skatter och uppräknade transfereringar. Motivet? Att säkra den politiska och sociala stabiliteten'. Forskningen har hängt med. Men inte politikerna."


2019-01-16 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Kommunerna kommer inte att klara välfärden framöver”

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Lovisa Persson m.fl. att kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget försämras kraftigt inom den närmaste framtiden. I en SNS Konjukturrådsrapport 2019 har de identifierat "fyra nödvändiga förändringar", bl.a. färre riktade statsbidrag till kommunerna.


2019-01-16 Arbetet

Ska vi göra motstånd nu?

Daniel Suhonen skriver i Arbetet om Björn Elmbrantsbok Marknadens tyranni. Han menar att S förlorat kampen om idéerna." Ekonomer som Assar Lindbeck [IFN], Svenskt Näringslivs direktörer och Timbros konglomerat av tankesmedjor har bedrivit ett ideologiskt gerillakrig på tusen fronter mot en arbetarrörelse som trodde sig ha vunnit för alltid och vare sig behövde forma några idéer, slåss för sin politik eller hålla sig med några intellektuella."


2019-01-16 ETC

Forskare: Basinkomst behöver testas i större skala

ETC skriver från ett seminarium om basinkomst där Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, talade i ämnet. "Välfärdsforskaren Andreas Bergh menar att det i princip alltid är svårt att dra slutsatser utifrån experiment utförda i andra länder, dels för att de sker i en liten skala men framförallt för att kontexten är annorlunda."


2019-01-15 Uppsala Nya Tidning

Uppgörelse utan tydlig vinnare

Johan Rudström skriver i UNT att fyrpartiuppgörelsen i sig inte ger anledning till oro. Ekonomerna  Lars Calmfors, IFFN, och Harry Flam, har båda kritiserat den förra regeringen för att ha sparat för lite. "Ändå gör de nu olika bedömningar av uppgörelsen. Enligt Calmfors innebär de ökade utgifterna ”en stor risk för statsfinanserna” (SvD 12/1)" skriver Rudström.


2019-01-14 Dagens Samhälle

”Hjärtefråga för C att rasera Arbetsförmedlingen”

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver debattören Johan Berg att privatiserad Arbetsförmedling inte kommer att lösa landets utmaningar. "Ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] är tydlig – en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett."


2019-01-14 Arbetet

”UFO:n argumenterar för basinkomst”

Arbetet skriver om basinkomst/medborgarlön: "Från vänster till höger förs nu allt fler tankar fram om att införa basinkomst eller medborgarlön. Men de politiska partierna ligger lågt i frågan. En förklaring är att det är för många ”UFO:n” som argumenterar för basinkomst, hävdar välfärdsforskaren Andreas Bergh [IFN]."


2019-01-14 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Make utredningsväsendet great again

Andreas Bergh skriver i en krönika på DN:s ledarsida, med anledning av reformer som S, MP, C och L har kommit överens om, att utredningar historiskt sett är avgörande för både tillkomst och genomförande av reformer i Sverige. Han fortsätter: "[...] nästan samtliga liberaliseringar föregicks av ett grundligt utredningsarbete som bidrog till att skapa en samsyn om verklighetsbeskrivning och förändringsbehov".


2019-01-14 Nyhetsbyrån Direkt/DI Trader med flera

Nyheter i korthet

I notiser från 12-14 januari skriver Direkt:" Nationalekonomen Lars Calmfors tycker att risken för statsfinanserna är stor om den uppgörelsen mellan mittenpartierna blir verklighet, eftersom skattesänkningarna och utgiftsökningarna är fler än besparingarna. (SvD lör)."


2019-01-12 Ekonomiekot Lördag

"Sparare säljs som på en boskapsmarknad"

Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, intervjuas i Ekonomiekot Lördag om pensionssystemet. det handlar bland annat om att ett antal PPM-fonder upphör. "Att antalet fonder minskar är ju inte ett problem för de flesta sparare" säger Elinder. Han föärklarar att förändringen ligger i spararnas intresse.


2019-01-11 Svenska Dagbladet

Lars Calmfors: ”Stor risk för statsfinanserna”

Lars Calmfors, IFN, intervuas i SvD Närtingsliv om utkastet till överenskommelsen mellan S, C, L och MP. Han menar att om "samarbetet ska fungera så måste det bygga på en mer fundamental samsyn. Inte bara att man ger och tar i en förhandling, för att få igenom sina gamla krav".


2019-01-11 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Hejarklacksmentaliteten gör politiker dummare än vad de är

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida om migrationspolitik. Han refererar till "experiment i syfte att undersöka hur stora skillnader mellan olika grupper som krävs för att människor ska vara beredda att gynna den egna gruppen på bekostnad av andra". Bergh skriver: " Vilken godtycklig gruppering som helst tycks vara tillräcklig för att människor på allvar ska börja favorisera sina egna."


2019-01-11 Helagotland.se

Utan regleringar spårar marknaden ur

I en krönika Gotlands Folkblad/Helagotland.se skriver Barbro Engman: "Inte ens de mest marknadsliberala partierna tror att medborgarna gynnas när marknaden släpps lös". Hon hänvisar till Lars Calmfors, IFN och skriver att han är "övertygad om att marknadshyror kommer att leda till stora hyreshöjningar. I en artikel på DN-debatt menar han att staten därför måste ingripa".


2019-01-10 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Varför diskuteras inte återvandring mer?

Özge Öner, IFN, skriver i en kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida om Europakommissionens syn på återvandring. Hon jämför med Sverige: Det är märkligt att i landet som tog emot fler flyktingar per capita än någon annan medlemsstat under flyktingkrisens kulm, är det fortfarande stigmatiserande att föreslå eller öppet diskutera behovet av återvandring, liksom vilka strategier som kan underlätta processen.


2019-01-09 Dagens Nyheter

”Den belgiska bostadsmarknaden är ingen marknadsdröm”

Sandro Scocco, utredningschef Bostad 2030, skriver i en replik på DN Debatt att "det skulle vara en stor samhällsvinst om regeringsförhandlingarna leder till att marknadshyror införs". Han hänvisar bl.a. till Daniel Waldenström, IFN: "Waldenström konstatera på bloggen Ekonomistas under rubriken ”Myten om den orörliga bostadsmarknaden” att 'Den generella rörligheten är hög och flyttkostnaderna generellt låga i Sverige jämfört med andra länder.'"


2019-01-09 Göteborgs-Posten

Göteborgs osunda maktkoncentration

I en ledare skriver Adam Cwejman i GP att många kommunala bolag riskerar att skapa intressekonflikter för politikerna. Han hänvisar till forskning av bl.a. Andreas bergh, IFN: "Det finns  stöd för att offentliga bolag kan vara mer effektiva på att leverera nytta än motsvarande verksamheter organiserade inom förvaltningar. Men risken finns, vilket är studiens slutsats, att det sker en osund sammanblandning mellan olika intressen."


2019-01-05 Le Figaro

Les «gilets jaunes» ou l'illustration de la théorie des insiders/outsiders sur le marché du travail

Le Figaro skriver att kampen mot arbetslöshet inte längre prioriteras i den politiska debatten. De "gula västerna" drivs ju i huvudsak av anställda och egenföretagare. Det handlar om insiders överväganden för att "förklara arbetsmarknadens styvhet, särskilt i verk av Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet) och Dennis Snower, med andra ord personer som har ett jobb och vill behålla det, i motsats till de arbetslösa [...].


2019-01-05 Kristianstadsbladet med flera

Nils-Eric Sandberg: Från dräng till professor

I en gästkolumn i bl.a. Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg om "Roland Andersson från Everöd gjorde en inspirerande klassresa". I detta sammanhang nämner han Assar Lindbeck, IFN och Stockholmls universitet, som en av få ekonomer  som "tillämpade ekonomisk analys på ett antal olika områden".


2019-01-04 SVT Nyheter

Expert: Märkligt att arbetsrätten bromsar regeringsbildningen

Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog intervjuas av SVT Nyheter om att arbetsrätten har blivit en laddad fråga i regeringsförhandlingarna: "Tommy Iseskogs uppfattning att arbetsrätten inte behöver vara en stoppkloss i förhandlingarna får medhåll av ekonomiprofessor Lars Calmfors och nationalekonomen Per Skedinger i en artikel i Dagens Industri. Calmfors och Skedinger pekar på flera möjligheter till kompromisser."


2019-01-04 Svenska Dagbladet

”Kvinnliga invandrar­företagare viktiga för integrationen”

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet Näringliv skrtiver bl.a. Mats Hammarstadt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, att kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som har framgång i sitt företagande anställer i hög grad andra kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. De förklarar samtidigt att "andelen kvinnor med utländsk bakgrund som startar och driver egna företag har ökat under de senaste årtiondena". 


2019-01-03 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Det här är min önskelista för ett blocköverskridande samarbete

Lars Calmfors, IFN, beskriver i en kolumn på Dagens Nyheters ledarsida sin önskelista för en kommande regering. Enkla jobb, en avreglerad hyresmarknad, lägre marginalskatter men högre skattekvot, är några av hans förslag.


2019-01-03 Svenska Dagbladet

”Digitalt lyft ett måste för svensk välfärd”

I ett debattinlägg i SvD skriver Mårten Blix, IFN, med flera att en kommande regering måste ta tag i frågan om digitalisering av vården: "Såväl sjukvården som omsorgen behöver en ökad förutsägbarhet i spelregler och förutsättningar. Om offentlig sektor rullar på i dagens hjulspår kommer skillnader mellan stad och land att vidgas ytterligare."


2019-01-03 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Tidningen blev mer ”demokratisk” – och mindre läsvärd

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur om vad de redaktionella ändringarna på New York Review of Books betytt för läsarna. Han berättar om nya medier, som till skillnad från NYRB "har skapat ett innehåll av hög kvalitet och utan spår av ängslighet och på så sätt lyckats få donationer från läsare och lyssnare".


2019-01-02 Wirtschaftliche Freiheit

Zerfällt die Europäische Union?

Tyska Wirtschaftliche Freiheit skriver om att EU är i kris. Assar Lindbeck, IFN oc h Stockholms universitet, nämns: Ytterligare en kris hotar: krisen på den europeiska inre marknaden. Många européer ser välfärdsstaten "den västerländsk civilisations triumf" (Assar Lindbeck).


Aktuell forskare

Roger Svensson

Ämnesområde: Entreprenörskap,FoU-politik, immateriella rättigheter, penningpolitik och subventioner i näringslivet.
 

Några av de frågor Roger Svensson försöker besvara i sin forskning:

  • När är det effektivt att staten stöder innovativa företag och entreprenörer?
  • Hur bör immateriella rättigheter utformas så att de blir samhällseffektiva?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se