Institutet i media

Institutet i media – 2019

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2019-05-22 Kvartal

Är en gemensam flyktingpolitik önskvärd?

Skillnaderna är för stora mellan EU-länderna för att de ska kunna ha en gemensam flyktingpolitik – Sverige beviljar exempelvis många fler asylansökningar än Portugal, förklarar Magnus Henrekson och Özge Öner, IFN, samt Tino Sanandaji, HHS, i Kvartal. Att utjämna dessa klyftor skulle hota att slita isär unionen och rasera de historiska framgångar Europa uppnått med EU-projektet, förklarar de.


2019-05-22 Folkbladet

Med kunskap och karaktär

Widar Andersson skriver på ledarsidan i Folkbladet om IFN:s seminarium där boken ”Glädjeparadoxen” av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji. presenterades. Han skriver: "Men Glädjeparadoxen pulvriserar effektivt alla samband mellan att ha roligt i skolan och kunskapstillväxt. Snarare gäller de motsatta sambanden. Därför står vi inför ett kulturellt skifte i skolan: En stat som bestämmer vad kunskap är, lärare med auktoritet som direktundervisar elever i klassrum, mer prov och slutprov, mer ordning och större säkerhet."


2019-05-22 Nyheteridag

Ekonomiprofiler varnar: Gemensam migrationspolitik hotar EU:s existens

Nyheteridag skriver om en artikel i Kvartal där Magnus Henrekson och Özge Öner, IFN, samt Tino Sanandaji, HHS, varnar för försök att skapa en gemensam migrationspolitik för EU. "Enligt författarna skulle en omfördelning för att öka mottagandet i länder som idag tar emot få migranter förmodligen bara göra att 'fler söker sig till Europa', snarare än att minska trycket på mer generösa länder som Sverige," skriver Nyheteridag.


2019-05-21 TV4 Nyheter

Exportbolag varnar för svag svensk krona

En svag krona minskar omställningskraven på företag: stt rationalisera och förbättra produktiviteten, göra teknologiskiften etcetera. Och det gör industrin mindre konkurrenskraftig, säger Magnus Henrekson, IFN, i ett inslag i TV4 NYheter som handlar om den svaga svenska valutan. 


2019-05-21 Svenska Dagbladet

Podd: Avskaffad värnskatt inget hot mot jämlikheten

I en podd från Svenska Dagbladets ledarredaktion diskuterar Lydia Wålsten med bland annat Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om ojämlikheten är ett problem i Sverige och vad ett avskaffade av värnskatten kan betyda för jämlikheten.


2019-05-21 Sveriges Radio/Studio Ett

"Gör skolan tråkigare och jobbigare för eleverna"

Gabriel Heller Sahlgren, IFN och LSE, debatterar sin bok Glädjeparadoxen i SR/Studio Ett. Forskningen tyder på att det finns en målkonflikt mellan inlärning och elevernas glädje i skola," sa Heller Sahlgren. Han påpekade att svensk skola fallit i internationella undersökningar och att vi borde satsa mer på kunskap och inlärning.


2019-05-21 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Ska vi bry oss om Sveriges framtid?

Janerik Larsson skriver på SvD:s ledarsida från ett IFN-seminarium: "Den svenska skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse är ämnet för en nyutkommen bok som är en verklig tankeställare inte bara för skolintresserade utan för alla som bryr sig om Sveriges framtid."


2019-05-20 Svenska Dagbladet

”Gör skolan tråkigare och jobbigare för eleverna”

Den progressiva pedagogikens fokus på glädje, elevdemokrati och elevledda metoder har haft negativa effekter på kunskapsinhämtningen, skriver Gabriel Heller Sahlgren, IFN, och Nima Sanandaji på SvD Debatt. De menar att skollagen och läroplanerna bör ändras så att elevers plikt att jobba hårt i skolan betonas.


2019-05-19 Svenska Dagbladet

”Sverige behöver en social bostadspolitik”

I en replikpå SvD Debatt skriver Markus Kallifatides, ordförande i S-föreningen Reformisterna, att "den 'infasning' av marknadshyror i det krympande beståndet av äldre hyresrätter [...], allt annat lika, innebära inget annat än ytterligare en gigantisk värdeöverföring till privatkapitalets händer – ett ämne som till exempel Assar Lindbeck [IFN] behandlat."


2019-05-19 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: I klimatpolitiken bör man akta sig för att lägga alla ägg i samma korg

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida att "den globala uppvärmningen utgör den kanske största utmaningen som mänskligheten stått inför". Han bl a om klimattullar: "Det bästa bidrag som de nordiska länderna kan ge till att bekämpa klimatförsämringen är genom teknikutveckling som kan komma andra till del."


2019-05-18 Berlingske

Forskere stiller ubehageligt spørgsmål: Anvender vi klimamilliarderne amoralsk og forkert?

Danska Berlingske skriver om en rapport med bl a Lars Calmfors, IFN, som författare. Rapporten visar att "i stället för att spendera tre miljarder dollar på att sänka koldioxidutsläppen i de nordiska länderna, borde de nordiska regeringarna spendera pengar i till exempel Polen."


2019-05-17 Realtid.se

Professorn: Glöm att du kan tjäna på kronan

Professor Lars Oxelheim, IFN, intervjuas i Reatid.se. Han förklarar att det är extremt riskabelt att göra affärer på prognoser som avviker från den gällande marknadskursen av den svenska kronan: "Marknaden är effektiv i den bemärkelsen att all tillgänglig information redan finns inbakad i kursen. Timingen av en inbakad ändring är del av problemet där dessutom alla andra centralbanker kan ändra på bilden över den svenska kronans utveckling."


2019-05-15 fPlus

Forskning: Därför är amerikanskt riskkapital det bästa för Sverige

fPlus har intervjuat Joacim Tåg om ny forskning. "Det är en myt att svenska investerare bryr sig mer om lokal jobbtillväxt än vad utländska investerare gör. Det är snarare så att svenska investerare som har bättre koll på regelverken lättare kan rekonstruera, flytta eller göra sig av med lokal arbetskraft", säger Tåg till fPlus.


2019-05-14 Expressen

En replik utan svar för flyktingkrisens förlorare

Att det finns exempel på mindre kommuner som lyckas bra med integrationen är inget nytt. Detta förtar dock inget av resonemanget i min artikel, skriver Mats Hammarstedt i en replik i Expressen.


2019-05-14 Kansan Uutiset

Professorit neuvovat Pohjoismaita panostamaan uuteen teknologiaan omien päästöjen vähentämisen sijaan

De nordiska ländernas största inverkan på det globala klimatet är inte att minska utsläppen, utan på Cleantechs know-how, skriver Kansan Uutiset. "Det är dyrt för oss att öka våra utsläppsminskningar, så det kan mycket väl vara mer kostnadseffektivt och klimatvänligt att utnyttja utsläppshandel och finansiera utsläppsminskningar från andra länder", säger Lars Calmfors, IFN, till tidningen.


2019-05-13 Fastighetsnytt

Förförande medvind i makroekonomin

Fastighetsnytt har intervjuat Lars Oxelheim, IFN. Han förklarar att morgondagens tillväxt kommer hämmas av dagens skuldsättning. "När man räknar på den ekonomiska tillväxten per capita är det dåliga utfallet delvis ett resultat av migrationen, givetvis, men när man tillika tittar på tillväxten som helhet och ser att den till stor del är ett resultat av makroekonomisk medvind, då blir bilden alarmerande."


2019-05-13 Dagens Nyheter

Jan Eklund: Varför vill unga studenter tysta sina lärare?

DN Kultur skriver Jan Eklund om ett inlägg av Johan Wennström, IFN, i Svenska Dagbladet Kultur:  Det handlar om yttrandefriheten i universitetsvärlden: "Ta det stilla, kids. Starka argument vinner i längden. Sippa tankeförbud är livsfarliga" uppmanar Eklund.


2019-05-13 Svenska Dagbladet

Maria Ludvigsson: Tillväxt är inte meningen med skolan

I en ledarei Svenska Dagbladet skriver Maria Ludvigsson om en rapport av Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren, IFN: "Men det händer att vi som tycker ungefär lika har helt olika argument för samma förslag. Jordahl och Heller Sahlgren argumenterar inte för att människans förmågor ska utvecklas för att det är ett mål i sig själv, utan för att det ökar tillväxten."


2019-05-11 Liberala Nyhetsbyrån/Helagotland

Glöm inte bort nyttan med nätläkarna

I en ledare skriver i Helagotland Joakim Broman, Liberala Nyhetsbyrån, "det är viktiga att inte slå sönder den innovation som den digitala vården innebär. Tillgängligheten i den svenska primärvården är bedrövlig [...]" Han hänvisar till en artikel av Mårten Blix, IFN, och Johanna Jeansson i Ekonomisk debatt (nr 3 2018).


2019-05-10 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Är Sveriges tid som stormakt i entreprenörskap över?”

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, att den positiva svenska välståndsutvecklingen till stor del har sin grund i en framgångsrik strukturomvandling i näringslivet efter 1990-talskrisen. Men nu visar nya data att det svenska entreprenörskapet avstannat.


2019-05-10 Fokus

Svep: S och M tappar i ny mätning

Fokus skriver att "rapportförfattarna Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl  [IFN] föreslår på DI debatt att öka andelen friskoleelever och den lärarledda undervisningen."


2019-05-11 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: En läsarfråga om incitament

Janerik Larsson skriver på SvD ledarsida om ett debattinlägg av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, i DN: "För framtidens välståndsskapande finns det anledning ta del av det intressanta resonemang i dagens DN-debatt. De har i en rapport visat att reformer bör genomföras som ökar incitament för företagen att finna nya affärsmöjligheter, nyttja den nya tekniken, experimentera och växa – lokalt såväl som globalt."


2019-05-10 Omni

”Entreprenörskapet i Sverige har stannat av”

Omni skriver i en notis om ett debattinlägg i DN av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN: "Det svenska entreprenörskapet har varit i världsklass sedan strukturomvandlingar i näringslivet efter 1990-talskrisen. Men nu börjar det att stanna av."


2019-05-10 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Hur länge ska drevandet mot tänkare få pågå?

SvD Kultur skriver Johan Wennström, IFN, att "drevandet mot folk verksamma inom universitetsvärlden måste få ett slut". Han berättar om den konservative filosofen Sir Roger Scruton som utsågs till att leda en statlig kommission i Storbritannien men utnämningen drogs tillbaka efter ett intensivt Twitter-drev.


2019-05-10 Dagen

KD är varken höger eller vänster

Hans Eklind, riksdagsledamot (KD), hänvisar i ett debattinlägg i Dagen till att "Assar Lindbeck, professor emeritus i nationalekonomi [IFN och Stockholms universitet] har sagt: 'Ett normlöst samhälle skulle vara ett ruskigt samhälle. Myndigheter och lagar räcker inte för att kontrollera våra beteenden. Därför är normer viktiga.'”


2019-05-09 Dagens Industri

Satsa på begåvade barn för välfärdens skull

Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren, IFN, rekommenderar i ett debattinlägg i Dagens Industri "ur ett ekonomiskt perspektiv en utbildningspolitik som tar sikte på elevernas kunskapsutfall genom att slå vakt om och utveckla friskolesystemet, införa centrala avgångsprov i slutet av grund- och gymnasieskolan, samt förändra läroplanen och lärarutbildningen så att lärarledd undervisning uppmuntras".


2019-05-08 SR/Studie Ett

Studio Ett 8 maj

Johan Wennström, IFN, är med om kommenterar partiledardebatten i Riksdagen i radions Studio Ett. Diskussionen handlar bl a om statsministerns uttalande att EU-valet handlar om att bjuda motstånd eller ge makt till högerexterimism. "Det är snarare ett inrikespolitiskt inlägg. Det handlar om Sverigedemokraterna" sa Wennström.


2019-05-06 fPlus och Arbetsmarknadsnytt

Lågbetalt jobb ökar sysselsättning bland utsatta

Simon Ek, doktorand vid Uppsala Universitet och knuten till IFN, intervjuas av fPlus om nya typer av permanenta ”enkla jobb” med lägre löner. Han säger att "Det finns ingen mirakelmedicin, men ska vi få in personer med mycket låga kvalifikationer i sysselsättning i större utsträckning än idag tror jag att det är svårt att undvika den här typen av åtgärder".


2019-05-06 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Gör socialism folk till fuskare?

Janerik Larsson skriver på ledarsidan i SvD om ett blogginlägg av Niclas Berggren, IFN. Berggren förklarar att "den östtyska socialismen verkar ha ökat benägenheten att fuska". Det handlar också om tillit. "En intressant sak är att effekterna håller i sig och finns kvar på lång sikt", skriver Larsson.


2019-05-05 Svenska Dagbladet

Özge Öner: De vinner på lättjan hos vänstern

Özge Öner, IFN, skriver i en kolumn på SvD:s lerdarsida om en debatt mellan de kontroversiella tänkarna Jordan B Peterson och Zlavoj Žižek. Hon skriver att ingen av dem skulle vara lika kända om det inte var för vänsterliberalernas intellektuella lättja. "I mångt och mycket personifierar de det faktum att på 2000-talet definieras intellektuella inte av sina idéer, utan av sina fiender."


2019-05-04 Blekinge Läns Tidning

Det behövs fler vuxna vuxna bland eleverna

Den svenska skolan har problem. Stök, bråk, hot och våld ökar, och nu måste detta verkligen fixas innan fler barn går miste om kunskap och hamnar snett i livet" skriver BLT i en ledare och hänvisar till en kommande bok av Gabriel Heller Sahlgren.


2019-05-03 Avesta Tidning med flera

Stor klädkedja överger Falun – satsar på Borlänge: "Dålig försäljningsutveckling under en längre tid"

Avesta Tidning med flera skriver om utvecklingen inom handeln: ""För knappt en månad sedan kom en rapport från Institutet för näringslivsforskning som visade att Falun var den kommun i landet där antalet jobb inom handeln minskat mest av samtliga undersökta kommuner".


2019-05-03 Realtid.se

Sverige behöver en samlad FoU-strategi som inkluderar näringslivet

Realtid.se publicerar ett debattinlägg av Tobias Krantz och Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv. De skriver utifrån en rapport av Roger Svensson, IFN.  "Nu är det dags för politiken att ta nästa steg. Sverige behöver en samlad strategi för FoU som innehåller bedömningar och förslag inom en rad olika samhällsområden."


2019-05-02 fPlus

Statsvetare: Inget nytt med det politiska landskapet

Nyhetstjänsten fPlus uppmärksammar en artikel i Kvartal av Johan Wennström, IFN. "Wennström menar att det, tvärtemot hur det brukar beskrivas, inte finns något nytt politiskt landskap."


2019-05-02 Örebronyheter och Njus.me Sweden

Äldre investeringsskyddsavtal kan bli kostsamma för Sverige

Örebronyheter publicerar en text utifrån ett pressmeddelande från Tillväxtverket. det handlar om en rapport av Henrik Horn och Pehr-Johan Norbäck, IFN. "Sverige har kvar ett stort antal äldre investeringsskyddsavtal och bör i likhet med många andra länder överväga att omförhandla dessa."


2019-04-30 Padagogiskt Magasin

Orättvisa betyg i matematik i grundskolan

Björn Tyrefors, IFN, intervjuasi Pedagogiskt Magasin on sin forskning. han förklarar att "i Stockholms stad har pojkar lägre betyg i matematik än flickor när de går ut nian. Några månader senare, i början av gymnasiet, gör alla elever på kommunala skolor ett diagnostiskt prov som är avsett att mäta samma kunskaper som betygen och på det presterar pojkarna i stället bättre än flickorna. Det finns starka argument för att det beror på orättvisa bedömningar av pojkarna i grundskolan."


2019-04-29 Göteborgs-Posten med flera

Högutbildade överrepresenterade i EU-valet

Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, intervjuas om sin nya studie som visar att högutbildade, storstadsbor och personer med hög inkomst är överrepresenterade bland valdeltagarna i EU-valen. "När valdeltagandet är lågt tenderar skillnader mellan olika grupper att bli större", säger Öhrvall,


2019-04-29 Dagens Arena

Arbetarrörelsens viktigaste strid

I en ledare i Dagens Arena förklaras att arbetarrörelsens viktigaste strid är att försöka påverka balansen mellan "arbetstagare och arbetsköpare" till de förras fördel. Skribenten hänvisar till forskning om migrationen till USA av bl.a. Erik Prawitz, IFN, som sägs "kasta nytt ljus över den historiska kampen om maktbalansen på svensk arbetsmarknad".


2019-04-28 Skånska Dagbladet

Inrätta krisakut

I en ledare i Skånska Dagbladet hänvisas till ett debattinlägg av Mats Hammarstedt, affilierad till IFN, i Expressen: "han konstarerar att med rådande sysselsättningsläge utgör flyktinginvandringen en kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna kommit till Sverige."


2019-04-29 Kvartal

Det finns inget nytt politiskt landskap

I en artikel i Kvartal skriver Johan Wennström, IFN, om SD:s politiska landvinningar: "Vad som gör SD [...] attraktiva för väljare som har tröttnat på det stora varuhusets utbud är inte i första hand partiets invandringspolitik, utan att SD kan upplevas representera en bredare moralisk profil än vad den etablerade vänstern och högern gör."


2019-04-28 Expressen

De små kommunerna är flyktingkrisens förlorare

Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, skriver i Expressen att pga. bristande integrationen är flyktinginvandringen en "kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna invandrat. Staten bör därför ta ett ökat ansvar för de kostnader den bristande integrationen av flyktingar medför".


2019-04-27 Upsala Nya Tidning

Forskning ger välstånd

Tobias Krantz och Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv, skriver Uppsala Nya Tidning om en rapport författad av Roger Svensson, IFN. De förklarar att det tidigare arbetet med ökad autonomi för universitet och högskolor i kombination med ökad konkurrenssättning av FoU-finansieringen måste få fortsätta.


2019-04-27 Kristianstadsbladet med flera

Nils-Eric Sandberg: Marknad eller diktatur?

I en gästkrönika på ledarsidan i Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg om ”marknadens diktatur”. Marknadsekonomi fick Sverige på mitten av 1800-talet, skriver Sandberg och hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: som betonar att "det finns bara två mekanismer för styrning av resurserna i en ekonomi – marknad eller byråkrati, dvs planekonomi."


2019-04-25 Lag och Avtal

Lagens turordningsregler skyddar främst arbetare

Tidskriften Lag och Avtal har intervjuat Per Skedinger, IFN. I forskning som diskuteras visar det sig att "turordningsreglerna skyddar främst arbetare med lång anställningstid. De bidrar också till högre löner för lågavlönade. Men de har inte samma effekt för tjänstemän. Det visar en jämförande studie mellan Finland och Sverige".


2019-04-25 Ystads Allehanda med flera

Skadliga skatter behöver inte ersättas

I en ledare skriver Ystads Allehanda  och Trelleborgs Allehanda att höga marginalskatter på arbete är skadligt. Skribenten hänvisar till Magnus Henrekson, IFN, som "har skrivit ingående om detta i rapporten ”Kapitalägare då och nu – förmögenheter, beskattning och samhällets syn”.


2019-04-20 VxoNews

Växjöprofessor: kommunerna diskriminerar

Den digitala plattformen vxonews berättar om att Ali Ahmed, professor Linköpings universitet, och Mats Hammarstedt, professor Linnéuniversitetet [och affilierad till IFN] har skrivit på DN Debatt om att personer med arabiska namn diskrimineras av kommuner.


2019-04-19 Hufvudstadsbladet

Finland behöver fler kvinnliga företagare

Kjell Skoglund, vd Finsk-svenska handelskammaren, skriver i ett inlägg i Hufvudstadsbladet om det glastak på arbetsmatknaden som hindrar kvinnor från att avancera: "Vasabördige Joacim Tåg, programchef på Institutet för Näringslivsforskning i Sverige, kallar glastaket för ett 'extremt slöseri av talang'."


2019-04-18 Hemmets vän

Stödet för kristna värderingar ökar

Hans Eklind, (KD), hänvisar i ett debattinlägg i den kristna veckotidningen Hemmet vän till en intervju med Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "Läste nyligen en intervju med Assar Lindbeck ”Ett normlöst samhälle skulle vara ett ruskigt samhälle [...]"


2019-04-16 Dagens PS

Nyanlända peppar varann till företagande

Dagens PS skriver om nyanländas företagande med utgångspunkt i en artikel i DN Ekonomi: "Mats Hammarstedt [affilierad till IFN], som studerat enskilda firmor med anställda 2014, säger till Dagens Nyheter att det förekommer en diskriminering mot utrikes födda på området."


2019-04-15 Hela Gotland med flera

Rädslan håller oss tillbaka

Om nyföretagande skriver Henrik Jordahl i Hela Gotland (SNB). Han refererar till en uppsats som visar att rädslan för att misslyckas inte ger färre nystartade företag lika ofta i länder med större ekonomisk frihet. Jordahl skriver "Detta är goda nyheter för Sverige eftersom delar av vår ekonomiska politik underlättar företagande, bland annat genom en relativt lätt regelbörda."


2019-04-14 Dagens Arena

Nationalstatens återkomst eller mer EU-makt?

I en krönika i Dagens Arena hänvisar Göran Färm, F d Europaparlamentariker (s) till en presenation av boken Europaperspektiv 2019: "Turkisk-svenska Cambridgeforskaren Özge Öner [IFN] är en av få som argumenterar i motsatt riktning. Hon menar att EUs roll på migrationsområdet är så kontroversiell att en gemensam flyktingpolitik i EU saknar legitimitet."


2019-04-12 SNB/HelaGotland med flera

Sinande medelklass

I rapport från OECD har medelklassen i OECD-länderna minskat alltsedan mitten av 1980-talet, skriver SNB i en ledare: Den svenska minskningen är undersökningens största, men det är inte egentligen inte oroväckande i sig. Daniel Waldenström,IFN, förklarar för TT att man inte bör dra för stora växlar på OECD-rapporten.


2019-04-11 TT/Sydsvenskan

Medelklassen hotad av växande klyftor

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas av TT om en OECD-rapport: "välfärdsstatens uppbyggnad under 1900-talet karaktäriserades av en kraftigt växande medelklass. Men när klyftorna ökat tillhör nu en allt mindre andel den köpstarka mittfåran, rapporterar OECD – och trenden är som tydligast i Sverige."


2019-04-11 Dagens Industri

Prioritera forskningsråden i stället för basanslagen

Den nya statliga utredningen av det svenska högskoleväsendet, STRUT, måste göras om från grunden, skriver Roger Svensson, IFN, i Dagens Industri. Han förklarar att utredningen "antar att lärosätena kan förbättra verksamheten med mindre extern insyn och styrning än i dagens system, och detta samtidigt som man vill ta bort de incitament och drivkrafter för hög kvalitet i utbildning och forskning som finns".


2019-04-12 Du&Jobbet

En miljon till på 11 år

Du&Jobbet, en tidning om arbetsmiljö, skriver om den förväntade snabba befolkningsökningen i Sverige. Tidningen refererar till Lars Calmfors, IFN, vad gäller sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är bland de största skillnaderna i Europa."


2019-04-11 SR/Ekot och P4 Jönköping

Små förändringar för privatekonomin

Ett inslag i Sveriges Radio handlar om vårbudgeten. Andreas Berg, IFN och Lunds universitet, säger att budgeten inte innebär några omvälvande förändringar. "Det är ganska få miljarder det handlar om och det delas upp på ganska många olika satsningar där det blir ganska små pengar, så det här är inget som lägger om kursen för svensk ekonomi".


2019-04-11 TT/Smålandsposten med flera

Vårbudgeten: Klyftorna fortsätter att öka

Andraes Bergh, IFN och Lunds universitet, är en av de som intervjuas av TT om vårbudgeten. Om de ökade klyftorna i Sverige säger han: "De har ökat för att de allra rikaste har blivit rikare på grund av ökade kapitalinkomster och det här som hänt i botten. Och det är inte sunt för ekonomin".


2019-04-11 Upsala Nya Tidning

Fler borde kliva ur sina filterbubblor

Sakine Madon, politisk redaktör på UNT, skriver i en krönika att i tider av ökad polarisering behöver vi samtalet. Hon hänvisar till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet. Han "letar efter källor för påståendet att vi skulle ha fått ett 'desinformationssamhälle', och finner att det vanligt förekommande påståendet saknar stöd. Internet kan likaväl påverka demokratin positivt, menar Bergh".


2019-04-10 Quillette

Europe’s New Beggars

Johan Wennström, IFN, skriver i Quillette om fri rörlighet inom EU, att "i motsats till syftet med fri rörlighet har de flesta [tiggarna] inte kommit för att arbeta eller studera, utan för att tigga på de mest orimliga sätt". Wennström skriver: "[...] en elit [i västra Europa] har överseende med destruktivt beteende och omtolkar en nedsättande ur-hand-i-mun-existens som en alternativ livsstil. I slutändan avskräcker detta regeringar från att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla mänsklig värdighet och lindra tiggeriets sociala konsekvenser ... "


2019-04-10 Dagens Nyheter

Studie: Nyanlända inspirerar varandra till företagande

Nyanlända startar oftare företag om de bosätter sig i kommuner med landsmän som är företagare, skriver DN Ekonomi. Skribenten hänvisar till forskning av Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och IFN: "Vissa nyanlända startar egna företag som en sista utväg eftersom de inte får jobb, så det är en komplex fråga. Men de som startar eget och anställer andra med utländsk bakgrund kan spela en viktig roll för integrationen, säger Mats Hammarstedt."


2019-04-10 Arbetsvärlden

Ska kommunerna tvingas ta över AF:s uppgifter?

Arbetsvärlden (tidigareTCO-tidningen) skriver i en ledare att "ingen kan säga hur privatiseringen [av arbetsförmedlingen] ska gå till. Under tiden lämnar AF landsbygden". Skribenten anser att skaran som tror på Almegas, C:s och L:s privatiseringslinje är försvinnande liten bland experterna. Lars Calmfors, IFN, sägs vara en av dessa.


2019-04-09 Smedjan

Det ser bra ut för snygga politiker

Nättidningen Smedjan publicerar en text av Stig-Björn Ljunggren om betydelsen av politikers utseende. Han refererar till forskning av Henrik Jordahl (som är nationalekonom inte statsvetare), IFN. Han sägs inte bara har undersökt "att snyggingar vinner fler väljare, utan också att högerpolitiker allmänt anses vackrare".


2019-04-09 Arbetet

Det är Centern som driver att staten ska överge landsbygden

I ett debattinlägg i Arbetet skriver Johan Berg, Arbetsförmedlingen, att det är centerpolitik som gör att Arbetsförmedlingen lämnar landsbygden: "[...] den framstående ekonomiprofessorn Lars Calmfors [IFN], redaktör för rapporten, konstaterar att den fullskaliga privatiseringen som C föreslår riskerar att gå snett."


2019-04-09 Besöksliv

”Fler finansiärer förstår att besöksnäringen är intressant”

Besöksliv, en nyhertssiteför besöksnäringen, skriver om besöksnäringens forskningsfonds 10 års jubileum. Özge Öner, IFN, var en av talarna. Hon talade om besöksnäringens samhällsroll.


2019-04-09 Vox/CEPR

Credit ratings and structured finance

I en artikel publicerad på Vox.org, Cepr:s policyportal, diskuterar Jens Josephson, Stockholms universitet och affilierad till IFN, och Joel Shapiro, Oxford University, kreditvärderingsinstituts verksamhet. De analyserar förekomsten av ratinginflation när ett sådant institut samtidigt utformar och värderar värdepapper.


2019-04-09 Mittmedia/Dala-Demokraten med flera

Handeln i Falun minskar mest i landet – 270 jobb bort på tio år: "En Borlänge-Ikeaeffekt"

Özge Öner, IFN, intervjuas av Mittmedia om detaljhandelns utveckling som är över lag varit positiv. Men i 130 kommuner har det blivit färre jobb och den största minskningen är i Falun. "Jag har aldrig varit i Falun, men vad jag känner till så har Ikea öppnat i Borlänge. Det liknar det som hände i Uddevalla när Ikea öppnade där. Så jag tror att det är en Borlänge-Ikeaeffekt i Falun".


2019-04-09 ETC

Välfärdskapitalets nyttiga idioter

I en ledare skriver ETC att poängen med en statlig arbetsförmedling är att alla oavsett var de bor ska kunna ta del av samma samhällsservice. ETC hänvisar till en rapport av bl a Lars Calmfors, IFN: Rapporten visar att det finns en risk för [...] att företagen skummar grädden av mjölken och inriktar sig på arbetssökande som har goda förutsättningar att snabbt komma i arbete.


2019-04-08 Freedom Bunker

A Simple Way to Make Housing More Affordable

Freedom Bunker (Libertarian News) tar itu med frågan om överkomliga bostäder. I frågan om hyreskontroll skriver Freedom Bunker: "Ekonomiprofessorn Assar Lindbeck [IFN] [...] varnade år 1972, ’I många fall verkar hyreskontroll vara den mest effektiva tekniken för att förstöra en stad — förutom bombning.’ ”.


2019-04-08 Dagens Nyheter

”Svensk lönebildning är redan i dag starkt planerad”

I en replikpå DN Debatt skriver Markus Kallifatides, HHS, om lönebildning för jämställda löner. Han citerar "Lars Calmfors [IFN] rapport som föregick min egen i 6F:s lönebildningsprojekt: ”Industrins lönenormering utgör ett informellt arrangemang som åstadkommer en liknande samordning med samhällsekonomiska hänsynstaganden av lönekostnadsökningarna som den tidigare LO–SAF-centraliseringen” (sidan 9)."


2019-04-08 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad med flera

Björn Elmbrants kritik av kapitalismen är tröttsam

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver på Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad Kultur om två böcker som är kritiska mot den rådande samhällsordningen; av Björn Elmbrant och Rutger Bregman: "... medan Elmbrants bok är tröttsam och förutsägbar är Bregmans provocerande, rolig och informativ och den präglas av konkreta funderingar kring framtiden".


2019-04-07 Smålands Dagblad med flera

David Lindén: Dags att våga tänka stort Moderaterna

I en ledare i bl a Smålands Dagblad och Jönköpings-Posten skriver David Lindén om den grupp som ska se över Moderaternas idéprogram. Han nämner bl a Johanna Möllerström, affilierad till IFN, som "intressanta namn som faktiskt kommer att ge revolutionerande tankar".


2019-04-05 World Finances

The slow death of global stock markets

Under de senaste två decennierna har antalet börsnoterade företag minskat kraftigt på båda sidor av Atlanten, skriver World Finances. "I en inflytelserik uppsats förklarar de svenska ekonomerna Alexander Ljungqvist, Joacim Tåg och Lars Persson att avnoteringar kan minska medborgarnas möjligheter att få del av företagens vinstutveckling och undergräver stödet för fri handel och en politik som gynnar företagsamhet".


2019-04-05 Europaportalen

Charlie Weimers (SD): Migrationen är en ödesfråga

Charlie Weimers (SD) intervjuas av Europaportalen. Har får frågan "Vem vill du se som nästa svenska kommissionär?" och svarar: "Lars Calmfors [IFN]. En person som är respekterad i alla läger, och som inte är främmande för en diskussion om att exempelvis åternationalisera finanspolitiken."


2019-04-05 PensionsPodden

Den komplexa tjänstepensionen - med Mikael Elinder

Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, intervjuas i Pensionspodden om tjänstepension. Han berättar om hur fler och fler säger sig ha svårt att förstå sin tjänstepension, bland annat därför att man i dag oftare byter arbetsgivare och därmed pensionsavtal.


2019-04-05 Dagens Industri

Skolans problem är stöket – inte segregationen

Hans Bergström skriver i ett debattinlägg i DI att segregationen är unikt låg med det råder bristen på ordning i skolan. Han hänvisar bl a till "Henrik Jordahl [IFN] har med nya studier fastslagit ledarskapets väldiga betydelse för en skola. Martin Ingvar, Magnus Henrekson [IFN], Inger Enkvist och Ingrid Wållgren har inträngande beskrivit den postmodernistiska kunskapssyn som förstört lärarutbildningen och lärarnas självförtroende i Sverige".


2019-04-04 DI Handel

Halva landet backar

I Dagens Industi Handel intervjuas Özge Öner, IFN, om sin forskning. Hon förklarar att "minskad handel bidrar till att människor flyttar" förklarar hon. Och detta trots att detaljhandelns betydelse för den svenska ekonomin har ökat de senaste tio åren. 


2019-04-04 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Anna Ekström på barrikaden

Janerik Larsson har lyssnat till en intervju med utbildningsminister Anna Ekström i Kvartals podd. I en krönina på SvD:s ledarsida, skriver Larsson, att Ekström och (S) inte givit upp kriget mot friskolorna. Han hänvisar till en text av Hans Bergström där denne refererar till forskning och inlägg av bland andra Henrik Jordahl och Magnus Henrekson, IFN:


2019-04-04 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Hur långt är Erdogan beredd att gå?

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Özge Öner, IFN, om turkiska lokalval där president Edogans AKP förlorat makten i både Istanbul och Ankara. "Erdogan pressar nu på för en omräkning av rösterna i Istanbul. Rädslan är att han kommer gå så långt som krävs för att behålla staden." Öner skriver att om han inte låter människors fria val gälla kommer han glida lägre ned mot den tunna is där mellanösterns diktatorer redan befinner sig.


2019-04-03 Kornhall & Skogstad

Kornhall & Skogstad: Vi gästas av Magnus Henrekson

Magnus Henrekson intervjuas i Kornhall & Skogstad, en utbildningspodd som görs med stöd av Lärarnas Riksförbund. Henrekson förklarar att utbildning är helt avgörande för ett lands välståndsutveckling. Han säger att om dagens problem i skolan inte får en lösning så kommer vi inte att kunna bevara vårt välstånd.


2019-04-03 Arbetsmarknadsnytt

Janerik Larsson: Därför fungerar den svenska modellen bättre 2020 än 1980

Janerik Larsson skriver i Arbetsmarknadsnytt om avtalsrörelsen i ett historiskt perspektiv. "En ledande facklig företrädare som var med om hela den dystra perioden från 1970 var Rune Larson, förhandlingschef på TCO-S." Larsson skriver att Larson "konstaterar bistert att den mest prominente kritikern av Industriavtalet och märket, Lars Calmfors, hade fel redan 1998 när han hävdade att Industriavtalet saknar betydelse. Calmfors har lika fel nu."


2019-04-02 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Att reformera de sociala skyddsnäten behöver alls inte vara så dyrt

I en krönika på Dagens Nyheters ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om medborgarlön. Han berättar om ett försök i Finland där 2000 arbetslösa fick en månatlig skattefri basinkomst på 560 euro. " [...] visar de första utvärderingarna av försöket inte på några negativa effekter på sysselsättningen jämfört med en kontrollgrupp. Däremot syntes flera positiva effekter på basinkomsttagarnas hälsa, välbefinnande och framtidstro."


2019-04-02 Dagens Naeringsliv

Tiltak for å øke sysselsettingen

I ett debattinlägg i Dagens Naeringsliv skriver Lars Calmfors med flera ledamöter i Sysselsettningsutvalget om en NOU som de nyligen presenterat. De föreslår åtgärder för att öka sysselsättningen och skriver. "Våra förslag kommer att motivera människor med hälsoproblem eller otuillräckliga färdigheter att bli mer kvalificerade och motiverade att jobba. Och det blir lönsammare för arbetsgivare att anställa dessa personer".


2019-04-01 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Så kan arbetarkvinnors låga löner höjas till männens nivå”

I ett debattinlägg i DN skriver Markus Kallifatides, Handelshögskolan, löneskillnaden mellan könen inom arbetarklassen förklaras av att de branscher där kvinnor dominerar har ett lägre löneläge än branscher där män dominerar. Kallifatides hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som "pekat på den stora utmaning som ligger framför oss när det gäller att försörja den offentliga sektorns välfärd och de hemmamarknadsorienterade företagen med kompetent personal.


2019-04-01 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Personer med arabiska namn diskrimineras av kommuner”

Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, är en av författarna på DN Debatt som skriver om ett experiment där "en man med ett svenskklingande namn fick bättre bemötande och mer information än en man med arabiskt namn" i kontakt med landets kommuner. Det handlar dels om i vilken utsträckning man får svar på frågor, dels vilket bemötande man får vid kommunkontakterna.


2019-04-01 Dagens Opinion

Christofer Fjellner & Alice Teodorescu leder Moderaternas idéprogram

Moderaterna tillsätter en tung grupp som ska ta fram ett nytt idéprogram för partiet, skriver Dagens Opinion. De personer som ingår i kommittén räknas upp och en av dessa är Johanna Möllerström, associerad professor, George Mason University och affilierad till IFN.


2019-03-30 Expressen

Kris i befolkningsfrågan - hög tid att lyfta blicken

Arbetsförmedlingen fortsätter år efter år att lansera hög nettoinvandring som svaret på en åldrande befolkning, skriver Anna Dahlberg på Expressens ledarsida. "Den argumentationen underkänns dock från forskarhåll. Professorn i nationalekonomi, Mats Hammarstedt [affilierad till IFN], påminner om att flyktingmottagande tvärtom utgör en nettokostnad för de offentliga finanserna under lång tid efter att de har invandrat till Sverige."


2019-03-29 Sykepleien

Unio om sykepengeforslaget: – Ikke forverr de økonomiske og sosiale ordningene

För den som på heltid varit sjukskriven i ett halvår bör sjukpenningen sänkas till 80 procent. Det föreslår den norska Sysselsättningskommittén där Lars Calmfors, IFN, ingår.


2019-03-29 Altinget

Lars Calmfors: "Vi behöver fler lågbetalda jobb"

Altinget har intervjuat Lars Calmfors, IFN, som ser fler lågbetalda jobb som en del av lösningen hur det ska kunna skapas en halv miljon jobb som behövs till 2030. Om den framtida kompetensförsörjningen säger han: Utbildning inom det reguljära utbildningssystemet är centralt.  [...] Det är viktigt är att komma ihåg att det finns inte bara en lösning på problemet utan att vi måste jobba med fler saker samtidigt, säger han. 


2019-03-27 Arbetsmarknadsnytt

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

Arbetsmarknadsnytt skriver om integration på arbetsmarknaden och en ny rapport i ämnet. Lars Calmfors, IFN, förklarade när rapporten presenterades att "vi är inte sämre på att integrera flyktingar än andra länder. Problemet är att Sverige har högre ambitioner än det flesta, vilket visar en total missmatch mellan våra politiska mål och våra förutsättningar på arbetsmarknaden".


2019-03-27 National Review (Online)​ med flera

Why Europe Axed Its Wealth Taxes

National Review (Online)​ (publiceras även av Cato Institute) skriver om förmögenhetsskatt och att "dess förespråkare inte tycks inse den skada som en sådan skatt sannolikt skulle åsamka den ekonomiska tillväxten". Skribenten hänvisar till en studie av den svenska förmögenhetsskattens historia av Magnus Henrekson, IFN, och Gunnar Du Rietz.


2019-03-27 Quillette

The Exhaustion of Hedgehog Morality

Det verkar inte som att liberaler försöker förstå vad missnöjda europeiska medborgare som röstade för Brexit eller AfD faktiskt ger uttryck för, skriver Johan Wennström, IFN, i en artikel i Quilette. Han förklarar att "orsaken till denna intellektuella inflexibilitet kan vara att liberala politiker har svårt att tänka sig att liberala värderingar inte är en allomfattande målsättning".


2019-03-26 Capitalism Magazine

How Capitalism Saved Sweden from the Evils of Socialism

Michael Munger, professor i Nationalekonomi vid Duke University, hävdar i Capitalism Magazine att, i motsats till vad många amerikaner tror, "Sverige är en av de mest kapitalistiska nationerna på jorden". Munger hänvisar till "som Andreas Bergh [IFN] påpekar i sin bok, Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State från 2016, är det otänkbart att se på Sverige som något annat än ett kapitalistiskt, och i själva verket libertarianskt, land ".


2019-03-26 Hufvudstadsbladet

Partierna måste redan i riksdagsvalet bekänna färg inför Europavalet

Lars Oxelheim, IFN, med flera skriver i ett debattinlägg i finskas Hufvudstadsbladet att när flera medlemsstater genom själviskt agerande underminerar unionens handlingskraft kan EU inte leva upp till medborgarnas förväntningar.


2019-03-26 Dagens Nyheter

Undersökning: Missnöje med välfärdsstaten i de rika länderna

Dagens Nyheter Ekonomi skriver om en undersökning som visar att medborgarna i länderna med högst välstånd inte litar på välfärdsstaten. Men där skatten är som högst är de flesta nöjda. ”Det är för att de får vad de förväntar sig”, säger Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet.


2019-03-25 Dagens Nyheter

”Stabil elproduktion uppmuntras inte av elmarknaden”

I en replik på DN Debatt skriver Thomas Tangerås, IFN, Stabil och förutsägbar elproduktion uppmuntras tyvärr inte med dagens utformning av elmarknaden. En diskussion om prissättning av variabel kontra annan elproduktion borde rimligtvis ingå i den utredning som Anders Sundström förespråkar.


2019-03-24 Dagens Nyheter

Socialdemokratiskt tomrum mellan förmyndare och frasradikaler

I en ledare skriver Dagens Nyheter om Socialdemokraterna. Skribenten förklarar att "den akademiska spetskompetens som S under många decennier lockade att arbeta i kanslihus och förvaltning – med namn som Assar Lindbeck (IFN), Ingemar Ståhl, Inga- Britt Ahlenius, Nils Lundgren och Klas Eklund – har snällt uttryckt inte sin motsvarighet i dag".
 


2019-03-21 Sekotidningen

Kriminal­vårdaren Joakim: Viktigt för sam­hället att vi får bättre löner

Vårdarna har halkat efter andra yrkesgrupper inom Kriminalvården. Och personalomsättningen ökat, skriver Sekotidningen och hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "Calmfors förespråkade i en rapport i höstas, att 'märket' höjs, trots, som han själv konstaterar, att det innebär att en del industrijobb försvinner."


2019-03-21 Kollega

Invandrare och äldre kan rädda välfärden

Unionens medlemstidning Kollega skriver om vikten av att äldre stannar kvar längre i arbetslivet. En av de som intervjuas är Lars Calmfors, IFN. han säger att det inte är oproblematiskt att lösa arbetskraftsbristen med ökad invandring.


2019-03-21 Dagens Industri

Expertens räntelarm: Skuldsättningen ett hot mot fastighetsbolagens tillväxt

Lars Oxelheim, IFN, är intervjuad i Dagens Industri. Tidningen skriver: "Krislösningsmekanismen med låga räntor har inneburit att alla lånat och skuldsituationen har ökat dramatiskt i företagen, inte minst i USA. Lars Oxelheim anser att känsligheten för ränteändringar är dramatiskt allvarligare nu."


2019-03-21 Dagens Nyheter

Två timmar till Göteborg – så fort kan det gå om Sverige får höghastighetståg

DN Ekonomi skriver om höghastighetståg och intervjuar bl a Johan Klaesson, Handelshögskolan i Jönköping och affilierad till IFN. Han är kritisk till hur de svenska beräkningarna gått till som ligger till grund för Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl: Han menar att "det inte funnits så mycket information som hade behövts för att fatta ett välgrundat beslut om den samhällsekonomiska nyttan".


2019-03-20 Svenska Dagbladet

”Ökad invandring löser knappast problemen”

Mats Hammarstadt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver i en replik på SvD Debatt att "ökad nettoinvandring bidrar inte till att finansiera välfärden om inte sysselsättningsgraden i den utrikes födda befolkningen förbättras" Hammarstedt förklarar att ökad nettoinvandring i sig kan motverka en eroderad välfärd är en villfarelse.


2019-03-20 Kristianstadsbladet

”Fler invandrare” är ett uselt förslag

I en ledare skrtiver Kristianstadsbladet att "Arbetsförmedlingen menar att det behövs invandring på upp till 60 000 personer per år det närmaste decenniet. Man tror att det är ett skämt." Lars Calmfors citeras: "Vi har haft väldigt stor flyktinginvandring och om du ovanpå detta också skulle få väldigt stor arbetskraftsinvandring så kan man ju ställa sig frågan om det finns någon sprängpunkt där så att det kan bli väldigt negativa reaktioner mot detta”.


2019-03-20 SR/Ekot

En halv miljon nya jobb krävs till 2030

I ett inslag i Ekot kommer det enligt Arbetsförmedlingen att kommer att krävas nära en halv miljon nya jobb de kommande tio åren. Lars Calmfors, IFN, intervjuas och förklarar att det är svårt att öka invandringen och ser Storbritannien och Brexit som varnande exempel.


2019-03-19 Nerikes Allehanda

Om Örebroregionen är attraktiv för välutbildade så ökar konkurrenskraften

Martin Anderssson, professor BTH och affilierad till IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i Nerikes Allehanda. De förklarar att "Örebros förmåga att behålla eller stärka sin konkurrenskraft är beroende av kapaciteten att både höja nivån på regionens humankapital, men också att lyckas få de högutbildade att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning."


2019-03-19 Direkt/Avanza

Kommunal: kommer att krävas avsteg från normen även 2020

För att klara de stora rekryteringsbehoven i välfärden krävs avsteg från industrins normering även i avtalsrörelse 2020, säger Tobias Baudin, Kommunal., till Direkt att Lars Calmfors, IFN, sagt: " ... att det förmodligen både kommer att krävas högre avtal generellt, där parterna inom industrin tar bredare hänsyn, och att vissa grupper dessutom lyfts extra lönemässigt."


2019-03-18 Nerikes Allehanda

Ewa-Leena Johansson (S): De som står längst från jobb drabbas när Arbetsförmedlingen skär ner

I ett debattinlägg i Nerikes Allehanda förklaras om förändringar på Arbetsförmedlingen. Debattören skriver "att privatiserad arbetsförmedling inte gör jobbet bättre, snarare dyrare har såväl borgerliga ekonomer som Lars Calmfors [IFN] och den centerfinansierade tankesmedjan Fores visat."


2019-03-18 Expressen

Könsdiskriminering i skolan måste tas på större allvar

Expressen skriver i en ledare om forskning av Björn Tyrefors, IFN: "Var tredje kille som går ut nian i Stockholm får för lågt betyg i matematik. Det doftar diskriminering." Expressen avslutar: "Här bör man lyssna till forskarna vid IFN, som förordar mer av anonyma prov och extern rättning."


2019-03-18 SR/P1 Morgon

Han vann över en halv miljard svenska kronor

En närking har på Eurojackpot vunnit över en halv miljard svenska kronor. Men hur lycklig blir man egentligen av att vinna på Lotto, undrar SR och intervjuar Erik Lindqvist, Stockholms Universitet och affilierad till IFN. "Vi ser att de som vunnit mycket är lyckligare än de som vann lite", förklarar Lindqvist.


2019-03-17 Västerbottens-Kuriren

Debatt: Sätt stopp för upprörande kommunal tillväxtmani

I ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren förklaras att dagens ensidiga tillväxtfokus i kommunalpolitik inte är hållbart. Debattören hänvisar till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: "Sett till Sverige som helhet utgör detta ett enormt 'nollsummespel'”,


2016-03-16 Folkbladet

Tycker höger och vänster samma?

Folkbladet intervjuar Johan Wennström om han avhandling.  Höger och vänster i svensk politik är inte de motpoler som man oftast tror, menar han. "Kanske finns den största skillnaden mellan moraliskt liberala igelkottar och konservativa rävar", säger han.


2019-03-16 Svenska Dagbladet

Hur ska M stoppa den konservativa väljarflykten?

Moderaterna oroas för en konservativ flykt till Kristdemokraterna, skriver SvD. En som intervjuas är Johan Wennström, IFN. Han "tror att KD:s framryckning är en temperamentsfråga. Ebba Busch Thor är inte rädd för den svenska flaggan, hon har ett lite frimodigt konservativt temperament och tycks ha konservativa impulser".


2019-03-16 Svenska Dagbladet

"Barnstraffet" gör att glastaket inte krossas

Professorn Marianne Bertrand, Chicago University, intervjuas i SvD Näringsliv om glastaket. I texten hänvisas även till forskning av Joacim Tåg, IFN: "Även Joacim Tåg, programchef vid Institutet för Näringslivsforskning, pekar i studien ”Vad hindrar kvinnliga chefer från att nå toppen?” på ett liknande samband."


2019-03-16 Populär Historia

Makten över kronan – Riksbankens historia

Populär Historia skriver om Sveriges Riksbank som grundad 1668. En plats i historien har Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. "Under krisen [kring 1990]  tillsatte regeringen en kommission under ledning av nationalekonomen Assar Lindbeck". Resultatet var att Riksbanken  organiserades om.


2019-03-15 Arbetet

Industriavtalet: ”Dansk modell kan lösa framtiden”

Arbetet m fl skriver om en rapport från Svenskt Näringsliv: "Kritiken [mot industriavtalet som märke] kan mildras med en dansk lösning där kollektivavtalen anger löneökningarna i kronor". Skribenten hänvisar till "den växande kritiken, där fackförbund inom tjänstesektorn fått eldunderstöd av nationalekonomen Lars Calmfors [IFN] när de invänder att en och samma löneökningstakt inte kan passa alla sektorer.


2019-03-13 Skolporten/Skolvärlden

Var tredje pojke i Stockholm ges för lågt betyg i matte

Var tredje pojke i Stockholm som slutar nionde årskurs får för låga betyg i matematik enligt ny forskning av Björn Tyreforts, IFN. Skolvärlden intervjuar honom. Han förklarar att diskrimineringen/den orättvisa bedömningen "förmodligen sker omedvetet".


2019-03-13 Sveriges Radio/Studio Ett

Ny avhandling: Den nya politiska verkligheten i Sverige

Johan Wennström, IFN, intervjuas i Studio Ett om sin nyligen framlagda avhandling Interpreting Policy Convergence Between the Left and the Right. Essays on Education and Integration. Han förklarar hur höger och vänster är inte längre självklara motsatser i svensk politik och vem som har en igelkotts eller en rävs mentalitet.


2019-03-13 Expressen

Malte Persson SD-väljare är inte hobbitar som vill ha lugn och ro

I diskussionen om konservatism, liberalism och nationalism saknas: frågan om makt, skriver Malte Persson på Expressen Kultur. Han skriver om ett inlägg av Johan Wennström, IFN, och menar att "när den konservative Johan Hakelius på Fokus bloggar till Wennströms försvar är det än mer tydligt att det inte är sakargument som är viktiga, utan ändrade maktförhållanden".


2019-03-13 Skola & Samhälle

Jonas Linderoth: Debatten om pedagogiska arbetsformer är inte endast en högerpolitisk skenmanöver

Jonas Linderoth invänder på S.O.S mot beskrivningen av kritiken mot konstruktivistiska arbetsformer [i skolan] som ett ensidigt högerpolitiskt projekt. "Jag vågar påstå att en mer nogräknad analys inte kan positionera dessa olika individer som tillhörande en enhetlig ”rörelse” i borgerlighetens tjänst., skriver Linderoth och nämner bl.a. Magnus Henrekson, IFN, och Martin Ingvar, KI.


2019-03-12 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Överlever den svenska modellen?

Janerik Larsson skriver på ledarsidan i SvD om en konferens han varit på: ”Huvudavtalet då, nu och i framtiden”. En av talarna var Lars Calmfors, IFN: "Han tycks en smula besatt av industriavtalet och argumenterar som LO:s vänsterfalang i hemmamarknadsorganisationen 6F som vill få bort avtalet. Nu hävdade han att LO-förbundens negativa medlemsutveckling beror på industriavtalet."


2019-03-12 Hållbart Byggande

“Därför behöver Sverige en ny Lindbeck-kommission”

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier, skriver i Hållbart Byggande att "uppgörelsen mellan S, MP, C och L bara gör skillnad på marginalen". Hon hänvisar till den kommission som på 1990-talet leddes av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. "Tänk er en ny Lindbeck-kommission för Sverige 2030, där politiker, branscher, organisationer och medborgare samverkar kring hur vårt samhälle ska se ut och fungera."


2019-03-12 SNB/Gotlands Allehanda (HelaGotland)

Betygsättning ska vara rättvis

I en ledare skriver Gotlands Allehanda med flera om forskning av Björn Tyrefors, IFN.  Inlägger avslutas: "Skillnaderna mellan flickors och pojkars skolresultat blir allt större. Det första som behöver göras är att gruppernas prestation bedöms rättvist och sakligt av lärarna. Då är anonymiserade prov såsom nationella prov en god grund att stå på."


2019-03-12 Norrländska Socialdemokraten

Även C har ett ansvar

I en ledare skriver Norrländska Socialdemokraten att införandet av fastighetsavgift 2008 innebar att villaägare i Kiruna och Gällivare fick höjda kostnader. ”Sänkningen av fastighetsskatten [har] bidrar till ökad inkomst- och förmögenhetsspridning utan att ge några sysselsättningsvinster”.


2019-03-11 CNS News med flera

Oregon Adopts Destructive Rent Control – First Such Statewide Law in US

CNS News förklarar att Oregon’s lagstiftare har godkänt den första hyresregleringslagen på delstatsnivå, vilken guvernör Kate Brown (D) har undertecknat. CNS News citerar Assar Lindbeck, IFN, som säger att "förutom bombning verkar hyreskontroll ofta vara det mest effektiva sättet att förstöra en stad".


2019-03-11 Kapitalet, podd om ekonomi

Kamprad, Persson och… Nygren?

Podden Kapitalet handlar om Bengt Nygren, blomsterbranschens McDonald. Åsa Hansson, Lunds universitet och affiierad till IFN, intervjuas. Hon säger om den ekonomiska utvecklingen i Sverige på 70-talet att då bröts den här gynnsamma ekonomiska utvecklingen: "Vi hamnar i en lågkonjunktur, inflationen ökade och det blir då svårare att ta in skatterna utan att höja skatterna”.


2019-03-11 Svenska Dagbladet

”Är detta början till slutet för nätläkarna?”

I ett debattinlägg i SvD förklarar Mårten Blix, IFN, att ersättningen för nätläkarna inom kort förväntas sänkas än en gång. Dessa bolag går dock redan med förlust och ytterligare en sänkning kan på sikt slå ut dessa tjänster, skriver han och förklarar att det bästa vore att ett helhetsgrepp där den digitala vården integreras i vårdkedjan


2019-03-11 Dagens Industri

Svensk krona är en fattigdomsfälla

I en ledare skriver Dagens Industri om den svenska självbilden och hänvisar till ett inlägg på DN Debatt av Lars Oxelheim, IFN: "Den svaga kronan innebär att omvandlingstrycket i näringslivet åter är för svagt. I längden leder det till att svenskarna får nöja sig med en betydligt sämre position i förhållande till övriga världen än vad som är möjligt. Kanske bidrar penningpolitiken redan till den svaga utvecklingen av BNP per capita."


2019-03-11 Dagens Samhälle

Snart lågkonjunktur, då blir integrationen svårare

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver ett debattinlägg i Dagens Samhälle att flyktingar som kom 2015 "kunde snabbare ta sig in på arbetsmarknaden än föregående års flyktingar". Han förklarar att detta troligen beror på konjunkturen och varnar för uteblivna satsningar på att förbättra de utrikes föddas humankapital och uteblivna reformer för att sänka anställningskostnader.


2019-03-09 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Penningpolitiken riskerar att göra svenska företag ineffektiva”

"Den makroekonomiska medvind som flertalet svenska företag fått av Riksbanken och av den ekonomiska politiken under de senaste tio åren är riskfylld i ett längre perspektiv." det skriver Lars Oxelheim, IFN, på DN debatt. "Det finns i dag all anledning för aktieägare och lön­tagare såväl som för våra politiker att ställa sig frågan hur konkurrenskraften egentligen utvecklats?"


2019-03-09 Svenska Dagbladet

Ny rapport: Pojkar får orättvist låga betyg i skolan

Björn Tyrefors och två studenter skriver i ett debattinlägg i SvD att när lärare och elev känner varandra väl snedvrids betygsättningen. Grupper som redan gör sämre från sig i skolan får ett oförtjänt lågt betyg. Med en jämförelse av matematikbetyg i grundskolan och början av gymnasiet synliggörs hur går ut över pojkarna.


2019-03-09 Svenska Dagbladet

Özge Öner: De oliktänkande är viktiga i politiken

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om att oliktänkande är ovanliga i politiken. Öner hänvisar till Nobelpristagaren i ekonomi Daniel Kahneman som "menar att vi litar på vårt systematiska tänkande mindre än vi tror att vi gör. Vi tror att ett argument är sant för att vi tror på dess följdsats. Kahneman menar att detta är lika sant inom politiken som inom många andra fält, såsom religion."


2019-03-08 Breakit

Därför blir kvinnor inte toppchefer lika ofta (och så kan det förändras)

Nyhetssajten Breakit skriver om vad som hindrar kvinnor från att nå toppen. Joacim Tåg är en av de som intervjuas. Han säger att förklaringen finns i familjemönster. “Skillnaderna uppstår under de fem första åren när man först bildar familj".


2019-03-08 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Vad betyder normer för samhällsutvecklingen?

Janerik Larsson skriver på SvD:s ledarsida om en intervju i Forskning & Framsteg med Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. Lindbeck säger: "Ett normlöst samhälle skulle vara ett ruskigt samhälle. Myndigheter och lagar räcker inte för att kontrollera våra beteenden. Därför är normer viktiga."


2019-03-07 Before Its News med flera

Kamala Harris Backs Rent Control—a Policy 93% of Economists Said Is Harmful

Before Its News och flera andra medier noterar att senator Kamala Harris "entusiastiskt stöder hyreskontroll". Plattformen skriver att "ekonomen Assar Lindbeck [IFN] har sagt att "förutom bombning verkar hyreskontroll i många fall vara det mest effektivasättet att förstöra en stad."


2019-03-06 Becker's Hospital Review

Having a medical professional in the family ups likelihood of hitting 80

Becker's Hospital Review skriver om forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN, et al: "Att ha en sjuksköterska eller en läkare i familjen kan leda till ett längre liv samt andra fördelar, enligt ett working paper [...]" .


2019-03-06 Futurity

Doctor or nurse in the family? You’re more likely to hit 80

Den ideella webbplatsen Futurity publicerar en text om forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN. "En så enkel fråga som tar du din medicin?"´' kan sannolikt förlänga ditt liv, visar forskning. "Forskningen visar att det är 10 procent mer sannolikt att personer med tillgång till informell hälsoexpertis, till exempel genom att ha en läkare eller sjuksköterska i familjen, blir 80 år eller äldre.


2019-03-06 NPR/Radio WPSU med flera

The Return of Rent Control

NPR/Radio WPSU med flera noterar att hyresregleringen kommer tillbaka i delstaten Oregon: Den svenska ekonomen Assar Lindbeck [IFN] kallade en gång denna för "det effektivaste sättet som vi känner för att förstöra en stad, förutom bombning. "Men, med stigande hyresnivåer i städer som Portland, San Francisco och New York, ser lagstiftare hyresreglering som en snabb lösning."


2019-03-06 Direkt/Avanza.se

Löneavtal: krav ändra relativlöner, fler enkla jobb – Calmfors

Avanza.se publicerar en text från Direkt: "Det krävs 'ordentliga relativlönehöjningar' för lärare och fler enkla jobb för dem med låg utbildning för att få svensk arbetsmarknad att fungera bättre. Det sade professor Lars Calmfors [IFN] vid ett seminarium om EU-kommissionens rapport om Sverige."


2019-03-06 Folkbladet med flera

Politiker i sin egen skugga

Widar Andersson skriver i en ledarkrönika i Folkbladet om att demokratin är skör. I detta sammanhang förklarar han: "För att nå så långt som möjligt - fördela missnöjet på ett någorlunda rimligt sätt - krävs till exempel då och då en Assar Lindbeck-kommission med tunga experter likaväl som det fordras ett extraval och en folkomröstning då och då för att hålla folkstyrelsen vid liv."


2019-03-05 Dagens Nyheter

Sverige tappar topplats som innovationsland

DN Ekonomi skriver att Sverige har fallit fem platser i Bloombergs innovationsindex och ligger nu på plats sju.  Magnus Henrekson, IFN, intervjuas. Han förklarar att stagnering inom de områden som enligt Bloomberg utgör ett lands innovativa förmåga har pågått länge.


2019-03-05 Dagens industri med flera

Ekonominestorn om sina tavlor: ”Ju större desto dyrare, med vissa kompromisser”

Assar Lindbeck, IFN, intervjuas i Dagens Industri om den konstutställning där han visar 30 av sina målningar. Han förklarar: ”Min filosofi är att forskning ska vara entydig, men konst ska vara mångtydig och det börjar jag få fram - tavlan föreställer det som betraktaren ser, inte det som artisten eventuellt säger.”


2019-03-04 Svenska Dagbladet

”Svenska politiker bör rannsaka sig själva om EU”

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i SvD om krisen i EU. Skribenterna förklarar bl.a. att "medlemsstaternas politiska ledare måste sluta beskylla EU för impopulära beslut som de själva varit med och förhandlat fram" och att "EU måste ta hänsyn till legitima nationella särdrag".


2019-03-04 Medicalexpress

Benefits of informal health expertise

Medicalexpress skriver om forskning av bl.a. Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Forskarna finner att de med anhöriga som är sjukvårdskunniga har 10 procent större chans att bli 80 år eller äldre. De är också signifikant mindre benägna att få kroniska livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärtattack, hjärtsvikt och diabetes.


2019-03-04 Stanford News

Stanford scholars examine the advantages of informal health expertise

Ny forskning av Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN, presenteras i Stanford News. Forskarna har studerat sambandet mellan  hälsa och att någon i familjen är exempelvis läkare eller sjuksköterska. De finner att med anhöriga inom hälsovården ökar chansen att bli 80 år eller äldre med 10 procent.


2019-03-04 Aftonbladet

Ni slaktar AF – vi kräver svar

I ett öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, i Aftonbladet, frågar fyra arbetsförmedlare: "Hur ser du som arbetsmarknadsminister på Lars Calmfors [IFN] och arbetsmarknadsutredningens rekommendationer om att inte slakta AF?"


2019-03-01 Perspektiven der Wirtschaftspolitik

"Manchmal helfen Krisen der Einsicht auf die Sprünge“

Lars Calmfors intervjuas i den tyska vetenskapliga tidskriften  Perspektiven der Wirtschaftspolitik. Samtalet handlar om svenska  sturkturreformer, om integration av invandrare på arbetsmarknaden och om EMU. På frågan hur strukturreformer är möjliga svarar Calmfors att forskningen kan bidra: När man presenterar argument finns det alltid en chans att någon plockar upp dessa. Men det är inte tillräckligt att bidra med denna kunskap just i det ögonblicket när det politiska fönstret öppnas. Det måste ske mycket tidigare för att förbereda marken.


2019-03-01 Kristianstadsbladet med flera

Nils-Eric Sandberg: Varifrån kommer skatteintäkterna?

I en gästkrönika på ledarsidan i bl.a. Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg att regeringen lovat genomföra en skattereform. "Fyrpartiklövern vill också minska klyftorna. Men inkomstskillnaderna har ökat en aning från en nivå där de var extremt sammanpressade. Från början av sjuttiotalet fick de flesta marginaleffekter på bortåt 90 procent (redovisat i en stor analys ledd av Assar Lindbeck [IFN])."


2019-03-01 The Daily Signal med flera

Oregon Just Became the First State to Impose Rent Control

The Daily Signal med flera skriver om den första hyresregleringslagstiftningen på delstatsnivå i USA. "Ekonomer säger att hyresreglering är destruktivt. [...] Ekonomen Assar Lindbeck [IFN] har sagt att " förutom bombning, verkar hyresreglering i många fall vara det mest effektiva sättet att förstöra städer. "


2019-02-28 Fokus

Måste liberaler vara så sura?

Med anledning av en debatt om liberalism skriver Fokus chefredaktör Johan Hakelius i en krönika: "De flesta inläggen, som antingen kritiserat en artikel om konservatism och liberalism av Joel Halldorf i Expressen eller en om nationalism och liberalism av Johan Wennström i SvD, har inte utstrålat lust, utan olust. Det är som om debattrörerna helst skulle vilja slippa tala om saken."


2019-02-27 Arbetsvärlden (TCO)

Stora reformer byggs på lösan sand

I en ledare i Arbetsvärlden förklaras att "enligt forskaren som skrivit för Fores, Bruno Crépon [...] finns inget som visar att privata arbetsförmedlare generellt skulle vara bättre än statliga. En åsikt som backas upp av de svenska professorerna Lars Calmfors [IFN] och Anders Forslund."


2019-02-26 Södermanlands Nyheter

Ledare: C behöver en ny skolpolitik

I en ledare skriver Södermanlands Nyheter att Centerpartiet lyser med sin frånvaro i skoldebatten. Skribenten förklarar: "Vill man att elever sen ska välja skola efter vad de faktiskt lär sig behövs en läroplan med tydliga krav, något läraren Isak Skogstad och nationalekonomen Magnus Henrekson nyligen lyfte i en debattartikel (DN 12/2).


2019-02-26 Länstidningen Östersund

Lina Stenberg: En privatiserad arbetsförmedling kommer göda klassklyftorna ännu mer

I en ledare (S) skriver Länstidningen Östersund att marknadisera ytterligare  statlig verksamhet (förutom arbetsförmedlinge) "kan leda till ett ännu mer tudelat klassamhälle". Skribenten hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som "varnar för att det hela går för snabbt fram, att 'det blir lite lekstuga av det hela'.” 


2019-02-25 Aktuellt i Politiken

Anne-Marie Lindgren: Vinstintresse är en blind fläck för liberalismen

Anne-Marie Lindgren skriver i Aktuellt i Politiken att "Arbetsförmedlingen ska, enligt januariavtalet, helt ersättas av privata aktörer". Hon refererar till Lars Calmfors, IFN: "[...]  konstaterade Lars Calmfors, en av landets mer kända nationalekonomer, att det inte finns något som tyder på att privata arbetsförmedlare är bättre än offentliga."


2019-02-25 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Ledare: Inte lätt att hitta hem i hyresdebatt.

I en ledare skriver Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad  att bostadsdebatten inte är sansad: "välavvägda reformer hinner sällan komma i gång innan hyresgäströrelsen är där och varnar för marknadshyror och för att fattigt folk ska tvingas från hus och hem". Skribenten fortsätter: "Den hyresreglering som lever kvar från 1940-talet är med sina sociala skadeverkningar, enligt nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN], ”en 70 år lång katastrof”.


2019-02-24 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Hopplöst diskutera nationalism med liberaler

Johan Wennström, IFN, skriver i en replik på Svenska Dagbladet Kultur, att "det borde inte vara kontroversiellt att påpeka att stater som regel är nationalstater som grundlades av ätter med ett gemensamt språk och gemensamma sedvänjor".


2019-02-24 Dagens Arena

Dela inte in folket efter utbildning

Krönikören Hedi Bel Habib skriver på Dagens Arena  om sänkta ingångslöner och lönespridning. Skribenten citerar Lars Calmfors, IFN: ”En bättre väg att öka sysselsättningen är att skapa nya enkla jobb med rejält lägre minimilöner.”


2019-02-22 Landlord News

Could UK agents hold key to the return of rent controls in England?

Brittiska parlamentariker har fått information om nya forskningsrön om fördelar och nackdelar med hyreskontroll, skriver Landlord News: "I studien diskuteras hyreskontroll i andra länder, bl.a. intensivt motstånd från professor Assar Lindbeck [IFN]: "I många fall fungerar hyrakontroll som det mest effektiva sättet att förstöra en stad – bombning undantaget."


2019-02-22 Dagens Samhälle

Näringslivet behöver färre stöd och färre hinder

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver Christian Sandström m fl att politiken fokuserar för mycket på stöd och för lite på att ta bort hinder. Skribenterna förklarar att det är svårt att sia om marknadsmisslyckanden och hänvisar till forskning av Roger Svensson, IFN. Han har visat att "flera miljarder av det statliga riskkapitalet har stått vid sidlinjen under flera års tid".


2019-02-21 Hallandsposten

Mattias Karlsson: Bryt segregationen med marknadshyror

I en ledare i Hallandsposten förklaras att "det är hög tid att lyssna på Assar Lindbeck [IFN] och på IMF". Det handlar om hyresreglering. Tidningen förklarar att Lindbeck vill "att hela hyresmarknaden ska regleras till ett fungerade system med varsamma förändringar, till exempel genom att fastighetsägare tillåts att göra hyreshöjningar med ett maximalt belopp under en längre period".


2019-02-21 Universitetsläraren

Forskningsråden måste backa från Plan S

I ett debattinlägg i Universitetsläraren skriver Magnus Henrekson och ytterligare 110 professorer  om att Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond vill att forskning som de finansierar ska publiceras enbart i open access-tidskrifter. Det är en inskränkning av forskningens frihet som saknar motstycke, och som allvarligt hotar svensk forsknings kvalitet och konkurrenskraft, skriver professorerna som även inkluderar Henrik Jordahl, IFN.


2019-02-21 Property Industry Eye

Could UK agents hold key to the return of rent controls in England?

Property Industry Eye skriver om en ny studie som ska hjälpa brittiska parlamentsledamöter att argumentera för eller emot hyreskontroll. Hyreskontroll i andra länder nämns och Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet citeras: "Hyreskontrollen är ofta det mest effektiva sättet vi i dag känner till för att förstöra en stad – förutom bombning."


2019-02-20 Ystads Allehanda med flera

Slarvigt att inte granska starta-eget-bidragen

I en ledare är Caroline Dahlmanom kritisk till uppföljningen av att arbetslösa kan få stöd för att starta eget. Hon hänvisar till forskning av bl.a. Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, i Ekonomisk Debatt. Forskarna föreslår att man ska "fokusera på de grundläggande förutsättningarna för att starta och utveckla företag".


2019-02-20 Kvartal

Brev till en lärarstudent

Johan Wennström, IFN, skriver i Kvartal till blivande lärare: "Som enskild lärare behöver du hitta ett sätt att förhålla dig till det korsdrag som flera olika aktörers viljor och intressen skapar i skolan, och som driver lärare mot att överge kunskapsförmedling som mål."


2019-02-19 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

Kompromissdags

I en ledare i Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren hänvisas till en krönika i DN av Lars Calmfors, IFN, med devisen att makthavarna inte ska fokusera allt för mycket på arbetsrätten: "Konstruktiva vägar för att få en bredare lösning kan finnas om man går in för att i samma sammanhang lösa frågor om kompetensutveckling och omställning vid teknisk förnyelse. Det är goda råd," skriver ledarskribenten.


2019-02-19 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Fokusera inte på arbetsrätten när de 73 punkterna ska förverkligas

I en krönika på DN:s ledarsida skriver Lars Calmfors, IFN,  att beslut måste fattas, när januariöverenskommelsen ska förverkligas, om det är parterna eller politikerna som bestämmer på arbetsmarknaden. "Att i samarbete med parterna rusta arbetskraften bättre för framtiden – till exempel genom ett skattesubventionerat kompetenssparande – borde vara en avsevärt viktigare uppgift för staten än att reformera arbetsrätten", skriver Calmfors.


2019-02-19 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

Se till helheten, lägg skattepusslet rätt

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren om en skattereform att "lönearbete och företagande behöver främjas". Vad gäller reformering av kapitalbeskattningen hänvisar skribenten till Daniel Waldenström, IFN, som påpekat att denna beskattning  "under tiden 1990 och fram till nu ibland legat på nivåer som 60-80 procent".


2019-02-17 Dagens Industri

Rädda nätläkarna – och vården

Mårten Blix, IFN, skriver ett debattinlägg i Dagens Industri att "nätläkare har blivit en symbolfråga som speglar spänningarna mellan privat och offentlig sjukvård". Han förklarar att "ryckiga och okloka åtgärder kring nätläkare kan mycket väl skapa svallvågor inom hela sjukvården som dämpar viljan till fortsatta privata investeringar och innovationer inom hela hälso- och sjukvården".


2019-02-17 Star Tribune

Capitalism with Scandinavian characteristics

American Star Tribune skriver att "skandinavisk kapitalism skiljer sig från i amerikansk". Författaren citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, som 1997 beskrev vad som hände i Sverige efter andra världskriget: "I Lindbecks ord såg den svenska modellen 'mindre idyllisk' ut i början av 1990-talet."


2019-02-16 The Economist

The names of migrants to America suggest they were individualists

The Economist publicerar en text som förklarar varför sällsynta förnamn kan förklara politiska åsiktsskillnader. Economist citerar en studie av Mounir Karadja och Erik Prawitz [IFN]. Tidningen skriver utifrån deras forskning "att möjligheten att emigrera uppmuntrade arbetare att gå med fackföreningar som stödde partier till vänster på den politiska skalan. Men emigranters ovanliga namn kan vara en annan möjlig förklaring: "Ett lämmeltåg av individualister lämnade landet och kvar blev de som trodde mer på kollektivism."


2019-02-15 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Så införs marknadshyror snabbt och rättvist för alla”

I ett debattinlägg i DN om bostadsmarknaden  hänvisar Roland Andersson och Lars Jonung till en intervju med Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. De skriver: "I ett inledande skede blir troligen hyrorna för nya hyresrätter höga. Populistiska politiker får då argument mot fria hyror, något som Assar Lindbeck nyligen betonat i en intervju i DN. Detta kan hota övergången till en helt fri hyresmarknad."


2019-02-14 Mitt i Stockholm

7 av 10 studenter fick högre betyg än provresultat

Mitt i Stockholm har granskat betyg i förhållande till resultat på nationella prov. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, förklarar att "alla tjänar på höga betyg. Eleverna och föräldrarna blir glada och läraren blir glad för att de slipper sura föräldrar. Rektorn, huvudmannen och skolpolitikerna blir glada för att det ser ut som att skolan har bra resultat. Det är ingen i systemet som har skäl att motverka betygsinflationen."


2019-02-13 Forskning & Framsteg

Flyktingfrågan hotar dra isär EU

Forskning & Framsteg skriver om kapitlet  ”Flyktingkrisen och nationalstatens återkomst” i Europaperspektiv 2019. Magnus Henrekson och Özge Öner, IFN, har tillsammans med Tino Sanandaji, HHS, författat texten. "Om man inte besinnar sig utan fortsätter en politik som inte efterfrågas av medborgarna så kommer vi nog ser mer av de desintegrationstendenser vi redan sett", säger Magnus Henrekson till tidningen.


2019-02-13 Folkbladet med flera

Kunskap, ordning och kunskap

Widar Andersson skriver med anledning av DN-debatt en ledarkrönika i Folkbladet: "Läraren Isak Skogstad, professorn Magnus Henrekson och utbildningsminister Anna Ekström vore en drömtrio för den svenska skolan. De skulle ha kraft och kapacitet att bryta den nuvarande mycket problematiska utvecklingen i skolpolitiken."


2019-02-13 Smålandsposten

Sluta att prata illa om Arbetsförmedlingen

I ett debattinlägg i Smålandsposten skriver Bo Frank (M) att alla politiska partier tävlar om att tala illa om Arbetsförmedlingen. Han skriver: "Lars Calmfors [IFN] säger i en intervju att det inte finns vetenskapliga belägg för att en privatisering är bättre. Även om tanken på incitament för belöning av prestationer är god."


2019-02-13 TCO/Arbetsvärlden

Lars Calmfors: Tyder på att privata utförare fungerar sämre

Arbetsvärlden (TCO) har intervjuat Lars Calmfors, IFN.  Han "varnar för den snabba reformeringen av Arbetsförmedlingen. Samtidigt sällar han sig till de som ifrågasätter politikernas reformiver vad gäller turordningsreglerna i las. Det kan få negativa effekter på arbetsmarknaden."


2019-02-12 Hallandsposten

Mattias Karlsson: Örnaskolans rektor ska inte kritiseras utan hyllas

I en ledare skriver Hallandsposten att svenska skolan behöver "skolledare som tar aktiva beslut för att säkerställa trygghet och studiero". Skribenten hänvisar till DN-debatt av bl.a. Magnus Henrekson, IFN: "regeringen bör [...] göra det obligatoriskt för rektorer att vidta åtgärder vid lagbrott eller när en elev upprepat bryter mot skolans ordningsregler".


2019-02-12 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

Till Jan Björklunds efterträdare

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren att Jan Björklund (L) gjort djupt avtryck i skolpolitiken.  Men anser likväl att "det [är] välkommet med ett samlat grepp om vad skolan ska göra och inte minst vad den inte ska göra. Här kan tisdagens debattartikel från professor Magnus Henrekson [IFN] och läraren Isak Skogstad fungera som avstamp".


2019-02-12 Arbetet

Näringslivets svartmålning av Arbetsförmedlingen har lyckats

I ett debattinlägg i Arbetet skriver Johan Berg, debattör Arbetsförmedlingen, att "Svenskt Näringsliv och Almega har pumpat in pengar i projekt för att kunna legitimera en privatisering av Arbetsförmedlingen." Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN,  som sägs vara "tydlig med att en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett".


2019-02-12 Tidningen Äldreomsorg

Hänger du med?

Mårten Blix, IFN, intervjuas i Tidningen ÄO. Det handlar om digitaliseringen inom vården. "Digitaliseringen kan underlätta arbetet fysiskt, till exempel när robotar tar hand om tunga lyft i äldreomsorgen. Administration är ett självklart objekt för automatisering", förklarar Mårten Blix.


2019-02-11 Forskning & Framsteg

Migranter mer individualistiska

Om förnamn kopplat till individualism skriver Forskning & Framsteg. Tidningen refererar till en artikel i Ekonomisk Debatt av bl a Erik Prawitz, IFN. Till Forskning & Framsteg säger han: "Ja, en tänkbar delförklaring att personer med mer individualistiska värderingar lämnade Sverige."


2019-02-11 Dagens Nyheter

”S självkritiska omprövning av skolpolitiken är ett föredöme”

Magnus Henrekson, IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i DN. De skriver att det är utbildningsministerns ansvar att vända skolans utveckling: "Socialdemokraternas efterlängtade omprövning av sin skolpolitik bör ses som ett föredöme. Nu bör fler partier svälja sin stolthet och ompröva sin politik för att möjliggöra långsiktiga och blocköverskridande samarbeten på skolområdet."


2019-02-11 Forskning & Framsteg

"Ett normlöst samhälle skulle vara ruskigt"

Forskning & Framsteg har intervjuat Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. Assar Lindbeck samtalar med journalisten Henrik Höjer bl.a. om hur normer och incitament måste samverka för att samhället ska fungera. Det handlar också om bostadspolitik, integration och vad som fortfarande driver honom att forska vid 89 års ålder.


2019-02-11 Blekinge Läns Tidning

Högre murar till arbetsmarknaden, det sista vi behöver

Blekinge Läns Tidning skriver i en ledare att "regeringens utredare vill göra det dyrare att anställa personer med tillfälliga anställningskontrakt. Det är illa tänkt ..." BLT hänvisar till AER som under ledning av Lars Calmfors, IFN, slog fast att "förslag som begränsar visstidskontrakt är dåligt ut integrationssynpunkt".


2019-02-10 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Från Turkiet till Venezuela

I en krönika i Svenska Dagbladet skriver Özge Öner, IFN, om vänskapen mellan Venezuelas fallerande president Nicolás Maduro och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. "Den udda alliansen mellan ledare i länder som Turkiet och Venezuela bygger på en gemensam politisk analys att hegemoniska krafter exploaterar varje möjlighet att destabilisera deras länder" förklarar Öner.


2019-02-10 SR/Godmorgon, världen!

”De flesta vänder sig inte till Arbetsförmedlingen”

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Godmorgon, världen! i Sveriges Radio i ett inslag där Arbetsförmedlingen förändrade roll diskuteras men också en aktuell rapport om att det saknas 100 000 anställda i bland annat vården och skolan om fem år och stor grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden. Lars Calmfors varnar för att privatisera stora delar av Arbetsförmedlingen för snabbt.


2019-02-10 fPlus med flera

Calmfors: Forskning talar inte för privata förmedlare

Till  nyhetssajterna fPlus och Omni säger Lars Calmfors, IFN, att "den forskning som finns talar inte för att privata förmedlare generellt sett skulle vara mer effektiva, snarast tvärtom."


2019-02-10 Arbetsbladet

Vårdföretagarna: Gör något åt underskottet i Region Gävleborgs vårdcentraler

Karin Liljeblad, Vårdföretagarna, skriver i ett debattinlägg i Arbetsbladet att "tack vare vårdvalet har patienterna i Gävleborg och andra delar av Sverige fått fler vårdcentraler att vända sig till". Hon hänvisar till forskning av bl.a. Henrik Jordahl, IFN: "De har visat att de privat drivna vårdcentralerna generellt har något bättre ledning än de offentligt drivna vårdcentralerna."


2019-02-08 Uppsala Nya Tidning

UF-företagande ger fördelar senare i livet

Uppsala Nya Tidning skriver om forskning av bland andra Niklas Elert, IFN:  "Forskning (av docent Karl Wennberg och Niklas Elert) visar att UF-företagare senare i livet får högre medelinkomst, blir chefer i större utsträckning och har en högre etablering på arbetsmarknaden."


2019-02-08 Realtid.se

"10-procentig uppgång av räntan möjlig"

Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas i Realtid.se. Han menar att finansmarknaderna har tendens att ägna sig åt grupptänkande: "När alla tycker samma sak, det är då helvetet kommer. Finansmännen har en tro på sin egen förmåga att spå räntan. Det är ett grupptänk som leder oss fel."


2019-02-07 Arbetsvärlden med flera

Ekonomiprofessor: ”Behovet av en genomgripande skattereform är överdrivet”

Arbetsvärlden har intervjuat Daniel Waldenström, IFN. Tidningen skriver att han "avfärdar begreppet grön skatteväxling som förekommer i fyrpartiavtalet där det går att tolka som att sänka arbetsgivaravgifter och höja skatter på miljöfarlig verksamhet."


2019-02-07 Skövde Nyheter

Utmaningen: ta hand om de gamla i framtiden

Lovisa Persson, IFN, intervjuas i Skövde Nyheter om en SNS Konjunkturrådsrapport som hon varit med och författat. Om kommunernas demografiska utmaning och att unga flyttar till städerna säger hon: "Det finns andra saker som kan attrahera med att bo i större städer. ett kommersiellt utbud och en livsstil som man gärna har."


2019-02-06 Länstidningen Östersund

Debatt: Vårdvalet ger fler hälsocentraler

I ett debattinlägg i Länstidningen Östersund hänvisar Karin Liljeblad, Vårdföretagarna, till forskning av Jannis Angelis, affilierad IFN, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl, IFN. De har visat att de privat drivna vårdcentralerna generellt har något bättre ledning än de offentligt drivna vårdcentralerna.


2019-02-05 Värmlands Folkblad med flera

Annie Lööf har gått vilse

I en ledare undrar Värmlands Folkblad varför menar "liberaler som C-ledaren Annie Lööf att det privata alternativet alltid är bättre?" Vad gäller Arbetsförmedlingen anser skribenten: "En rapport från gröna och liberala (!) tankesmedjan Fores under ledning av ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] kom i fjol fram till att det inte finns något som visar att privata utförare skulle vara mer effektiva än offentliga."


2019-02-02 Dagens Arena

AF ska inte vara politikernas lekstuga

I en ledare skriver Dagens Arena att neddragningarna på Arbetsförmedlingen "skapar osäkerhet och otrygghet för de arbetslösa precis när konjunkturen vänder neråt". Skribenten fortsätter: "Att ytterligare privatiserad arbetsförmedling inte skulle göra jobbet bättre, snarare lite dyrare har såväl borgerliga ekonomer som Lars Calmfors, som den centerfinansierade tankesmedjan Fores visat."


2019-02-01 Realtid.se

"Jag befinner mig i gott sällskap"

I en replik i Realtid.se hänvisar Per Lindvall till Lars Calmfors, IFN: "Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe och Mats Kinnvall är inte nådiga i sin kritk av min krönika. Jag kan erkänna att jag delvis bjöd in till detta, men kan också lite förnöjt konstatera att jag befinner mig i gott sällskap, med 'husposören' och den av 'uppmärksamhetsbehov' drivna ekonomiprofessorn Lars Calmfors, som ju också har kritiserat Teknikföretagens syn på den svenska lönebildningen." 


2019-02-01 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Roslings poäng var att framgångar ger lärdomar

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att "det optimistiska budskapet från Hans Rosling [...] har fått utstå en hel del kritik på sistone". Bergh menar att det kan "tänkas att passivitet skulle kunna bli en olycklig konsekvens av Roslings budskap". Han förklarar att vi bör lära av våra misstag, "men minst lika viktigt att lära av det som blivit bättre".


2019-02-01 EFN tv

40-talisterna styr försörjningsbördan ett tag till

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, kommenterar SCB:s sysselsättningsprognos i EFN tv. "Vi har stora 40-talist kullar och de flesta av dem blir gamla under 2020- och 2030-talet. Och 40-talisterna födde färre barn så nu ska en lite mindre grupp försörja en lite större grupp," förklarar Bergh.


2019-02-01 Dagens Arena

Märklig start för omläggning av arbetsmarknadspolitiken

Anna Danielsson Öberg skriver en krönika i Dagens Arena om varslen på Arbetsförmedlingen. I sammanhanget nämns Lars Calmfors, IFN: "Lars Calmfors och Andreas Bergström anser också Cecilia Fahlberg att politikernas detaljstyrning måste minska."


2019-01-31 Hallandsposten

Mattias Karlsson: Kaos är ingen bra start för en reform

"Att skapa kaos är ingen bra start på att reformera Arbetsförmedlingen" skriver Hallandsposten i en ledare. Skribenten har tittat på TV4 Nyhetsmorgon där Lars Calmfors, IFN, kommenterat att fler privata aktörer ska ta över Arbetsförmedlingens uppdrag."Jag tror att man kan uppnå effektivitetsvinster med mer av privata utförare. Men då ska man göra det på ett väldigt genomtänkt och planerat sätt", sa Calmfors.


2019-01-31 Dagens Nyheter

DN Åsikt. ”Slakta inte den väl fungerande Arbetsförmedlingen”

I en insändare till Dagens Nyheter diskuteras förslaget att stöpa om Arbetsförmedlingen. Det är fel väg att gå, anser Johan Berg, Arbetsförmedlingen.  Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "Calmfors menar att en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett eftersom forskning visar att privata aktörer snarare presterar sämre."


2019-01-31 TV4/Nyhetsmorgon

Professorn i nationalekonomi: ”Det kommer bli svårt även för privata utförare”

Lars Calmfors, IFN, är en av de två personer som fanns med i TV4, Nyhetsmorgons studio för att diskutera varsel på landets arbetsförmedlingar. "Redan i dag använder arbetsförmedlingen privata utförare i väldigt stor utsträckning. Men jag tror man ska pröva sig fram och göra det i ännu större omfattning," sa Lars Calmfors.


2019-01-31 Flamman

Släpp lönerna loss det är vår!

Arbetsgivarorganisationer och industrifacken kan inte ha ensamrätt på att diskutera lönebildningen, skriver Flamman i en ledare. "Lars Calmfors, [...] menar också att märket kan skapa obalanser genom att inte tillåta större löneökningar i andra sektorer med brist på arbetskraft" skriver Flamman.


2019-01-31 SVT Opinion

”Näringslivets fejkkampanjer om AF gav resultat”

I ett debattinlägg på SVT Opinion skriver Johan Berg, Arbetsförmedlingen, att AF "är en myndighet med hög effektivitet": "Professor Lars Calmfors är tydlig med att en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett" skriver han och länkar till ett inslag i Studio Ett i juni 2018.


2019-01-30 Svenska Dagbladet

Experter sågar nya AF – ”Det blir lite lekstuga”

SvD Näringsliv som intervjuat Lars Calmfors, IFN, skriver: "Revolutionen på Arbetsförmedlingen gör Sverige sämre rustat för sämre tider." Han är orolig för "att det blir lite leksuga av det hela. Att man gör det alldeles för snabbt och radikalt även om det finns en genomtänkt vision med många vettiga idéer bakom reformen".


2019-01-29 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Varför kallar sig Annie Lööf inte för nationalist?

I en krönika på SvD Kultur skriver Johan Wennström, IFN, att nationalism ofta ses som moraliskt suspekt: "Dagens liberala politiker borde istället för att misstolka nationalismen återupptäcka sin egen bortglömda historia."


2019-01-29 Realtid.se

”Lindvall tycks ha missat några grundläggande förändringar”

Realtid.se publicerar ett debattinlägg av Anders Weihe och Mats Kinnwall, Teknikföretagen. De kritiserar en könika av Realtids Per Lindvall. Ämnet är sambandet mellan löneökningar och valutakurser: "Calmfors [IFN] och Driffill konstaterade redan 1988 att utländsk konkurrens dämpar lönernas effekt på inhemska priser."


2019-01-29 Dagens Arena med flera

Går AF-utredaren på fyrpartilinjen väntar stora förändringar

I ett debattinlägg i Dagens Arena skriver debattören Johan Berg, Arbetsförmedlingen, om att arbetsmarknadsutredningen ska presentera sitt slutbetänkande den 30 januari. I sammanhanget nämns Lars Calmfors, IFN som sägs ha "förkastat förslaget om att helt privatisera AF. Calmfors föreslår istället en modell där myndigheten konkurrerar med de privata aktörerna inom begränsade matchningstjänster".


2019-01-27 Svenska Dagbladet

Maria Rankka: Oroväckande att Sverige tappar position

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Maria Rankka om att hon oroar sig för att Sverige tappar platser i Bloombergs årliga innovationsindex. Rankka menar att "Forskningsinstitut som exempelvis Ratio, Entreprenörskapsforum och Institutet för näringslivsforskning har solid kunskap på området och är säkert villiga att hjälpa till om den nya närings-ministern behöver råd".


2019-01-27 Svenska Dagbladet

”Ekonomikommission kan ge snabba viktiga reformer”

En ny ekonomikommission bör få i uppdrag att komma med förslag inom områden där vi redan har ett betydande kunskapsunderlag, skriver Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund i SvD. De hänvisar till Lindbeckkommissionen som leddes av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet.


2019-01-24 Svenska Dagbladet

Jonas Hellman: Från slagord till en fungerande hyresmarknad

I en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida skriver Jonas Hellman om förslaget att införa marknadshyra inom nyproduktion: "Som ekonomiprofessor Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet] har påpekat är detta en riskabel väg att gå, eftersom det kan leda till ett politiskt bakslag."


2019-01-24 Realtid.se

Investor rustar för tuffa tider

I en intervju med Investors vd Johan Forssell hänvisas till ett debattinlägg av Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN. Realtid.se skriver att Oxelheim pekar på att ”allmän tro på låg ränta kan bli förödande” och han "klargör hur lite Riksbanken styr över den svenska räntan".


2019-01-23 EFN tv

Lönegapet minskar

Joacim Tåg, IFN, är en av forskare som intervjuas i EFN tv om lönegapet mellan män och kvinnor. "Bland män som är chefer är det nästan 15 Procent som tjänar mer än en miljon kronor, men bara 10 procent bland kvinnliga chefer", förklarar Tåg.


2019-01-23 Svenska Dagbladet

”Allmän tro på låg ränta kan bli förödande”

Det finns i dag ett samförstånd kring att räntehöjningar framöver kommer att förbli blygsamma. Men Sverige är del av en global finansiell marknad och Riksbankens kontroll kan komma att sättas ur spel. Det skriver Lars Oxelheim, affilierad till IFN, i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.


2019-01-23 Svenska Dagbladet

Annie Lööf: ”Jag är lika besviken på M och KD”

I en nyhetsartikel intervjuar SvD Annie Lööf (C). Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "På senare tid har flera svenska ekonomiprofessorer hakat på en internationell trend och talat om behov av höjda kapitalskatter och uppräknade bidrag. Bland annat Lars Calmfors har sagt att för stora inkomstskillnader kan vara politiskt riskabelt."


2019-01-23 TV 4 Nyhetsmorgon

Så mycket sänks skatten för de som tjänar mer än 100.000: "Ekonomerna tycker det är bra"

Lars Calmfors är en i studion när TV 4 Nyhetsmorgon diskuterar den nya regeringens ekonomiska politik. På sikt, säger Calmfors, ska man satsa på försvaret etc, som kostar väldigt mycket, och "jag kan känna en viss oro att man i slutändan kommer att höja utgifterna så att finanspolitiken blir svag på lång sikt".


2019-01-21 Reatid.se

Per Lindvall: Offentliga sektorns sparande ogenomtänkt

Per Lindvall skriver i Realtid.se om "den nya regeringen borde sänka eller höja skatterna är en ickefråga". I samband med överenskommelsen mellan S, MP, C och L förklarar han att Lars Calmfors, IFN, är anser att "överenskommelsen är underfinansierad".


2019-01-20 Aftonbladet

Så gör du för att komma in på Handels

Jan Guillou skriver i en krönika i Aftonbladet att "friskolekoncernen Viktor Rydberg är den i särklass största leverantören av studenter till Handels". I sammanhanget nämns att Magnus Henrekson, [IFN], och Jonas Vlachos [Stockholms universitet och affilierad till IFN] har utrett att det mellan åren 1997 och 2007 ”skett en exceptionell utveckling när det gäller elever som går ut gymnasiet med MVG i alla kurser, 20,0 i slutbetyg”. Forskarna pekade i detta sammanhang särskilt ut fyra skolor, de från friskolekoncernen Viktor Rydberg, skriver Guillou.


2019-01-18 Dagens Nyheter

Assar Lindbeck: Nya regeringens hyresreform är en farlig idé

Det nya regeringsunderlaget har enats om att släppa hyrorna fria för nyproducerade lägenheter. Förslaget sågas av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, i en intervju i DN. Han ser idén som "otillräcklig och vårdslös". "Dessutom är det en riskabel politik. Det gigantiska efterfrågeöverskottet som finns skulle ju kanaliseras mot nyproduktionen. Det kan bli en explosion i hyrorna där" säger Lindbeck.


2019-01-18 Borås Tidning

Vad är sant? Att det som nu väntar är nödvändigt

I en ledare skriver Borås Tidning att den blocköverskridande fyrpartiöverenskommelsen måste ge verklig förändringar: "Inte minst vad avser arbetsmarknadspolitiken." Tidningen hänvisar till forskning av Per Skedinger, IFN.  "De förändrade turordningsreglerna innebär större flexibilitet åt båda håll [...] Den effekten har exempelvis [...] Per Skedinger, kunnat visa".


2019-01-17 Lärarnas Tidning

”Lärosätena försöker tiga ihjäl kritiken”

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas i Lärarnas Tidning som frågar "Du har länge kritiserat 'det pedagogiska etablissemanget', vad har du fått för reaktioner?" Henrekson svarar; "Nästan inga, man försöker tiga ihjäl kritiken. När jag varit inbjuden till högskolor har jag haft önskemål om att pedagogikprofessorer ska vara med och debattera. Det har bara skett i Lund, ingen annanstans. De vet att de har empirin emot sig. "


2019-01-17 SR/Studio Ett

Studio Ett

Per Skedinger, IFN, intervjuas i Studio Ett om turordningsreglerna i Las. Han ger en analys av forskningen på området och förklarar att de företag som delvis undantas från dessa regler, blir mer benägna att anställa arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De anställda är dessutom mer sällan borta pga sjukdom.


2019-01-17 Expressen

De har ingen aning om hur de ska stoppa SD

Expressen skriver om den tillträdande regeringen: "Lars Calmfors [IFN], skrev i DN i våras att de ökade klyftorna i Sverige beror på minskad omfördelning via skatte- och bidragssystemet, och föreslog därför höjda skatter och uppräknade transfereringar. Motivet? Att säkra den politiska och sociala stabiliteten'. Forskningen har hängt med. Men inte politikerna."


2019-01-16 Altinget

Konjunkturrådet: Låt någon annan ta över skolan

Nättidningen Altinget skriver om SNS Konjunkturrådsrapport med bl.a. Lovisa Persson, IFN, som författare. "När det gäller glesbygdskommunerna, så tror inte vi att det är bra att slå ihop dem. Då förlorar man lokal förankring för alla uppgifter, även de man vill behålla lokalt, säger Persson till Altinget."


2019-01-16 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Kommunerna kommer inte att klara välfärden framöver”

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Lovisa Persson m.fl. att kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget försämras kraftigt inom den närmaste framtiden. I en SNS Konjukturrådsrapport 2019 har de identifierat "fyra nödvändiga förändringar", bl.a. färre riktade statsbidrag till kommunerna.


2019-01-16 Arbetet

Ska vi göra motstånd nu?

Daniel Suhonen skriver i Arbetet om Björn Elmbrantsbok Marknadens tyranni. Han menar att S förlorat kampen om idéerna. "Ekonomer som Assar Lindbeck [IFN], Svenskt Näringslivs direktörer och Timbros konglomerat av tankesmedjor har bedrivit ett ideologiskt gerillakrig på tusen fronter mot en arbetarrörelse som trodde sig ha vunnit för alltid och vare sig behövde forma några idéer, slåss för sin politik eller hålla sig med några intellektuella."


2019-01-16 ETC

Forskare: Basinkomst behöver testas i större skala

ETC skriver från ett seminarium om basinkomst där Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, talade i ämnet. "Välfärdsforskaren Andreas Bergh menar att det i princip alltid är svårt att dra slutsatser utifrån experiment utförda i andra länder, dels för att de sker i en liten skala men framförallt för att kontexten är annorlunda."


2019-01-15 Uppsala Nya Tidning

Uppgörelse utan tydlig vinnare

Johan Rudström skriver i UNT att fyrpartiuppgörelsen i sig inte ger anledning till oro. Ekonomerna  Lars Calmfors, IFN, och Harry Flam, har båda kritiserat den förra regeringen för att ha sparat för lite. "Ändå gör de nu olika bedömningar av uppgörelsen. Enligt Calmfors innebär de ökade utgifterna ”en stor risk för statsfinanserna” (SvD 12/1)" skriver Rudström.


2019-01-14 Dagens Samhälle

”Hjärtefråga för C att rasera Arbetsförmedlingen”

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver debattören Johan Berg att privatiserad Arbetsförmedling inte kommer att lösa landets utmaningar. "Ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] är tydlig – en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett."


2019-01-14 Arbetet

”UFO:n argumenterar för basinkomst”

Arbetet skriver om basinkomst/medborgarlön: "Från vänster till höger förs nu allt fler tankar fram om att införa basinkomst eller medborgarlön. Men de politiska partierna ligger lågt i frågan. En förklaring är att det är för många ”UFO:n” som argumenterar för basinkomst, hävdar välfärdsforskaren Andreas Bergh [IFN]."


2019-01-14 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Make utredningsväsendet great again

Andreas Bergh skriver i en krönika på DN:s ledarsida, med anledning av reformer som S, MP, C och L har kommit överens om, att utredningar historiskt sett är avgörande för både tillkomst och genomförande av reformer i Sverige. Han fortsätter: "[...] nästan samtliga liberaliseringar föregicks av ett grundligt utredningsarbete som bidrog till att skapa en samsyn om verklighetsbeskrivning och förändringsbehov".


2019-01-14 Nyhetsbyrån Direkt/DI Trader med flera

Nyheter i korthet

I notiser från 12-14 januari skriver Direkt:" Nationalekonomen Lars Calmfors tycker att risken för statsfinanserna är stor om den uppgörelsen mellan mittenpartierna blir verklighet, eftersom skattesänkningarna och utgiftsökningarna är fler än besparingarna. (SvD lör)."


2019-01-12 Ekonomiekot Lördag

"Sparare säljs som på en boskapsmarknad"

Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, intervjuas i Ekonomiekot Lördag om pensionssystemet. Det handlar bland annat om att ett antal PPM-fonder upphör. "Att antalet fonder minskar är ju inte ett problem för de flesta sparare" säger Elinder. Han föärklarar att förändringen ligger i spararnas intresse.


2019-01-11 Svenska Dagbladet

Lars Calmfors: ”Stor risk för statsfinanserna”

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i SvD Närtingsliv om utkastet till överenskommelse mellan S, C, L och MP. Han menar att om "samarbetet ska fungera så måste det bygga på en mer fundamental samsyn. Inte bara att man ger och tar i en förhandling, för att få igenom sina gamla krav".


2019-01-11 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Hejarklacksmentaliteten gör politiker dummare än vad de är

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida om migrationspolitik. Han refererar till "experiment i syfte att undersöka hur stora skillnader mellan olika grupper som krävs för att människor ska vara beredda att gynna den egna gruppen på bekostnad av andra". Bergh skriver: " Vilken godtycklig gruppering som helst tycks vara tillräcklig för att människor på allvar ska börja favorisera sina egna."


2019-01-11 Helagotland.se

Utan regleringar spårar marknaden ur

I en krönika i Helagotland/Gotlands Folkblad skriver Barbro Engman: "Inte ens de mest marknadsliberala partierna tror att medborgarna gynnas när marknaden släpps lös". Hon hänvisar till Lars Calmfors, IFN, och skriver att han är "övertygad om att marknadshyror kommer att leda till stora hyreshöjningar. I en artikel på DN-debatt menar han att staten därför måste ingripa".


2019-01-10 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Varför diskuteras inte återvandring mer?

Özge Öner, IFN, skriver i en kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida om Europakommissionens syn på återvandring. Hon jämför med Sverige: Det är märkligt att i landet som tog emot fler flyktingar per capita än någon annan medlemsstat under flyktingkrisens kulm, är det fortfarande stigmatiserande att föreslå eller öppet diskutera behovet av återvandring, liksom vilka strategier som kan underlätta processen.


2019-01-09 Dagens Nyheter

”Den belgiska bostadsmarknaden är ingen marknadsdröm”

Sandro Scocco, utredningschef Bostad 2030, skriver i en replik på DN Debatt att "det skulle vara en stor samhällsvinst om regeringsförhandlingarna leder till att marknadshyror införs". Han hänvisar bl.a. till Daniel Waldenström, IFN: "Waldenström konstatera på bloggen Ekonomistas under rubriken ”Myten om den orörliga bostadsmarknaden” att 'Den generella rörligheten är hög och flyttkostnaderna generellt låga i Sverige jämfört med andra länder.'"


2019-01-09 Göteborgs-Posten

Göteborgs osunda maktkoncentration

I en ledare skriver Adam Cwejman i GP att många kommunala bolag riskerar att skapa intressekonflikter för politikerna. Han hänvisar till forskning av bl.a. Andreas Bergh, IFN: "Det finns  stöd för att offentliga bolag kan vara mer effektiva på att leverera nytta än motsvarande verksamheter organiserade inom förvaltningar. Men risken finns, vilket är studiens slutsats, att det sker en osund sammanblandning mellan olika intressen."


2019-01-05 Le Figaro

Les «gilets jaunes» ou l'illustration de la théorie des insiders/outsiders sur le marché du travail

Le Figaro skriver att kampen mot arbetslöshet inte längre prioriteras i den politiska debatten. De "gula västerna" drivs ju i huvudsak av anställda och egenföretagare. Det handlar om insiders överväganden för att "förklara arbetsmarknadens styvhet, särskilt i verk av Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet) och Dennis Snower, med andra ord personer som har ett jobb och vill behålla det, i motsats till de arbetslösa [...].


2019-01-05 Kristianstadsbladet med flera

Nils-Eric Sandberg: Från dräng till professor

I en gästkolumn i bl.a. Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg om "Roland Andersson från Everöd gjorde en inspirerande klassresa". I detta sammanhang nämner han Assar Lindbeck, IFN och Stockholmls universitet, som en av få ekonomer  som "tillämpade ekonomisk analys på ett antal olika områden".


2019-01-04 SVT Nyheter

Expert: Märkligt att arbetsrätten bromsar regeringsbildningen

Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog intervjuas av SVT Nyheter om att arbetsrätten har blivit en laddad fråga i regeringsförhandlingarna: "Tommy Iseskogs uppfattning att arbetsrätten inte behöver vara en stoppkloss i förhandlingarna får medhåll av ekonomiprofessor Lars Calmfors och nationalekonomen Per Skedinger i en artikel i Dagens Industri. Calmfors och Skedinger pekar på flera möjligheter till kompromisser."


2019-01-04 Svenska Dagbladet

”Kvinnliga invandrar­företagare viktiga för integrationen”

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet Näringliv skriver bl.a. Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, att kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som har framgång i sitt företagande anställer i hög grad andra kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Författarna förklarar samtidigt att "andelen kvinnor med utländsk bakgrund som startar och driver egna företag har ökat under de senaste årtiondena". 


2019-01-03 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Det här är min önskelista för ett blocköverskridande samarbete

Lars Calmfors, IFN, beskriver i en kolumn på Dagens Nyheters ledarsida sin önskelista för en kommande regering. Enkla jobb, en avreglerad hyresmarknad, lägre marginalskatter men högre skattekvot, är några av hans förslag.


2019-01-03 Svenska Dagbladet

”Digitalt lyft ett måste för svensk välfärd”

I ett debattinlägg i SvD skriver Mårten Blix, IFN, med flera, att en kommande regering måste ta tag i frågan om digitalisering av vården: "Såväl sjukvården som omsorgen behöver en ökad förutsägbarhet i spelregler och förutsättningar. Om offentlig sektor rullar på i dagens hjulspår kommer skillnader mellan stad och land att vidgas ytterligare."


2019-01-03 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Tidningen blev mer ”demokratisk” – och mindre läsvärd

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur om vad de redaktionella ändringarna på New York Review of Books betytt för läsarna. Han berättar om nya medier, som till skillnad från NYRB "har skapat ett innehåll av hög kvalitet och utan spår av ängslighet och på så sätt lyckats få donationer från läsare och lyssnare".


Aktuell forskare

Björn Tyrefors

Ämnesområde: Arbetsmarknad, diskriminering, ekonomisk historia, institutionell och politisk ekonomi, utbildning  samt utvecklingsekonomi.
 

Några av de frågor Björn Tyrefors försöker besvara i sin forskning:

  • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
  • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se