Institutet i media

Institutet i media – 2019

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2019-03-18 Expressen

Könsdiskriminering i skolan måste tas på större allvar

Expressen skriver i en ledare om forskning av Björn Tyrefors, IFN: "Var tredje kille som går ut nian i Stockholm får för lågt betyg i matematik. Det doftar diskriminering." Expressen avslutar: "Här bör man lyssna till forskarna vid IFN, som förordar mer av anonyma prov och extern rättning."


2019-03-18 SR/P1 Morgon

Han vann över en halv miljard svenska kronor

En närking har på Eurojackpot vunnit över en halv miljard svenska kronor. Men hur lycklig blir man egentligen av att vinna på Lotto, undrar SR och intervjuar Erik Lindqvist, Stockholms Universitet och affilierad till IFN. "Vi ser att de som vunnit mycket är lyckligare än de som vann lite", förklarar Lindqvist.


2019-03-17 Västerbottens-Kuriren

Debatt: Sätt stopp för upprörande kommunal tillväxtmani

I ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren förklaras att dagens ensidiga tillväxtfokus i kommunalpolitik inte är hållbart. Debattören hänvisar till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: "Sett till Sverige som helhet utgör detta ett enormt 'nollsummespel'”,


2016-03-16 Folkbladet

Tycker höger och vänster samma?

Folkbladet intervjuarJohan Wennström om han avhandling.  Höger och vänster i svensk politik är inte de motpoler som man oftast tror, menar han. "Kanske finns den största skillnaden mellan moraliskt liberala igelkottar och konservativa rävar", säger han.


2019-03-16 Svenska Dagbladet

Hur ska M stoppa den konservativa väljarflykten?

Moderaterna oroas för en konservativ flykt till Kristdemokraterna, skriver SvD. En som intervjuas är Johan Wennström, IFN. Han "tror att KD:s framryckning är en temperamentsfråga. Ebba Busch Thor är inte rädd för den svenska flaggan, hon har ett lite frimodigt konservativt temperament och tycks ha konservativa impulser".


2019-03-16 Svenska Dagbladet

"Barnstraffet" gör att glastaket inte krossas

Professorn Marianne Bertrand, Chicago University, intervjuas i SvD Näringsliv om glastaket. I texten hänvisas även till forskning av Joacim Tåg, IFN: "Även Joacim Tåg, programchef vid Institutet för Näringslivsforskning, pekar i studien ”Vad hindrar kvinnliga chefer från att nå toppen?” på ett liknande samband."


2019-03-16 Populär Historia

Makten över kronan – Riksbankens historia

Populär Historia skriver om Sveriges Riksbank som grundad 1668. En plats i historien har Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. "Under krisen [kring 1990]  tillsatte regeringen en kommission under ledning av nationalekonomen Assar Lindbeck". Resultatet var att Riksbanken  organiserades om.


2019-03-15 Arbetet

Industriavtalet: ”Dansk modell kan lösa framtiden”

Arbetet m fl skriver om en rapport från Svenskt Näringsliv: "Kritiken [mot industriavtalet som märke] kan mildras med en dansk lösning där kollektivavtalen anger löneökningarna i kronor". Skribenten hänvisar till "den växande kritiken, där fackförbund inom tjänstesektorn fått eldunderstöd av nationalekonomen Lars Calmfors [IFN] när de invänder att en och samma löneökningstakt inte kan passa alla sektorer.


2019-03-13 Skolporten/Skolvärlden

Var tredje pojke i Stockholm ges för lågt betyg i matte

Var tredje pojke i Stockholm som slutar nionde årskurs får för låga betyg i matematik enligt ny forskning av Björn Tyreforts, IFN. Skolvärlden intervjuar honom. Han förklarar att diskrimineringen/den orättvisa bedömningen "förmodligen sker omedvetet".


2019-03-13 Sveriges Radio/Studio Ett

Ny avhandling: Den nya politiska verkligheten i Sverige

Johan Wennström, IFN, intervjuas i Studio Ett om sin nyligen framlagda avhandling Interpreting Policy Convergence Between the Left and the Right. Essays on Education and Integration. Han förklarar hur höger och vänster är inte längre självklara motsatser i svensk politik och vem som har en igelkotts eller en rävs mentalitet.


2019-03-13 Expressen

Malte Persson SD-väljare är inte hobbitar som vill ha lugn och ro

I diskussionen om konservatism, liberalism och nationalism saknas: frågan om makt, skriver Malte Persson på Expressen Kultur. Han skriver om ett inlägg av Johan Wennström, IFN, och menar att "när den konservative Johan Hakelius på Fokus bloggar till Wennströms försvar är det än mer tydligt att det inte är sakargument som är viktiga, utan ändrade maktförhållanden".


2019-03-13 Skola & Samhälle

Jonas Linderoth: Debatten om pedagogiska arbetsformer är inte endast en högerpolitisk skenmanöver

Jonas Linderoth invänder på S.O.S mot beskrivningen av kritiken mot konstruktivistiska arbetsformer [i skolan] som ett ensidigt högerpolitiskt projekt. "Jag vågar påstå att en mer nogräknad analys inte kan positionera dessa olika individer som tillhörande en enhetlig ”rörelse” i borgerlighetens tjänst., skriver Linderoth och nämner bl.a. Magnus henrekson, IFN, och Martin Ingvar, KI.


2019-03-12 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Överlever den svenska modellen?

Janerik Larsson skriver på ledarsidan i SvD om en konferens han varit på: ”Huvudavtalet då, nu och i framtiden”. En av talarna var Lars Calmfors, IFN: "Han tycks en smula besatt av industriavtalet och argumenterar som LO:s vänsterfalang i hemmamarknadsorganisationen 6F som vill få bort avtalet. Nu hävdade han att LO-förbundens negativa medlemsutveckling beror på industriavtalet."


2019-03-12 Hållbart Byggande

“Därför behöver Sverige en ny Lindbeck-kommission”

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier, skriver i Hållbart Byggande att "uppgörelsen mellan S, MP, C och L bara gör skillnad på marginalen". Hon hänvisar till den kommission som på 1990-talet leddes av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. "Tänk er en ny Lindbeck-kommission för Sverige 2030, där politiker, branscher, organisationer och medborgare samverkar kring hur vårt samhälle ska se ut och fungera."


2019-03-12 SNB/Gotlands Allehanda (HelaGotland)

Betygsättning ska vara rättvis

I en ledare skriver Gotlands Allehanda med flera om forskning av Björn Tyrefors, IFN.  Inlägger avslutas: "Skillnaderna mellan flickors och pojkars skolresultat blir allt större. Det första som behöver göras är att gruppernas prestation bedöms rättvist och sakligt av lärarna. Då är anonymiserade prov såsom nationella prov en god grund att stå på."


2019-03-12 Norrländska Socialdemokraten

Även C har ett ansvar

I en ledare skriver Norrländska Socialdemokraten att införandet av fastighetsavgift 2008 innebar att villaägare i Kiruna och Gällivare fick höjda kostnader. ”Sänkningen av fastighetsskatten [har] bidrar till ökad inkomst- och förmögenhetsspridning utan att ge några sysselsättningsvinster”.


2019-03-11 CNS News med flera

Oregon Adopts Destructive Rent Control – First Such Statewide Law in US

CNS News förklarar att Oregon’s lagstiftare har godkänt den första hyresregleringslagen på delstatsnivå, vilken guvernör Kate Brown (D) har undertecknat. CNS News citerar Assar Lindbeck, IFN, som säger att "förutom bombning verkar hyreskontroll ofta vara det mest effektiva sättet att förstöra en stad".


2019-03-11 Kapitalet, podd om ekonomi

Kamprad, Persson och… Nygren?

Podden Kapitalet handlar om Bengt Nygren, blomsterbranschens McDonald. Åsa Hansson, Lunds universitet och affiierad till IFN, intervjuas. Hon säger om den ekonomiska utvecklingen i Sverige på 70-talet att då bröts den här gynnsamma ekonomiska utvecklingen: "Vi hamnar i en lågkonjunktur, inflationen ökade och det blir då svårare att ta in skatterna utan att höja skatterna”.


2019-03-11 Svenska Dagbladet

”Är detta början till slutet för nätläkarna?”

I ett debattinlägg i SvD förklarar Mårten Blix, IFN, att ersättningen för nätläkarna inom kort förväntas sänkas än en gång. Dessa bolag går dock redan med förlust och ytterligare en sänkning kan på sikt slå ut dessa tjänster, skriver han och förklarar att det bästa vore att ett helhetsgrepp där den digitala vården integreras i vårdkedjan


2019-03-11 Dagens Industri

Svensk krona är en fattigdomsfälla

I en ledare skriver Dagens Industri om den svenska självbilden och hänvisar till ett inlägg på DN Debatt av Lars Oxelheim, IFN: "Den svaga kronan innebär att omvandlingstrycket i näringslivet åter är för svagt. I längden leder det till att svenskarna får nöja sig med en betydligt sämre position i förhållande till övriga världen än vad som är möjligt. Kanske bidrar penningpolitiken redan till den svaga utvecklingen av BNP per capita."


2019-03-11 Dagens Samhälle

Snart lågkonjunktur, då blir integrationen svårare

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver ett debattinlägg i Dagens Samhälle att flyktingar som kom 2015 "kunde snabbare ta sig in på arbetsmarknaden än föregående års flyktingar". Han förklarar att detta troligen beror på konjunkturen och varnar för uteblivna satsningar på att förbättra de utrikes föddas humankapital och uteblivna reformer för att sänka anställningskostnader.


2019-03-09 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Penningpolitiken riskerar att göra svenska företag ineffektiva”

"Den makroekonomiska medvind som flertalet svenska företag fått av Riksbanken och av den ekonomiska politiken under de senaste tio åren är riskfylld i ett längre perspektiv." det skriver Lars Oxelheim, IFN, på DN debatt. "Det finns i dag all anledning för aktieägare och lön­tagare såväl som för våra politiker att ställa sig frågan hur konkurrenskraften egentligen utvecklats?"


2019-03-09 Svenska Dagbladet

Ny rapport: Pojkar får orättvist låga betyg i skolan

Björn Tyrefors och två studenter skriver i ett debattinlägg i SvD att när lärare och elev känner varandra väl snedvrids betygsättningen. Grupper som redan gör sämre från sig i skolan får ett oförtjänt lågt betyg. Med en jämförelse av matematikbetyg i grundskolan och början av gymnasiet synliggörs hur går ut över pojkarna.


2019-03-09 Svenska Dagbladet

Özge Öner: De oliktänkande är viktiga i politiken

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om att oliktänkande är ovanliga i politiken. Öner hänvisar till Nobelpristagaren i ekonomi Daniel Kahneman som "menar att vi litar på vårt systematiska tänkande mindre än vi tror att vi gör. Vi tror att ett argument är sant för att vi tror på dess följdsats. Kahneman menar att detta är lika sant inom politiken som inom många andra fält, såsom religion."


2019-03-08 Breakit

Därför blir kvinnor inte toppchefer lika ofta (och så kan det förändras)

Nyhetssajten Breakit skriver om vad som hindrar kvinnor från att nå toppen. Joacim Tåg är en av de som intervjuas. Han säger att förklaringen finns i familjemönster. “Skillnaderna uppstår under de fem första åren när man först bildar familj".


2019-03-08 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Vad betyder normer för samhällsutvecklingen?

Janerik Larsson skriver på SvD:s ledarsida om en intervju i Forskning & Framsteg med Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. Lindbeck säger: "Ett normlöst samhälle skulle vara ett ruskigt samhälle. Myndigheter och lagar räcker inte för att kontrollera våra beteenden. Därför är normer viktiga."


2019-03-07 Before Its News med flera

Kamala Harris Backs Rent Control—a Policy 93% of Economists Said Is Harmful

Before Its News och flera andra medier noterar att senator Kamala Harris "entusiastiskt stöder hyreskontroll". Plattformen skriver att "ekonomen Assar Lindbeck [IFN] har sagt att "förutom bombning verkar hyreskontroll i många fall vara det mest effektivasättet att förstöra en stad."


2019-03-06 Becker's Hospital Review

Having a medical professional in the family ups likelihood of hitting 80

Becker's Hospital Review skriver om forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN, et al: "Att ha en sjuksköterska eller en läkare i familjen kan leda till ett längre liv samt andra fördelar, enligt ett working paper [...]" .


2019-03-06 Futurity

Doctor or nurse in the family? You’re more likely to hit 80

Den ideella webbplatsen Futurity publicerar en text om forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN. "En så enkel fråga som tar du din medicin?"´' kan sannolikt förlänga ditt liv, visar forskning. "Forskningen visar att det är 10 procent mer sannolikt att personer med tillgång till informell hälsoexpertis, till exempel genom att ha en läkare eller sjuksköterska i familjen, blir 80 år eller äldre.


2019-03-06 NPR/Radio WPSU med flera

The Return of Rent Control

NPR/Radio WPSU med flera noterar att hyresregleringen kommer tillbaka i delstaten Oregon: Den svenska ekonomen Assar Lindbeck [IFN] kallade en gång denna för "det effektivaste sättet som vi känner för att förstöra en stad, förutom bombning. "Men, med stigande hyresnivåer i städer som Portland, San Francisco och New York, ser lagstiftare hyresreglering som en snabb lösning."


2019-03-06 Direkt/Avanza.se

Löneavtal: krav ändra relativlöner, fler enkla jobb – Calmfors

Avanza.se publicerar en text från Direkt: "Det krävs 'ordentliga relativlönehöjningar' för lärare och fler enkla jobb för dem med låg utbildning för att få svensk arbetsmarknad att fungera bättre. Det sade professor Lars Calmfors [IFN] vid ett seminarium om EU-kommissionens rapport om Sverige."


2019-03-06 Folkbladet med flera

Politiker i sin egen skugga

Widar Andersson skriver i en ledarkrönika i Folkbladet om att demokratin är skör. I detta sammanhang förklarar han: "För att nå så långt som möjligt - fördela missnöjet på ett någorlunda rimligt sätt - krävs till exempel då och då en Assar Lindbeck-kommission med tunga experter likaväl som det fordras ett extraval och en folkomröstning då och då för att hålla folkstyrelsen vid liv."


2019-03-05 Dagens Nyheter

Sverige tappar topplats som innovationsland

DN Ekonomi skriver att Sverige har fallit fem platser i Bloombergs innovationsindex och ligger nu på plats sju.  Magnus Henrekson, IFN, intervjuas. Han förklarar att stagnering inom de områden som enligt Bloomberg utgör ett lands innovativa förmåga har pågått länge.


2019-03-05 Dagens industri med flera

Ekonominestorn om sina tavlor: ”Ju större desto dyrare, med vissa kompromisser”

Assar Lindbeck, IFN, intervjuas i Dagens Industri om den konstutställning där han visar 30 av sina målningar. Han förklarar: ”Min filosofi är att forskning ska vara entydig, men konst ska vara mångtydig och det börjar jag få fram - tavlan föreställer det som betraktaren ser, inte det som artisten eventuellt säger.”


2019-03-04 Svenska Dagbladet

”Svenska politiker bör rannsaka sig själva om EU”

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i SvD om krisen i EU. Skribenterna förklarar bl.a. att "medlemsstaternas politiska ledare måste sluta beskylla EU för impopulära beslut som de själva varit med och förhandlat fram" och att "EU måste ta hänsyn till legitima nationella särdrag".


2019-03-04 Medicalexpress

Benefits of informal health expertise

Medicalexpress skriver om forskning av bl.a. Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Forskarna finner att de med anhöriga som är sjukvårdskunniga har 10 procent större chans att bli 80 år eller äldre. De är också signifikant mindre benägna att få kroniska livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärtattack, hjärtsvikt och diabetes.


2019-03-04 Stanford News

Stanford scholars examine the advantages of informal health expertise

Ny forskning av Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN, presenteras i Stanford News. Forskarna har studerat sambandet mellan  hälsa och att någon i familjen är exempelvis läkare eller sjuksköterska. De finner att med anhöriga inom hälsovården ökar chansen att bli 80 år eller äldre med 10 procent.


2019-03-04 Aftonbladet

Ni slaktar AF – vi kräver svar

I ett öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, i Aftonbladet, frågar fyra arbetsförmedlare: "Hur ser du som arbetsmarknadsminister på Lars Calmfors [IFN] och arbetsmarknadsutredningens rekommendationer om att inte slakta AF?"


2019-03-01 Perspektiven der Wirtschaftspolitik

"Manchmal helfen Krisen der Einsicht auf die Sprünge“

Lars Calmfors intervjuas i den tyska vetenskapliga tidskriften  Perspektiven der Wirtschaftspolitik. Samtalet handlar om svenska  sturkturreformer, om integration av invandrare på arbetsmarknaden och om EMU. På frågan hur strukturreformer är möjliga svarar Calmfors att forskningen kan bidra: När man presenterar argument finns det alltid en chans att någon plockar upp dessa. Men det är inte tillräckligt att bidra med denna kunskap just i det ögonblicket när det politiska fönstret öppnas. Det måste ske mycket tidigare för att förbereda marken.


2019-03-01 Kristianstadsbladet med flera

Nils-Eric Sandberg: Varifrån kommer skatteintäkterna?

I en gästkrönika på ledarsidan i bl.a. Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg att regeringen lovat genomföra en skattereform. "Fyrpartiklövern vill också minska klyftorna. Men inkomstskillnaderna har ökat en aning från en nivå där de var extremt sammanpressade. Från början av sjuttiotalet fick de flesta marginaleffekter på bortåt 90 procent (redovisat i en stor analys ledd av Assar Lindbeck [IFN])."


2019-03-01 The Daily Signal med flera

Oregon Just Became the First State to Impose Rent Control

The Daily Signal med flera skriver om den första hyresregleringslagstiftningen på delstatsnivå i USA. "Ekonomer säger att hyresreglering är destruktivt. [...] Ekonomen Assar Lindbeck [IFN] har sagt att " förutom bombning, verkar hyresreglering i många fall vara det mest effektiva sättet att förstöra städer. "


2019-02-28 Fokus

Måste liberaler vara så sura?

Med anledning av en debatt om liberalism skriver Fokus chefredaktör Johan Hakelius i en krönika: "De flesta inläggen, som antingen kritiserat en artikel om konservatism och liberalism av Joel Halldorf i Expressen eller en om nationalism och liberalism av Johan Wennström i SvD, har inte utstrålat lust, utan olust. Det är som om debattrörerna helst skulle vilja slippa tala om saken."


2019-02-27 Arbetsvärlden (TCO)

Stora reformer byggs på lösan sand

I en ledare i Arbetsvärlden förklaras att "enligt forskaren som skrivit för Fores, Bruno Crépon [...] finns inget som visar att privata arbetsförmedlare generellt skulle vara bättre än statliga. En åsikt som backas upp av de svenska professorerna Lars Calmfors [IFN] och Anders Forslund."


2019-02-26 Södermanlands Nyheter

Ledare: C behöver en ny skolpolitik

I en ledare skriver Södermanlands Nyheter att Centerpartiet lyser med sin frånvaro i skoldebatten. Skribenten förklarar: "Vill man att elever sen ska välja skola efter vad de faktiskt lär sig behövs en läroplan med tydliga krav, något läraren Isak Skogstad och nationalekonomen Magnus Henrekson nyligen lyfte i en debattartikel (DN 12/2).


2019-02-26 Länstidningen Östersund

Lina Stenberg: En privatiserad arbetsförmedling kommer göda klassklyftorna ännu mer

I en ledare (S) skriver Länstidningen Östersund att marknadisera ytterligare  statlig verksamhet (förutom arbetsförmedlinge) "kan leda till ett ännu mer tudelat klassamhälle". Skribenten hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som "varnar för att det hela går för snabbt fram, att 'det blir lite lekstuga av det hela'.” 


2019-02-25 Aktuellt i Politiken

Anne-Marie Lindgren: Vinstintresse är en blind fläck för liberalismen

Anne-Marie Lindgren skriver i Aktuellt i Politiken att "Arbetsförmedlingen ska, enligt januariavtalet, helt ersättas av privata aktörer". Hon refererar till Lars Calmfors, IFN: "[...]  konstaterade Lars Calmfors, en av landets mer kända nationalekonomer, att det inte finns något som tyder på att privata arbetsförmedlare är bättre än offentliga."


2019-02-25 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Ledare: Inte lätt att hitta hem i hyresdebatt.

I en ledare skriver Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad  att bostadsdebatten inte är sansad: "välavvägda reformer hinner sällan komma i gång innan hyresgäströrelsen är där och varnar för marknadshyror och för att fattigt folk ska tvingas från hus och hem". Skribenten fortsätter: "Den hyresreglering som lever kvar från 1940-talet är med sina sociala skadeverkningar, enligt nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN], ”en 70 år lång katastrof”.


2019-02-24 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Hopplöst diskutera nationalism med liberaler

Johan Wennström, IFN, skriver i en replik på Svenska Dagbladet Kultur, att "det borde inte vara kontroversiellt att påpeka att stater som regel är nationalstater som grundlades av ätter med ett gemensamt språk och gemensamma sedvänjor".


2019-02-24 Dagens Arena

Dela inte in folket efter utbildning

Krönikören Hedi Bel Habib skriver på Dagens Arena  om sänkta ingångslöner och lönespridning. Skribenten citerar Lars Calmfors, IFN: ”En bättre väg att öka sysselsättningen är att skapa nya enkla jobb med rejält lägre minimilöner.”


2019-02-22 Landlord News

Could UK agents hold key to the return of rent controls in England?

Brittiska parlamentariker har fått information om nya forskningsrön om fördelar och nackdelar med hyreskontroll, skriver Landlord News: "I studien diskuteras hyreskontroll i andra länder, bl.a. intensivt motstånd från professor Assar Lindbeck [IFN]: "I många fall fungerar hyrakontroll som det mest effektiva sättet att förstöra en stad – bombning undantaget."


2019-02-22 Dagens Samhälle

Näringslivet behöver färre stöd och färre hinder

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver Christian Sandström m fl att politiken fokuserar för mycket på stöd och för lite på att ta bort hinder. Skribenterna förklarar att det är svårt att sia om marknadsmisslyckanden och hänvisar till forskning av Roger Svensson, IFN. Han har visat att "flera miljarder av det statliga riskkapitalet har stått vid sidlinjen under flera års tid".


2019-02-21 Hallandsposten

Mattias Karlsson: Bryt segregationen med marknadshyror

I en ledare i Hallandsposten förklaras att "det är hög tid att lyssna på Assar Lindbeck [IFN] och på IMF". Det handlar om hyresreglering. Tidningen förklarar att Lindbeck vill "att hela hyresmarknaden ska regleras till ett fungerade system med varsamma förändringar, till exempel genom att fastighetsägare tillåts att göra hyreshöjningar med ett maximalt belopp under en längre period".


2019-02-21 Universitetsläraren

Forskningsråden måste backa från Plan S

I ett debattinlägg i Universitetsläraren skriver Magnus Henrekson och ytterligare 110 professorer  om att Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond vill att forskning som de finansierar ska publiceras enbart i open access-tidskrifter. Det är en inskränkning av forskningens frihet som saknar motstycke, och som allvarligt hotar svensk forsknings kvalitet och konkurrenskraft, skriver professorerna som även inkluderar Henrik Jordahl, IFN.


2019-02-21 Property Industry Eye

Could UK agents hold key to the return of rent controls in England?

Property Industry Eye skriver om en ny studie som ska hjälpa brittiska parlamentsledamöter att argumentera för eller emot hyreskontroll. Hyreskontroll i andra länder nämns och Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet citeras: "Hyreskontrollen är ofta det mest effektiva sättet vi i dag känner till för att förstöra en stad – förutom bombning."


2019-02-20 Ystads Allehanda med flera

Slarvigt att inte granska starta-eget-bidragen

I en ledare är Caroline Dahlmanom kritisk till uppföljningen av att arbetslösa kan få stöd för att starta eget. Hon hänvisar till forskning av bl.a. Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, i Ekonomisk Debatt. Forskarna föreslår att man ska "fokusera på de grundläggande förutsättningarna för att starta och utveckla företag".


2019-02-20 Kvartal

Brev till en lärarstudent

Johan Wennström, IFN, skriver i Kvartal till blivande lärare: "Som enskild lärare behöver du hitta ett sätt att förhålla dig till det korsdrag som flera olika aktörers viljor och intressen skapar i skolan, och som driver lärare mot att överge kunskapsförmedling som mål."


2019-02-19 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

Kompromissdags

I en ledare i Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren hänvisas till en krönika i DN av Lars Calmfors, IFN, med devisen att makthavarna inte ska fokusera allt för mycket på arbetsrätten: "Konstruktiva vägar för att få en bredare lösning kan finnas om man går in för att i samma sammanhang lösa frågor om kompetensutveckling och omställning vid teknisk förnyelse. Det är goda råd," skriver ledarskribenten.


2019-02-19 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Fokusera inte på arbetsrätten när de 73 punkterna ska förverkligas

I en krönika på DN:s ledarsida skriver Lars Calmfors, IFN,  att beslut måste fattas, när januariöverenskommelsen ska förverkligas, om det är parterna eller politikerna som bestämmer på arbetsmarknaden. "Att i samarbete med parterna rusta arbetskraften bättre för framtiden – till exempel genom ett skattesubventionerat kompetenssparande – borde vara en avsevärt viktigare uppgift för staten än att reformera arbetsrätten", skriver Calmfors.


2019-02-19 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

Se till helheten, lägg skattepusslet rätt

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren om en skattereform att "lönearbete och företagande behöver främjas". Vad gäller reformering av kapitalbeskattningen hänvisar skribenten till Daniel Waldenström, IFN, som påpekat att denna beskattning  "under tiden 1990 och fram till nu ibland legat på nivåer som 60-80 procent".


2019-02-17 Dagens Industri

Rädda nätläkarna – och vården

Mårten Blix, IFN, skriver ett debattinlägg i Dagens Industri att "nätläkare har blivit en symbolfråga som speglar spänningarna mellan privat och offentlig sjukvård". Han förklarar att "ryckiga och okloka åtgärder kring nätläkare kan mycket väl skapa svallvågor inom hela sjukvården som dämpar viljan till fortsatta privata investeringar och innovationer inom hela hälso- och sjukvården".


2019-02-17 Star Tribune

Capitalism with Scandinavian characteristics

American Star Tribune skriver att "skandinavisk kapitalism skiljer sig från i amerikansk". Författaren citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, som 1997 beskrev vad som hände i Sverige efter andra världskriget: "I Lindbecks ord såg den svenska modellen 'mindre idyllisk' ut i början av 1990-talet."


2019-02-16 The Economist

The names of migrants to America suggest they were individualists

The Economist publicerar en text som förklarar varför sällsynta förnamn kan förklara politiska åsiktsskillnader. Economist citerar en studie av Mounir Karadja och Erik Prawitz [IFN]. Tidningen skriver utifrån deras forskning "att möjligheten att emigrera uppmuntrade arbetare att gå med fackföreningar som stödde partier till vänster på den politiska skalan. Men emigranters ovanliga namn kan vara en annan möjlig förklaring: "Ett lämmeltåg av individualister lämnade landet och kvar blev de som trodde mer på kollektivism."


2019-02-15 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Så införs marknadshyror snabbt och rättvist för alla”

I ett debattinlägg i DN om bostadsmarknaden  hänvisar Roland Andersson och Lars Jonung till en intervju med Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. De skriver: "I ett inledande skede blir troligen hyrorna för nya hyresrätter höga. Populistiska politiker får då argument mot fria hyror, något som Assar Lindbeck nyligen betonat i en intervju i DN. Detta kan hota övergången till en helt fri hyresmarknad."


2019-02-14 Mitt i Stockholm

7 av 10 studenter fick högre betyg än provresultat

Mitt i Stockholm har granskat betyg i förhållande till resultat på nationella prov. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, förklarar att "alla tjänar på höga betyg. Eleverna och föräldrarna blir glada och läraren blir glad för att de slipper sura föräldrar. Rektorn, huvudmannen och skolpolitikerna blir glada för att det ser ut som att skolan har bra resultat. Det är ingen i systemet som har skäl att motverka betygsinflationen."


2019-02-13 Forskning & Framsteg

Flyktingfrågan hotar dra isär EU

Forskning & Framsteg skriver om kapitlet  ”Flyktingkrisen och nationalstatens återkomst” i Europaperspektiv 2019. Magnus Henrekson och Özge Öner, IFN, har tillsammans med Tino Sanandaji, HHS, författat texten. "Om man inte besinnar sig utan fortsätter en politik som inte efterfrågas av medborgarna så kommer vi nog ser mer av de desintegrationstendenser vi redan sett", säger Magnus Henrekson till tidningen.


2019-02-13 Folkbladet med flera

Kunskap, ordning och kunskap

Widar Andersson skriver med anledning av DN-debatt en ledarkrönika i Folkbladet: "Läraren Isak Skogstad, professorn Magnus Henrekson och utbildningsminister Anna Ekström vore en drömtrio för den svenska skolan. De skulle ha kraft och kapacitet att bryta den nuvarande mycket problematiska utvecklingen i skolpolitiken."


2019-02-13 Smålandsposten

Sluta att prata illa om Arbetsförmedlingen

I ett debattinlägg i Smålandsposten skriver Bo Frank (M) att alla politiska partier tävlar om att tala illa om Arbetsförmedlingen. Han skriver: "Lars Calmfors [IFN] säger i en intervju att det inte finns vetenskapliga belägg för att en privatisering är bättre. Även om tanken på incitament för belöning av prestationer är god."


2019-02-13 TCO/Arbetsvärlden

Lars Calmfors: Tyder på att privata utförare fungerar sämre

Arbetsvärlden (TCO) har intervjuat Lars Calmfors, IFN.  Han "varnar för den snabba reformeringen av Arbetsförmedlingen. Samtidigt sällar han sig till de som ifrågasätter politikernas reformiver vad gäller turordningsreglerna i las. Det kan få negativa effekter på arbetsmarknaden."


2019-02-12 Hallandsposten

Mattias Karlsson: Örnaskolans rektor ska inte kritiseras utan hyllas

I en ledare skriver Hallandsposten att svenska skolan behöver "skolledare som tar aktiva beslut för att säkerställa trygghet och studiero". Skribenten hänvisar till DN-debatt av bl.a. Magnus Henrekson, IFN: "regeringen bör [...] göra det obligatoriskt för rektorer att vidta åtgärder vid lagbrott eller när en elev upprepat bryter mot skolans ordningsregler".


2019-02-12 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

Till Jan Björklunds efterträdare

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren att Jan Björklund (L) gjort djupt avtryck i skolpolitiken.  Men anser likväl att "det [är] välkommet med ett samlat grepp om vad skolan ska göra och inte minst vad den inte ska göra. Här kan tisdagens debattartikel från professor Magnus Henrekson [IFN] och läraren Isak Skogstad fungera som avstamp".


2019-02-12 Arbetet

Näringslivets svartmålning av Arbetsförmedlingen har lyckats

I ett debattinlägg i Arbetet skriver Johan Berg, debattör Arbetsförmedlingen, att "Svenskt Näringsliv och Almega har pumpat in pengar i projekt för att kunna legitimera en privatisering av Arbetsförmedlingen." Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN,  som sägs vara "tydlig med att en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett".


2019-02-12 Tidningen Äldreomsorg

Hänger du med?

Mårten Blix, IFN, intervjuas i Tidningen ÄO. Det handlar om digitaliseringen inom vården. "Digitaliseringen kan underlätta arbetet fysiskt, till exempel när robotar tar hand om tunga lyft i äldreomsorgen. Administration är ett självklart objekt för automatisering", förklarar Mårten Blix.


2019-02-11 Forskning & Framsteg

Migranter mer individualistiska

Om förnamn kopplat till individualism skriver Forskning & Framsteg. Tidningen refererar till en artikel i Ekonomisk Debatt av bl a Erik Prawitz, IFN. Till Forskning & Framsteg säger han: "Ja, en tänkbar delförklaring att personer med mer individualistiska värderingar lämnade Sverige."


2019-02-11 Dagens Nyheter

”S självkritiska omprövning av skolpolitiken är ett föredöme”

Magnus Henrekson, IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i DN. De skriver att det är utbildningsministerns ansvar att vända skolans utveckling: "Socialdemokraternas efterlängtade omprövning av sin skolpolitik bör ses som ett föredöme. Nu bör fler partier svälja sin stolthet och ompröva sin politik för att möjliggöra långsiktiga och blocköverskridande samarbeten på skolområdet."


2019-02-11 Forskning & Framsteg

"Ett normlöst samhälle skulle vara ruskigt"

Forskning & Framsteg har intervjuat Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. Assar Lindbeck samtalar med journalisten Henrik Höjer bl.a. om hur normer och incitament måste samverka för att samhället ska fungera. Det handlar också om bostadspolitik, integration och vad som fortfarande driver honom att forska vid 89 års ålder.


2019-02-11 Blekinge Läns Tidning

Högre murar till arbetsmarknaden, det sista vi behöver

Blekinge Läns Tidning skriver i en ledare att "regeringens utredare vill göra det dyrare att anställa personer med tillfälliga anställningskontrakt. Det är illa tänkt ..." BLT hänvisar till AER som under ledning av Lars Calmfors, IFN, slog fast att "förslag som begränsar visstidskontrakt är dåligt ut integrationssynpunkt".


2019-02-10 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Från Turkiet till Venezuela

I en krönika i Svenska Dagbladet skriver Özge Öner, IFN, om vänskapen mellan Venezuelas fallerande president Nicolás Maduro och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. "Den udda alliansen mellan ledare i länder som Turkiet och Venezuela bygger på en gemensam politisk analys att hegemoniska krafter exploaterar varje möjlighet att destabilisera deras länder" förklarar Öner.


2019-02-10 SR/Godmorgon, världen!

”De flesta vänder sig inte till Arbetsförmedlingen”

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Godmorgon, världen! i Sveriges Radio i ett inslag där Arbetsförmedlingen förändrade roll diskuteras men också en aktuell rapport om att det saknas 100 000 anställda i bland annat vården och skolan om fem år och stor grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden. Lars Calmfors varnar för att privatisera stora delar av Arbetsförmedlingen för snabbt.


2019-02-10 fPlus med flera

Calmfors: Forskning talar inte för privata förmedlare

Till  nyhetssajterna fPlus och Omni säger Lars Calmfors, IFN, att "den forskning som finns talar inte för att privata förmedlare generellt sett skulle vara mer effektiva, snarast tvärtom."


2019-02-10 Arbetsbladet

Vårdföretagarna: Gör något åt underskottet i Region Gävleborgs vårdcentraler

Karin Liljeblad, Vårdföretagarna, skriver i ett debattinlägg i Arbetsbladet att "tack vare vårdvalet har patienterna i Gävleborg och andra delar av Sverige fått fler vårdcentraler att vända sig till". Hon hänvisar till forskning av bl.a. Henrik Jordahl, IFN: "De har visat att de privat drivna vårdcentralerna generellt har något bättre ledning än de offentligt drivna vårdcentralerna."


2019-02-08 Uppsala Nya Tidning

UF-företagande ger fördelar senare i livet

Uppsala Nya Tidning skriver om forskning av bland andra Niklas Elert, IFN:  "Forskning (av docent Karl Wennberg och Niklas Elert) visar att UF-företagare senare i livet får högre medelinkomst, blir chefer i större utsträckning och har en högre etablering på arbetsmarknaden."


2019-02-08 Realtid.se

"10-procentig uppgång av räntan möjlig"

Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas i Realtid.se. Han menar att finansmarknaderna har tendens att ägna sig åt grupptänkande: "När alla tycker samma sak, det är då helvetet kommer. Finansmännen har en tro på sin egen förmåga att spå räntan. Det är ett grupptänk som leder oss fel."


2019-02-07 Arbetsvärlden med flera

Ekonomiprofessor: ”Behovet av en genomgripande skattereform är överdrivet”

Arbetsvärlden har intervjuat Daniel Waldenström, IFN. Tidningen skriver att han "avfärdar begreppet grön skatteväxling som förekommer i fyrpartiavtalet där det går att tolka som att sänka arbetsgivaravgifter och höja skatter på miljöfarlig verksamhet."


2019-02-07 Skövde Nyheter

Utmaningen: ta hand om de gamla i framtiden

Lovisa Persson, IFN, intervjuas i Skövde Nyheter om en SNS Konjunkturrådsrapport som hon varit med och författat. Om kommunernas demografiska utmaning och att unga flyttar till städerna säger hon: "Det finns andra saker som kan attrahera med att bo i större städer. ett kommersiellt utbud och en livsstil som man gärna har."


2019-02-06 Länstidningen Östersund

Debatt: Vårdvalet ger fler hälsocentraler

I ett debattinlägg i Länstidningen Östersund hänvisar Karin Liljeblad, Vårdföretagarna, till forskning av Jannis Angelis, affilierad IFN, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl, IFN. De har visat att de privat drivna vårdcentralerna generellt har något bättre ledning än de offentligt drivna vårdcentralerna.


2019-02-05 Värmlands Folkblad med flera

Annie Lööf har gått vilse

I en ledare undrar Värmlands Folkblad varför menar "liberaler som C-ledaren Annie Lööf att det privata alternativet alltid är bättre?" Vad gäller Arbetsförmedlingen anser skribenten: "En rapport från gröna och liberala (!) tankesmedjan Fores under ledning av ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] kom i fjol fram till att det inte finns något som visar att privata utförare skulle vara mer effektiva än offentliga."


2019-02-02 Dagens Arena

AF ska inte vara politikernas lekstuga

I en ledare skriver Dagens Arena att neddragningarna på Arbetsförmedlingen "skapar osäkerhet och otrygghet för de arbetslösa precis när konjunkturen vänder neråt". Skribenten fortsätter: "Att ytterligare privatiserad arbetsförmedling inte skulle göra jobbet bättre, snarare lite dyrare har såväl borgerliga ekonomer som Lars Calmfors, som den centerfinansierade tankesmedjan Fores visat."


2019-02-01 Realtid.se

"Jag befinner mig i gott sällskap"

I en replik i Realtid.se hänvisar Per Lindvall till Lars Calmfors, IFN: "Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe och Mats Kinnvall är inte nådiga i sin kritk av min krönika. Jag kan erkänna att jag delvis bjöd in till detta, men kan också lite förnöjt konstatera att jag befinner mig i gott sällskap, med 'husposören' och den av 'uppmärksamhetsbehov' drivna ekonomiprofessorn Lars Calmfors, som ju också har kritiserat Teknikföretagens syn på den svenska lönebildningen." 


2019-02-01 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Roslings poäng var att framgångar ger lärdomar

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att "det optimistiska budskapet från Hans Rosling [...] har fått utstå en hel del kritik på sistone". Bergh menar att det kan "tänkas att passivitet skulle kunna bli en olycklig konsekvens av Roslings budskap". Han förklarar att vi bör lära av våra misstag, "men minst lika viktigt att lära av det som blivit bättre".


2019-02-01 EFN tv

40-talisterna styr försörjningsbördan ett tag till

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, kommenterar SCB:s sysselsättningsprognos i EFN tv. "Vi har stora 40-talist kullar och de flesta av dem blir gamla under 2020- och 2030-talet. Och 40-talisterna födde färre barn så nu ska en lite mindre grupp försörja en lite större grupp," förklarar Bergh.


2019-02-01 Dagens Arena

Märklig start för omläggning av arbetsmarknadspolitiken

Anna Danielsson Öberg skriver en krönika i Dagens Arena om varslen på Arbetsförmedlingen. I sammanhanget nämns Lars Calmfors, IFN: "Lars Calmfors och Andreas Bergström anser också Cecilia Fahlberg att politikernas detaljstyrning måste minska."


2019-01-31 Hallandsposten

Mattias Karlsson: Kaos är ingen bra start för en reform

"Att skapa kaos är ingen bra start på att reformera Arbetsförmedlingen" skriver Hallandsposten i en ledare. Skribenten har tittat på TV4 Nyhetsmorgon där Lars Calmfors, IFN, kommenterat att fler privata aktörer ska ta över Arbetsförmedlingens uppdrag."Jag tror att man kan uppnå effektivitetsvinster med mer av privata utförare. Men då ska man göra det på ett väldigt genomtänkt och planerat sätt", sa Calmfors.


2019-01-31 Dagens Nyheter

DN Åsikt. ”Slakta inte den väl fungerande Arbetsförmedlingen”

I en insändare till Dagens Nyheter diskuteras förslaget att stöpa om Arbetsförmedlingen. Det är fel väg att gå, anser Johan Berg, Arbetsförmedlingen.  Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "Calmfors menar att en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett eftersom forskning visar att privata aktörer snarare presterar sämre."


2019-01-31 TV4/Nyhetsmorgon

Professorn i nationalekonomi: ”Det kommer bli svårt även för privata utförare”

Lars Calmfors, IFN, är en av de två personer som fanns med i TV4, Nyhetsmorgons studio för att diskutera varsel på landets arbetsförmedlingar. "Redan i dag använder arbetsförmedlingen privata utförare i väldigt stor utsträckning. Men jag tror man ska pröva sig fram och göra det i ännu större omfattning," sa Lars Calmfors.


2019-01-31 Flamman

Släpp lönerna loss det är vår!

Arbetsgivarorganisationer och industrifacken kan inte ha ensamrätt på att diskutera lönebildningen, skriver Flamman i en ledare. "Lars Calmfors, [...] menar också att märket kan skapa obalanser genom att inte tillåta större löneökningar i andra sektorer med brist på arbetskraft" skriver Flamman.


2019-01-31 SVT Opinion

”Näringslivets fejkkampanjer om AF gav resultat”

I ett debattinlägg på SVT Opinion skriver Johan Berg, Arbetsförmedlingen, att AF "är en myndighet med hög effektivitet": "Professor Lars Calmfors är tydlig med att en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett" skriver han och länkar till ett inslag i Studio Ett i juni 2018.


2019-01-30 Svenska Dagbladet

Experter sågar nya AF – ”Det blir lite lekstuga”

SvD Näringsliv som intervjuat Lars Calmfors, IFN, skriver: "Revolutionen på Arbetsförmedlingen gör Sverige sämre rustat för sämre tider." Han är orolig för "att det blir lite leksuga av det hela. Att man gör det alldeles för snabbt och radikalt även om det finns en genomtänkt vision med många vettiga idéer bakom reformen".


2019-01-29 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Varför kallar sig Annie Lööf inte för nationalist?

I en krönika på SvD Kultur skriver Johan Wennström, IFN, att nationalism ofta ses som moraliskt suspekt: "Dagens liberala politiker borde istället för att misstolka nationalismen återupptäcka sin egen bortglömda historia."


2019-01-29 Realtid.se

”Lindvall tycks ha missat några grundläggande förändringar”

Realtid.se publicerar ett debattinlägg av Anders Weihe och Mats Kinnwall, Teknikföretagen. De kritiserar en könika av Realtids Per Lindvall. Ämnet är sambandet mellan löneökningar och valutakurser: "Calmfors [IFN] och Driffill konstaterade redan 1988 att utländsk konkurrens dämpar lönernas effekt på inhemska priser."


2019-01-29 Dagens Arena med flera

Går AF-utredaren på fyrpartilinjen väntar stora förändringar

I ett debattinlägg i Dagens Arena skriver debattören Johan Berg, Arbetsförmedlingen, om att arbetsmarknadsutredningen ska presentera sitt slutbetänkande den 30 januari. I sammanhanget nämns Lars Calmfors, IFN som sägs ha "förkastat förslaget om att helt privatisera AF. Calmfors föreslår istället en modell där myndigheten konkurrerar med de privata aktörerna inom begränsade matchningstjänster".


2019-01-27 Svenska Dagbladet

Maria Rankka: Oroväckande att Sverige tappar position

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Maria Rankka om att hon oroar sig för att Sverige tappar platser i Bloombergs årliga innovationsindex. Rankka menar att "Forskningsinstitut som exempelvis Ratio, Entreprenörskapsforum och Institutet för näringslivsforskning har solid kunskap på området och är säkert villiga att hjälpa till om den nya närings-ministern behöver råd".


2019-01-27 Svenska Dagbladet

”Ekonomikommission kan ge snabba viktiga reformer”

En ny ekonomikommission bör få i uppdrag att komma med förslag inom områden där vi redan har ett betydande kunskapsunderlag, skriver Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund i SvD. De hänvisar till Lindbeckkommissionen som leddes av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet.


2019-01-24 Svenska Dagbladet

Jonas Hellman: Från slagord till en fungerande hyresmarknad

I en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida skriver Jonas Hellman om förslaget att införa marknadshyra inom nyproduktion: "Som ekonomiprofessor Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet] har påpekat är detta en riskabel väg att gå, eftersom det kan leda till ett politiskt bakslag."


2019-01-24 Realtid.se

Investor rustar för tuffa tider

I en intervju med Investors vd Johan Forssell hänvisas till ett debattinlägg av Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN. Realtid.se skriver att Oxelheim pekar på att ”allmän tro på låg ränta kan bli förödande” och han "klargör hur lite Riksbanken styr över den svenska räntan".


2019-01-23 EFN tv

Lönegapet minskar

Joacim Tåg, IFN, är en av forskare som intervjuas i EFN tv om lönegapet mellan män och kvinnor. "Bland män som är chefer är det nästan 15 Procent som tjänar mer än en miljon kronor, men bara 10 procent bland kvinnliga chefer", förklarar Tåg.


2019-01-23 Svenska Dagbladet

”Allmän tro på låg ränta kan bli förödande”

Det finns i dag ett samförstånd kring att räntehöjningar framöver kommer att förbli blygsamma. Men Sverige är del av en global finansiell marknad och Riksbankens kontroll kan komma att sättas ur spel. Det skriver Lars Oxelheim, affilierad till IFN, i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.


2019-01-23 Svenska Dagbladet

Annie Lööf: ”Jag är lika besviken på M och KD”

I en nyhetsartikel intervjuar SvD Annie Lööf (C). Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "På senare tid har flera svenska ekonomiprofessorer hakat på en internationell trend och talat om behov av höjda kapitalskatter och uppräknade bidrag. Bland annat Lars Calmfors har sagt att för stora inkomstskillnader kan vara politiskt riskabelt."


2019-01-23 TV 4 Nyhetsmorgon

Så mycket sänks skatten för de som tjänar mer än 100.000: "Ekonomerna tycker det är bra"

Lars Calmfors är en i studion när TV 4 Nyhetsmorgon diskuterar den nya regeringens ekonomiska politik. På sikt, säger Calmfors, ska man satsa på försvaret etc, som kostar väldigt mycket, och "jag kan känna en viss oro att man i slutändan kommer att höja utgifterna så att finanspolitiken blir svag på lång sikt".


2019-01-21 Reatid.se

Per Lindvall: Offentliga sektorns sparande ogenomtänkt

Per Lindvall skriver i Realtid.se om "den nya regeringen borde sänka eller höja skatterna är en ickefråga". I samband med överenskommelsen mellan S, MP, C och L förklarar han att Lars Calmfors, IFN, är anser att "överenskommelsen är underfinansierad".


2019-01-20 Aftonbladet

Så gör du för att komma in på Handels

Jan Guillou skriver i en krönika i Aftonbladet att "friskolekoncernen Viktor Rydberg är den i särklass största leverantören av studenter till Handels". I sammanhanget nämns att Magnus Henrekson, [IFN], och Jonas Vlachos [Stockholms universitet och affilierad till IFN] har utrett att det mellan åren 1997 och 2007 ”skett en exceptionell utveckling när det gäller elever som går ut gymnasiet med MVG i alla kurser, 20,0 i slutbetyg”. Forskarna pekade i detta sammanhang särskilt ut fyra skolor, de från friskolekoncernen Viktor Rydberg, skriver Guillou.


2019-01-18 Dagens Nyheter

Assar Lindbeck: Nya regeringens hyresreform är en farlig idé

Det nya regeringsunderlaget har enats om att släppa hyrorna fria för nyproducerade lägenheter. Förslaget sågas av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, i en intervju i DN. Han ser idén som "otillräcklig och vårdslös". "Dessutom är det en riskabel politik. Det gigantiska efterfrågeöverskottet som finns skulle ju kanaliseras mot nyproduktionen. Det kan bli en explosion i hyrorna där" säger Lindbeck.


2019-01-18 Borås Tidning

Vad är sant? Att det som nu väntar är nödvändigt

I en ledare skriver Borås Tidning att den blocköverskridande fyrpartiöverenskommelsen måste ge verklig förändringar: "Inte minst vad avser arbetsmarknadspolitiken." Tidningen hänvisar till forskning av Per Skedinger, IFN.  "De förändrade turordningsreglerna innebär större flexibilitet åt båda håll [...] Den effekten har exempelvis [...] Per Skedinger, kunnat visa".


2019-01-17 Lärarnas Tidning

”Lärosätena försöker tiga ihjäl kritiken”

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas i Lärarnas Tidning som frågar "Du har länge kritiserat 'det pedagogiska etablissemanget', vad har du fått för reaktioner?" Henrekson svarar; "Nästan inga, man försöker tiga ihjäl kritiken. När jag varit inbjuden till högskolor har jag haft önskemål om att pedagogikprofessorer ska vara med och debattera. Det har bara skett i Lund, ingen annanstans. De vet att de har empirin emot sig. "


2019-01-17 SR/Studio Ett

Studio Ett

Per Skedinger, IFN, intervjuas i Studio Ett om turordningsreglerna i Las. Han ger en analys av forskningen på området och förklarar att de företag som delvis undantas från dessa regler, blir mer benägna att anställa arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De anställda är dessutom mer sällan borta pga sjukdom.


2019-01-17 Expressen

De har ingen aning om hur de ska stoppa SD

Expressen skriver om den tillträdande regeringen: "Lars Calmfors [IFN], skrev i DN i våras att de ökade klyftorna i Sverige beror på minskad omfördelning via skatte- och bidragssystemet, och föreslog därför höjda skatter och uppräknade transfereringar. Motivet? Att säkra den politiska och sociala stabiliteten'. Forskningen har hängt med. Men inte politikerna."


2019-01-16 Altinget

Konjunkturrådet: Låt någon annan ta över skolan

Nättidningen Altinget skriver om SNS Konjunkturrådsrapport med bl.a. Lovisa Persson, IFN, som författare. "När det gäller glesbygdskommunerna, så tror inte vi att det är bra att slå ihop dem. Då förlorar man lokal förankring för alla uppgifter, även de man vill behålla lokalt, säger Persson till Altinget."


2019-01-16 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Kommunerna kommer inte att klara välfärden framöver”

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Lovisa Persson m.fl. att kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget försämras kraftigt inom den närmaste framtiden. I en SNS Konjukturrådsrapport 2019 har de identifierat "fyra nödvändiga förändringar", bl.a. färre riktade statsbidrag till kommunerna.


2019-01-16 Arbetet

Ska vi göra motstånd nu?

Daniel Suhonen skriver i Arbetet om Björn Elmbrantsbok Marknadens tyranni. Han menar att S förlorat kampen om idéerna. "Ekonomer som Assar Lindbeck [IFN], Svenskt Näringslivs direktörer och Timbros konglomerat av tankesmedjor har bedrivit ett ideologiskt gerillakrig på tusen fronter mot en arbetarrörelse som trodde sig ha vunnit för alltid och vare sig behövde forma några idéer, slåss för sin politik eller hålla sig med några intellektuella."


2019-01-16 ETC

Forskare: Basinkomst behöver testas i större skala

ETC skriver från ett seminarium om basinkomst där Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, talade i ämnet. "Välfärdsforskaren Andreas Bergh menar att det i princip alltid är svårt att dra slutsatser utifrån experiment utförda i andra länder, dels för att de sker i en liten skala men framförallt för att kontexten är annorlunda."


2019-01-15 Uppsala Nya Tidning

Uppgörelse utan tydlig vinnare

Johan Rudström skriver i UNT att fyrpartiuppgörelsen i sig inte ger anledning till oro. Ekonomerna  Lars Calmfors, IFN, och Harry Flam, har båda kritiserat den förra regeringen för att ha sparat för lite. "Ändå gör de nu olika bedömningar av uppgörelsen. Enligt Calmfors innebär de ökade utgifterna ”en stor risk för statsfinanserna” (SvD 12/1)" skriver Rudström.


2019-01-14 Dagens Samhälle

”Hjärtefråga för C att rasera Arbetsförmedlingen”

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver debattören Johan Berg att privatiserad Arbetsförmedling inte kommer att lösa landets utmaningar. "Ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] är tydlig – en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett."


2019-01-14 Arbetet

”UFO:n argumenterar för basinkomst”

Arbetet skriver om basinkomst/medborgarlön: "Från vänster till höger förs nu allt fler tankar fram om att införa basinkomst eller medborgarlön. Men de politiska partierna ligger lågt i frågan. En förklaring är att det är för många ”UFO:n” som argumenterar för basinkomst, hävdar välfärdsforskaren Andreas Bergh [IFN]."


2019-01-14 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Make utredningsväsendet great again

Andreas Bergh skriver i en krönika på DN:s ledarsida, med anledning av reformer som S, MP, C och L har kommit överens om, att utredningar historiskt sett är avgörande för både tillkomst och genomförande av reformer i Sverige. Han fortsätter: "[...] nästan samtliga liberaliseringar föregicks av ett grundligt utredningsarbete som bidrog till att skapa en samsyn om verklighetsbeskrivning och förändringsbehov".


2019-01-14 Nyhetsbyrån Direkt/DI Trader med flera

Nyheter i korthet

I notiser från 12-14 januari skriver Direkt:" Nationalekonomen Lars Calmfors tycker att risken för statsfinanserna är stor om den uppgörelsen mellan mittenpartierna blir verklighet, eftersom skattesänkningarna och utgiftsökningarna är fler än besparingarna. (SvD lör)."


2019-01-12 Ekonomiekot Lördag

"Sparare säljs som på en boskapsmarknad"

Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, intervjuas i Ekonomiekot Lördag om pensionssystemet. Det handlar bland annat om att ett antal PPM-fonder upphör. "Att antalet fonder minskar är ju inte ett problem för de flesta sparare" säger Elinder. Han föärklarar att förändringen ligger i spararnas intresse.


2019-01-11 Svenska Dagbladet

Lars Calmfors: ”Stor risk för statsfinanserna”

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i SvD Närtingsliv om utkastet till överenskommelse mellan S, C, L och MP. Han menar att om "samarbetet ska fungera så måste det bygga på en mer fundamental samsyn. Inte bara att man ger och tar i en förhandling, för att få igenom sina gamla krav".


2019-01-11 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Hejarklacksmentaliteten gör politiker dummare än vad de är

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida om migrationspolitik. Han refererar till "experiment i syfte att undersöka hur stora skillnader mellan olika grupper som krävs för att människor ska vara beredda att gynna den egna gruppen på bekostnad av andra". Bergh skriver: " Vilken godtycklig gruppering som helst tycks vara tillräcklig för att människor på allvar ska börja favorisera sina egna."


2019-01-11 Helagotland.se

Utan regleringar spårar marknaden ur

I en krönika i Helagotland/Gotlands Folkblad skriver Barbro Engman: "Inte ens de mest marknadsliberala partierna tror att medborgarna gynnas när marknaden släpps lös". Hon hänvisar till Lars Calmfors, IFN, och skriver att han är "övertygad om att marknadshyror kommer att leda till stora hyreshöjningar. I en artikel på DN-debatt menar han att staten därför måste ingripa".


2019-01-10 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Varför diskuteras inte återvandring mer?

Özge Öner, IFN, skriver i en kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida om Europakommissionens syn på återvandring. Hon jämför med Sverige: Det är märkligt att i landet som tog emot fler flyktingar per capita än någon annan medlemsstat under flyktingkrisens kulm, är det fortfarande stigmatiserande att föreslå eller öppet diskutera behovet av återvandring, liksom vilka strategier som kan underlätta processen.


2019-01-09 Dagens Nyheter

”Den belgiska bostadsmarknaden är ingen marknadsdröm”

Sandro Scocco, utredningschef Bostad 2030, skriver i en replik på DN Debatt att "det skulle vara en stor samhällsvinst om regeringsförhandlingarna leder till att marknadshyror införs". Han hänvisar bl.a. till Daniel Waldenström, IFN: "Waldenström konstatera på bloggen Ekonomistas under rubriken ”Myten om den orörliga bostadsmarknaden” att 'Den generella rörligheten är hög och flyttkostnaderna generellt låga i Sverige jämfört med andra länder.'"


2019-01-09 Göteborgs-Posten

Göteborgs osunda maktkoncentration

I en ledare skriver Adam Cwejman i GP att många kommunala bolag riskerar att skapa intressekonflikter för politikerna. Han hänvisar till forskning av bl.a. Andreas Bergh, IFN: "Det finns  stöd för att offentliga bolag kan vara mer effektiva på att leverera nytta än motsvarande verksamheter organiserade inom förvaltningar. Men risken finns, vilket är studiens slutsats, att det sker en osund sammanblandning mellan olika intressen."


2019-01-05 Le Figaro

Les «gilets jaunes» ou l'illustration de la théorie des insiders/outsiders sur le marché du travail

Le Figaro skriver att kampen mot arbetslöshet inte längre prioriteras i den politiska debatten. De "gula västerna" drivs ju i huvudsak av anställda och egenföretagare. Det handlar om insiders överväganden för att "förklara arbetsmarknadens styvhet, särskilt i verk av Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet) och Dennis Snower, med andra ord personer som har ett jobb och vill behålla det, i motsats till de arbetslösa [...].


2019-01-05 Kristianstadsbladet med flera

Nils-Eric Sandberg: Från dräng till professor

I en gästkolumn i bl.a. Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg om "Roland Andersson från Everöd gjorde en inspirerande klassresa". I detta sammanhang nämner han Assar Lindbeck, IFN och Stockholmls universitet, som en av få ekonomer  som "tillämpade ekonomisk analys på ett antal olika områden".


2019-01-04 SVT Nyheter

Expert: Märkligt att arbetsrätten bromsar regeringsbildningen

Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog intervjuas av SVT Nyheter om att arbetsrätten har blivit en laddad fråga i regeringsförhandlingarna: "Tommy Iseskogs uppfattning att arbetsrätten inte behöver vara en stoppkloss i förhandlingarna får medhåll av ekonomiprofessor Lars Calmfors och nationalekonomen Per Skedinger i en artikel i Dagens Industri. Calmfors och Skedinger pekar på flera möjligheter till kompromisser."


2019-01-04 Svenska Dagbladet

”Kvinnliga invandrar­företagare viktiga för integrationen”

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet Näringliv skriver bl.a. Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, att kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som har framgång i sitt företagande anställer i hög grad andra kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Författarna förklarar samtidigt att "andelen kvinnor med utländsk bakgrund som startar och driver egna företag har ökat under de senaste årtiondena". 


2019-01-03 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Det här är min önskelista för ett blocköverskridande samarbete

Lars Calmfors, IFN, beskriver i en kolumn på Dagens Nyheters ledarsida sin önskelista för en kommande regering. Enkla jobb, en avreglerad hyresmarknad, lägre marginalskatter men högre skattekvot, är några av hans förslag.


2019-01-03 Svenska Dagbladet

”Digitalt lyft ett måste för svensk välfärd”

I ett debattinlägg i SvD skriver Mårten Blix, IFN, med flera, att en kommande regering måste ta tag i frågan om digitalisering av vården: "Såväl sjukvården som omsorgen behöver en ökad förutsägbarhet i spelregler och förutsättningar. Om offentlig sektor rullar på i dagens hjulspår kommer skillnader mellan stad och land att vidgas ytterligare."


2019-01-03 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Tidningen blev mer ”demokratisk” – och mindre läsvärd

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur om vad de redaktionella ändringarna på New York Review of Books betytt för läsarna. Han berättar om nya medier, som till skillnad från NYRB "har skapat ett innehåll av hög kvalitet och utan spår av ängslighet och på så sätt lyckats få donationer från läsare och lyssnare".


Aktuell forskare

Thomas Tangerås

Ämnesområde: elmarknad, politisk ekonomi och telekom.
 

Några av de frågor Thomas Tangerås försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken betydelse har elnäten för elförsörjningen?
  • Vilken roll spelar politiken för marknaderna?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se