Institutet i media

Institutet i media – 2019

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2019-12-31 Blekinge Läns Tidning,Västerbottens-Kuriren, Motala Vadstena Tidning, Hela Gotland, Eskilstuna-Kuriren

Skaka av dig negativitetsfiltret

I en ledare i Blekinge Läns Tidning, Västerbottens-Kuriren, Motala Vadstena Tidning och Hela Gotland skriver Sofia Nerbrand om IFN-forskaren Andreas Berghs bok Två filter:

" "Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt" som docenten Andreas Bergh sammanfattar det i sin bok "Två filter". Han pekar på att vi har ett inbyggt "negativitetsfilter" som gagnade oss förr när vi levde i en betydligt farligare värld, men som tvärtom sinkar oss idag./.../"

Läs mer i BLT

Läs mer i Hela Gotland

Läs mer i Västerbottens-Kuriren

Läs mer i Motala-Vadstena Tidning

Läs mer i Eskilstuna-Kuriren

 


2019-12-29 TT, Ystads Allehanda, Fplus, Aktiebladet.se, E55, SvD

En årslön i sänkt skatt för rika

Nyhetsbyrån TT har intervjuat IFN-forskaren Daniel Waldenström om skatter. En intervju som bland annat publicerats i Ystads Allehanda:

"Över 200 000 kronor eller ungefär lika mycket som en undersköterska drar ihop efter skatt på ett år. Så mycket har ett villaägande hushåll i Danderyd tjänat på slopad fastighets-och förmögenhetsskatt- per år. /.../ – Det är ganska stora belopp, konstaterar Daniel Waldenström, vars forskning är inriktad på just inkomst-och förmögenhetsfördelning."

Läs mer

Läs mer i SvD

Läs mer i fplus

Läs mer i E55

Läs mer i Aktiebladet

Läs notis i allanyheter.com


2019-12-27 Kristianstadsbladet, Västerbottens-Kuriren, Bohuslänningen

Granska skolböckerna

Kristianstadsbladet, Västerbottens-Kuriren och Bohuslänningen skriver i en ledare om Andreas Berghs, IFN  och Lunds universitet, granskning av hur nationalekonomi skildras i läroböcker i gymnasiet:

"Det är tyvärr nedslående läsning. Böckerna misslyckas i flera fall inte bara med att definiera ämnet utan också med att förmedla grundläggande insikter."

Läs mer

Läs även i Västerbottens-Kuriren

Läs även i Bohuslänningen

 


2019-12-27 Barometern OT

Dåligt betyg för läroböcker

I en ledare i Barometern OT, skrivs om Andreas Berghs, IFN och Lunds universitet, artikel i Ekonomisk debatt om hur nationalekonomi beskrivs i läroböcker på gymnasiet.

" Ett generellt drag är, visar redovisningen, att marknaden nästan alltid problematiseras. Det är en världsbild som känns igen. Och den bygger på att statens funktion är att rätta till marknader som per definition om inte är onda så problematiska."

Läs mer

 


2019-12-22 Svenska Dagbladet

Krönika: När staten misslyckas med påtaget ansvar

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida om beskattning av den privata sjukvården. Det är omoraliskt att staten beskattar sin egen konkurrens, dvs den privata sjukvården, skriver hon.

Läs mer


2019-12-20 Dalarnas tidningar

Isobel Hadley-Kamptz:Gig-apparna kliver in i ett hål som vi har skapat själva

Isobel Hadley Kamptz skriver om gig-jobb i en ledare i Dalarnas tidningar och hänvisar till Andreas Bergh, IFN:

"Vi har en tudelad arbetsmarknad där den breda massan har god kompetens och bra chanser men en allt större minoritet inte kommer in alls. I det här gapet dyker det som kallas gig-appar upp, något nationalekonomen Andreas Bergh skrev intressant om i veckan. Apparna kopplar ihop köpare och säljare av enkla tjänster, som att frakta bort grovsopor eller montera möbler. Än så länge finns de främst i storstäderna, men de ökar nästan överallt."

 

Läs mer

 


2019-12-19 Ystads Allehanda, Blekinge Läns Tidning

Det behövs ett vaccin mot trendkänsliga skolpolitiker

I en ledare i Ystads Allehanda och Blekinge Läns Tidning, skriver Anders Gustafsson om Magnus Henrekson och Johan Wennströms analys om Pisa-resultaten i senaste numret av Kvartal.

"/.../ även om resultatet på Pisa-undersökningen var glädjande utelämnar statistiken viktig fakta om elevernas kunskaper. En försiktig uppskattning tyder på att i verkligheten befinner sig en dryg tredjedel av 15-åringarna i Sverige på den lägsta nivån vad gäller läsfärdighet, menar professor Magnus Henrekson (Kvartal den 17 december)"

Läs mer

Läs även i BLT


2019-12-18 fplus

Experter: Därför är ökade klyftor en myt

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas av fplus  apropå Långtidsutredningen och inkomstskillnader i Sverige:

"För det första är det problematiskt att statistiken utgår från 1995, menar Daniel Waldenström, professor vid Institutet för Näringslivsforskning.

– Det är ett extremt år att börja räkna ifrån. Det var en period då Sverige befann sig i en djup lågkonjunktur och gick mot en enorm återhämtning. Efter den perioden har i princip alla siffror stigit, säger han."

Läs mer


2019-12-18 Göteborgs-Posten

Drömmen om U-landssverige

Andreas Bergh, IFN, nämns i en ledare i Göteborgs-Posten som handlar om låglönejobb.

"Den som avfärdar enkla jobb måste dock förklara vad vi ska ha i stället, svarar nationalekonomen Andreas Bergh (DN 17/12)."

Läs mer


2019-12-18 Dagens Samhälle

Paulina Neuding: Krisen i svensk skola är långtifrån över

Paulina Neuding skriver en krönika i Dagens Samhälle om IFN-forskarna  Magnus Henreksons och Johan Wennströms analys i Kvartal om Pisa-resultatens tillförlitlighet.

Läs mer


2019-12-17 Kvartal

Därför kan vi inte längre lita på Pisa

Magnus Henrekson och Johan Wennström skriver om Pisa-testet i en analys för Kvartal:

"Om vi tycker att skolan ska fungera väl för alla elever och inte bara för de etniskt svenska så är det dags att dämpa hurra-ropen för det senaste Pisa-testet. Sverige förbättrade resultaten på ett artificiellt sätt genom att en fjärdedel av eleverna antingen inte fick göra provet eller inte dök upp. En försiktig uppskattning tyder på att i verkligheten befinner sig en dryg tredjedel av 15-åringarna i Sverige på den lägsta nivån vad gäller läsfärdighet."

Läs mer


2019-12-17 Svenska Dagbladet

Professor: Därför låser sig Sverige i migrationsfrågan

Johanna Möllerström, IFN och George Mason University, intervjuas på Idagsidan i Svenska Dagbladet. Hon berättar bland annat om ett experiment i barndomen.

Läs mer 

 


2019-12-17 Dagens Nyheter och Fplus

Andreas Bergh: Den som avfärdar lågavlönade jobb behöver svara på vad alternativet är

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver om låglönejobb i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter:

"Att det finns nackdelar med enkla jobb till låga löner är självklart. Men att en stor grupp – inte minst invandrare – inte kommer in på arbetsmarknaden får också konsekvenser."

Läs mer

Läs även notis i fplus


Dagens Nyheter 2019-12-15

Nyheterna om världsekonomin är bättre än vi tror

Dagens Nyheter skriver om medias rapportering av FN:s rapport om mänsklig utveckling och tar upp hur olika medier valt att fokusera på negativa respektive positiva aspekter. De menar att det finns mycket att lyfta fram, bland annat hänvisar de till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, som skrivit om rapporten.

" Även nationalekonomen Andreas Bergh, kolumnist på dessa sidor, läser FN:s rapport med positiva glasögon. På sin blogg listar han flera anledningar att glädjas: Syrien är det enda land där medborgarna fått det sämre sedan 1990. Förväntad livslängd ökar, framför allt i de minst utvecklade länderna."

Läs mer


2019-12-13 Signum

Liberalismens lösen?

Johan Wennström, IFN, skriver en krönika i Signum om debatten kring manlig omskärelse och liberalismens och konservatismens olika syn.

Läs mer


2019-12-12 Omni

Ekonom: Marknadsexperterna är ett hot mot journalistiken

Omni skriver om IFN-forskaren Daniel Waldenströms blogginlägg på Ekonomistas, där han argumenterar för fler ekonomiutbildade journalister på redaktionerna.

Läs mer


2019-12-11 Ystads Allehanda, Motala Vadstena Tidning, Norran, Norra Västerbotten

Max Eskilsson: Går verkligen allt åt fel håll, SR?

Max Eskilsson hänvisar till Andreas Bergh, IFN, i en krönika om  FN:s Human Development Index. publicerad i Ystads Allehanda och Motala Vadstena Tidning:

"Flera exempel på glädjetecken finns. Som nationalekonomen Andreas Bergh poängterat på Twitter växer tillgången till kommunikationsteknik i alla länder och på mobiltelefoni-området sker stora framsteg i de fattigaste länderna. Det är också i dessa länder den största ökningen av förväntad livslängd vid födseln ägt rum. Dessutom konstateras att allt färre lever i extrem fattigdom."

Läs mer

 


2019-12-09 Politico, News24.fr, Der Standard, Ziarul Financiar, Europolitics

If you want to protect Europe, prepare for trade war

Henrik Horn, IFN, intervjuas av Politico om koldioxidskatter inom EU. Artikeln finns även återgiven på franska i news-24 fr.

“A border tariff will most likely provoke a strong reaction internationally,” said Henrik Horn, professor of international economics at Stockholm University and a fellow at the Bruegel think tank. “Just remember the aviation directive in 2008 when the EU wanted to impose a levy on flights which would lead to a form of extraterritorial taxation. The international reaction was so strong that the EU eventually gave up.”

Läs mer

Läs fransk version

Läs i rumänska Ziarul Financiar

Läs i rumänska Europolitics

Läs i tyska Der Standard

 


2019-12-09 Arbetet och Fplus

Calmfors om AF-reformen: Skolexempel på hur beslut inte ska fattas

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Arbetet om förändringarna av Arbetsförmedlingen och regeringens ändrade beslut i frågan:

– Att det behövs mer tid är i och för sig en rimlig ståndpunkt. Å andra sidan är man mitt i processen så det hade behövt annonseras från början. Nu har det lagts ner kontor och personal har slutat. Det är inte lätt att pausa nu.

 

Läs mer

Läs även i fplus


2019-12-06 Ny Teknik

”Flytta FoU-stödet från större till mindre företag”

Roger Svensson, IFN, skriver en debattartikel i Ny Teknik om FoU-stödet.

"Idag går nästan hela det statliga FoU-stödet till näringslivets större företag via direktfinansiering. Om stödet istället kanaliseras via skatteavdrag, kan stimulanserna riktas dit de gör mest nytta – till småföretag och entreprenörer."

Läs mer


2019-12-04 Ekonomisk Debatt

Sammansättningen av utländska nettotillgångar påverkar valutakursens känslighet

Malin Gardberg, IFN, skriver i Ekonomisk Debatt om hur utländsk skuldfinansiering, till exempel via obligationer och banklån, ökar en valutas känslighet för turbulens på finansmarknaden. Aktiefinansiering minskar i stället känsligheten.

Läs mer


2019-12-04 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Det är bilarna som borde köra långsamt, inte elsparkcyklarna

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på Dagens Nyheters ledarsida om elsparkcyklar och den debatt hans inlägg om ämnet orsakade tidigare i höstas.

Läs mer


2019-12-03 Tidningen ETC

Vad är alternativen till en privatisering av Arbetsförmedlingen?

Tidningen ETC har intervjuat Lars Calmfors, IFN, om privatiseringen av Arbetsförmedlingen. 

Lars Calmfors säger att det inte finns något stöd i forskningen för att privata utförare generellt skulle vara mer effektiva än offentliga:

"Den forskning som finns talar snarare för motsatsen, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, som ändå vill se ett försök med privata utförare – som utvärderas noga." Skriver ETC.

Läs mer bakom betalvägg


2019-12-03 Dagens Samhälle

Dags att revidera katastrofbilden av svensk skola

Gabriel Heller- Sahlgren, IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle om PISA-resultaten:

"Under de senaste åren har många, jag själv inkluderad, tävlat i att döma ut den svenska skolan. Men nu när resultaten har förbättrats två gånger i rad är det på sin plats att ge beröm". skriver han.

Läs mer i Dagens Samhälle


2019-12-02 fplus

Företagardöden är här – affärsidéer försvinner utomlands

Lars Persson, IFN, intervjuas av fplus om det svenska entreprenörskapet.

Det finns två sätt att vända utvecklingen där Europa halkar efter gällande nystartade företag och deras förmåga att växa i sina hemländer, säger Lars Persson: "Den ena är att förmå Europa att samordna sina nationer för att uppnå en lika mäktig och dynamisk inre marknad som jättarna i Kina och USA. Den andra är att anpassa utbildningen och bättre rusta oss med kunskap inför framtiden."

Läs mer hos fplus


2019-12-02 Encompass Europe, 2019-12-05 Second Opinion

Give fully market-based electricity markets a second chance

Pär Holmberg, IFN, skriver om elmarknaden i Europa i en debattartikel på Encompass Europe. EU och Tyskland bör göra ytterligare studier innan de överger tanken på en marknadsbaserad europeisk elmarknad, skriver han.

Läs mer

Läs svensk version av artikeln på Second Opinion


2019-12-02 Encompass Europe

A reform strategy for an entrepreneurial Europe

Magnus Henrekson och Niklas Elert, IFN skriver en debattartikel tillsammans med Mark Sanders, Utrecht University på Encompass Europe.  Europa hotas av nationalistisk populism och av en innovationskris. Att satsa mer på entreprenörskap skulle vara ett sätt att ändra kurs, skriver de.

Läs mer


2019-11-30 Dagens Nyheter

"En haverikommission måste se över marknadsexperimenten"

Vänsterpartiet skriver om privatiseringar på DN Debatt och hänvisar till en studie av Erik Lundin, IFN om privatiseringen av elmarknaden.

Läs mer


2019-11-29 Svenska Dagbladet

Problem med offentlig upphandling

Svenska Dagbladets ledarsida  nämner IFN-forskaren Niclas Berggrens forskning om offfentlig upphandling som ett område som kräver reglering för att undvika korruption. De hänvisar till Niclas Berggrens blogg.

Läs Niclas Berggrens inlägg här


2019-11-29 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Överskottsmålet ändrades nyss – fel skynda fram fler förändringar

I en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter, skriver Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet om överskottsmålet:

" I debatten sägs nu att överskottsmålet ska skrotas för att möjliggöra investeringar. Men det finns inga hinder för att göra det redan idag, eftersom målet tar sikte på en hel konjunkturcykel."

Läs mer

 

 

 


2019-11-28 Kvartal

Sänk skatten eller tappa talangerna

I en essä i Kvartal, hänvisar Torbjörn Kronander till forskning av Magnus Henrekson, IFN:

"Svenska elevers kunskapsfall har visat sig i ett flertal internationella undersökningar de senaste decennierna och i rapporten "Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" /.../ framgår att fallet till stor del drivs av kunskapsförsämringar bland de allra bästa eleverna."

Läs mer i Kvartal


2019-11-27 Eskilstunakuriren, Katrineholmskuriren

Almis företagslån gör nytta

I en debattartikel om företagslån, skriven av Lars Mårdbrant, Almi, i Eskilstunakuriren och Katrineholmskuriren, hänvisas till forskning av Roger Svensson, IFN. Även Anders Gustafsson, affilierad till IFN, omnämns i debatten.

 

Läs mer


2019-11-26 Norrbottens-Kuriren, Hela Gotland, Nya Wermlands-Tidningen

Henrik Jordahl: Tveksam privatisering av Arbetsförmedlingen

Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, skriver om privatiseringen av Arbetsförmedlingen i en krönika publicerad i Norrbottens-Kuriren och Hela Gotland.

" Arbetsförmedlingen fungerar dåligt och behöver reformeras. Men förändringarna bör ske i rimlig takt och ha stöd i forskning." Han skriver om fem randomiserade fältexperiment där en slumpvis utvald grupp arbetssökande får hjälp av privata förmedlingsföretag och sedan jämförs med en kontrollgrupp av arbetssökande som får hjälp av den statliga arbetsförmedlingen.  

Läs mer (bakom betalvägg) i Norrbotttens-Kuriren

Hela Gotland

Nya Wermlands-Tidningen


2019-11-25 Arbetsvärlden

Tvinga företagen att anställa invandrare

Ahmad Al Srhahin skriver om integrationen på arbetsmarknaden i en krönika i Arbetsvärlden och hänvisar till Lars Calmfors, IFN. Calmfors forskning visar att integrationsproblemen i Sverige sticker ut i en nordisk jämförelse.

Läs mer

 


2019-11-24 Dagens Arena

Vem ska bli den vuxne i rummet?

Frilansjournalisten Anna Danielsson Öberg skriver i en krönika i Dagens Arena om Arbetsförmedlingen och hänvisar till Lars Calmfors,IFN.

Läs mer


2019-11-24 Svenska Dagbladet

Özge Öner: I en tillvaro där lagom inte räcker till

Özge Öner, skriver om invandring och brottslighet i en krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet.

Läs mer

 


2019-11-22

Sverigedemokraterna och den politiska värmen

Johan Wennström, IFN, medverkade i ett samtal om Sverigedemokraternas framtid i Studio Ett, Sveriges Radio. Hans analys är att Sverigedemokraterna riskerar att skrämma bort konservativa väljare i och med omgörningen av vissa punkter i partiprogrammet.

Hör samtalet här

Läs även notis i Världen idag


2019-11-21 Svenska Dagbladet

Johanna Möllerström: Utebliven logisk följd av klimatalarmismen

Johanna Möllerström, George Mason University och affilierad till IFN, skriver i en ledarkrönika i Svenska Dagbladet om att klimatrörelsens förslag på åtgärder inte stämmer överens med den bild av klimatkrisen som de målar upp.

Läs mer

Läs notis i fplus


2019-11-20 Norrbottenskuriren

Vi riskerar att få en ännu värre situation

Norrbottenskuriren hänvisar till Lars Calmfors i en ledare om förändringen av Arbetsförmedlingen.

Läs mer


2019-11-18 Dagens Nyheter

Låt Ivo betygsätta vårdgivare och publicera läkares resultat

Gabriel Heller-Sahlgren, IFN, skriver en debattartikel i Dagens Nyheter om en engelsk modell för kvalitetsjämförelser inom vården. En inspektionsmyndighet granskar och betygsätter vårdgivare, utfallsdata samlas in på sjukhus- och läkarnivå och resultaten publiceras. För att stärka sjukvårdssystemets legitimitet borde Sverige införa liknande kvarlitetsjämförelser, skriver han tillsammans med sir Bruce Keogh,tidigare medicinsk chef för National Health Service.

Läs mer

Läs sammanfattning i Offentliga Affärer


2019-11-18 Dagens Industri

Så undviker vi nästa Nya Karolinska-haveri

Om inget görs för att förbättra upphandlingarna, är det bara en tidsfråga innan nästa fiasko inträffar. Låt haverierna med Nya Karolinska och Förbifart Stockholm bli startskottet för ett vassare system där tjänstemän tillåts vara mer subjektiva i sina tilldelningsbeslut och Riksrevisionen granskar all offentligt verksamhet, skriver Måretn Blix och Henrik Jordahl, IFN i en debattartikel i Dagens Industri.

Läs mer

Läs notis i Fokus


2019-11-18 Fokus

Hakelius: Vem tar notan för paradpolitiken?

Johan Hakelius skriver om bland annat förändringen av Arbetsförmedlingen i Fokus och hänvisar till Lars Calmfors, IFN.

Läs mer


2019-11-18 Katrineholmskuriren

Får Vingåker nytta för pengarna till TV4?

Katrineholmskuriren hänvisar till Andreas Berghs, IFN och Lunds universitet, i en ledare om kommunala satsningar på marknadsföring.

Läs mer


2019-11-16 Svenska Dagbladet

I väntan på privat arbetsförmedling

Mårten Blix, IFN, skriver i ett gästinlägg på Svenska Dagbladets ledarsida om privatiseringen av Arbetsförmedlingen.

Den enskilde har ett eget ansvar för sin kompetensförsörjning, skriver Mårten Blix. 

"Minst någon gång inom en femårsperiod är det väsentligt att uppgradera sin tekniska kompetens för att inte halka efter. Om utsikterna för branschen ser mörka ut kan det även vara värt att överväga ett större karriärbyte till något helt annat. Med tanke på hur mycket pengar som samhället redan satsar på vidareutbildning borde svårigheten inte i första hand vara bristande resurser – utan i stället ett matchningsproblem."

 

Läs mer


2019-11-15 Weekendavisen

Tusind slag i luften

Danska Weekendavisen har intervjuat Anders Gustafsson, postdok vid Handelshögskolan Örebro universitet och affilierad till IFN om politikers vilja att satsa pengar på verkningslösa projekt. Anders Gustafsson menar att man inom politiken ibland tar till åtgärder för att verka handlingskraftig.

Läs mer


2019-11-15 Läkartidningen

Studien välkomnas, men analysen har metodologiska svagheter

Mårten Blix, IFN och Björn Ekman, Lunds universitet skriver i en debattartikel i Läkartidningen om en studie om nätläkaranvändare i Skåne.  De skriver att analysen lider av metodologiska svagheter och att resultaten inte kan anses vara tillförlitliga.

 

Läs mer

Läs replik här


2019-11-15 Folkbladet

Opinion: Gripen av längtan efter något nytt

Folkbladet skriver i en ledare om läget i svensk politik och ställer frågan om det är dags för Sverige att göra ett omtag och hänvisar till Assar Lindbeck, IFN:

"Sverige har gjort omtag förut. Senaste gången var för ungefär 25 år sedan då självavårdaren Assar Lindbeck trädde in på scenen med reformer och förslag."

Läs mer


2019-11-14 Lag & Avtal

”Det blir ibland Trump-nivå på diskussionen”

Tidiningen Lag & Avtal intervjuar Lars Calmfors, IFN, om indutstrimärket och skriver bland annat:

"Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, anser inte att hans förslag om hur märket ska sättas är särskilt revolutionerande. Ändå lyckas han reta gallfeber på parterna varje gång han kritiserar märket."

Läs mer bakom betalvägg

 


2019 11 12 Länstidningen Östersund

Ledare Tor Andersson: Löfven och Lööf borde svälja stoltheten och stoppa nedmonteringen av Arbetsförmedlingen

Länstidningen Östersund skriver om förändringen av Arbetsförmedlingen och hänvisar till Lars Calmfors, IFN:

"Australien privatiserade sin jobbförmedling och såg en nedgång i arbetslösheten. Men enligt arbetsmarknadsforskaren Lars Calmfors gick nedgången inte att koppla till privatiseringen: "Vad som krävs är att jämföra offentliga och privata utförare. Tittar man på de studierna så talar de inte för att privata utförare är billigare eller bättre, utan snarare för det motsatta", säger han."

Läs mer


2019-11-12 Axess TV

Höjer synar högskolan Del 2 av 6: Ger skolan rätt grund att stå på?

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas av Henrik Höjer i Axess TV. Skolan ger inte rätt grund att stå på för fortsatta högskolestudier, säger Magnus Henrekson.

Se intervjun här


2019-11-11 Ekonomiekot, Sveriges Radio

Erik Lundin intervjuad i Ekonomiekot

Ekonomiekot har intervjuat IFN-forskaren Erik Lundin om hans studie om privatiseringen av elnätet. I början av 2000-talet köpte privata företag upp mängder av kommunala elnät och sänkte kostnaderna. Men det blev inga sänkta priser för konsumenterna, i stället ökade vinster till ägarna, visar Erik Lundins studie.

Hör inslaget här


2019-11-11 Vaasa Insider

Joacim Tåg: "Dessa egenskaper har toppchefer"

Joacim Tåg, IFN, skriver i en krönika i finska Vaasa Insider om vilka egenskaper som krävs för att ta sig till näringslivets topp.

Läs mer bakom betalvägg


2019-11-10 Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda, Motala Vadstena Tidning, Bohuslänningen, Norran, Hallandsposten, Krisitanstadsbladet, Hela Gotland

Kommunal tillväxt kommer inte från reklam

Ledarskribenten Joakim Broman skriver om Andreas Berhgs, Lunds universitet och IFN, debattartikel i Ekonomisk Debatt  om kommunal tillväxt och kommunernas satsningar på platsmarknadsföring. Artikeln är publicerad  i Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda, m.fl.

Läs mer


2019-11-09 Dagens Arena

Vaktombyte i Borgen

Dagens Arenas politiske redaktör Håkan A Bengtsson skriver om veckan som gått och tar bland annat upp Lars Calmfors kritik mot planerna på en privatisering av Arbetsförmedlingen.

Läs mer


2019-11-07 Östgöta Correspondenten

Christian Dahlgren: Hurra för Magdalena Andersson!

Christian Dahlgren skriver en ledare om överskottsmålet i Östgöta Correpondenten och hänvisar till Assar Lindbeck, IFN. "Överskottsmålet i statsbudgeten har tjänat ut. Det påpekade nationalekonomen Assar Lindbeck redan 2008."

Läs mer bakom betalvägg

Läs Omnis notis

 


2019-11-06 TT, Smålandsposten, Uppsala Nya Tidning, Sydsvenskan m.fl.

Privatiserade elnät lyfte vinsterna

TT skriver om IFN-forskaren Erik Lundins studie om privatiseringen av elnätet. "När de stora eldrakarna i början av 2000-talet köpte upp mängder av kommunala elnät lyckades de sänka kostnaderna rejält. Men det blev inga sänkta priser för konsumenterna, i stället ökade vinster till ägarna, visar en studie." skriver de. Artikeln är publicerad i ett flertal tidningar.

Läs mer i Smålandsposten


2019-11-07

Martin Klepke: Låt slopandet av överskottsmålet följas av satsningar

Arbetet skriver om överskottsmålet i en ledare. Martin Klepke hänvisar till ett uttalande av Assar Lindbeck, IFN, 2008.

"– Jag kunde aldrig drömma om att politikerna skulle hålla fast vid överskåttsmålet så länge, poängterade överskottsmålets egen skapare, ekonomiprofessor Assar Lindbeck, redan 2008 då han inledde en kamp för att överskottsmålet borde avskaffas."

Läs mer


2019-11-06 SVT och SVT Nyheter

Förändringar i skatten slår ojämnt över landet

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas i SVT:s Rapport och på svt.se om huruvida skattepolitiken bidrar till vidgade klyftor mellan stad och landsbygd i Sverige.

Läs mer och se inslaget här


2019-11-06 TT, Södermanlands Nyheter, Hallandsposten, Hela Gotland m.fl.

Tysk sväng om EU:s insättningsgaranti

Lars Calmfors, IFN, intervjuas av nyhetsbyrån TT i en artikel publicerad i ett flertal tidningar. Det handlar om den tyska regeringen som backar från flera års motstånd mot en gemensam insättningsgaranti i EU:s bankunion.

Läs mer


2019-11-06 Dagens Samhälle

Analys: Så hamnar Svarte Petter i kommunernas knä

Dagens Samhälles kommentator Cecilia Garme skriver om privatiseringen av Arbetsförmedlingen och hänvisar till Lars Calmfors, IFN.

"Han pekar främst på tre saker. Det är till att börja med inte säkert att jobbmatchningen görs bättre av 100 procent aktiva utförare. Den forskning som finns antyder närmast motsatsen, För det andra, menar Calmfors, är det "obegripligt" att regeringen inte i vårändringsbudgeten tillförde de pengar som Arbetsförmedlingen förlorade i och med M- KD-budgeten i januari. De pågående nedskärningarna försvagar myndigheten just när den behöver stå som starkast. Och för det tredje: det går för fort. Reformen ska vara i kraft redan 2021. Det hade varit bättre att börja med småskaliga försök."

Läs mer


2019-11-06 Ekonomisk Debatt

Effekter av privatiseringar på pris och arbetskostnad i den svenska eldistributionssektorn

Erik Lundin, IFN, skriver om hur privatiseringar av svenska eldistributionsnät påverkat arbetskostnader och pris i senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt. Hans resultat ger stöd för hypotesen att privatiseringar kan leda till ökad kostnadseffektivitet.

Läs mer


2019-11-06 Ekonomisk Debatt

Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta?

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet och Gissur Ó Erlingsson, Liköpings universitet skriver en debattartikel i tidskriften Ekonomisk Debatt om kommunernas satsningar på kommunal platsmarknadsföring. De skriver att om kommunal kärnverksamhet sköts effektivt och med hög kvalitet, främjar den sannolikt också tillväxten.

Läs mer


2019-11-05 Arbetet

Sverige slåss mot väntat EU-förslag om minimilöner

Tidningen Arbetet har intervjuat Per Skedinger, IFN, om minimilöner. EU väntas föreslå att lagreglerade minimilöner införs för alla arbetstagare i unionen, något som både LO och Svenskt Näringsliv är emot. Även Per Skedinger ser risker med detta. Han befarar att den svenska arbetsmarknadens flexibilitet kan gå förlorad när politiker ska reglera löner med lagar.

Läs mer

Läs även i Kommunalarbetaren

 


2019-11-04 Kurier

Die EU feilt an einer Co2-Grenzabgabe

Den österrikiska tidningen Kurier har intervjuat Henrik Horn, IFN, om koldioxidtullar och handelsregler, en fråga som är aktuell inom EU. Det går att utforma sådana tullar så att risken för att de utnyttjas protektionistiskt begränsas. Men det är inte enkelt, säger Henrik Horn. Koldioxidtullar ska dock endast ses som ett komplement till stärkt europeisk inhemsk klimatskyddslagstiftning.

 

Läs mer


2019-11-04 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Den radikala reformen kommer att skada fler än Arbetsförmedlingen

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter om förändringen av Arbetsförmedlingen. Det kommer inte att sluta väl, skriver han. "Forskningen ger inte något entydigt svar på frågan om arbetsmarknadstjänster bäst utförs av privata eller offentliga leverantörer. Antalet studier från olika länder som jämför de två typerna av aktörer är få. De som finns ger inte stöd för vare sig att privata utförare varit billigare eller bättre på att få arbetslösa i arbete. Studierna tyder snarare på motsatsen. Men resultaten kan förstås bero på att man i de undersökta fallen inte riggat systemen med privata utförare på bästa sätt. Det har sannolikt skett en gradvis läroprocess så att kunskaperna om hur sådana system ska konstrueras nu är större än tidigare."

 

Läs mer


2019-11-14 Lag & Avtal

Calmfors: Det här kan Kommunals avhopp innebära

Tidningen Lag & Avtal har intervjuat Lars Calmfors om Kommunals avhopp från LO- samordningen av avtalsrörelsen.

Han intervjuas också om det sätt som industrimärket sätts på:

– Jag tycker att det har satts för lågt och att man ska tillåta mer flexibilitet runt det, om det är stora obalanser på delar av arbetsmarknaden säger han till Lag & Avtal och tillägger:

– Förhoppningsvis kan Kommunals avhopp från samordningen bidra till det och få andra parter att acceptera större flexibilitet i fråga om löneökningar.

Läs mer


2019-11-04 Värmlands Folkblad

Han har bäddat för kaos

Värmlands Folkblad hänvisar till Lars Calmfors, IFN, i en ledare om privatiseringen av Arbetsförmedlingen.

Läs mer


2019-11-04 Östra Småland

Oppositionsledaren: Ännu en illa genomtänkt privatisering

Tidningen Östra Småland hänvisar till Lars Calmfors, IFN i en ledare om förändringarna av Arbetsförmedlingen.

Läs mer


2019-11-01 Dagens Samhälle

Kommunal marknadsföring blir lätt skatteslöseri

Andreas Bergh, Lunds universitet och IFN och Gissur Ó Erlingsson, skriver en debattartikel i Dagens Samhälle om tillväxtpolitik i form av marknadsföring av platser. En åtgärd som de menar inte är problemfri.

Läs mer

Läs replik och andra inlägg i debatten


2019-11-01 fplus

Krönikör: Därför diskuteras hellre klyftor än samhällsproblem

Krönikören Fredrik Johansson i fplus hänvisar till Andreas Bergh, IFN, i en text om samhällsproblem och begreppet "ökade klyftor".

Läs mer


2019-11-01 Ekot, Sveriges Radio

Furtenbach: Brådskan beror på politisk logik

I en politisk kommentar om Arbetsförmedlingen,  hänvisar Ekots politiske kommentator Fredrik Furtenbach till Lars Calmfors, IFN.

Läs mer 


2019-10-31 Ekot, Sveriges Radio

Professorn: För snabbt och för ogenomtänkt

Lars Calmfors, IFN, intervjuas av Ekot om förändringarna av Arbetsförmedlingen:

" – Jag är inte övertygad om att det behöver bli bättre med privata utförare. Den forskning som finns säger inte att privata utförare skulle vara bättre, det tyder snarare på det omvända, säger Lars Calmfors."

Läs mer


2019-10-31 Dagens Nyheter

Lars Calmfors:"Centerpartiet har varit naiva"

Dagens Nyheter skriver om förändringarna av Arbetsförmedlingen och har intervjuat Lars Calmfors, IFN. Han varnar för privatisering av Arbetsförmedlingen, något som var en av Centerpartiets viktigaste frågor i samband med januariuppgörelsen.

" – Man har varit naiva. När idéerna om privatisering av arbetsförmedlingstjänsterna debatterats viftades våra varningar bort av Centerpartiet och Martin Ådahl. Istället för att förutse de problem som måste uppkomma har vi nu gått in i en ganska oordnad process, säger Lars Calmfors."

Läs mer

Även Omni skriver om detta


2019-10-31 Svenska Dagbladet

Paulina Neuding: Progressiv ideologi dominerar alltjämt

Paulina Neuding skriver om skolan i en krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet. Hon hänvisar till forsking av IFN:s Gabriel Heller Sahlgren, Magnus Henrekson och Johan Wennström.

Läs mer


2019-10-30 Sydöstran

Ledare: Nordmark ställer ut löften

Sydöstran skriver om förändringarna av Arbetsförmedlingen i en ledare och hänvisar till Lars Calmfors, IFN.

"Ekonomiprofessorn Lars Calmfors är inte lika övertygad om privatiseringens/kommunaliseringens välsignelser. Tvärtom är han djupt kritisk till privatiseringen/kommunaliseringen mitt uppe i en massnedläggning av lokalkontor. personal och därmed kompetens lämnar nu arbetsförmedlingen."

Läs mer


2019-10-30 Arbetsvärlden

Lars Calmfors: ”Inte i vår vildaste fantasi kunde vi föreställa oss dagens kaos”

Tidningen Arbetsvärlden har intervjuat Lars Calmfors, IFN, om Arbetsförmedlingen. Han är mycket kritisk till hur förändringen av Arbetsförmedlingen gått till: " För mig är det fullständigt obegripligt varför regeringen inte tillförde mer pengar i vårändringsbudgeten" säger han bland annat.

Läs mer

 

 


2019-10-29 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Det demografiska problemet vi varnats för i decennier är här nu

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter om det demografiska problemet när en stor mängd äldre ska försörjas av relativt få yngre. 

" Det kommer att krävas prioriteringar kring vad som ska skattefinansieras, och nya tekniska lösningar. Det är inte heller någon bra idé att enbart ge kommunerna mera pengar. Men om ökade resurser till välfärden kombineras med större handlingsfrihet för kommunerna och ett förbättrat ansvarsutkrävande på den kommunala nivån har vi åtminstone något bättre förutsättningar att klara välfärden även  under nästa tuffa decennium. "

Läs mer


2019-10-29 Norrländska Socialdemokraten

Kaos eller stabilitet? Upptakten till avtalsrörelsen känns inte bra

Norrländska Socialdemokraten, hänvisar till Lars Calmfors, IFN , i en ledare om avtalsrörelsen: 

"Under mer än 20 år har märket skapat stabilitet på arbetsmarknaden och gett stigande reallöner åt alla arbetande kvinnor och män i Sverige. Men nu menar allt fler, däribland ekonomiprofessorn Lars Calmfors, att de delar av arbetsmarknaden som behöver mer arbetskraft – till exempel skolan och vården – måste ges utrymme att höja lönerna betydligt snabbare än industrin."

Läs mer bakom betalvägg


2019-10-27 Dagens Industri

Konkurrenslagstiftning nyckeln till svenska entreprenörers framgång

Det svenska näringslivet var mer entreprenöriellt än det amerikanska under slutet av 1990-och början av 2000-talet. Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson skriver i en debattartikel i Dagens Industri att deras forskning visar att en anledning är ett omattande mikroekonomiskt reformpaket som främjade dynamiskt företagande efter 90-talskrisen. Något som vi kan lära oss av idag.

Läs mer

Läs även notis i fplus


2019-10-26 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Ring både nationalekonomen och stadsplaneraren

"Det finns inte en idealisk stadsdesign som maximerar resultatet för alla. Beslutsfattare borde därför konsultera både nationalekonomer och stadsplanerare".Det skriver Özge Öner, IFN, i en krönika i Svenska Dagbladet

Läs mer

 

 


2019-10-25 Dagens Samhälle

Risk att digital vård blir ett storstadsfenomen

Digital vård riskerar att bli ett storstadsfenomen, skriver IFN-forskaren Mårten Blix i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Regeringen har nyligen beslutat att ge pengar till 1177 Vårdguiden för att vidareutveckla deras digitala sjukvårdsportal. Det skulle kunna bli startskottet för att ta itu med de många haverier som e-hälsa länge har brottats med.

Risken är dock överhängande att samma problem som tidigare har lett e-hälsa i diket kvarstår obehandlade. Det är inte i första hand pengar som saknas utan frånvaron av ett tydligt mandat från staten och regionerna, skriver Mårten Blix.

Läs mer

Även Svenska Dagbladet tar upp debattartikeln i en ledare

 

 


2019-10-23 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Det kan vara farligt med generös a-kassa för fler

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter att det kan vara farligt med en generös a-kassa för fler. Lars Calmfors skriver om den pågående utredningen om att reformera arbetslöshetsersättningen.

Lars Calmfors skriver bland annat att "en utvidgning av arbetslöshetsförsäkringen till att omfatta fler kommer att få negativa sysselsättningseffekter om den innebär högre ersättningsnivåer än dagens försörjningsstöd. Det skulle vara direkt kontraproduktivt när det gäller att främja till exempel utrikes föddas arbetsmarknadsintegration. Det senare bör enligt min uppfattning ha högsta prioritet."

Läs mer


2019-10-23 Al- Ittihad Newspaper

Niclas Berggren och Therese Nilsson intervjuade av Al-Ittihad Newspaper

Tidningen Al-Ittihad Newspaper i Förenade Arabemiraten har intervjuat IFN-forskarna Niclas Berggren och Therese Nilsson om deras forskning om tillit och tolerans. Forskarna hänvisar till sina två studier "Does Economic Freedom Foster Tolerance" och "Globalization and the Transmission och Social Values: The Case of Tolerance". De svarar bland annat på frågan hur man ska skapa tolerans i ett samhälle.

– /.../We believe the most important thing to institute is the rule of law, i.e., a high-quality, effective, non-corrupt and impartial legal system. Then our findings suggest that a policy securing low and stable inflation and policies that increase economic and social openness to other countries can increase tolerance as well.

Läs mer ( på arabiska)


2019-10-22 NSD

Experten: "Flyktingarna belastar kommunernas ekonomi"

Norrländska Socialdemokraten intervjuar Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN. Det handlar om huruvida kommunernas ekonomi kan stärkas genom flyktinginvandring. – Först och främst är det viktigt att komma ihåg att flyktinginvandringen är en humanitär insats av Sverige, grundtanken är inte att avhjälpa kommunernas problem. Men migrationen kommer att bli en stor belastning för kommunerna, säger Mats Hammarstedt.

Läs mer


2019-10-20 Godmorgon, världen! Sveriges Radio

Hur påverkas vi av minusräntan?

Daniel Waldenström, intervjuas i  ett reportage om minusräntan.Sveriges Radios Godmorgon, världen! Vad gör det med oss att minusräntan börjat upplevas som normalläget, är frågan i reportaget.

– De som gynnas av en lågräntepolitik är framför allt de som äger kapital, säger Daniel Waldenström. Men han säger också att låga räntor innebär att företagen kan investera mer, något som också kan gynna andra grupper i samhället.

Lyssna på reportaget här


2019-10-21 Dagens Arena

Svenskt Näringsliv blottar klassföraktet

Dagens Arena skriver en ledare om löneökningar och hänvisar till Lars Calmfors, IFN.

Läs mer


2019-10 17 Studio Ett, Sveriges Radio

Moderaterna börjar treårsresan

Johan Wennström, statsvetare på IFN, intervjuades i Studio Ett om Moderaternas väg framåt. Wennström sa bland annat att Moderaterna framstår som ett väldigt vilset parti.

Hör samtalet här


2019-10-17 Dagens Arena

Handeln måste sluta göra sina anställda fattiga

Dagens Arena hänvisar till Lars Calmfors, IFN i en ledare om förändrad arbetsrätt och så kallad hyvling.

Läs mer


2019-10-17 Lag & avtal

Märkets vara eller inte vara

Tidningen Lag & avtal hänvisar till Lars Calmfors, IFN, i en ledare om avtalsrörelsen och industrimärkets vara eller inte vara.

Läs mer


2019-10-17 Svenska Dagbladet

För moderater borde det inte vara så svårt

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver om Moderaternas framtid i en ledarkolumn i Svenska Dagbladet.

Läs mer


2019-10-16 Allehanda

Sofia Mirjamsdotter: Nylands hälsocentral kan bli ännu bättre med hjälp av digitala läkarbesök

Sofia Mirjamsdotter på tidningen Allehanda, hänvisar till Mårten Blix, IFN, ESO-rapport om digital vård i en ledare.

Läs mer bakom betalvägg


2019-10-16 Dagens medicin

”Satsa på det som gör skillnad på riktigt”

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, hänvisar till Lars Calmfors, IFN, i en debattartikel i Dagens medicin om hyrpersonal inom vården.

Läs mer


2019-10-15 Folkbladet

"Varför vill LO höja fastighetsskatten?"

Håkan Larsson, chefsekonom på Villaägarnas riksförbund hänvisar till Lars Calmfors, IFN, i en debattartikel om fastighetsskatten i tidningen Folkbladet.

Läs mer


2019-10-14 Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer tilldelas ekonomipriset

Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer tilldelas ekonomipriset

Daniel Waldenström, IFN, medverkade i SVT:s direktsändning från tillkännagivandet av årets ekonomipristagare.

– De sprudlar verkligen av energi de här forskarna. Deras metod och resultat har stått emot de tester som vi har i vetenskapssamhället. Det är väldigt bra för pristagare som får ekonomipriset, säger  Daniel Waldenström, professor vid Institutet för Näringslivsforskning.

Läs mer

Se sändningen här

 


2019-10-14 SR Ekot

Ekonomiexperten: De här är förhandsfavoriter

Assar Lindbeck, IFN, omnämns som en av förhandsfavoriterna för ekonomipriset i Sveriges Radios Ekot.

Läs mer


2019-10-14 Omni

11.45: Dags för ekonomipris – här är de hetaste kandidaterna

Omni skriver om vilka som är tänkbara kandidater för årets ekonomipris. Assar Lindbeck, IFN, är en av de omnämnda.

Läs mer


TT, BLT, Barometern, UNT, Norrländska Socialdemokraten, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan + ytterligare tidningar

Här är de hetaste kandidaterna

Assar Lindbeck, IFN och professor emeritus vid Stockholms universitet, omnämns som en kandidat till årets ekonomipris.

"Lindbeck är akademiskt mest känd för sin forskning kring så kallade "iniders" och "outsiders" på arbetsmarknaden", skriver TT och hänvisar till bloggen Ekonomistas lista på tänkbara kandidater.

Läs mer


2019-10-14 Dagens Arena

Lättare säga upp högsta önskan

Dagens Arena skriver om ett seminarium där Lars Calmfors, IFN, medverkade. En av frågorna som lyftes var visstidsanställningar. Lars Calmfors menade att det vore logiskt att växla en mer flexibel tillsvidareanställning mot mer begränsade visstidsanställningar, men sa att det också kan ge vissa negativa effekter:

– Visstidsanställningar är språngbrädan in för många på arbetsmarknaden, inte minst bland grupper som har svårt att komma in.

Läs mer

 


2019-10-11 Arbetet

Chefen tjänade på att korta arbetsveckan med en dag

Tidningen Arbetet skriver om förkortad arbetstid och medborgarlön. De har intervjuat Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet som säger:

– Det finns ofta helt orealistiska förväntningar på vad en basinkomst eller medborgarlön skulle kunna leda till.

Läs mer

 


2019-10-11 Svenska Dagnbladet

2019-10-11 Elcyklar och subventioner

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, medverkar i Svenska Dagbladets ledarpodd och diskuterar elcyklar och subventioner.

Läs mer


2019-10-10 Fokus

Skattar bäst som skattar sist- om den efterlängtade reformen

Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas av Fokus om skattereformer.

Läs mer bakom betalvägg


2019-10-10 Kommunalarbetaren

”Välfärdsteknik kan underlätta för personalen”

Mårten Blix,IFN, intervjuas i Kommunalarbetaren om välfärdsteknik. Han anser att många regioner och kommuner är för små för att klara av att själva upphandla  komplicerade it-system:

– Jag tycker därför att Sverige för hitta former för att centralisera delar av IT-infrastruktur för kommuner och regioner utan, att för den skull avskaffa det lokala självstyret. Staten borde stå för viss infrastruktur.

Läs mer


2019-10-09 Affärsvärlden

"Större oro för jobben i USA"

Affärsvärlden intervjuar Dani Rodrik, professor i internationell politisk ekonomi vid Harvard Kennedy School. Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN.

Läs mer bakom betalvägg

 


2019-10-09 Svenska Dagbladet

Professorer: ”Man kan inte skylla allt på Riksbanken”

Svenska Dagbladet skriver om den svaga svenska kronan och har intervjuat Lars Calmfors, IFN, som tycker att ett inflationsmål är att föredra framför ett mål för växelkursen:

– Ett inflationsmål betyder att det det finns något att utgå ifrån när man sätter priser och löner. Det finns också ett värde av att inflationen inte ligger för lågt. Då kommer räntorna på sikt att ligga högre och man har mer utrymme at att sänka räntan när man går in i en lågkonjunktur, säger Calmfors.

 

Läs mer

 


2019-10-09 Smålandsposten

Digitalisering svårt upp i åldrarna

Smålandsposten skriver om forskning gjord av bland andra Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN. Han och hans kollega har undersökt användningen av digital teknik bland äldre och kommit fram till att det inte spelar någon roll om man är född i utlandet eller i Sverige när det gäller användningen av digital teknik bland äldre.

Läs mer bakom betalvägg


2019-10-09 Transportarbetaren

Vinsten stannar hos bolagen

Tidningen Transportarbetaren skriver om avtalsrörelsen och indsutrimärket. De hänvisar till Lars Calmfors, IFN.

"/.../ både 6F, en facklig gruppering med bland andra Byggnads och Seko, och tunga ekonomer som Lars Calmfors ifrågasätter märkets roll och ser i framtiden andra lösningar än att industrin går först." 

Läs mer


2019-10-08 Svenskt Näringsliv

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

Mårten Blix, IFN,  intervjuas på Svenskt Näringslivs hemsida om digitalieringens effekter på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

 


2019-10-07 Quillette

The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity – A Review

Johan Wennström, IFN, recenserar boken The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity av Douglas Murray, i tidskriften Quillette.

Läs recensionen här


2019-10-04 TT och ett 30-tal tidningar

Rika företagare skatteplanerar för miljarder

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas om de så kallade 3:12 -reglerna, skatter för fåmansbolag, som enligt TT möjliggör skatteplanering i mångmiljardklassen. På tio år har kapitalutdelningarna till ägare av framför allt redovisningsfirmor och advokatbyråer ökat lavinartat, skriver TT.  Mellan 2007 och 2016 ökade utdelningsinkomsterna till fåmansbolagsägare från 25 miljarder kronor till 100 miljarder kronor årligen. En analys som Ekonomistyrningsverket gjort, visar att mer än en tredjedel av de 100 miljarderna går till den procent som tar ut fem miljoner eller mer.

– Det antyder skattpelanering som inte är bra för skattesystemets legitimitet, säger professor Daniel Waldenström till TT.

Läs mer


2019-10-02 Politico

Wanted: Perfect design for Europe’s carbon border tax

Henrik Horn, IFN, intervjuas av Politico om Ursula von der Leyens så kallade Green Deal och det komplexa i att införa koldioxidtullar i EU.

Läs mer


2019-10-02 Bloomberg

Why It's So Hard for Entrepreneurs to Get Really Rich in Europe

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas av Bloomberg om hindren för entreprenörskap i Europa. Han efterlyser reformer som främjar entreprenörskap.

 

Läs mer

Läs även här

Artikeln finns också här

Samt här


2019-10-01 Lärarnas tidning

Betygsutredaren har "fria händer" att hindra glädjebetygen

Lärarnas tidning skriver om betygssystemet och hänvisar till forskning av Jonas Vlachos, affilierad till IFN.

Läs mer


2019-10-01 Arbetsmarknadsnytt

”Vi vet att Riksbanken kommer att bete sig korkat”

Lars Calmfors, IFN, kritiseras av Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe i en intervju i tidningen Arbetsmarknadsnytt. Kritiken gäller Calmfors syn på industrimärket

Läs mer

Läs sammanfattning hos fplus

 

 

 

 


2019.09-28 Svenska Dagbladet

När butikerna dör, förtvinar staden

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika i Svenska Dagbladet om brott mot svenska butiker och om butikernas betydelse för att skapa trygga städer.


2019-09-27 Financial Times

Trade on a low carbon diet

Henrik Horns, IFN, bloggartikel om koldioxidtullar, refereras till i Financial Times.


2019-09-25 Läkemedelsvärlden

”Rapporten visar forskningsbehovet”

Mårten Blix, IFN, medverkade som opponent då en rapport om digital vård presenterades. Tidningen Läkemedelsvärlden skriver  att Mårten Blix framhöll att rapporten bidrar till kunskapsutvecklingen på området men att han var kritisk till att den lämnar omdebatterade frågor utan belysning.

– En viktig fråga är om den digitala vården leder till hjälpe för människor som behöver vård men annars inte slulle få det, alltså att den tillgodoser ett annars ouppfyllt vårdbehov Det vore en jättevinst om det vore så och detta perspektiv finns inte med i rapporten, sa Mårten Blix.

 

 


2019-09-25 Signum

Är konservatismen svaret på liberalismens kris?

Skribenten Lovisa Bergdahl hänvisar till Johan Wennström, IFN, i en text om konservatism och liberalism i Signum.


2019-09-25 Arbetsmarknadsnytt

Sverige på efterkälken: Här är experternas lösningar på integrationen

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i  Arbetsmarknadsnytt  om arbetslösheten bland utrikes födda. Han säger bland annat:

– Vi har en större andel utrikes födda i befolkningen och ett större sysselsättningsgap till inrikes födda än de andra nordiska länderna. Det hänger förstås ihop med att vi har haft en så pass stor invandring av flyktingar som många gånger har en mycket låg utbildningsnivå. Det ställer enligt min mening större krav på omfattande reformer.

 

 

 


2019-09-25 Natural Gas World

Border carbon tariffs: giving up on trade to save the climate?

Henrik Horn, IFN, har tillsammans med André Sapir skrivit om att handel och klimatåtgärder inte nödvändigtvis är motsatser. Artikeln publicerades ursprungligen på Bruegel.org och finns nu även på nätplattformen Natural Gas World.


2019-09-24 Dagens industri

Reformisterna: Lyssna på IMF och Sveriges nationalekonomiska elit

Assar Lindbeck, IFN, hänvisas till i en debattartikel i Dagens industri där  medlemmar i S-föreningen Reformisterna argumenterar för att staten ska låna till negativ realränta för att finansiera samhällsnödvändiga investeringar.

 

 


2019 09 23 Studio Ett, Sveriges Radio

Finns det fortfarande en framtid för alliansen?

Johan Wennström, IFN, medverkade i ett samtal om alliansens framtid i Studio Ett på Sveriges Radio. Samtalet handlade mycket om Centerpartiet och Johan Wennström sa bland annat:

 – Jag tror att Centern helt enkelt gjort analysen att de tjänar rätt bra på att samarbeta med Socialdemokraterna i ekonomiska frågor och sen vara nån sorts kulturradikal motpol till Sverigedemokraterna i andra frågor. 

 


2019-09-22 Dagens Nyheter

Snart bestäms hur höga löneökningarna får bli

Lars Calmfors, IFN, omnämns i en artikel i Dagens Nyheter  om den stundande avtalsrörelsen och industrimärkets roll.


2019-09-21 TT, Svenska Dagbladet, Barometern, Norrländska Socialdemokraten, Aftonbladet m.fl.

Fler anhöriga än arbetare från vissa länder

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas i en TT-artikel om anhöriga till arbetskraftsinvandrare. Andreas Bergh menar att det finns en "potentiell kostnadsrisk" när arbetskraftsinvandrare tar med sig stora familjer men han säger också att det finns en potentiell uppsida om de anhöriga hittar jobb.

 

 


2019-09-20 Svenska Dagbladet

Har liberalismen plats för heder och samvete?

Johan Wennström, IFN, skriver om liberalismens moraluppfattning under vinjetten Under Strecket i Svenska Dagbladet. Han frågar sig hur väl den sekulära välfärdsstaten, den fria marknaden och den teknologiska utvecklingen svarar mot liberalismens ideal.

 

 

 


2019-09-20 SVT.se Skåne

Lundaforskaren: "Alla kommuner riskerar att bli förlorare i den här snurren"

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas av SVT Nyheter Helsingborg om att Helsingborgs kommun anställt en lobbyist som ska verka i Stockholm. Andreas Bergh ser ingen stor ekonomisk risk i att kommuner satsar mer på lobbying och marknadsföring. Däremot ser han att risken finns i att fokus flyttas från kommunernas kärnverksamheter:

 – Uppmärksamhet är en bristvara idag. Så om vi lägger mer uppmärksamhet på kommunala lobbyister så lägger vi mindre tid på skola infrastruktur, barn-och äldreomsorg, säger Andreas Bergh till SVT.

 


2019-09-18 TT, Omni, Fplus

Ekonomer: Stora reformer lyser med sin frånvaro

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, kommenterar höstbudgeten och menar att stora skillnader i beskattning av arbetsinkomster och kapitalinkomster kvarstår, trots att värnskatten avskaffas.

– Skillnaden gör att det lönar sig att på olika sätt skatteplanera för att omvandla löner till kapitalinkomster. Detta är det större problemet som måste hanteras, skriver han i ett uttalande.


2019-09-18 Dagens Nyheter

Gråt inte över värnskatten, Magdalena Andersson

Andreas Bergh, IFN, omnämns i en ledare i Dagens Nyheter.  De skriver att Andreas Bergh utförligt visat att skillnader i kapitalinkomster drivit på inkomstspridningen mest.


2019-09-18 Uppsala Nya Tidning

Varför sväller Uppsalas kommunikationsstab?

Anderas Bergh, IFN och Lunds universitet, omnämns i en ledare av Sakine Madon i Uppsala Nya Tidning. Hon hänvisar till intervjun i tisdags med Andreas Bergh i Sveriges Radios Ekot, om hur kommuner väljer att satsa pengar på event.

"Som nationalekonomen och välfärdsforskaren Andreas Bergh säger till Ekot borde kommunerna i stället lägga kraft och energi på vård, skola och omsorg.", skriver Sakine Madon.


2019-09-18 Dagens Nyheter

Budget på tvärs mot löften om minskade klyftor

Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas om höstbudgeten i Dagens Nyheter. Hon säger bland annat att ett sätt att på samma gång åstadkomma stabila skatteintäkter och minska klyftorna är att återinföra fastighetsskatten.

– Slopad värnskatt ökar klyftorna. Jag tolkar det som att de ska göra något annat också i den här skattereformen som att införa en fastighetsskatt som kanske är progressiv och slår hårdare mot högre taxerade fastigheter. Man skulle också kunna kompensera med skattesänkningar på annat håll, till exempel genom ett utökat grundavdrag, säger Åsa Hansson. 


2019-09-17 SVT Nyheter och Rapport

Urholkade bidrag betalar regeringens budgetsatsningar

Lars Calmfors, IFN, intervjuas av SVT angående höstbudgeten. Han är kritisk till att regeringen och politiker använder sig av begreppet "reformutrymme" för att förklara hur mycket pengar staten har råd att lägga på olika reformer.

– Jag tror att det är otroligt viktigt för politikens legitimitet på lång sikt att politikerna verkligen förklarar vad som sker, säger Lars Calmfors.


2019-09-17 Offentliga Affärer

Kommuners event riskerar skattemedel

Andreas Bergh, IFN pch Lunds universitet, intervjuas i tidningen Offentliga Affärer om Ekots enkätundersökning om kommuner som satsar pengar på event. Han berättar bland annat att han nyligen färdigställt en artikel tillsammans med statsvetaren Gissur Elingsson.

"/../Vi konstaterar att det finns en betydande risk att kommuner hamnar i en osund konkurrenssituation gentemot varandra där varje kommuns marknadsföringsåtgärder försvårar för andra kommuners liknande åtgärder. Den kommer i ett nummer av Ekonomisk Debatt under hösten, nr 7 närmare bestämt."


2019-09-17 Dina Pengar/ Expressen

Volvochefen tjänar över två miljoner på slopad värnskatt

Lars Calmfors, IFN, sammanfattar argumenten för och emot värnskatt i en artikel i Dina Pengar/ Expressen.


2019-09-17 Dina Pengar/Expressen

”Höj skatten på kapital och fastigheter i stället”

Lars Calmfors, IFN, intervjuas om värnskatten  i Dina Pengar/Expressen. Han menar att slopad värnskatt på sikt skulle kunna bidra till en bättre fungerande samhällsekonomi. – Men jag vill se slopad värnskatt i ett sammanhang där man samtidigt skärper kapitalskatterna och återinför en fastighetsskatt värd namnet, säger Lars Calmfors.

 

 


2019-09-17 Sveriges Radio Ekot

Kommuner tar ekonomiska risker i kampen att synas

Andreas Bergh,IFN och Lunds universitet, intervjuas i Sveriges Radios Ekot. En tredjedel av alla svenska kommuner tagit ekonomiska risker i samband med olika slags event under 2019, det visar en enkät som Ekot gjort. Andreas Bergh har kartlagt hur kommuner försöker sätta sig själva på kartan via event. Han menar att det är problematiskt att kommunerna tar ekonomiska risker i kampen för att synas, även om kommunerna inte går med förlust.

 

"Även om det är ganska billigt i kronor räknat, så kan det vara en hög kostnad i form av att vi inte lägger energi och uppmärksamhet på skola, vård och omsorg. För det är det som kommunerna borde lägga mest kraft på och det är det de borde tävla om att vara bäst på",  säger Andreas Bergh.

 

 

 


2019-09-16 Dagens Nyheter

Martin Liby Troein: Hellre en rejäl lönehöjning än ett friår

I en ledare i Dagens Nyheter, refereras till Lars Calmfors, IFN.  Martin Liby Troein skriver

"Ekonomen och DN-kolumnisten Lars Calmfors har utförligt argumenterat för att det är dags att ompröva industrins lönenorm: den utgör en priskontroll som innebär att lönerna inom tjänstesektorn, i synnerhet den offentliga, inte är marknadsmässiga, vilket leder till arbetskraftsbrist."

 

 

 


2019-09-15 Svenska Dagbladet

Lisa Irenius: Det handlar ilskan mot elsparkcyklar egentligen om

Andreas Bergh, IFN, omnämns i en krönika i Svenska Dagbladet  av Lisa Irenius.


2019-09-14 El Mundo

Inés Arrimadas y Pedro Sánchez, los políticos más guapos del Congreso, según una encuesta de LOC

I en artikel om politikers skönhet, publicerad i El Mundo, hänvisas till forskning av Niclas Berggren och Henrik Jordahl, IFN.  Forskarna  har undersökt vilken roll politikers skönhet spelar för att nå framgång i ett val.


2019-09-14 Svenska Dagbladet

”Sänkta skatter ett måste för ekonomin”

I en debattartikel om skattepolitik  i Svenska Dagbladet, hänvisar debattörerna Christian Ekström och Nima Sanandaji till  forskning av IFN:s Andreas Bergh och Magnus Henrekson:

" De svenska ekonomerna Andreas Bergh och Magnus Henrekson har visat att det finns ett samband i rika länder där en ökning av den offentliga sektorns storlek med 10 procentenheter av BNP är länkad till en lägre tillväxttakt på 0,5-1 procentenheter per år."

 

 

 

 


2019-09-13 Svenska Dagbladet

Två ekonomer till SvD Ledare i höst

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, kommer under hösten skriva kolumner på ledarsidan i Svenska Dagbladet.


2019-09-13 Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda

Nils-Eric Sandberg: Vi behöver inkomstklyftor

Nils-Eric Sandberg hänvisar till Assar Lindbeck, IFN, i en gästkrönika  i Kristianstadsbladets fredagsupplaga och en ledare i Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehandas söndagsupplaga.


2019-09-12 Sveriges Radio P4 Jönköping

Färre avhopp för SD

Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, intervjuas av P4 Jönköping om avhoppen från kommunfullmäktige i Jönköpings län. 


2109-09-12 Uppsala Nya Tidning

Mindre i skatt betyder inte att staten "ger"

Lars Calmfors, IFN, omnämns i Sakine Madons ledare i Uppsala Nya Tidning som tar upp höstbudgeten och värnskatten.


2019-09-11 Ekonomisk debatt

Konkurrens ger både ökad dynamik och autonomi för universiteten och forskarna- slutreplik till Fredrik Andersson

Roger Svensson, IFN, skriver i en slutreplik i Ekonomisk Debatt  till Fredrik Andersson om hur den statliga forskningsfinansieringen till universiteten bör fördelas.


2019-09-11 Ekonomisk debatt

Vem publicerar i topp fem och vad betyder det för europeisk nationalekonomi?

Simon Ek, Uppsala universitet och IFN  och Magnus Henrekson, IFN, skriver i Ekonomisk Debatt  om i vilken utsträckning nationalekonomer som publicerar i de fem högst rankade tidskrifterna gör det återkommande och var de är verksamma.


2019-09-11 Ekonomisk debatt

Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande- Global Award for Entreprenurship Research 2019 till Boyan Jovanovic

MIkael Stenkula, IFN, mfl skriver om 2019 års pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research- Boyan Jovanovic i Ekonomisk Debatt. De skriver bland annat att Jovanovic har biragit till en ökad försåelse av vem som egentligen blir entreprenör.


2019-09-11 Södermanlands Nyheter

Ny forskning: Längre skoldagar kan gynna sexåringar

Södermanlands Nyheter skriver om Therese Nilssons, IFN, forskning om reformer i skolan. Tidningen refererar till intervjun i Lärarnas tidning.


2019-09-11 Sveriges Radio P4 Jönköping

Många hoppar av politiken

Richard Öhrvall, IFN, intervjuas i P4 Jönköping om avhopp från politiken. I Jönköpings län har 31 av 593 fullmäktigeledamöter hoppat av sina uppdrag ett år efter valet. - En klar majoritet av de som hoppar av säger att de hoppar av av privata skäl, skäl som inte har med politiken att göra, säger Richard Öhrvall till Sveriges Radio.

 


2019-09-10 Svenska Dagbladet

Lydia Wålsten: Dålig bostadspolitik nu fullständigt orimlig

Assar Lindbeck, IFN, omnämns i en ledare i Svenska Dagbladet. 


2019-09-10 Göteborgsposten

Har du inget lärt, Annie Lööf?

Lars Calmfors, IFN, omnämns i en ledare i Göteborgsposten som kritiserar höstbudgetens förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för utsatta grupper.


2019-09-09 Dagens Nyheter

Carl Johan von Seth: Europas frihandel kan bli ett mäktigt klimatvapen

Henrik Horn, IFN, hänvisas till i en kolumn i Dagens Nyheter. En gränsskatt på koldioxid behöver inte alls stå i motsatsställning till frihandel.


2019-09-09 Jacobin Magazine

Before Sweden Was Social-Democratic

Erik Prawitz, IFN, forskning  om utvandring hänvisas till i en intervju med Erik Bengtsson, ekonomhistoriker vid Lunds Universitet, i Jacobin Magazine.  Erik Bengtsson nämner även Daniel Waldenström, IFN.


2019-09-07 Ekonomiekot Extra, Sveriges Radio

Är Sverige ett högskatteland?

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas i Ekonomiekot Extra . I programmet sägs att de 70 000 rikaste personerna i Sverige i snitt har 50 miljoner kronor var. Daniel Waldenström säger att utvecklingen på ett sätt är ett gott betyg på att den svenska ekonomin klarar av att producera stora förmögenheter, men att politiken måste informeras om vad vi kan göra för att hålla ihop samhället.


2019-09-07 Värmlands folkblad mfl

Ledare: Skitjobb är fortfarande skitjobb

Susanne Sjöstedt skriver i en Ledare på Värmlands folkblad mfl ( Mittmedia) om Andreas Bergh, IFN, krönika i Dagens Nyheter om gigekonomin.


2019-09-06 SVT nyheter och Rapport

Miljonregn över höginkomsttagare i höstbudgeten

Lars Calmfors, IFN, intervjuas av SVT Nyheter och Rapport om regeringens budgetproposition. Han kommenterar den slopade värnskatten:

- Vi tror inte att det kommer att kosta något på sikt. Problemet är att det bidrar till ökande inkomstskillnader och därför är vi många ekonomomer som trycker på att man borde kombinera detta med andra åtgärder som att till exempel höja kapitalskatten.

 


2019-09-06 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Moa Berglöf: "Tjäna lite extra – eller bara gamla tiders daglöneri."

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, omnämns i en krönika på ledarsidan i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Moa Berglöf skriver att svaren på Andreas Berghs kolumn i DN visar att både högern och vänstern sitter fast i "gamla hjulspår".


2019-09-06 Fokus

Sidea: Glöm bankerna- ta tag i hela skattefrågan

Lars Calmfors, IFN, omnämns i tidningen Fokus. Bankskatten borde vara startskottet för en större diskussion om en skattereform, skriver Emanuel Sidea.


2019-09-06 Svenska Dagbladet

Olof Ehrenkrona: Regleringarna gör oss både skuldsatta och inlåsta

Assar Lindbeck, IFN, omnämns i en ledare av Olof Ehrenkrona i Svenska Dagbladet.


2019-09-05 Dagens Arena

Avtalsrörelse, Las-utredning och industrimärket

Den stundande avtalsrörelsen är i fokus för Dagens Arenas podd där bland andra Lars Calmfors, IFN, intervjuas.  

 


2019-09-05 Dagens Arbete

Striden om märket

Dagens Arbete skriver att industrins modell för lönesättning är under press. De skriver bland annat om kritiken mot låga löneökningar och hänvisar till Lars Calmfors, IFN.


2019-09-05 Sydöstran

Bygg mer för vanligt folk

Sydöstrans ledarskribent Hans Bülow  skriver att även ekonomerna efterlyser ett återinförande av fastighetsskatten och hänvisar till Lars Calmfors, IFN.


2019-09-04 Lärarnas tidning

Mer undervisning i låg ålder ger högre livsinkomst

Therese Nilsson, Lunds universitet och IFN, intervjuas om en omfattande forskningsstudie om äldre skolreformer i Sverige. Studien är gjord tillsammans med tre andra forskare. Therese Nilsson menar att studien, applicerad på dagens förhållanden, visar att förlängda terminer från skolstarten i förskoleklass ger högre inkomst och pension i vuxen ålder än ett extra skolår i tonåren.


2019-09-04 Tidningen Grundskolan

Utbilda bort lärarbristen? Glöm det!

Jonas Vlachos, affilierad till IFN, intervjuas i Tidningen Grundskolan om lärarbristen.


2019-09-04 TV4

Svenska skattetrycket: ”Låginkomsttagarna bidrar till den svenska välfärden”

Åsa Hansson, Lunds universitet och IFN om de svenska skattekvoterna i TV4:s Nyhetsmorgon.


2019-09-04 Di-tv

Arbete beskattas högre i Sverige än i omvärlden

Arbete beskattas högre i Sverige än i omvärlden, säger Åsa Hansson,Lunds universitet och  affilierad till IFN till Di-tv.

Se intervjun


2019-09-04 World Commerce Review

Border carbon tariffs: giving up on trade to save the climate?

Henrik Horn, IFN, skriver i World Commerce Review att det inte finns någon inneboende konflikt mellan klimatåtgärder och att slå vakt om det mulitlaterala handelssystemet. Men det kräver att vissa kriterier är uppfyllda.


2019-09-04 Dagens Nyheter

DN Åsikt. ”Mer pengar krävs till nya Arbetsförmedlingen”

Mer pengar krävs till nya Arbetsförmedlingen – annars drabbas de arbetslösa. Privatiseringen kostar betydligt mer pengar än regeringen hittills avsatt, skriver Johan Berg, Arbetsförmedlingen,  i Dagens Nyheter och hänvisar till forskning av Lars Calmfors, IFN.

 


2019-09-03 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Om gigekonomin är så hemsk som journalister säger hade ingen jobbat där

Journalisters beskrivningar av den nya gig-ekonomin är lika förutsägbara som ensidiga, skriver Andreas Bergh IFN och Lunds universitet i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida. Han kritiserar bland annat Sydsvenskan och Sveriges Radio för att vara förutsägbara och ensidiga i sin rapportering.  Han ställer sig frågan om gigekonomin är hemsk, varför vill människor arbeta där? 


2019-09-03 Dagens Nyheter

Replik: "Fria fantasier utan stöd i forskningen"

Gabriel Heller-Sahlgren, IFN, skriver i en replik på Martin Lackéus debattartikel om skolan i Dagens Nyheter att de förändringar i skolpolitiken som Lackéus föreslår är en ompaketerad variant av de senaste decenniernas skolpolitik som inte fungerar.  Att en mer traditionell skolpolitik skulle leda till mer gängvåld finner inget stöd i forskningen, enligt Gabriel Heller-Sahlgren.

Läs mer i Dagens Nyheter: 

 


2019-09-02 Arbetsvärlden

Calmfors: Rimligt att facken tar visst ansvar för a-kassan

TCO:s Arbetsvärlden skriver om ett seminarium där Lars Calmfors, IFN, deltog. Lars Calmfors konstaterade att det finns negativa effekter av såväl högre ersättningsnivåer som längre ersättningsperiod i a-kassan. "I teorin, tillade han. Man ska vara försiktig med att dra slutsatser från mikrostudier."


2019-09-01 The Industry Reporter

Critics Say Rent Control Will Likely Destroy New York City

För den som har en hyresreglerad lägenhet i New York, kan det i slutändan kosta mer än vad man hade räknat med, skriver The Industry Reporter i en ledare. "Assar Lindbeck, [IFN och Stockholm universitet] har en gång sagt att hyrereglering, näst efter bombning, är det mest effektiva sättet att förstöra en stad."


2019-09-01 Dagens Industri

Slösa inte statliga medel på dåliga infrastrukturprojekt

Sara Davidsson och Andreas Bergström, tankesmedjan Fores, skriver i ett debattinlägg i DI om en mer expansiv finanspolitik och investeringar i infrastruktur. De hänvisar till en rapport författad av Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN: "Att bygga rätt infrastruktur – vilken infrastruktur lönar sig och hur bör den finansieras?"


2019-08-30 Östra Småland

Ökade klyftor när värnskatten tas bort

Slopad värnskatt kostar staten drygt sex miljarder kronor per år. Ekonomerna är oeniga om effekterna, skriver Östra Småland. Lars Calmfors, IFN, intervjuas och pekar bland annat på möjligheten att kombinera slopad värnskatt med höjda kapitalskatter.


2019-08-30 Svenska Dagbladet

Özge Öner:Slöjor på skolbarn är inte en religionsfråga

Özge Öner, IFN, skriveri en krönika på SvD:s ledarsida om brukert av hijab i skolan. "Obligatorisk utbildning är inte till för att uppmuntra alla normer och värderingar som finns representerade i ett samhälle. [...] Dessa regler är utformade för att maximera barnens välfärd, inte för att gagna enskilda föräldrars uppfattning. Varför ska hijab vara ett undantag?"


2019-08-30 Kollega

TCO: Höj taket i a-kassan till 30 000 kronor i månaden

TCO vill att taket i a-kassan höjs till 30 000 kronor i månaden, skriver TCO:s tidning Kollega. Lars Calmfors, IFN, får frågan om låg arbetslöshetsersättning försämrar matchningskvaliteten. Han säger "det kan leda till att arbetslösa tar jobb för tidigt, jobb de inte passar för. Det är ogynnsamt för den samlade produktiviteten i ekonomin."


2019-08-29 SVT Opinion

”Uppdrag gransknings reportage borde inte förvåna någon”

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver på SVT Opinion att "SVTs Uppdrag Granskning (28 augusti) rapporterar om den dåliga flyktingintegrationen i Filipstad och vilka effekter detta får på kommunens ekonomi. Det är lätt att konstatera att flera mindre kommuner står inför en situation liknande den som Filipstad upplever. Detta borde inte förvåna någon."


2019-08-28 Dagens Samhälle

Kan utjämningen strypa SD:s tillväxt?

Cecilia Garme skriver i Dagens Samhälle om regeringens utspel om ny kommunal kostnadsutjämning. Hon hänvisar till forskning av Johan Wennström och Özge Öner, IFN. "Etableringsreformen 2010 skulle styra flyktingarna till platser med gynnsam arbetsmarknad. Men när forskarna tittade på hur arbetslöshet korrelerade med flyktingmottagandets storlek före och efter 2010 fanns det ingen skillnad."


2019-08-28 Arbetet

Avtal 2020: Nu börjar dragkampen om lönerna

Arbetet skriver att förbunden inom 6F länge har kritiserat att industrins löneökningar styr resten av arbetsmarknaden. "Med hjälp av forskare som Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi [IFN], har 6F tagit fram en utredning om modellens brister."


2019-08-27 Lärarnas Tidning

”Debatten om digitalisering har tyvärr blivit ett skyttegravskrig”

Gabriel Heller Sahlgren, IFN, skriver i Lärarnas Tidning om digitalisering i skolan: "Totalt sett finns det lite stöd för att tillgång till teknik i sig höjer kunskaperna. Tvärtom. Däremot tycks specifika produkter och användningsområden – framförallt digital handledning – ha positiva effekter."


2019-08-26 Värmlands Folkblad

Regeringen måste våga satsa på reformer

I ett debattinlägg i Värmlands Folkblad om skatter skriver Robert Björkenwall och Jaan Ungerson att Lars Calmfors, IFN, "konstaterar i en analys att de skattesänkningar som januariöverenskommelsen pekat ut riskerar att ytterligare öka inkomstskillnaderna i Sverige".


2019-08-26 Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation

CEO Incentives Shown to Yield Positive Societal Benefits

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, skriver på Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation om forskning som visar positiva resultat av olika former av incitament för vd:ar: "Vi finner att när en högre andel av vd:ar i ett land får incitament, ökar nationens BNP markant under de följande åren, oberoende av incitamenten penningvärde."


2019-08-26 fPlus

Slopad värnskatt del av budget – ekonomer oeniga

Förslaget med slopad värnskatt väntas bli verklighet när höstbudgeten presenteras den 18 september, skriver fPlus. "Ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] tycker dock att man samtidigt kan se slopad värnskatt som en stimulansåtgärd som bromsar den ekonomiska avmattningen."


2019-08-26 TT/Omni med flera

Ökade klyftor när värnskatten tas bort

TT skriver om slopad värnskatt och att ekonomerna är oeniga om effekterna. "Lars Calmfors [... IFN] tycker dock att man samtidigt kan se slopad värnskatt som en stimulansåtgärd som bromsar den ekonomiska avmattningen som Sverige befinner sig i. Det kan vara bra tajming, säger han."


2019-08-25 Nachrichten Welt med flera

Kritiker der New Yorker Rent Control sagen mögliche Ausfälle voraus

Har en hyresreglerad lägenhet i New York, kan priset vara högre än du tror, skriver tyskla Nachrichten Welt, med anledning av att boende som faller under hyresreglering har utökats. Nachrichten Welt citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, som sagt att näst efter bombring är hyresreglering det mest effektiva sättet att förstöra en stad.


2019-08-23 European Business Review

How Sweden became more entrepreneurial than the US

Ny forskning visar en 30-årig nedgång i USA, i form av minskad av andelen unga företag, liksom unga företags andel av arbetstillfällen. Så är dock inte fallet i Sverige, skriver Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norback och Lars Persson, IFN, i European Business Review.
 


2019-08-23 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Därför är fastighetsskatten logisk

I en krönika på Dagens Nyheters ledarsida skriver Lars Calmfors att "skattesystemet måste baseras på principen om likformighet. Det är just den som är huvudargumentet för en vettig fastighetsskatt".


2019-08-23 Östra Småland Nyheterna

”Ett lågavlönat jobb är bättre än inget jobb och ett ännu lägre bidrag”

Lars Calmfors, IFN, svarar på en ledare om att de marginalskattesänkningar som aviseras i januariavtalet av fördelningsskäl bör kombineras med högre kapitalbeskattning. Han skriver "utbildning- och arbetsmarknadspolitik räcker uppenbarligen inte till för att lösa utsatta gruppers sysselsättningsproblem. Då kan vi inte bara anta bort problemen utan måste fundera också på andra åtgärder".


2019-08-22 Aftonbladet

Hög tid att vända kappan, Andersson

Enna Gerin skriver på Aftonbladet Kultur om den växande kritiken mot det finanspolitiska ramverket. I detta sammanhang nämner hon att "senast var det Lars Calmfors som i sin ledare (Dagens Nyheter 14 aug) argumenterade för en återinförd fastighetsskatt".


2019-08-21 Dagens Industri

Forskarna: Så kan EU komma på fötter igen

Niklas Elert och Magnus Henrekson, IFN, skriver i Dagens Industri om sin bok The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union. De förklarar detdet behövs reformer på sex områden reformer för att stärka EU:s entreprenöriella ekosystem, bl a ett enkelt skattesystem.


2019-08-21 Norra Västerbotten

Sorry, men ni har alldeles för långa lov

Dagens unga behöver tillbringa mer tid i skolbänken, skriver Norra Västerbotten. Tidningen hänvisar till forskning av Therese Nilsson, IFN: "Intressant att notera är att en av slutsatserna [...] är att mer undervisningstid i unga skolår kan förbättra barnets intellektuella utveckling. Det borde tala för att längre terminer är bättre än fler läsår."


2019-08-20 Arbetsvärlden

Las-utredningen ska granska omställningsavtal

Arbetsvärlden skriver att "vid sidan av de vanliga kollektivavtalen kommer parternas omställningsavtal sannolikt också ingå som underlag i den pågående utredningen om förändrad arbetsrätt". I utredningen ingår Per Skedinger, IFN och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet.


2019-08-20 Dagens Samhälle

En digital skola behöver inte vara flummig

Karin Svanborg-Sjövall, Timbro, skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle om en rapport av Gabriel Heller Sahgren, IFN: "Teknik i skolan – vad kan vi lära av forskningen?". Forskningen "visar både på vilken enorm potential som finns i att effektivisera och förbättra svensk skola - men också på fallgropar som kan och bör undvikas".


2019-08-19 LNB/Kritianstadsbladet med flera

Joakim Broman: Vädra ut postmodernismen från klassrummen

Nu ska kursplanerna göras om, förklarar Kristianstadsbladet m fl i en ledare. "Att något är märkligt i läro- och kursplanerna har de senaste åren blivit uppenbart. De krångliga formuleringarna, de nedvärderade faktakunskaperna och de ofta orimliga kraven på analytisk förmåga har bland annat kritiserats i boken “Kunskapssynen och pedagogiken” [redaktör Magnus Henrekson, IFN]. 


2019-08-19 TCO-Tidningen/Arbetsmarknadsvärlden

Därför har Martin Ådahl (C) så bråttom att stöpa om AF

Martin Ådahl (C) intervjuas i Arbetsmarknadsvärlden och hänvisningar görs till Lars Calmfors, IFN: "Om forskare som Bruno Crépon, Lars Calmfors och Oskar Nordström Skans säger att det till exempel inte går att veta exakt var och hur reformerna i Australien har hängt ihop med resultaten – vad är det du vet, som de inte vet?" undrar utfrågaren exempelvis.


2019-08-18 LNB/Värnamo Nyheter med flera

Ledare: Därför borde sommarlovet kortas

tio veckors sommarlov är på tok för lång tid, skriver Värnamo Nyheter m fl i en ledare.Kortare lov "borde kunna bidra till både bättre avkastning i plånboken senare i livet och bättre inlärningsprocess under själva skolgången" förklarar skribenten och hänvisar till forskning av Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet.


2019-08-18 ETC

Privatiseringen av AF kommer bli dyr - så avsätt mer pengar

Johan Berg, Arbetsförmedlingen, skriver i ett debattinlägg i ETC att erfarenheter från andra länder visar att privatisering av arbetsförmedling blir dyr. Han skriver att "Ekonomiprofessor Lars Calmfors menar därför att privatiseringen av Arbetsförmedlingen riskerar att gå snett."


2019-08-16 Weekendavisen

Junckers dilemma

Varför är det så svårt att genomföra politiska reformer i Danmark? undrar Christian Bjørnskov, affilierad till IFN, i en krönika i Weekendavisen. Han skriver bl a om egen forskning och forskning av Niclas Berggren, IFN: "... forskning indikerar att marknadsorienterade reformer, som avreglering är – i motsats till vad de flesta politiker tycks tro – populära hos allmänheten."


2019-08-16 Arbetsmarknadsnytt

Ny svensk forskning: Längre terminer ger högre lön

Arbetsmarknadsnytt har intervjuat Therese Nilsson. Det handlar om en skolstudie. Therese Nilsson förklarar:"Jag tror att alla förstår och är överens om att mer undervisningstid oftast är någonting bra. Men i policydebatten har man glömt bort det här med att det finns ytterligare redskap att använda för att förbättra elevers resultat än att lägga till ett år just på slutet."


2019-08-16 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Marknadshyror är en bra idé för den som vill minska inkomstskillnaderna

Det är bostadsmarknaden som skapar de  ökande inkomstskillnaderna, skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i en krönika på DN:s ledarsida. Han förklarar att de ökande skillnaderna inte har med löner att göra utan "kapitalinkomster, förändrad demografi och att välfärdsstatens bidrag och ersättningar inte ökat i takt med inkomstutvecklingen".


2019-08-16 Dagens Arena

Klarar Sverige att möta en kris?

I en ledare skriver Dagens Arena att (S) på Harpsundsöverläggningarna om budgeten i nästa vecka bör diskutera skattehöjningar som dämpar de ekonomiska klyftorna. "Nära till hands ligger, som bland andra ekonomen Lars Calmfors [IFN] föreslagit, att återinföra en fastighetskatt och skärpa annan kapitalbeskattning."


2019-08-16 Östra Småland

Det nya århundradets skattereform

I en ledare skriver Östra Småland att det behövs en skattereform där kapital beskattas hårdare och som hjälper till att minska inkomstskillnaderna: "Man kan tro att det är någon på den politiska vänsterkanten som formulerat denna kloka tanke [...] Men så är det inte. Det är istället professorn i nationalekonomi, Lars Calmfors [IFN], en av landets mest profilerat borgerliga ekonomer."


2019-08-15 Dagens Industri

Höjda kapitalskatter ger inga nya pengar

I en ledare kommenterar Dagens Industri att Lars Calmfors, IFN, skrivit att kapitalbeskattningen är ”en sörja”. Skribenten förklarar att det finns olika skattesatser och undantag i skattesystemet både för löne- och kapitalinkomster pga av att skatterna är höga från början. "Det är alltså den högsta skattenivån som är problemet, inte undantagen."


2019-08-15 Göteborgs-Posten

Arbetsförmedlingens reform äventyras redan i startgropen

Privata aktörer ska ta över väsentliga delar av Arbetsförmedlingens uppdrag, men de får inte tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig, skriver Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv, i Göteborgs-Posten. "Framstående forskare som nationalekonomen Lars Calmfors [IFN] förordar att åtgärden 'Stöd & Matchning' utvecklas."


2019-08-14 Fastighetstidningen

Debatt: ”Frestas inte till en alltför klåfingrig fastighetsskatt”

Bostadsanalytikern Simon Imner skriver i Fastighetstidningen att införandet6 av en fastighetsskatt kan vara klokt men varnar för en alltför klåfingrig modell. Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN, kolumn i Dagens Nyheter i ämnet.


2019-08-14 fPlus

Calmfors nya skatteoffensiv sågas av expert

Lars Calmfors resonemang i DN möter skarp kritik från bland annat Johan Fall, avdelningschef för skatter på Svenskt Näringsliv, skriver fPlus. "Bättre förutsättningar för ett växande välstånd är vägen framåt och det är viktigare att se till hur välstånd skapas snarare än hur det fördelas, säger Johan Fall."


2019-08-14 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Kapitalskatterna behöver höjas – annars ökar inkomstskillnaderna

"Skattesänkningarna i januariavtalet riskerar att öka inkomstskillnaderna ytterligare. För att undvika det måste partierna våga fatta obekväma beslut – och införa en ny fastighetsskatt". Det skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheter ledarsida. Han menar att kapitalbeskattningen behöver ses över och bli mer enhetlig.


2019-08-12 Energi og Klima

Norsk utenrikspolitikk i en varmere verden

Klimatkrisen visar att Norge bör knytas ännu närmare EU och samarbeta mer med Kina, skriver Thomas Boe Hornburg och Ole Jacob Sending i Energi og Klima. N'är de skriver om framtiden hänvisas till en rapport författad av bl a Lars Calmfors, IFN:


2019-08-12 Vox

How Sweden became more entrepreneurial than the US

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, skriver på tyska CEPR:s policy portal, Vox, om resultat av deras forskning som visar en 30-årig minskning av andelen unga företag och deras andel av arbetstillfällen i USA. Så är inte fallet i Sverige. Unga företag har varit mer framträdande i det svenska näringslivet än i USA under de senaste decennierna, och politik för att uppmuntra entreprenörskap är nyckeln till detta.


2019-08-10 Ystads Allehanda med flera

Historielektion för sossar

Det var inte (S) som byggde Sverige, skriver Ystads Allehanda m fl i en ledare med anledning av en socialdemokratisk kampanjfilm: "Som bland annat forskarna Andreas Bergh [IFN] och Lotta Moberg har framfört: 'Den relativt stora blocköverskridande enigheten om centrala ekonomiska och välfärdspolitiska frågor under 1900-talet kan möjligen verka förvånande för den som har lyssnat på den politiska debatten, men den är i själva verket väldokumenterad i forskningen.'”


2019-08-07 Dagens Industri

Bara höjd produktivitet kan rädda välfärden

I ett debattinlägg i Dagens Industri skriver Bengt Berndtsson (S) att kostnaderna för välfärdssektorn ökar men att intäkterna inte hänger med. "Det är bra att regeringen tillsätter en välfärdskommission. Behovet av en genomlysning är minst lika stort som när Assar Lindbeck [IFN] 1992 fick i uppdrag av regeringen Bildt att föreslå reformer av det politiska och ekonomiska systemet till följd av den kris som då rådde."


2019-08-06 Metro med flera

Lågkonjunktur väntar runt hörnet – kan Sverige klara av en inbromsad tillväxt?

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas i Metro och säger att ”vårt försprång mot andra länder minskar”. Han förklarar även att "de svenska statsfinanserna är stabila och vi har inga stora budgetunderskott. Vi har möjligheter att klara ännu snabbare inbromsningar".


2019-08-05 The Week

Should liberals get behind rent control?

The Week argumenterar för att hyresreglering gör comeback, även om denna form av kontroll "länge avfärdats av nationalekonomer som ett exempel på ineffektiv och kontraproduktiv politik". Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, citeras och säga att hyreskontroll är "den mest effektiva metoden för att förstöra en stad – förutom att bomba den."


2019-08-05 Bloomberg med flera

Warren's Private Equity Plan Has One Fatal Flaw

Riskkapitalbolag har visat sig förbättra den operativa effektiviteten hos de företag de äger, skriver Bloomberg.com, med hänvisning till en uppsats av Alexander Ljungqvist [HHS och affilierad till IFN] m.fl. som visar att detta händer i Europa och i Mellanöstern.


2019-08-05 El Mundo med flera

¡Vuelven las hombreras!

Den spanska tidningen El Mundo skriver om hyresreglering och citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "Faktum är att de negativa effekterna av hyresreglering är bevisade av experter som den svenska ekonomen Assar Lindbeck som sagt att «näst efter bombning verkar hyresreglering vara det effektivaste sättet att förstöra en stad ».


2019-08-04 Svenska Dagbladet

”Schweiz vårdmodell säkrar jämlikheten”

Gabriel Heller Sahlgren m fl skriveri ett debattinlägg i SvD att "med privata och obligatoriska sjukförsäkringar – som Schweiz har – kan även Sverige säkra vårdkvalitet på internationell toppnivå". De menar att "exemplet Schweiz visar att ett minskat offentligt åtagande kan förenas med solidaritet, egenmakt, hög vårdkvalitet och förbättrade förutsättningar för vårdinnovation".


2019-08-03 Internationalen

Liberalismens svanesång i en brinnande värld

Internationalen (en tidning för och av arbetarklassen) skriver om Lena Anderssons bok Om falsk och äkta liberalism och anser att den är måttligt imponerande. I sammanhanget nämns att boken tillhör en serie i liberal idédebatt med Per Svensson, Susanna Birgersson, och Andreas Bergh [IFN] i tidigare ordningsföljd.


2019-08-02 Education News

Why Europe Axed Its Wealth Taxes

Education News från Cato Institute skriver om förmögenhetsskatt och citerar svensk forskning: "Magnus Henrekson [IFN] och Gunnar Du Rietz har studerat den svenska förmögenhetsskattens historia. De finner att människor ostraffat kunnat undvika skatt genom att exempelvis ta stora lån.


2019-08-02 Der Tagesspiegel

Die Geäude werden verfallen

Ralf Spann, Akelius fastighetsbolag, intervjuas av Der Tagesspiegel om Berlins hyresmarknad. Han säger att företag kommer att gå in i hotell- och den kommersiella sektoren. "Sedan, om tre till fem år, kommer vi att ha tomma kommersiella enheter, men fortfarande samma antal lägenheter". Han citerar Assar Lindbeck, IFN: "Reglering av hyror verkar vara det mest effektiva sättet att förstöra en stad – närst efter bombardemang."


2019-08-01 The Federalist

5 Real Solutions For The Troubled Cities Democrats Helped Cripple

Demokraterna har i årtionden haft makten i USA: s farligaste städer. De har inga lösningar, skriver Joshua Lawson på The Federalist. Han föreslår att man slopar hyresreglering och citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "I många fall verkar hyreskontroll vara den mest effektiva metoden för att förstöra en stad – förutom att bomba den."


2019-08-01 Dagens Nyheter

Det svenska försvaret är en mycket kokt groda

I en ledare i Dagens Nyheter  förklaras att "Grodor sägs det att man ska koka så långsamt att de inte märker vad som sker förrän det är försent. Så har vi hanterat försvaret. Det måste ändras." Skribenten hänvisar till en kolumn i DN av Lars Calmfors, IFN.


2019-08-01 Norrbottens-Kuriren

I svenska skolan är tränaren domare

Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, skriver i en krönika i Norrbottens-Kuriren att "Elevernas betyg är idag inte jämförbara mellan skolor. Det är olyckligt". Jordahl avslutar: "Det finns en anledning till att idrottsvärlden håller isär rollerna som tränare och domare. Detsamma borde gälla i ett decentraliserat skolsystem där betygen är ett viktigt konkurrensmedel."


2019-07-29 Östra Smålands Nyheter

Har inte fått kritik av Skolinspektionen

Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan, svarar på en krönika och förklarar att skolan inte kritiserats av Skolinspektionen. "Men rätt ska vara rätt; Det är alltså inte Skolinspektionen som påstår att Kunskapsskolan sockrar betygen. Det är professor Jonas Vlachos, vid [IFN och] Stockholms universitet. Rapporten heter 'Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System'."


2019-07-28 Borås Tidning

Linder: Sätt press på Löfven om försvaret

I en ledare i Borås Tidning hänvisas till en krönika av Lars Calmfors på Dagens Nyheters ledaresida: "Professor Lars Calmfors konstaterade häromdagen (DN 24/7) att alla finansministrar under de senaste decennierna, ”inklusive Göran Persson, Anders Borg och Magdalena Andersson, varit usla försvarspolitiker”. Han kunde ha lagt till att detsamma i stort sett gäller statsministrarna.


2019-07-27 Blekinge Läns Tidning

Det går inte att pruta på försvaret

 I en ledare skrtiver BLT om en krönika av Lars Calmfors, IFN, på Dagens Nyheters ledarsida. Skribenten menar att "Lars Calmfors har helt rätt när han påpekar att försvaret snarare behöver mer än de anslagshöjningar som försvarsberedningen nämner. Och Socialdemokraterna måste förstå att det är helt orimligt att pruta försvarsberedningens förslag."


2019-07-26 Arbetarbladet

Lisa Gemmel: Flexicurity måste innebära trygghet för vanligt folk

I en ledare skriver Arbetarbladet om en Timbrorapport om flexicurity författad av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet. Lisa Gemmel skriver: "Allt i Berghs rapport är inte dåligt. Förslaget om en indexering av arbetslöshetsförsäkringen borde blivit verklighet för länge sedan och det är inte orimligt att tillse att det lönar sig att arbeta jämfört med att gå på försörjningsstöd."


2019-07-25 Bohuslänningen med flera

Karin Pihl: Retorik försvarar inget land

Bohuslänningen m fl skriver i en ledare: "Precis som nationalekonomen Lars Calmfors (IFN)påpekar i en kolumn i Dagens Nyheter (24/7) har varken Socialdemokraterna eller de borgerliga partierna någon trovärdig ekonomisk plan för att stärka den svenska försvarsförmågan." 


2019-07-24 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Det behövs mer trovärdiga politiska åtaganden om försvaret

Försvaret behöver mer pengar än de summor som Försvarsberedningen vill skjuta till – och som Socialdemokraterna inte vill binda sig till. Det kan kräva skattehöjningar, skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida. Han förklarar att Sverige spenderar en mindre andel av bnp på försvaret än till exempel de nordiska grannländerna. 


2019-07-24 Sydsvenskan med flera

”Låt Danmark visa vägen! Utgå från flexicuritymodellen.”

Karin Svanborg-Sjövall, Timbro skriver i Sydsvenskan med flera om rapporten "Flexicurity på svenska" författad av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, för Timbro. Bergh beskriver hur en sådan reform skulle kunna utformas. Målsättningen bör vara en arbetslöshetsförsäkring som ger  tidsbegränsad ekonomisk trygghet, avdramatiserar kortvarig arbetslöshet och möjliggör ett effektivt jobbsökande.


2019-07-21 Kristianstadsbladet med flera

Nils-Eric Sandberg: Nazism och fascism – två vänsterrörelser

I en krönika på ledarsidan i bl a Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg om Studio Ett som benämnt nazism och fascism som ”högerextremism”, vilket Sandberg vänder sig emot: "Nazismen var en socialistisk ideologi. Jag har diskuterat detta med Assar Lindbeck (IFN), som helt höll med. Hitler var också den som förde en mest konsekvent keynesiansk politik, enligt IMF."


2019-07-21 e24.no

London-ordfører vil innføre priskontroll på husleie – forslaget slaktes av økonomiprofessor

Med anledning av att Londons borgmästare vill införa hyresgelering intervjuar e24.no Kjetil Storesletten, Oslo universitetet. Han säger: "Jeg vil sitere den svenske økonomen Assar Lindbeck: Den enkleste måten å ødelegge en by på, nest etter å bombe den, er å innføre leiekontroll."


2019-07-19 Yahoo Finance med flera

Property bosses rage against Sadiq Khan's London rent cap plan

Med anledning av att Londons borgmästare Sadiq Khan föreslagit hyresreglering publicerar Yahoo Finance en text med ursprung i Evening Standard: "Detta skulle tvinga bort hyresvärdar från bostadsarknaden och sänka standarden på de lägenheter som fortsättningsvis erbjuds." SWkribenten citerar  Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, som jämfört hyresreglering med bombning av en stad. 


2019-07-18 FriFagbevegelse

Innvandrarar bør få lågare lønn, meiner forskarar. Uaktuelt, svarer LO og NHO

Simon Ek, Uppsala universitet och affierad till IFN, och Per Skedinger, IFN, som i ett kapitel i en rapport för Nordiska ministerrådet skrivit att lägre lön för invandrare med låg utbildning kan vara ett sätt att få fler nyanlända i arbete. Om detta skriver den norska nättidningen FriFagbevegelse.


2019-07-18 Arbetsmarknadsnytt

Så stoppas företagssuccén av svensk skattepolitik

Personaloptioner motarbetas av svensk skattepolitik, skriver Arbetsmarknadsnytt. Magnus Henrekson, IFN, intervjuas och färklarar att dagens politik gynnar tidiga uppköp av unga företag: "Entreprenörer kan inte dela med sig av aktierna utan att de blir arbetsbeskattade fullt ut. Får man 50 miljoner för sitt bolag blir man nöjd i stället för att sikta högre och utveckla bolaget till sin fulla potential."


2019-07-18 EconomicPolicyJournal

NYC Apartment Building Sales Crashing Because of New Anti-Free Market Rent Regulations

EconomicPolicyJournal skriver om hyresreglering och citerar en rad källor. I detta sammanhang citeras Walter Block som på The Library of Economics and Liberty i sin tur citerat Assar Lindbeck: "I många fall verkar hyressreglering vara den mest effektiva tekniken som för närvarande är känd för att förstöra en stad, förutom bombning." ...


2019-07-17 Dagens Industri med flera

Lönemärket bör sättas enligt nya principer

Lars Calmfors, IFN, skriver i ett debattinlägg i Dagens Industri att balans på hela arbetsmarknaden, inte industrins konkurrenskraft, bör vara målet för löneökningarna. Det är önskvärt med löneökningar som leder till att arbetskraft omfördelas från den konkurrensutsatta sektorn till resten av ekonomin. 


2019-07-17 Länstidningen Östersund

Elisabeth Lindberg: Vad menar politiker när de pratar om ansvar?

I en ledare (S) i Länstidningen Östersund förklaras att politikers ide om ansvartagande är "ett hopkok av bland annat Göran Perssons åtgärder som finansminister på 1990-talet och Nya Moderaternas politik 2006–2014. Att punktera den här politiken är inte särskilt svårt". Skribenten exemplifierar: "Ta skolforskaren Jonas Vlachos (affilierad till IFN) som visat att det fria skolvalet ökar de sociala klyftorna".


2019-07-16 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Industrins läge är Sveriges

Janerik Larsson skriver i en krönika på SvD:s ledarsida  att "Lars Calmfors (IFN) kritiserade ännu en gång (...) det framgångsrika sätt som gällt för de svenska kollektivavtalsförhandlingarna sedan slutet av 1990-talet". Larsson skriver att Calmfors påpekade om brist på debatt "sannolikt mest handlar om att han haft svårt att få anhängare för sin linje".


2019-07-16 Conservative Home

Shaun Bailey: Rent controls will make a bad situation worse. It’s time to build

Shaun Bailey, är ledamot i London Assembly och den konservativa kandidaten till borgmästare i London. Han skriver på Conservative Home om hyresreglering. "Det finns en anledning till att ekonomen och bostadsexperten Assar Lindbeck (IFN) en gång kallade hyreskontroller för ”den mest effektiva metoden att förstöra en stad – förutom att bomba den".


2019-07-15 SVT Opinion

”Välfärden bygger på stelbenta strukturer”

I ett debattinlägg på SVT Opinion skriver bl a Gabriel Heller Sahlgren, IFN, att möjligheterna är goda att genom innovativa arbetssätt och smart teknik skapa högre produktivitet i välfärden. Men, "bromsklossen är att välfärden bygger på stelbenta strukturer. I vården axlar till exempel läkarna rollen som byråkrater, vilket gör att de träffar färre patienter per år än läkare i andra rika länder".


2019-07-15 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Ledare: Tack, ”märket”. Men nu bör fler svenskar få högre lön.

"Det är som Lars Calmfors, professorn i internationell ekonomi i Stockholm, skriver i en kolumn i måndagens DN," skriver Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad i sin huvudledare.Det handlar om industrins roll som märkessättare i den kommande avtalsförhandlingen. 
 


2019-07-15 Dagens Industri

Centralt att industrin går före med lönerna

Dagens Industri skriver i en ledare att inför de kommande avtalsförhandlingasrna diskussionen om om industrins roll i avtalsförhandlingarna att vara allerstädes närvarande. Tidningen häönvisar till Lars Calmfors krönikas i DN och hans kritik mot märkessättningen.


2019-07-15 Dagens Nyheter med flera

Lars Calmfors: Avtalssystemet måste utsättas för en hårdare offentlig granskning

Den nuvarande industrinormeringen tjänar inte samhällsintresset lika väl som tidigare. Tyvärr försvåras en förändring av att debatten präglas av ”groupthink” skriver Lars Calmforsd, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida. 


2019-07-13 ETC

Reformerad provrörsbefruktning gav bättre barnhälsa

ETC skriver om en studie av Hanna Muhlrad, affilierad till IFN, som handlar om Sverige som ett gott exempel när det kommer till provrörsbefruktningar. "Socialstyrelsens riktlinjer för provrörsbefruktning, som kom 2003, har haft stora positiva effekter, såsom förbättrad barnhälsa och minskade risker för komplikationer vid förlossning".


2019-07-12 Wirtschaftsdienst

Wohnungsmarkt: Mietendeckel verschlimmert Lage

Michael Voigtländer skriver i tyska Wirtschaftsdienst om hyresreglering. Han inleder med ett citat av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "In many cases rent control appears to be the most effi­cient technique presently known to destroy a city – except for bombing."


2019-07-11 Kvartal

Glad sommar – här är läsningen och lyssningen till lata dagar

Kvartal gör sommaruppehåll och hoppas "att sommaren blir en möjlighet att upptäcka något av allt det vi publicerat under våren". Vad gäller texter om politik så hänvisar Kvartal bl a till att "Johan Wennström (IFN) förklarade varför det inte finns något nytt politiskt landskap". 


2019-07-11 Norra Västerbotten

Arbetslinjen är fortfarande nyckeln till integration

I en ledare skriver Norra Västerbotten att finns gott om exempel på att det inte lönar sig att ta ett jobb, ofta beroende på försörjningsstödets utformning. Skribenten hänvisar till Nordiska ministerrådets rapport ”Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets”, redigerad av Lars Calmfors (IFN) och Nora Sánchez Gassen.


2019-07-11 New York Times

The Nordic Model May Be the Best Cushion Against Capitalism. Can It Survive Immigration?

Mårten Blix och Johan Wennström, IFN, har intervjuats av NYT. "Människors vilja att fortsätta betala de mycket höga skatter som behövs för att finansiera socialförsäkringsprogrammen är inte något som kan tas för givet", förklarar MårtenBlix. "Vi börjar nu se allvarliga sprickor."


2019-07-10 Dagens Samhälle

Så var debattvåren 2019

Dagens Samhälles debattredaktion summerar vårens samhällsdebatt och skriver att "efter regeringstillträdet var suget efter diskussion därmed uppdämt och konfliktnivån hög, vilket också har märkts på Dagens Samhälles debattsida". Redaktionen förklarar att frågor som rör migration och integration är ständigt heta  och nämner i detta sammhang inlägg av Mats Hammarstedt, Lin neuniversitetet och affilierad till IFN. 


2019-07-08 Second Opinion

Behåll och effektivisera effektreserven

Med mer förnybar elenergi kommer behovet av en effektreserv att öka. Detta talar emot Regeringskansliets nedtrappning och planerade avveckling av effektreserven. Det skriver Pär Holmberg, Institutet för näringslivsforskning, på Second Opinion.


2019-07-06 Friskolornas riksförbund/YouTube

Friskola: Professor Henrik Jordahl om segregation och likvärdighet

Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, intervjuas i Almedalen av Friskolornas riksförbund/publicering på YouTube om segregation och likvärdighet i skolan. Han förklarar bl a att vad gäller betyg så har forskarna sett att på senare tid har mellan-skolor-segregationen ökat. Dvs att elever med exempelvis höga betyg samlas på vissa skolor.


2019-07-05 Alex Jones' Inforwars

Price Controls Make Life Miserable for New Yorkers

Nyhetsbrevet Infowars förklarar att New Yorkbor i generationer har klagat på boendekostnader. "Detta händer i en stad och stat där hyresreglering har varit i kraft i generationer". Nyhetsbrevet hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: ”'I många fall, 'skrev Assar Lindbeck, 'så verkar hyreskontroll vara den mest effektiva metoden för att förstöra en stad – förutom att bomba den.'”


2019-07-05 Uppsala Nya Tidning

Ett verkligt förtroende?

I ett debattinlägg av Johan Berg, Arbetsförmedlingen, i Uppsala Nya Tidning hänvisas till att "Lars Calmfors (IFN) menar att den negativa bilden av Arbetsförmedlingen (...) är delvis oförtjänt. Problemet för Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan är deras kontroversiella uppdrag".


2019-07-04 Vi

Den moderna Dackefejden – rik stat, fattiga kommuner

Cecilia Garme skriver i Vi att "Dackefejden mellan kommunerna och staten trappas upp". Hon hänvisar till "ekonomer, som Lars Calmfors, har sagt att lönerna i välfärden behöver bli högre så att folk både vill ta jobben och behålla dem".


2019-07-04 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Svenska diagnoser

Janerik Larsson har läst "två intressanta texter på svenska som ställer diagnoser på läget i fosterlandet". Han skriver o0m dessa på SvD.s ledarsida och hänvisar bland annat till Magnus Henrekson, IFN: "I artikeln ger också professor Magnus Henrekson intressanta synpunkter på problematiken. Läsvärd!"


2019-07-03 fPlus

Därför är den svenska entreprenören döende

fPlus publicerar en text om entreprenörskap där bland andra Magnus Henrekson intervjuas. fPlus: "Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, ser hur entreprenörskapet i Sverige bit för bit försvagas. Han ser bland annat riksbankens lågräntepolitik som ett stort  problem. "Stefan Ingves kväser entreprenörskapet genom sin lågräntepolitik, säger Magnus Henrekson."


2019-07-03 Skånska Dagbladet med flera

Nya chanser till jobb

Yng­ve Sunesson skriver i bl a Skånska Dagbladet att nu kan även småföretag utan kollektivavtal  ha nystartsjobb och att detta är en seger för C. Skribenten hänvisar till boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? av Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN, med flera.


2019-07-02 Arbetsmarknadsnytt

Integrationen: Så kan nordiska länder lära av varandra

Arbetsmarknadsnytt rapporterar från ett seminarium i Almedalen där en rapport från Nordiska ministerrådet diskuterades. "Vi ville inte ta reda på vilket land i Norden som är bäst, utan utnyttja att de nordiska länderna är väldigt lika i många avseenden. Då får man ett mycket större kunskapsunderlag, sa Lars Calmfors, IFN, som är en av rapportförfattarna.


2019-07-01 Romper

Dads Want More Paternal Leave Than They’re Getting, According To New Research

"Ny forskning visar att pappor vill ha mer föräldraledighet än de får", skriver den digitala tidningen Romper om forskning av Petra Persson, Standford University och IFN. "Forskningen visar dessutom att pappans föräldraledighet i slutändan kan gynna både dennes partner och barnens hälsa."


2019-07-01 Almedalen.se

Samhället måste satsa på AI för att möta medborgarnas förväntningar

I ett inlägg av IT-konsulten Patrik Löwendahl på den digitala plattformen Almedalen.se citeras ttn debattinlägg i SvD av bl a Mårten Blix, IFN: “Det är centralt att även europeiska företag är med på resan att utveckla AI. AI kan stärka samhället och Europas ekonomier utan ökade risker för övervakning, diskriminering och godtycke.”


2019-06-30 Preußische Allgemeine Zeitung

Effizient wie eine Bombardierung

Preußische Allgemeine Zeitung skriver i en opinionstext om hyresreglering i Berlin. "Av erferenhet vet vi att frysta hyror leder till att en svart marknad  etableras och att underhåll försummas. Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet] har beskrivit detta som den mest effektiva metoden att "förstöra en stad – förutom att bomba den".


2019-06-29 Sveriges Radio/Ekonomiekot Extra

Pressad industripärla återvänder till börsen

Lars Calmfors intervjuas om lönenormering inför nästa års löneförhandlingar i Ekonomiekot Extra. Calmfors förklarar att "löneökningarna hamnat lite för lågt". Han menar att de har varit så låga att det är svårt för Riksbanken att nå sitt inflationsmål och att detta motiveras även av den brist på arbetskraft som finns inom vissa yrken.


2019-06-29 Västerviks-Tidning

En strategi med fel mål

I en ledare skriver Västerviks-Tidning om en debattartikel i Dagens Samhälle av Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och IFN. "Även om invandringen ökat befolkningen och ändrat åldersstrukturen i många landsbygdskommuner så löser det inte deras ekonomiska problem. Tvärtom ökar det kommunens kostnader ..."


2019-06-28 Transportarbetaren

Har ”märket” spelat ut sin roll?

Transportarbetaren skriver om lönenormering: "I mer 20 år har industrin dikterat lönerna för hela arbetsmarknaden. Det har lett till beskedliga löneökningar för arbetarna." Skribenten hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som "ser flera möjligheter. En är att industrins parter fortsätter normera, men tar större hänsyn till den ekonomiska utvecklingen i andra sektorer."


2019-06-27

Studio Ett/Sveriges Radio

Johan Wennström, IFN, är en av de som i Studio Ett intervjuas om att Kristdermokraterna tappat i opinionen. Wennström säger att konservativa KD-anhängare nog inte är imponerade av hur partiet hanterat Adaktusson-affären. Att KD "tog avstånd från Adaktusson som var populär och la sig för DN, trors allvarliga brister i [tidningens] granskning".


2019-06-26 Smålandsposten

Hotade handlare

I en ledare skriver Smålandsposten om brottsutsatta handlare. Tidningen hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: Han "menade för en tid sedan att ett samhälle utan normer skulle vara ett otäckt samhälle. Normlösheten breder uppenbarligen ut sig alltmer i Sverige, tillsammans med sin kompanjon kriminaliteten. Vi har ännu inte sett slutet på denna utveckling [...]".


2019-06-25 Svenskt Näringsliv

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

Varför är det viktigt att studera kollektivavtalen, frågar Svenskt Näringsliv Lars Calmfors, IFN, i en längre intervju som publiceras på SN:s hemsida. Calmfors förklarar att "det finns ett stort värde i kollektivavtalsmodellen och att låta parterna reglera lönerna och andra arbetsvillkor, i stället för att reglera genom lagstiftning".


2019-06-24 fPlus

Låginkomsttagare allt mer skeptiska till skatter: ”En amerikanisering av Sverige”

Nyhetssidan fPlus skriver om "en ny trend där låginkomsttagare blir allt mer skeptiska mot höga skatter". fPlus hänvisar till en artikel i Ekonomisk Debatt av bl a Daniel Waldenström, IFN, att "finns det en korrelation mellan universitetsutbildning och stödet för skatter".


2019-06-24 Direkt/Avanza

Hänsyn till hemmasektorn talar för högre avtal 20

En ökad hänsyn till inhemska sektorer, framför allt offentlig sektor, talar för att fackförbunden kommer att kräva och få igenom något högre löneökningar i kommande avtalsrörelse 2020, skriver Direkt och hänvisar till att "Både fackförbunden inom 6F och professor Lars Calmfors har de senaste veckorna lagt fram förslag hur nuvarande lönebildningsmodell".


2019-06-24 Vestmanlands Läns Tidning med flera

Ledare: Att ta ett arbete måste löna sig jämfört med bidrag

I en ledare skriver bl a VLT om en rapport författad för Nordiska ministerrådet av bl a Lars Calmfors, IFN. "Rapporten går igenom integrationsåtgärder i de nordiska länderna [...], och drar bl a slutsatsen att även om språkkunskaper är det enskilt viktigaste för att få in nyanlända på arbetsmarknaden, så kommer ingen enskild politisk åtgärd att lösa hela problemet".


2019-06-21 True Viral News

Study: Women’s Health Improves When They Have Help While Recovering From Child Birth

True Viral News skriver att "medan Amerika fortsätter med sin bestraffning av kvinnor, så utformar Sverige sin politik så att större jämställdhet ska uppnås mellan kvinnor och män". TVN bygger studien på forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN.


2019-06-20 Feministiskt perspektiv

Fackligt förslag för lönebildning som kan bana väg för lika lön

Tidningen Feministiskt perspektiv skriver att LO-förbunden inom 6F vill se en ny lönebildningsmodell som "innebär att industriavtalet slopas och ligger i linje med både feministisk analys och går längre än ett förslag som bygger på liknande problembild från två namnkunniga professorer inom arbetsmarknadsforskningen". De två är Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN. 


2019-06-20 Dagens Samhälle

Flyktinginvandring räddar inte landsbygden

Under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle skriver Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, att "nedläggningen av arbetsförmedlingskontor riskerar att slå särskilt hårt mot utrikes födda på mindre orter med hög arbetslöshet". Förklaringen är att nyanlända oftast saknar sociala nätverk och kontakter som är viktiga för att etablera sig på arbetsmarknaden.


2019-06-20 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Skånepolitiker kommer undan för lätt när journalister inte gör sitt jobb

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika på DN:s ledarsida om bristen på "informativ samhällsjournalistik och effektiv kommunikation kring en liten fråga som vad ungdomar ska betala när de åker kollektivt". Han frågar sig vad som skulle hända ifall vi måste diskutera en större, viktig fråga.


2019-06-18 Aktuellt i politiken

Alliansens politik ledde till lägre löner

Aktuellt i politiken (S) skriver om "att flykten från a-kassan efter Borgs avgiftshöjning ledde till svagare löneutveckling" enligt IFAU. Skribenten refererar till Lars Calmfors, IFN, att han "kritiserat Borg för att inte tala klarspråk om att jobbskatteavdragen handlade om lönepress".


2019-06-17 Svenska Dagbladet

”Stoppa miljardrullningen till olönsam infrastruktur”

Andreas Bergström och Sara Davidsson, Fores, skriver i ett debattinlägg i SvD om en rapport som är författad av Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN. I den redogörs för brister i beslutsprocessen bakom nya investeringar och i de beslutsunderlag som Trafikverket tar fram.


2019-06-17 Arbetsmarknadsnytt

Fack och arbetsgivare sågar professorers förslag om industriavtalet

Industriavtalet har tjänat Sverige bra men nu vill två tunga professorer se förändring, skriver Arbetsmarknadsnytt om en ny bok av Lars Calmfors och Per Skedinger som presenterat på ett seminarium. Tidningen skriver: "De menar att industriavtalet stör den svenska lönebildningen eftersom det lägger för liten vikt vid relativlöneaspekten. Det i sin tur leder till att lönebildningen inte kan bidra 'till en samhällsekonomiskt effektiv allokering av arbetskraften mellan yrken, branscher och sektorer'."


2019-06-17 Wirtschaftswoche

Vom Ausland lernen: Bloß kein Mietpreisdeckel!

Wirtschaftswoch förklarar att poltikerna i Berlin vill införa hyresreglering. "Det har man redan provat i New York, Spanien och Protugal. Och resultatet bör avskräcka" skriver tidningen som avslutar: "Den brittiska tidningen Telegraph citerar [...] Assar Lindbeck [IFN]: "Reglering av hyror verkar vara det mest effektiva sättet att förstöra en stad – förutom att bombning."


2019-06-15 Palo Alto Online

New Stanford study stresses benefits of paternity leave

Teknikföretag leder vägen när det kommer till att ge pappor föräldraledighet för att förbättra mammans och barnets hälsa, skriver Palo Alto Online, med hänvisning till en studie av Maya Rossin-Slater, Stanford University och Petra Persson, Stanford och IFN. Deras studie visar att när pappor har föräldraledigt under barnets första år gynnas inte bara mamman utan också det nyfödda barnet.


2019-06-14 Dagens Arena

Trycket på att ändra Industriavtalet ökar

Arbetsmarknadsjournalisten Anna Öberg skriver i en krönika i Dagens Arena om två förslag till ändrad lönebildningsmodell. Ett av dessa presenteras i den nya boken Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid av Lars Calmfors, IFN, Simon Ek, affilierad till IFN, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger, IFN.


2019-06-14 Commentary

The Cold Truth About Sweden

Det amerikanska nyhetsbrevet Commentary skriver om socialismen i den amerikanska offentliga debatten. Skribenten citerar Assar Lindbeck  på tal om tillit och arbetsmoral i samhället: Lindbeck har förklarat att "samhällsnormer till förmån för arbete eller mot att leva på bidrag uppstod ursprungligen i samhällen där det var svårt att överleva utan att arbeta".


2019-06-14 The Continental Telegraph

We Have A Valid Argument In Favour Of Grammar Schools – Juvenile Crime

Chefredaktören på The Continental Telegraph skriver att umgås med kriminella ledare påverkar en persons involvering i brott. Författaren hänvisar till studien "The influence of leaders on criminal decisions" av Yves Zenou, Monash University i Melbourne, Australien, och affilierad till IFN, m.fl.


2019-06-13 Arbetsmarknadsnytt

Så kan arbetskrafts­invandring bli enklare

Arbetskraftsinvandring är en bra affär men det finns flera hinder som måste bort för att förenkla företagens rekryteringar, skriver Arbetsmarknadsnytt från ett seminarium där bl a Andreas Bergh, IFN, deltog. Bergh menade att "politisk förändring går långsamt och sker steg för steg. Jag tycker att förslagen är i den andan och därför kan rapporten bidra konstruktivt till debatten".


2019-06-13 Direkt/Avanza med flera

Löner: lönebildning ej riggad för att åtgärda brister

Nyhetsbyrån Direkt rapporterar från ett IFN-seminarium. Skrbenten citerar Lars Calmfors, IFN: " Lönebildningen i Sverige är anpassad för att klara sysselsättningen, men nu har vi i stället problem med en utbredd brist på arbetskraft och det är systemet inte anpassat för att åtgärda. Det behöver därför reformeras." Även Per Skedinger, IFN, citeras.


2019-06-13 ArbetsVärlden

Lars Calmfors: Lönerna borde öka 0,5–1 procent mer

TCO:s tidning Arbetsvärlden skriver från ett IFN-seminarium där boken Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid presenterades. Tidningen citerar Lars Calmfors, IFN, på seminariet: "Man utgår från Riksbankens inflationsmål och översätter det till prisökningar för det vi producerar i hela näringslivet och så lägger man till produktivitetstillväxt. Då tar man automatiskt hänsyn till hela ekonomin".


2019-06-13 Blekinge Läns Tidning

Kom igen Sjöstedt, lämna Lenin i skattedebatten

BLT skriver i en ledare att Jonas Sjöstedt (V) är dåligt påläst vad gäller värnskatten. Tidningen citerar Åsa Hansson, [affilierad till IFN] i Ekonomisk Debatt: ”Höga marginalskatter på arbete minskar även drivkraften att anstränga sig och har skadliga samhällsekonomiska verkningar. En rad studier har kommit fram till att ett borttagande av värnskatten skulle vara självfinansierande [...]"


2019-06-13 Newsr

New Moms Experience Better Health When Their Partners Take Time Off Work

Newsr skriver i en notis om forskning av bl a Petra Persson, Stanford University och IFN: "Svensk forskning visar att kvinnors fysiska hälsa gynnaa av att deras partner stannar hemma tillsammans med dem efter barnafödsel."


2019-06-12 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Donald Trump – inte så dålig som alla säger?

Johan Wennström skriver i en krönika i SvD Kultur om Victor Davis Hanson bok ”The case for Trump”. Wennström skriver att Hanson "försöker ge en mer nyanserad bild av Donald Trump". Hanson förklarar att det var "föraktfulla beskrivningar av den amerikanska arbetarklassen som dum och oupplyst som provocerade många av dess medlemmar till att rösta på Trump".


2019-06-12 Svenska Dagbladet

”Ökad rättvisa med privatfinansierad vård”

I ett debattinlägg i SvD skriver Nima Sanandaji, ECEPR, och Karin Svanborg-Sjövall, Timbro, om en rapport författad av bl a Gabriel Heller Sahlgren, LSE och IFN. I rapporten beskrivs ned nederländska vårdmodellen som de menar "kan tjäna som inspiration".


2019-06-12 Scary Mommy

Want To Improve Postpartum Health? Do This

Plattformen Scary Mommy skriver om forskning av bl a Petra Persson, Stanford University och IFN: "Studien genomfördes i Sverige, som antog en lag 2012 som garanterar 30 dagar pappaledighet. Dessa pappor kan använda dagarna när som helst under det första året efter att deras barn är födda."


2019-06-11 MåBra med flera

Mer ledighet hos pappor gav friskare småbarnsmammor

Tidningen MåBra m fl skriver om forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN. "Dubbeldagarna lanserades 2012 med främsta mål att öka jämställdheten i barnomvårdnaden hos svenska föräldrar – genom att skapa fler gemensamma vanor och delat ansvar."


2019-06-11 Göteborgs-Posten

Så vänds negativa trenden i den svenska skolan

Caroline af Ugglas m fl, Svenskt Näringsliv, skriver i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten om en rapport av Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren, IFN: "Det finns också en omfattande forskning, [...], om vad som ger effekt på elevers kunskaper mätt som resultat i internationella prov. Det visar sig exempelvis att centrala avgångsprov, konkurrens och lärarledd undervisning har betydande positiv effekt."


2019-06-10 Fastighetsfolket

Lönebildning: Sju skäl att skrota märket

Sju rapporter ligger till grund för 6F:s alternativ för lönebildning, skriver Fastighetsfolket. En av rapporterna är författad av Lars Calmfors, IFN. Han förklarar att "ett sätt att locka personal till bristyrken är att höja lönerna. Men märket försvårar att ändra relativlönerna [...]."


2019-06-10 Berlingske

Chefkonsulent hos DA: Berlingskes konklusion er forkert

Rasmus Brygger, Danska Arbetsgivarföreningen, kommenterar en ledare i Berlingske om en rapport av bl a Lars Calmfors, Brygger anser att Berlingske drar fel slutsatser vad gäller att "Danmark är bättre att integrera utlänningar på arbetsmarknaden".


2019-06-09 Sveriges radio/Ekot

Dubbelledighet gav friskare mammor

I ett nyhetsinslag berättar TT/Ekot om en ny studie av bl a Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Ekot skriver att "när möjligheten för föräldrarna att vara hemma samtidigt under barnets första år utökades, förbättrades mammornas psykiska och fysiska hälsa".


2019-06-09 TT/Eskilstuna-Kuriren

Föräldrareform gav friskare mammor

I en notis skriver TT om forskning av bl a Petra Persson, Stanford University och IFN: "När möjligheten för föräldrarna att vara hemma samtidigt under barnets första år utökades förbättrades mammornas psykiska och fysiska hälsa."


2019-06-08 Dagens Nyheter

Extralediga pappor ledde till friskare småbarnsmammor

En ny studie visar att föräldrapenningens ”dubbeldagar” har minskat den psykiska ohälsan och behovet av sjukvård bland förstföderskor, skriver Dagens Nyheter Ekonomi. Tidningen intervjuar Petra Persson, Stanford University och affilierrad till IFN. Det är oväntat stora effekter, och reformen kostade i princip ingenting, säger hon.


2019-06-08 Die Welt

Stopp! Haltet den Preis!

Berlins folkvalda vill förbjuda hyreshöjningar, skriver Die Welt och förklarar att politiker försökt sig på likanande återgärder under de senaste 400 åren. Skribenten avslutar med ett citat av Assar Lindbeck, IFN och Stockhoklms universitet: "Efter bombning är hyresreglering det mest effektiva sättet att förstöra städer."


2019-06-07 Fokus

Skatterna nästa stora stridsfråga

Erik Fichtelius skriver i en krönika i Fokus hur bl a ekonomer i akademin bildar förtrupp till politiken vad gäller beskattning. Han citerar bl a Mikael Stenkula i Ekonomisk Debatt: "Inkomstskatternas utveckling är en lektion i hur ideologi och pragmatism, politik och ekonomi, debatt och utredningar, tillsammans har bidragit till att över tid sy ihop det lapptäcke av regler och principer som dagens inkomstskattesystem bygger på".


2019-06-07 Babyology.com.au

Researchers find Swedish dads have the greatest impact on mums’ health

Babyology skriver om forskning av bl a Petra Persson, Stanford University och IFN, som "använt svenska förhållanden för att undersöka hur pappor kan påverka mödrarnas hälsa – och resultaten var ganska svindlande. [...] Det visade sig att när pappor tar ut pappaledighet under det första året av ett barns liv så innebar detta en stor skillnad för mammas hälsa".


2019-06-06 The Daily Signal med flera

New York City’s Rent Control Laws Are Erasing Property Rights and Worsening Housing Supply

Amy Swearer, The Heritage Foundation, hävdar i The Daily Signal att New Yorks nyligen ändrade hyresstabiliseringslagar "gör stadens problem betydligt med dyra bostäder värre, vilket bevisar ekonomen Assar Lindbecks [IFN] poäng att ”förutom bombning så verkar hyresreglering i många fall vara den mest effektiva metoden för att förstöra en stad.”


2019-06-06 Metro Parent

Want to Improve New Moms’ Health? Bring Dads Home, Study Says

Metro Parent skriver om en studie av bl a Petra Persson, Stanford University och IFN, som omskrivs i New York Times, Studien visar att betald pappaledighet förbättrar mammas hälsa efter förlossningen: "En ny svensk undersökning fann att en nyckelfaktor för nyblivna mödrars hälsa är att deras partner finns i närheten.


2019-06-05 Morgenbladet

Syv punkter å ta med seg i neste innvandringsdebatt

Norska Morgenbladet skriver om en rapport med Lars Calmfors och Per Skedinger som medförfattare. Forskarna har samlat erfarenheter och forskning i de nordiska länderna. Tidningen sammanfattar rapporten i sju punkter. En av dessa förklarar att invandrarkvinnor från icke-västländer har extra svårt att få jobb.


2019-06-05 New York Times

Sweden finds a simple way to improve new mothers' health. It involves fathers

Att ha en extra person hemma, under bara några dagar, innebär betydande fördelar efter en förlossning. Det visar ny forskning av bl a Petra Persson, Stanford University och IFN, som New York Times skriver om. Forskarna har studerat effekter av att svenska fäder sedan 2012 kan ta upp till 30 dagar ledigt parallellt med mamman.


2019-06-04 Arbetet

AF raseras i strid med utredningen

Johan Berg, Arbetsförmedlingen, skriver i ett debattinlägg att "Centern är det parti som framförallt drivit fram raseringen av AF". Men, menar Berg, till och med Centerns egen tankesmedja Fores är av samma uppfattning som arbetsmarknadsutredningen. Och Lars Calmfors, IFN,  "menar att den fullskaliga privatiseringen riskerar att gå snett".


2019-06-04 Contra magazin

Migranten in Schweden haben es am Arbeitsmarkt schwerer als in anderen skandinavischen Ländern

Tyska Contra Magazin skriver om en rapport med Lars Calmfors, IFN, som huvudförfattare. Tidningen förklarar att immigranter som kommer till Sverige har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden är i övriga nordiska länder.


2019-06-04 Hallandsposten med flera

Joakim Broman: Arbetslinjen är fortfarande nyckeln till integration

I en ledare skriver Hallandsposten m fl om en rapport av bl a Lars Calmfors, IFN. "Frågan är också om bidrags- och skattesystemet är tillräckligt väl utformat" skriver tidningarna och förklarar att "så länge sådana grundläggande systemfel finns kvar riskerar andra åtgärder att fungera betydligt sämre, även om de sker i kombination".


2019-06-04 Länstidningen Södertälje

Sverige klarar sig väl när det gäller flyktingar i arbetslivet

I ett debattinlägg i Länstidningen Södertälje skrivs om en rapport med Lars Calmfors, IFN, som huvudförfattare: "Men Calmfors-gruppen har gått i samma fälla som många andra. Att Sverige har större ”gap” i sysselsättning mellan inrikesfödda och utlandsfödda än många andra länder beror mest på att sysselsättningen för inrikesfödda är särskilt hög hos oss men även på att andelen flyktinginvandrare är hög."


2019-06-03 Aftenposten

Hvordan få flyktninger og innvandrere i arbeid? Ny rapport foreslår lavere lønn, men gode utdanningsmuligheter

Lars Calmfors, IFN, samt två forskare från Nordregio skriver i ett debattinlägg i Aftenposten om en rapport de skrivit för Nordiska Ministerrådet. De menar att våra kunskaper om integrering är för dåliga: "Det finns praktiskt taget inga undersökningar som identifierar vilken typ av språkundervisning som fungerar bäst. Vi vet också för lite om vad olika utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder kostar."


2019-06-03 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Integrationsproblemen i Sverige sticker ut i en nordisk jämförelse

Danmark, Finland, Norge och Sverige har alla tagit emot många invandrarer, skriver Lars Calmfors i en krönika på DN:s ledarsida. Men förklarar han "en slående slutsats är hur mycket svårare integrationsproblemen är i Sverige än i våra grannländer".


2019-06-02 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Även EU-institutionen måste få kritiseras

Özge Öner, IFN, skriver i en kolumn på SvD:s ledarsida att "Bryssels och EU-förespråkarnas största misstag har varit att avfärda oppositionen, utan att bevärdiga sig diskutera kritiken i sak". Hon förklarar att "opposition är en viktig del av den västerländska demokratins historia och fortlevnad. Den har utgjort brandvägg mot statsmaktens alltför vittgående expansion. EU är självfallet inte immun mot sådan kritik."


2019-06-02 Berlingske

Derfor har Danmark bedre styr på integrationen end Sverige

I en ledare i Berlingske refereras till en rapport författad av Lars Calmfors, IFN, m fl för Nordiska Ministerrådet. "Rapporten ger oss ny kunskap om diskussionen om integration i de skandinaviska länderna. Slutsatserna motsäger vad chefskonsulenten i danska Arbetsgivarförbundet hävdat nämligen att både Sverige och Norge är bättre än Danmark för att få utlänningar i jobb".


2019-06-01 Gotlands Allehanda

Går på i ullstrumporna

Gotlands Allehanda skriver i en ledare om valet av ny partiledare för Liberalerna. Tidningen hänvisar till en rapport av bl a Lars Calmfors, IFN, och skriver om en av kandidaterna, Erik Ullenhag, att han "tillhörde för övrigt (och naturligtvis) dem som när det begav sig valde att beskriva migrationen som en vinstaffär för Sverige. Det är ju tyvärr långt ifrån sant [...]"


2019-06-01 Norrbottens-Kuriren

Lyssna på Calmfors!

Norrbottens-Kuriren skriver i en ledare att utbildningsinsatser för nykomlingar med bristande språkkunskaper och en låg utbildning är kostsamma och svåra att lyckas med. Tidningen hänvisar till att Calmfors m fl föreslår "sänkta ersättningsnivåer för dem som inte jobbar, lägre minimilöner för vissa mindre kvalificerade yrken samt generösare skatterabatter på låga inkomster".


2019-05-31 Dagens Nyheter

Carl Johan von Seth: Därför vill välutbildade svenskar ha höga skatter

 DN Ekonomi skriver om ett inlägg i Ekonomisk Debatt av bl a Daniel Waldenström, IFN. DN skriver: "Resultatet, aningen hårdraget: Ju fler högskolepoäng, desto mer skatt tycks folk villiga att betala.


2019-05-31 Svenska Dagbladet

Karl Sigfrid: Fler får jobb om vi tillåter lägre löner

Givet att det finns många som inte kan få ett jobb till svensk kollektivavtalslön vore det klokt att sänka eller ta bort lönegolvet.Det skriver SvD i en ledare med anledning av en rapport med Lars Calmfors, IFN, som huvudförfattare och Per Skedinger, IFN, och Simon Ek, affilierad till IFN, som författare.


2019-05-30 Breitbart

Study: Sweden Has Most Difficulty Getting Migrants into Work out of Whole Nordic Area

Amerikanska Breitbart skriver om en rapport av Lars Calmfors, IFN, m.fl. att "jämfört med Finland, Norge och Danmark har Sverige haft det svårast att få nyanlända in i arbetskraften". Calmfors hävdar att ”det är ett hinder i Sverige att vi har hög minimilön”.


2019-05-29 fPlus och Omni

Forskning: Sverige är sämst i Norden på integration

Sverige är sämre än andra nordiska länder på att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Det visar ny forskning, rapporterar Ekot och som omskrivs på fPlus och Omni. "Jag har slagits av att omfattningen av integrationsproblemen för invandrare på arbetsmarknaden är betydligt större i Sverige än i de andra nordiska länderna", säger rapportens huvudförfattare Lars Calmfors.


2019-05-29 SR/Dagens Eko

Svårt för invandrare att få jobb i Sverige

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Dagens Eko med anledning av att han är huvudförfattare till en ny forskningsrapport om integration på arbetsmarknaden. Han förklarar att omfattningen av integrationsproblemen för invandrare på arbetsmarknaden är betydligt större i Sverige än i de andra nordiska länderna.


2019-05-29 Dagens Arena

Därför löser inte (heller) januariavtalet bostadsfrågan

Sven Bergenstråhle och Peder Palmstierna ifrågasätter i ett debattinlägg på Dagens Arena om marknadshyror fungerar. De hänvisar till ett inlägg av Daniel Waldenström, IFN, på Ekonomistas: "Påståendet att rörligheten på bostadsmarknaden i Sverige är låg är en myt. Det hävdar i alla fall professorn Daniel Waldenström."


2019-05-28 SNB/Västerviks-Tidningen med flera

Låt kunskap gå före glädje

SNB skriver i en ledare, med anledning av lanseringen av boken Glädjeparadoxen av bl a Gabriel Heller Sahlgren, att "strävan efter att glädja elever har dessvärre gått betydligt längre än lek på rasterna. Det finns tydliga tecken på att glädjen har getts ett egenvärde även på lektionerna, vilket hämmar elevernas inlärning".


2019-05-27 Dagens Nyheter

Redan det trygga förflutna var en farlig och skrämmande framtid

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida att ungas oro inför framtiden i alla fall delvis är den samma. Bergh menar att det nog inte skadar "att påminna dagens unga om att även deras föräldrar var synnerligen bekymrade över världens utveckling när de gick i skolan. Dagens unga är inte den första generation som oroar sig för världens framtid."


2019-05-27 Dagens Nyheter

Skolan kanske inte måste vara så jämra lustfylld

Erik Helmersson, DN:s ledarredaktion, skriver om boken Glädjeparadoxen, av Gabriel Heller Sahlgren: "Tänk om skolan varken kan leverera kunskap eller social utjämning ifall eleverna är rädda och osäkra och pedagogiken styrs av metoder som saknar annan evidens än önsketänkande? Tänk om inlärning trivs bättre i ordning än i kaos? Tänk om skolan inte alls i första hand måste vara så rolig som möjligt? Ja, då måste vi ju tänka om."


2019-05-27 Minerva

Bør vi la «de rike» finansiere velferdsstaten?

Anne Siri Koksrud Bekkelund, Venstre, skriver i norska Minerva om välfärdsstaten. Hon hänvisar bl a till Assar Lindbeck, IFN: att välfärdsstaten blir mer omfattande, om den bygger på övertygelsen att alla ska bidra så långt de kan. Anser vissa grupper att de betalar, medan andra är fria passagerare, blir välfärdsstaten sannolikt mindre och svagare.


2019-05-27 TT/Borås Tidning med flera

Statsvetare: Klar uppgång för valdeltagandet

Drygt 53 procent av röstberättigade svenskar deltog i EU-valet, en ökning från 51,1 procent. Ökningen kan bland annat bero på att väljare upplevt att det är ett viktigt val, förklarar Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, för TT.


2019-05-26 Realtid.se

Så blev en skoltrött DJ fastighetsbolags-vd

Realtid.se har intervjuat Pål Ahlsén, vd för Sveriges största noterade fastighetsbolag. På frågan "Dina tankar om hyresregleringen?" svarar han: "Jag håller med Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet] att näst efter bombningar är hyresregleringar det bästa sättet att sabba en stad".


2019-05-25 Helsingin Sanomat

Ruotsin kruunu heikkenee heikkenemistään, ja nyt kärsivällisyys on loppu myös Ruotsin suurimmilta yrityksiltä – ”Olemme maalanneet itsemme nurkkaan”

Helsingin Sanomat har intervjuat bl a Lars Oxelheim, Handelshögskolan i Kristiansand och IFN. Tidingen har fångat upp att Lars Oxelheim initierade debatten om det minskande omvandlingstrycket i industrin till följd av en svag svensk krona.


2019-05-23 Healthcare Business International

Policy backlash could crush Europe’s biggest telehealth market

Mårten Blix, IFN, har intervjuats av Healthcare Business International. Han förklarade att ”det skulle vara vettigt för digitala hälsoföretag att titta på mer tätbefolkade områden. Vi har problem med färre läkare i de glesbefolkade områdena i norr och alla fördelar [med digital vård] kommer minska ifall hänsyn ska tas till samtliga regioner."


2019-05-22 Kvartal

Är en gemensam flyktingpolitik önskvärd?

Skillnaderna är för stora mellan EU-länderna för att de ska kunna ha en gemensam flyktingpolitik – Sverige beviljar exempelvis många fler asylansökningar än Portugal, förklarar Magnus Henrekson och Özge Öner, IFN, samt Tino Sanandaji, HHS, i Kvartal. Att utjämna dessa klyftor skulle hota att slita isär unionen och rasera de historiska framgångar Europa uppnått med EU-projektet, förklarar de.


2019-05-22 Folkbladet

Med kunskap och karaktär

Widar Andersson skriver på ledarsidan i Folkbladet om IFN:s seminarium där boken ”Glädjeparadoxen” av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji presenterades. Han skriver: "Men Glädjeparadoxen pulvriserar effektivt alla samband mellan att ha roligt i skolan och kunskapstillväxt. Snarare gäller de motsatta sambanden. Därför står vi inför ett kulturellt skifte i skolan: En stat som bestämmer vad kunskap är, lärare med auktoritet som direktundervisar elever i klassrum, mer prov och slutprov, mer ordning och större säkerhet."


2019-05-22 Nyheteridag

Ekonomiprofiler varnar: Gemensam migrationspolitik hotar EU:s existens

Nyheteridag skriver om en artikel i Kvartal där Magnus Henrekson och Özge Öner, IFN, samt Tino Sanandaji, HHS, varnar för försök att skapa en gemensam migrationspolitik för EU. "Enligt författarna skulle en omfördelning för att öka mottagandet i länder som idag tar emot få migranter förmodligen bara göra att 'fler söker sig till Europa', snarare än att minska trycket på mer generösa länder som Sverige," skriver Nyheteridag.


2019-05-21 TV4 Nyheter

Exportbolag varnar för svag svensk krona

En svag krona minskar omställningskraven på företag: stt rationalisera och förbättra produktiviteten, göra teknologiskiften etcetera. Och det gör industrin mindre konkurrenskraftig, säger Magnus Henrekson, IFN, i ett inslag i TV4 NYheter som handlar om den svaga svenska valutan. 


2019-05-21 Svenska Dagbladet

Podd: Avskaffad värnskatt inget hot mot jämlikheten

I en podd från Svenska Dagbladets ledarredaktion diskuterar Lydia Wålsten med bland annat Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om ojämlikheten är ett problem i Sverige och vad ett avskaffade av värnskatten kan betyda för jämlikheten.


2019-05-21 Sveriges Radio/Studio Ett

"Gör skolan tråkigare och jobbigare för eleverna"

Gabriel Heller Sahlgren, IFN och LSE, debatterar sin bok Glädjeparadoxen i SR/Studio Ett. Forskningen tyder på att det finns en målkonflikt mellan inlärning och elevernas glädje i skola," sa Heller Sahlgren. Han påpekade att svensk skola fallit i internationella undersökningar och att vi borde satsa mer på kunskap och inlärning.


2019-05-21 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Ska vi bry oss om Sveriges framtid?

Janerik Larsson skriver på SvD:s ledarsida från ett IFN-seminarium: "Den svenska skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse är ämnet för en nyutkommen bok som är en verklig tankeställare inte bara för skolintresserade utan för alla som bryr sig om Sveriges framtid."


2019-05-20 Schools Improvement Net

Guest Post: Top 3 myths about more able learners: busted!

Schools Improvement Net skriver om "högt kvalificerade ungdomar". Författaren citerar forskning av Gabriel Heller Sahlgren, LSE och IFN: "Regeringar i allmänhet tenderar att fokusera på att öka rättvisa och höja prestationer bland lågpresterande elever, och ofta ignoreras begåvade barns behov i västländer .”


2019-05-20 Svenska Dagbladet

”Gör skolan tråkigare och jobbigare för eleverna”

Den progressiva pedagogikens fokus på glädje, elevdemokrati och elevledda metoder har haft negativa effekter på kunskapsinhämtningen, skriver Gabriel Heller Sahlgren, IFN, och Nima Sanandaji på SvD Debatt. De menar att skollagen och läroplanerna bör ändras så att elevers plikt att jobba hårt i skolan betonas.


2019-05-19 Svenska Dagbladet

”Sverige behöver en social bostadspolitik”

I en replikpå SvD Debatt skriver Markus Kallifatides, ordförande i S-föreningen Reformisterna, att "den 'infasning' av marknadshyror i det krympande beståndet av äldre hyresrätter [...], allt annat lika, innebära inget annat än ytterligare en gigantisk värdeöverföring till privatkapitalets händer – ett ämne som till exempel Assar Lindbeck [IFN] behandlat."


2019-05-19 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: I klimatpolitiken bör man akta sig för att lägga alla ägg i samma korg

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida att "den globala uppvärmningen utgör den kanske största utmaningen som mänskligheten stått inför". Han bl a om klimattullar: "Det bästa bidrag som de nordiska länderna kan ge till att bekämpa klimatförsämringen är genom teknikutveckling som kan komma andra till del."


2019-05-18 Bullfax.com

The Swedish Lesson: Welfare States Create Moral Hazard

"Glöm inte bort att generösa välfärdsstater kan innebära en moralisk fara" argumenterar Bullfax. "Gatekeeping-funktioner har införts, främst för sjukskrivningsansökningar, för att begränsa utnyttjande och bedrägerier. Ekonomen Martin Ljunge [IFN] menar att reformer i dag bör vara  långtgående för att kunna vända de långsiktiga effekter som värlfärdsstaten skapat.


2019-05-18 Berlingske

Forskere stiller ubehageligt spørgsmål: Anvender vi klimamilliarderne amoralsk og forkert?

Danska Berlingske skriver om en rapport med bl a Lars Calmfors, IFN, som författare. Rapporten visar att "i stället för att spendera tre miljarder dollar på att sänka koldioxidutsläppen i de nordiska länderna, borde de nordiska regeringarna spendera pengar i till exempel Polen."


2019-05-17 Realtid.se

Professorn: Glöm att du kan tjäna på kronan

Professor Lars Oxelheim, IFN, intervjuas i Reatid.se. Han förklarar att det är extremt riskabelt att göra affärer på prognoser som avviker från den gällande marknadskursen av den svenska kronan: "Marknaden är effektiv i den bemärkelsen att all tillgänglig information redan finns inbakad i kursen. Timingen av en inbakad ändring är del av problemet där dessutom alla andra centralbanker kan ändra på bilden över den svenska kronans utveckling."


2019-05-15 fPlus

Forskning: Därför är amerikanskt riskkapital det bästa för Sverige

fPlus har intervjuat Joacim Tåg om ny forskning. "Det är en myt att svenska investerare bryr sig mer om lokal jobbtillväxt än vad utländska investerare gör. Det är snarare så att svenska investerare som har bättre koll på regelverken lättare kan rekonstruera, flytta eller göra sig av med lokal arbetskraft", säger Tåg till fPlus.


2019-05-14 Expressen

En replik utan svar för flyktingkrisens förlorare

Att det finns exempel på mindre kommuner som lyckas bra med integrationen är inget nytt. Detta förtar dock inget av resonemanget i min artikel, skriver Mats Hammarstedt i en replik i Expressen.


2019-05-14 Kansan Uutiset

Professorit neuvovat Pohjoismaita panostamaan uuteen teknologiaan omien päästöjen vähentämisen sijaan

De nordiska ländernas största inverkan på det globala klimatet är inte att minska utsläppen, utan på Cleantechs know-how, skriver Kansan Uutiset. "Det är dyrt för oss att öka våra utsläppsminskningar, så det kan mycket väl vara mer kostnadseffektivt och klimatvänligt att utnyttja utsläppshandel och finansiera utsläppsminskningar från andra länder", säger Lars Calmfors, IFN, till tidningen.


2019-05-13 Fastighetsnytt

Förförande medvind i makroekonomin

Fastighetsnytt har intervjuat Lars Oxelheim, IFN. Han förklarar att morgondagens tillväxt kommer hämmas av dagens skuldsättning. "När man räknar på den ekonomiska tillväxten per capita är det dåliga utfallet delvis ett resultat av migrationen, givetvis, men när man tillika tittar på tillväxten som helhet och ser att den till stor del är ett resultat av makroekonomisk medvind, då blir bilden alarmerande."


2019-05-13 Dagens Nyheter

Jan Eklund: Varför vill unga studenter tysta sina lärare?

DN Kultur skriver Jan Eklund om ett inlägg av Johan Wennström, IFN, i Svenska Dagbladet Kultur:  Det handlar om yttrandefriheten i universitetsvärlden: "Ta det stilla, kids. Starka argument vinner i längden. Sippa tankeförbud är livsfarliga" uppmanar Eklund.


2019-05-13 Svenska Dagbladet

Maria Ludvigsson: Tillväxt är inte meningen med skolan

I en ledarei Svenska Dagbladet skriver Maria Ludvigsson om en rapport av Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren, IFN: "Men det händer att vi som tycker ungefär lika har helt olika argument för samma förslag. Jordahl och Heller Sahlgren argumenterar inte för att människans förmågor ska utvecklas för att det är ett mål i sig själv, utan för att det ökar tillväxten."


2019-05-11 Liberala Nyhetsbyrån/Helagotland

Glöm inte bort nyttan med nätläkarna

I en ledare skriver i Helagotland Joakim Broman, Liberala Nyhetsbyrån, "det är viktiga att inte slå sönder den innovation som den digitala vården innebär. Tillgängligheten i den svenska primärvården är bedrövlig [...]" Han hänvisar till en artikel av Mårten Blix, IFN, och Johanna Jeansson i Ekonomisk debatt (nr 3 2018).


2019-05-10 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Är Sveriges tid som stormakt i entreprenörskap över?”

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, att den positiva svenska välståndsutvecklingen till stor del har sin grund i en framgångsrik strukturomvandling i näringslivet efter 1990-talskrisen. Men nu visar nya data att det svenska entreprenörskapet avstannat.


2019-05-10 Fokus

Svep: S och M tappar i ny mätning

Fokus skriver att "rapportförfattarna Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl  [IFN] föreslår på DI debatt att öka andelen friskoleelever och den lärarledda undervisningen."


2019-05-11 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: En läsarfråga om incitament

Janerik Larsson skriver på SvD ledarsida om ett debattinlägg av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, i DN: "För framtidens välståndsskapande finns det anledning ta del av det intressanta resonemang i dagens DN-debatt. De har i en rapport visat att reformer bör genomföras som ökar incitament för företagen att finna nya affärsmöjligheter, nyttja den nya tekniken, experimentera och växa – lokalt såväl som globalt."


2019-05-10 Omni

”Entreprenörskapet i Sverige har stannat av”

Omni skriver i en notis om ett debattinlägg i DN av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN: "Det svenska entreprenörskapet har varit i världsklass sedan strukturomvandlingar i näringslivet efter 1990-talskrisen. Men nu börjar det att stanna av."


2019-05-10 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Hur länge ska drevandet mot tänkare få pågå?

SvD Kultur skriver Johan Wennström, IFN, att "drevandet mot folk verksamma inom universitetsvärlden måste få ett slut". Han berättar om den konservative filosofen Sir Roger Scruton som utsågs till att leda en statlig kommission i Storbritannien men utnämningen drogs tillbaka efter ett intensivt Twitter-drev.


2019-05-10 Dagen

KD är varken höger eller vänster

Hans Eklind, riksdagsledamot (KD), hänvisar i ett debattinlägg i Dagen till att "Assar Lindbeck, professor emeritus i nationalekonomi [IFN och Stockholms universitet] har sagt: 'Ett normlöst samhälle skulle vara ett ruskigt samhälle. Myndigheter och lagar räcker inte för att kontrollera våra beteenden. Därför är normer viktiga.'”


2019-05-09 Dagens Industri

Satsa på begåvade barn för välfärdens skull

Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren, IFN, rekommenderar i ett debattinlägg i Dagens Industri "ur ett ekonomiskt perspektiv en utbildningspolitik som tar sikte på elevernas kunskapsutfall genom att slå vakt om och utveckla friskolesystemet, införa centrala avgångsprov i slutet av grund- och gymnasieskolan, samt förändra läroplanen och lärarutbildningen så att lärarledd undervisning uppmuntras".


2019-05-08 SR/Studie Ett

Studio Ett 8 maj

Johan Wennström, IFN, är med om kommenterar partiledardebatten i Riksdagen i radions Studio Ett. Diskussionen handlar bl a om statsministerns uttalande att EU-valet handlar om att bjuda motstånd eller ge makt till högerexterimism. "Det är snarare ett inrikespolitiskt inlägg. Det handlar om Sverigedemokraterna" sa Wennström.


2019-05-06 fPlus och Arbetsmarknadsnytt

Lågbetalt jobb ökar sysselsättning bland utsatta

Simon Ek, doktorand vid Uppsala Universitet och knuten till IFN, intervjuas av fPlus om nya typer av permanenta ”enkla jobb” med lägre löner. Han säger att "Det finns ingen mirakelmedicin, men ska vi få in personer med mycket låga kvalifikationer i sysselsättning i större utsträckning än idag tror jag att det är svårt att undvika den här typen av åtgärder".


2019-05-06 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Gör socialism folk till fuskare?

Janerik Larsson skriver på ledarsidan i SvD om ett blogginlägg av Niclas Berggren, IFN. Berggren förklarar att "den östtyska socialismen verkar ha ökat benägenheten att fuska". Det handlar också om tillit. "En intressant sak är att effekterna håller i sig och finns kvar på lång sikt", skriver Larsson.


2019-05-05 Svenska Dagbladet

Özge Öner: De vinner på lättjan hos vänstern

Özge Öner, IFN, skriver i en kolumn på SvD:s lerdarsida om en debatt mellan de kontroversiella tänkarna Jordan B Peterson och Zlavoj Žižek. Hon skriver att ingen av dem skulle vara lika kända om det inte var för vänsterliberalernas intellektuella lättja. "I mångt och mycket personifierar de det faktum att på 2000-talet definieras intellektuella inte av sina idéer, utan av sina fiender."


2019-05-04 Blekinge Läns Tidning

Det behövs fler vuxna vuxna bland eleverna

Den svenska skolan har problem. Stök, bråk, hot och våld ökar, och nu måste detta verkligen fixas innan fler barn går miste om kunskap och hamnar snett i livet" skriver BLT i en ledare och hänvisar till en kommande bok av Gabriel Heller Sahlgren.


2019-05-03 Avesta Tidning med flera

Stor klädkedja överger Falun – satsar på Borlänge: "Dålig försäljningsutveckling under en längre tid"

Avesta Tidning med flera skriver om utvecklingen inom handeln: ""För knappt en månad sedan kom en rapport från Institutet för näringslivsforskning som visade att Falun var den kommun i landet där antalet jobb inom handeln minskat mest av samtliga undersökta kommuner".


2019-05-03 Realtid.se

Sverige behöver en samlad FoU-strategi som inkluderar näringslivet

Realtid.se publicerar ett debattinlägg av Tobias Krantz och Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv. De skriver utifrån en rapport av Roger Svensson, IFN.  "Nu är det dags för politiken att ta nästa steg. Sverige behöver en samlad strategi för FoU som innehåller bedömningar och förslag inom en rad olika samhällsområden."


2019-05-02 fPlus

Statsvetare: Inget nytt med det politiska landskapet

Nyhetstjänsten fPlus uppmärksammar en artikel i Kvartal av Johan Wennström, IFN. "Wennström menar att det, tvärtemot hur det brukar beskrivas, inte finns något nytt politiskt landskap."


2019-05-02 Örebronyheter och Njus.me Sweden

Äldre investeringsskyddsavtal kan bli kostsamma för Sverige

Örebronyheter publicerar en text utifrån ett pressmeddelande från Tillväxtverket. Det handlar om en rapport av Henrik Horn och Pehr-Johan Norbäck, IFN. "Sverige har kvar ett stort antal äldre investeringsskyddsavtal och bör i likhet med många andra länder överväga att omförhandla dessa."


2019-04-30 Padagogiskt Magasin

Orättvisa betyg i matematik i grundskolan

Björn Tyrefors, IFN, intervjuasi Pedagogiskt Magasin on sin forskning. han förklarar att "i Stockholms stad har pojkar lägre betyg i matematik än flickor när de går ut nian. Några månader senare, i början av gymnasiet, gör alla elever på kommunala skolor ett diagnostiskt prov som är avsett att mäta samma kunskaper som betygen och på det presterar pojkarna i stället bättre än flickorna. Det finns starka argument för att det beror på orättvisa bedömningar av pojkarna i grundskolan."


2019-04-29 Göteborgs-Posten med flera

Högutbildade överrepresenterade i EU-valet

Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, intervjuas om sin nya studie som visar att högutbildade, storstadsbor och personer med hög inkomst är överrepresenterade bland valdeltagarna i EU-valen. "När valdeltagandet är lågt tenderar skillnader mellan olika grupper att bli större", säger Öhrvall,


2019-04-29 Dagens Arena

Arbetarrörelsens viktigaste strid

I en ledare i Dagens Arena förklaras att arbetarrörelsens viktigaste strid är att försöka påverka balansen mellan "arbetstagare och arbetsköpare" till de förras fördel. Skribenten hänvisar till forskning om migrationen till USA av bl.a. Erik Prawitz, IFN, som sägs "kasta nytt ljus över den historiska kampen om maktbalansen på svensk arbetsmarknad".


2019-04-28 Skånska Dagbladet

Inrätta krisakut

I en ledare i Skånska Dagbladet hänvisas till ett debattinlägg av Mats Hammarstedt, affilierad till IFN, i Expressen: "han konstarerar att med rådande sysselsättningsläge utgör flyktinginvandringen en kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna kommit till Sverige."


2019-04-29 Kvartal

Det finns inget nytt politiskt landskap

I en artikel i Kvartal skriver Johan Wennström, IFN, om SD:s politiska landvinningar: "Vad som gör SD [...] attraktiva för väljare som har tröttnat på det stora varuhusets utbud är inte i första hand partiets invandringspolitik, utan att SD kan upplevas representera en bredare moralisk profil än vad den etablerade vänstern och högern gör."


2019-04-28 Expressen

De små kommunerna är flyktingkrisens förlorare

Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, skriver i Expressen att pga. bristande integrationen är flyktinginvandringen en "kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna invandrat. Staten bör därför ta ett ökat ansvar för de kostnader den bristande integrationen av flyktingar medför".


2019-04-27 Upsala Nya Tidning

Forskning ger välstånd

Tobias Krantz och Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv, skriver Uppsala Nya Tidning om en rapport författad av Roger Svensson, IFN. De förklarar att det tidigare arbetet med ökad autonomi för universitet och högskolor i kombination med ökad konkurrenssättning av FoU-finansieringen måste få fortsätta.


2019-04-27 Kristianstadsbladet med flera

Nils-Eric Sandberg: Marknad eller diktatur?

I en gästkrönika på ledarsidan i Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg om ”marknadens diktatur”. Marknadsekonomi fick Sverige på mitten av 1800-talet, skriver Sandberg och hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: som betonar att "det finns bara två mekanismer för styrning av resurserna i en ekonomi – marknad eller byråkrati, dvs planekonomi."


2019-04-25 LIberty Unyielding and more

Affordable housing: Living in shipping containers

LIberty Unyielding och andra medier skriver att "mindre strikta zoner och förenklade byggkoder skulle öka utbudet av bostäder och göra bostäder mer prisvärda". Författaren hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "Även vänsterekonomer tycker att hyreskontroll är fel. Redan 1972 varnade Assar Lindbeck:" Efter bombning är hyreskontrollen den mest effektiva tekniken att förstöra en stad."


2019-04-25 Lag och Avtal

Lagens turordningsregler skyddar främst arbetare

Tidskriften Lag och Avtal har intervjuat Per Skedinger, IFN. I forskning som diskuteras visar det sig att "turordningsreglerna skyddar främst arbetare med lång anställningstid. De bidrar också till högre löner för lågavlönade. Men de har inte samma effekt för tjänstemän. Det visar en jämförande studie mellan Finland och Sverige".


2019-04-25 Ystads Allehanda med flera

Skadliga skatter behöver inte ersättas

I en ledare skriver Ystads Allehanda  och Trelleborgs Allehanda att höga marginalskatter på arbete är skadligt. Skribenten hänvisar till Magnus Henrekson, IFN, som "har skrivit ingående om detta i rapporten ”Kapitalägare då och nu – förmögenheter, beskattning och samhällets syn”.


2019-04-20 VxoNews

Växjöprofessor: kommunerna diskriminerar

Den digitala plattformen vxonews berättar om att Ali Ahmed, professor Linköpings universitet, och Mats Hammarstedt, professor Linnéuniversitetet [och affilierad till IFN] har skrivit på DN Debatt om att personer med arabiska namn diskrimineras av kommuner.


2019-04-19 Hufvudstadsbladet

Finland behöver fler kvinnliga företagare

Kjell Skoglund, vd Finsk-svenska handelskammaren, skriver i ett inlägg i Hufvudstadsbladet om det glastak på arbetsmatknaden som hindrar kvinnor från att avancera: "Vasabördige Joacim Tåg, programchef på Institutet för Näringslivsforskning i Sverige, kallar glastaket för ett 'extremt slöseri av talang'."


2019-04-18 Hemmets vän

Stödet för kristna värderingar ökar

Hans Eklind, (KD), hänvisar i ett debattinlägg i den kristna veckotidningen Hemmet vän till en intervju med Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "Läste nyligen en intervju med Assar Lindbeck ”Ett normlöst samhälle skulle vara ett ruskigt samhälle [...]"


2019-04-16 Dagens PS

Nyanlända peppar varann till företagande

Dagens PS skriver om nyanländas företagande med utgångspunkt i en artikel i DN Ekonomi: "Mats Hammarstedt [affilierad till IFN], som studerat enskilda firmor med anställda 2014, säger till Dagens Nyheter att det förekommer en diskriminering mot utrikes födda på området."


2019-04-15 Hela Gotland med flera

Rädslan håller oss tillbaka

Om nyföretagande skriver Henrik Jordahl i Hela Gotland (SNB). Han refererar till en uppsats som visar att rädslan för att misslyckas inte ger färre nystartade företag lika ofta i länder med större ekonomisk frihet. Jordahl skriver "Detta är goda nyheter för Sverige eftersom delar av vår ekonomiska politik underlättar företagande, bland annat genom en relativt lätt regelbörda."


2019-04-14 Dagens Arena

Nationalstatens återkomst eller mer EU-makt?

I en krönika i Dagens Arena hänvisar Göran Färm, F d Europaparlamentariker (s) till en presenation av boken Europaperspektiv 2019: "Turkisk-svenska Cambridgeforskaren Özge Öner [IFN] är en av få som argumenterar i motsatt riktning. Hon menar att EUs roll på migrationsområdet är så kontroversiell att en gemensam flyktingpolitik i EU saknar legitimitet."


2019-04-13 University World News

Academic taxi drivers in a global marketplace

Lars Engwall menar i University World News att anledningen till att välutbildade personer med utländskt ursprung kör taxi är "insider-outsider-mekanismen framtagen på 1980-talet av den svenska ekonomen Assar Lindbeck [IFN] och hans brittiska kollega Dennis Snower".


2019-04-12 SNB/HelaGotland med flera

Sinande medelklass

I rapport från OECD har medelklassen i OECD-länderna minskat alltsedan mitten av 1980-talet, skriver SNB i en ledare: Den svenska minskningen är undersökningens största, men det är inte egentligen inte oroväckande i sig. Daniel Waldenström,IFN, förklarar för TT att man inte bör dra för stora växlar på OECD-rapporten.


2019-04-12 Du&Jobbet

En miljon till på 11 år

Du&Jobbet, en tidning om arbetsmiljö, skriver om den förväntade snabba befolkningsökningen i Sverige. Tidningen refererar till Lars Calmfors, IFN, vad gäller sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är bland de största skillnaderna i Europa.


2019-04-11 TT/Sydsvenskan

Medelklassen hotad av växande klyftor

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas av TT om en OECD-rapport: "välfärdsstatens uppbyggnad under 1900-talet karaktäriserades av en kraftigt växande medelklass. Men när klyftorna ökat tillhör nu en allt mindre andel den köpstarka mittfåran, rapporterar OECD – och trenden är som tydligast i Sverige."


2019-04-11 Dagens Industri

Prioritera forskningsråden i stället för basanslagen

Den nya statliga utredningen av det svenska högskoleväsendet, STRUT, måste göras om från grunden, skriver Roger Svensson, IFN, i Dagens Industri. Han förklarar att utredningen "antar att lärosätena kan förbättra verksamheten med mindre extern insyn och styrning än i dagens system, och detta samtidigt som man vill ta bort de incitament och drivkrafter för hög kvalitet i utbildning och forskning som finns".


2019-04-11 SR/Ekot och P4 Jönköping

Små förändringar för privatekonomin

Ett inslag i Sveriges Radio handlar om vårbudgeten. Andreas Berg, IFN och Lunds universitet, säger att budgeten inte innebär några omvälvande förändringar. "Det är ganska få miljarder det handlar om och det delas upp på ganska många olika satsningar där det blir ganska små pengar, så det här är inget som lägger om kursen för svensk ekonomi".


2019-04-11 TT/Smålandsposten med flera

Vårbudgeten: Klyftorna fortsätter att öka

Andraes Bergh, IFN och Lunds universitet, är en av de som intervjuas av TT om vårbudgeten. Om de ökade klyftorna i Sverige säger han: "De har ökat för att de allra rikaste har blivit rikare på grund av ökade kapitalinkomster och det här som hänt i botten. Och det är inte sunt för ekonomin".


2019-04-11 Upsala Nya Tidning

Fler borde kliva ur sina filterbubblor

Sakine Madon, politisk redaktör på UNT, skriver i en krönika att i tider av ökad polarisering behöver vi samtalet. Hon hänvisar till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet. Han "letar efter källor för påståendet att vi skulle ha fått ett 'desinformationssamhälle', och finner att det vanligt förekommande påståendet saknar stöd. Internet kan likaväl påverka demokratin positivt, menar Bergh".


2019-04-10 Quillette

Europe’s New Beggars

Johan Wennström, IFN, skriver i Quillette om fri rörlighet inom EU, att "i motsats till syftet med fri rörlighet har de flesta [tiggarna] inte kommit för att arbeta eller studera, utan för att tigga på de mest orimliga sätt". Wennström skriver: "[...] en elit [i västra Europa] har överseende med destruktivt beteende och omtolkar en nedsättande ur-hand-i-mun-existens som en alternativ livsstil. I slutändan avskräcker detta regeringar från att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla mänsklig värdighet och lindra tiggeriets sociala konsekvenser ... "


2019-04-10 Dagens Nyheter

Studie: Nyanlända inspirerar varandra till företagande

Nyanlända startar oftare företag om de bosätter sig i kommuner med landsmän som är företagare, skriver DN Ekonomi. Skribenten hänvisar till forskning av Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och IFN: "Vissa nyanlända startar egna företag som en sista utväg eftersom de inte får jobb, så det är en komplex fråga. Men de som startar eget och anställer andra med utländsk bakgrund kan spela en viktig roll för integrationen, säger Mats Hammarstedt."


2019-04-10 Arbetsvärlden

Ska kommunerna tvingas ta över AF:s uppgifter?

Arbetsvärlden (tidigareTCO-tidningen) skriver i en ledare att "ingen kan säga hur privatiseringen [av arbetsförmedlingen] ska gå till. Under tiden lämnar AF landsbygden". Skribenten anser att skaran som tror på Almegas, C:s och L:s privatiseringslinje är försvinnande liten bland experterna. Lars Calmfors, IFN, sägs vara en av dessa.


2019-04-09 Smedjan

Det ser bra ut för snygga politiker

Nättidningen Smedjan publicerar en text av Stig-Björn Ljunggren om betydelsen av politikers utseende. Han refererar till forskning av Henrik Jordahl (som är nationalekonom inte statsvetare), IFN. Han sägs inte bara har undersökt "att snyggingar vinner fler väljare, utan också att högerpolitiker allmänt anses vackrare".


2019-04-09 Arbetet

Det är Centern som driver att staten ska överge landsbygden

I ett debattinlägg i Arbetet skriver Johan Berg, Arbetsförmedlingen, att det är centerpolitik som gör att Arbetsförmedlingen lämnar landsbygden: "[...] den framstående ekonomiprofessorn Lars Calmfors [IFN], redaktör för rapporten, konstaterar att den fullskaliga privatiseringen som C föreslår riskerar att gå snett."


2019-04-09 Besöksliv

”Fler finansiärer förstår att besöksnäringen är intressant”

Besöksliv, en nyhertssiteför besöksnäringen, skriver om besöksnäringens forskningsfonds 10 års jubileum. Özge Öner, IFN, var en av talarna. Hon talade om besöksnäringens samhällsroll.


2019-04-09 Vox/CEPR

Credit ratings and structured finance

I en artikel publicerad på Vox.org, Cepr:s policyportal, diskuterar Jens Josephson, Stockholms universitet och affilierad till IFN, och Joel Shapiro, Oxford University, kreditvärderingsinstituts verksamhet. De analyserar förekomsten av ratinginflation när ett sådant institut samtidigt utformar och värderar värdepapper.


2019-04-09 Mittmedia/Dala-Demokraten med flera

Handeln i Falun minskar mest i landet – 270 jobb bort på tio år: "En Borlänge-Ikeaeffekt"

Özge Öner, IFN, intervjuas av Mittmedia om detaljhandelns utveckling som är över lag varit positiv. Men i 130 kommuner har det blivit färre jobb och den största minskningen är i Falun. "Jag har aldrig varit i Falun, men vad jag känner till så har Ikea öppnat i Borlänge. Det liknar det som hände i Uddevalla när Ikea öppnade där. Så jag tror att det är en Borlänge-Ikeaeffekt i Falun".


2019-04-09 ETC

Välfärdskapitalets nyttiga idioter

I en ledare skriver ETC att poängen med en statlig arbetsförmedling är att alla oavsett var de bor ska kunna ta del av samma samhällsservice. ETC hänvisar till en rapport av bl a Lars Calmfors, IFN: Rapporten visar att det finns en risk för [...] att företagen skummar grädden av mjölken och inriktar sig på arbetssökande som har goda förutsättningar att snabbt komma i arbete.


2019-04-08 Freedom Bunker

A Simple Way to Make Housing More Affordable

Freedom Bunker (Libertarian News) tar itu med frågan om överkomliga bostäder. I frågan om hyreskontroll skriver Freedom Bunker: "Ekonomiprofessorn Assar Lindbeck [IFN] [...] varnade år 1972, ’I många fall verkar hyreskontroll vara den mest effektiva tekniken för att förstöra en stad — förutom bombning.’ ”.


2019-04-08 Dagens Nyheter

”Svensk lönebildning är redan i dag starkt planerad”

I en replikpå DN Debatt skriver Markus Kallifatides, HHS, om lönebildning för jämställda löner. Han citerar "Lars Calmfors [IFN] rapport som föregick min egen i 6F:s lönebildningsprojekt: ”Industrins lönenormering utgör ett informellt arrangemang som åstadkommer en liknande samordning med samhällsekonomiska hänsynstaganden av lönekostnadsökningarna som den tidigare LO–SAF-centraliseringen” (sidan 9)."


2019-04-08 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad med flera

Björn Elmbrants kritik av kapitalismen är tröttsam

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver på Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad Kultur om två böcker som är kritiska mot den rådande samhällsordningen; av Björn Elmbrant och Rutger Bregman: "... medan Elmbrants bok är tröttsam och förutsägbar är Bregmans provocerande, rolig och informativ och den präglas av konkreta funderingar kring framtiden".


2019-04-07 Smålands Dagblad med flera

David Lindén: Dags att våga tänka stort Moderaterna

I en ledare i bl a Smålands Dagblad och Jönköpings-Posten skriver David Lindén om den grupp som ska se över Moderaternas idéprogram. Han nämner bl a Johanna Möllerström, affilierad till IFN, som "intressanta namn som faktiskt kommer att ge revolutionerande tankar".


2019-04-05 World Finances

The slow death of global stock markets

Under de senaste två decennierna har antalet börsnoterade företag minskat kraftigt på båda sidor av Atlanten, skriver World Finances. "I en inflytelserik uppsats förklarar de svenska ekonomerna Alexander Ljungqvist, Joacim Tåg och Lars Persson att avnoteringar kan minska medborgarnas möjligheter att få del av företagens vinstutveckling och undergräver stödet för fri handel och en politik som gynnar företagsamhet".


2019-04-05 Europaportalen

Charlie Weimers (SD): Migrationen är en ödesfråga

Charlie Weimers (SD) intervjuas av Europaportalen. Har får frågan "Vem vill du se som nästa svenska kommissionär?" och svarar: "Lars Calmfors [IFN]. En person som är respekterad i alla läger, och som inte är främmande för en diskussion om att exempelvis åternationalisera finanspolitiken."


2019-04-05 PensionsPodden

Den komplexa tjänstepensionen - med Mikael Elinder

Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, intervjuas i Pensionspodden om tjänstepension. Han berättar om hur fler och fler säger sig ha svårt att förstå sin tjänstepension, bland annat därför att man i dag oftare byter arbetsgivare och därmed pensionsavtal.


2019-04-05 Dagens Industri

Skolans problem är stöket – inte segregationen

Hans Bergström skriver i ett debattinlägg i DI att segregationen är unikt låg med det råder bristen på ordning i skolan. Han hänvisar bl a till "Henrik Jordahl [IFN] har med nya studier fastslagit ledarskapets väldiga betydelse för en skola. Martin Ingvar, Magnus Henrekson [IFN], Inger Enkvist och Ingrid Wållgren har inträngande beskrivit den postmodernistiska kunskapssyn som förstört lärarutbildningen och lärarnas självförtroende i Sverige".


2019-04-04 DI Handel

Halva landet backar

I Dagens Industi Handel intervjuas Özge Öner, IFN, om sin forskning. Hon förklarar att "minskad handel bidrar till att människor flyttar" förklarar hon. Och detta trots att detaljhandelns betydelse för den svenska ekonomin har ökat de senaste tio åren. 


2019-04-04 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Anna Ekström på barrikaden

Janerik Larsson har lyssnat till en intervju med utbildningsminister Anna Ekström i Kvartals podd. I en krönina på SvD:s ledarsida, skriver Larsson, att Ekström och (S) inte givit upp kriget mot friskolorna. Han hänvisar till en text av Hans Bergström där denne refererar till forskning och inlägg av bland andra Henrik Jordahl och Magnus Henrekson, IFN:


2019-04-04 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Hur långt är Erdogan beredd att gå?

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Özge Öner, IFN, om turkiska lokalval där president Edogans AKP förlorat makten i både Istanbul och Ankara. "Erdogan pressar nu på för en omräkning av rösterna i Istanbul. Rädslan är att han kommer gå så långt som krävs för att behålla staden." Öner skriver att om han inte låter människors fria val gälla kommer han glida lägre ned mot den tunna is där mellanösterns diktatorer redan befinner sig.


2019-04-03 Kornhall & Skogstad

Kornhall & Skogstad: Vi gästas av Magnus Henrekson

Magnus Henrekson intervjuas i Kornhall & Skogstad, en utbildningspodd som görs med stöd av Lärarnas Riksförbund. Henrekson förklarar att utbildning är helt avgörande för ett lands välståndsutveckling. Han säger att om dagens problem i skolan inte får en lösning så kommer vi inte att kunna bevara vårt välstånd.


2019-04-03 Arbetsmarknadsnytt

Janerik Larsson: Därför fungerar den svenska modellen bättre 2020 än 1980

Janerik Larsson skriver i Arbetsmarknadsnytt om avtalsrörelsen i ett historiskt perspektiv. "En ledande facklig företrädare som var med om hela den dystra perioden från 1970 var Rune Larson, förhandlingschef på TCO-S." Larsson skriver att Larson "konstaterar bistert att den mest prominente kritikern av Industriavtalet och märket, Lars Calmfors, hade fel redan 1998 när han hävdade att Industriavtalet saknar betydelse. Calmfors har lika fel nu."


2019-04-02 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Att reformera de sociala skyddsnäten behöver alls inte vara så dyrt

I en krönika på Dagens Nyheters ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om medborgarlön. Han berättar om ett försök i Finland där 2000 arbetslösa fick en månatlig skattefri basinkomst på 560 euro. " [...] visar de första utvärderingarna av försöket inte på några negativa effekter på sysselsättningen jämfört med en kontrollgrupp. Däremot syntes flera positiva effekter på basinkomsttagarnas hälsa, välbefinnande och framtidstro."


2019-04-02 Dagens Naeringsliv

Tiltak for å øke sysselsettingen

I ett debattinlägg i Dagens Naeringsliv skriver Lars Calmfors med flera ledamöter i Sysselsettningsutvalget om en NOU som de nyligen presenterat. De föreslår åtgärder för att öka sysselsättningen och skriver. "Våra förslag kommer att motivera människor med hälsoproblem eller otuillräckliga färdigheter att bli mer kvalificerade och motiverade att jobba. Och det blir lönsammare för arbetsgivare att anställa dessa personer".


2019-04-01 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Så kan arbetarkvinnors låga löner höjas till männens nivå”

I ett debattinlägg i DN skriver Markus Kallifatides, Handelshögskolan, löneskillnaden mellan könen inom arbetarklassen förklaras av att de branscher där kvinnor dominerar har ett lägre löneläge än branscher där män dominerar. Kallifatides hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som "pekat på den stora utmaning som ligger framför oss när det gäller att försörja den offentliga sektorns välfärd och de hemmamarknadsorienterade företagen med kompetent personal.


2019-04-01 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Personer med arabiska namn diskrimineras av kommuner”

Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, är en av författarna på DN Debatt som skriver om ett experiment där "en man med ett svenskklingande namn fick bättre bemötande och mer information än en man med arabiskt namn" i kontakt med landets kommuner. Det handlar dels om i vilken utsträckning man får svar på frågor, dels vilket bemötande man får vid kommunkontakterna.


2019-04-01 Dagens Opinion

Christofer Fjellner & Alice Teodorescu leder Moderaternas idéprogram

Moderaterna tillsätter en tung grupp som ska ta fram ett nytt idéprogram för partiet, skriver Dagens Opinion. De personer som ingår i kommittén räknas upp och en av dessa är Johanna Möllerström, associerad professor, George Mason University och affilierad till IFN.


2019-03-30 Expressen

Kris i befolkningsfrågan - hög tid att lyfta blicken

Arbetsförmedlingen fortsätter år efter år att lansera hög nettoinvandring som svaret på en åldrande befolkning, skriver Anna Dahlberg på Expressens ledarsida. "Den argumentationen underkänns dock från forskarhåll. Professorn i nationalekonomi, Mats Hammarstedt [affilierad till IFN], påminner om att flyktingmottagande tvärtom utgör en nettokostnad för de offentliga finanserna under lång tid efter att de har invandrat till Sverige."


2019-03-29 Sykepleien

Unio om sykepengeforslaget: – Ikke forverr de økonomiske og sosiale ordningene

För den som på heltid varit sjukskriven i ett halvår bör sjukpenningen sänkas till 80 procent. Det föreslår den norska Sysselsättningskommittén där Lars Calmfors, IFN, ingår.


2019-03-29 Altinget

Lars Calmfors: "Vi behöver fler lågbetalda jobb"

Altinget har intervjuat Lars Calmfors, IFN, som ser fler lågbetalda jobb som en del av lösningen hur det ska kunna skapas en halv miljon jobb som behövs till 2030. Om den framtida kompetensförsörjningen säger han: Utbildning inom det reguljära utbildningssystemet är centralt.  [...] Det är viktigt är att komma ihåg att det finns inte bara en lösning på problemet utan att vi måste jobba med fler saker samtidigt, säger han. 


2019-03-27 Arbetsmarknadsnytt

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

Arbetsmarknadsnytt skriver om integration på arbetsmarknaden och en ny rapport i ämnet. Lars Calmfors, IFN, förklarade när rapporten presenterades att "vi är inte sämre på att integrera flyktingar än andra länder. Problemet är att Sverige har högre ambitioner än det flesta, vilket visar en total missmatch mellan våra politiska mål och våra förutsättningar på arbetsmarknaden".


2019-03-27 National Review (Online)​ med flera

Why Europe Axed Its Wealth Taxes

National Review (Online)​ (publiceras även av Cato Institute) skriver om förmögenhetsskatt och att "dess förespråkare inte tycks inse den skada som en sådan skatt sannolikt skulle åsamka den ekonomiska tillväxten". Skribenten hänvisar till en studie av den svenska förmögenhetsskattens historia av Magnus Henrekson, IFN, och Gunnar Du Rietz.


2019-03-27 Quillette

The Exhaustion of Hedgehog Morality

Det verkar inte som att liberaler försöker förstå vad missnöjda europeiska medborgare som röstade för Brexit eller AfD faktiskt ger uttryck för, skriver Johan Wennström, IFN, i en artikel i Quilette. Han förklarar att "orsaken till denna intellektuella inflexibilitet kan vara att liberala politiker har svårt att tänka sig att liberala värderingar inte är en allomfattande målsättning".


2019-03-26 Capitalism Magazine

How Capitalism Saved Sweden from the Evils of Socialism

Michael Munger, professor i Nationalekonomi vid Duke University, hävdar i Capitalism Magazine att, i motsats till vad många amerikaner tror, "Sverige är en av de mest kapitalistiska nationerna på jorden". Munger hänvisar till "som Andreas Bergh [IFN] påpekar i sin bok, Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State från 2016, är det otänkbart att se på Sverige som något annat än ett kapitalistiskt, och i själva verket libertarianskt, land ".


2019-03-26 Hufvudstadsbladet

Partierna måste redan i riksdagsvalet bekänna färg inför Europavalet

Lars Oxelheim, IFN, med flera skriver i ett debattinlägg i finskas Hufvudstadsbladet att när flera medlemsstater genom själviskt agerande underminerar unionens handlingskraft kan EU inte leva upp till medborgarnas förväntningar.


2019-03-26 Dagens Nyheter

Undersökning: Missnöje med välfärdsstaten i de rika länderna

Dagens Nyheter Ekonomi skriver om en undersökning som visar att medborgarna i länderna med högst välstånd inte litar på välfärdsstaten. Men där skatten är som högst är de flesta nöjda. ”Det är för att de får vad de förväntar sig”, säger Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet.


2019-03-25 Dagens Nyheter

”Stabil elproduktion uppmuntras inte av elmarknaden”

I en replik på DN Debatt skriver Thomas Tangerås, IFN, Stabil och förutsägbar elproduktion uppmuntras tyvärr inte med dagens utformning av elmarknaden. En diskussion om prissättning av variabel kontra annan elproduktion borde rimligtvis ingå i den utredning som Anders Sundström förespråkar.


2019-03-24 Dagens Nyheter

Socialdemokratiskt tomrum mellan förmyndare och frasradikaler

I en ledare skriver Dagens Nyheter om Socialdemokraterna. Skribenten förklarar att "den akademiska spetskompetens som S under många decennier lockade att arbeta i kanslihus och förvaltning – med namn som Assar Lindbeck (IFN), Ingemar Ståhl, Inga- Britt Ahlenius, Nils Lundgren och Klas Eklund – har snällt uttryckt inte sin motsvarighet i dag".
 


2019-03-21 Sekotidningen

Kriminal­vårdaren Joakim: Viktigt för sam­hället att vi får bättre löner

Vårdarna har halkat efter andra yrkesgrupper inom Kriminalvården. Och personalomsättningen ökat, skriver Sekotidningen och hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "Calmfors förespråkade i en rapport i höstas, att 'märket' höjs, trots, som han själv konstaterar, att det innebär att en del industrijobb försvinner."


2019-03-21 Kollega

Invandrare och äldre kan rädda välfärden

Unionens medlemstidning Kollega skriver om vikten av att äldre stannar kvar längre i arbetslivet. En av de som intervjuas är Lars Calmfors, IFN. han säger att det inte är oproblematiskt att lösa arbetskraftsbristen med ökad invandring.


2019-03-21 Dagens Industri

Expertens räntelarm: Skuldsättningen ett hot mot fastighetsbolagens tillväxt

Lars Oxelheim, IFN, är intervjuad i Dagens Industri. Tidningen skriver: "Krislösningsmekanismen med låga räntor har inneburit att alla lånat och skuldsituationen har ökat dramatiskt i företagen, inte minst i USA. Lars Oxelheim anser att känsligheten för ränteändringar är dramatiskt allvarligare nu."


2019-03-21 Dagens Nyheter

Två timmar till Göteborg – så fort kan det gå om Sverige får höghastighetståg

DN Ekonomi skriver om höghastighetståg och intervjuar bl a Johan Klaesson, Handelshögskolan i Jönköping och affilierad till IFN. Han är kritisk till hur de svenska beräkningarna gått till som ligger till grund för Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl: Han menar att "det inte funnits så mycket information som hade behövts för att fatta ett välgrundat beslut om den samhällsekonomiska nyttan".


2019-03-20 Svenska Dagbladet

”Ökad invandring löser knappast problemen”

Mats Hammarstadt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver i en replik på SvD Debatt att "ökad nettoinvandring bidrar inte till att finansiera välfärden om inte sysselsättningsgraden i den utrikes födda befolkningen förbättras" Hammarstedt förklarar att ökad nettoinvandring i sig kan motverka en eroderad välfärd är en villfarelse.


2019-03-20 Kristianstadsbladet

”Fler invandrare” är ett uselt förslag

I en ledare skrtiver Kristianstadsbladet att "Arbetsförmedlingen menar att det behövs invandring på upp till 60 000 personer per år det närmaste decenniet. Man tror att det är ett skämt." Lars Calmfors citeras: "Vi har haft väldigt stor flyktinginvandring och om du ovanpå detta också skulle få väldigt stor arbetskraftsinvandring så kan man ju ställa sig frågan om det finns någon sprängpunkt där så att det kan bli väldigt negativa reaktioner mot detta”.


2019-03-20 SR/Ekot

En halv miljon nya jobb krävs till 2030

I ett inslag i Ekot kommer det enligt Arbetsförmedlingen att kommer att krävas nära en halv miljon nya jobb de kommande tio åren. Lars Calmfors, IFN, intervjuas och förklarar att det är svårt att öka invandringen och ser Storbritannien och Brexit som varnande exempel.


2019-03-19 Nerikes Allehanda

Om Örebroregionen är attraktiv för välutbildade så ökar konkurrenskraften

Martin Anderssson, professor BTH och affilierad till IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i Nerikes Allehanda. De förklarar att "Örebros förmåga att behålla eller stärka sin konkurrenskraft är beroende av kapaciteten att både höja nivån på regionens humankapital, men också att lyckas få de högutbildade att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning."


2019-03-19 Direkt/Avanza

Kommunal: kommer att krävas avsteg från normen även 2020

För att klara de stora rekryteringsbehoven i välfärden krävs avsteg från industrins normering även i avtalsrörelse 2020, säger Tobias Baudin, Kommunal., till Direkt att Lars Calmfors, IFN, sagt: " ... att det förmodligen både kommer att krävas högre avtal generellt, där parterna inom industrin tar bredare hänsyn, och att vissa grupper dessutom lyfts extra lönemässigt."


2019-03-18 Nerikes Allehanda

Ewa-Leena Johansson (S): De som står längst från jobb drabbas när Arbetsförmedlingen skär ner

I ett debattinlägg i Nerikes Allehanda förklaras om förändringar på Arbetsförmedlingen. Debattören skriver "att privatiserad arbetsförmedling inte gör jobbet bättre, snarare dyrare har såväl borgerliga ekonomer som Lars Calmfors [IFN] och den centerfinansierade tankesmedjan Fores visat."


2019-03-18 Expressen

Könsdiskriminering i skolan måste tas på större allvar

Expressen skriver i en ledare om forskning av Björn Tyrefors, IFN: "Var tredje kille som går ut nian i Stockholm får för lågt betyg i matematik. Det doftar diskriminering." Expressen avslutar: "Här bör man lyssna till forskarna vid IFN, som förordar mer av anonyma prov och extern rättning."


2019-03-18 SR/P1 Morgon

Han vann över en halv miljard svenska kronor

En närking har på Eurojackpot vunnit över en halv miljard svenska kronor. Men hur lycklig blir man egentligen av att vinna på Lotto, undrar SR och intervjuar Erik Lindqvist, Stockholms Universitet och affilierad till IFN. "Vi ser att de som vunnit mycket är lyckligare än de som vann lite", förklarar Lindqvist.


2019-03-17 Västerbottens-Kuriren

Debatt: Sätt stopp för upprörande kommunal tillväxtmani

I ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren förklaras att dagens ensidiga tillväxtfokus i kommunalpolitik inte är hållbart. Debattören hänvisar till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: "Sett till Sverige som helhet utgör detta ett enormt 'nollsummespel'”,


2016-03-16 Folkbladet

Tycker höger och vänster samma?

Folkbladet intervjuar Johan Wennström om han avhandling.  Höger och vänster i svensk politik är inte de motpoler som man oftast tror, menar han. "Kanske finns den största skillnaden mellan moraliskt liberala igelkottar och konservativa rävar", säger han.


2019-03-16 Svenska Dagbladet

Hur ska M stoppa den konservativa väljarflykten?

Moderaterna oroas för en konservativ flykt till Kristdemokraterna, skriver SvD. En som intervjuas är Johan Wennström, IFN. Han "tror att KD:s framryckning är en temperamentsfråga. Ebba Busch Thor är inte rädd för den svenska flaggan, hon har ett lite frimodigt konservativt temperament och tycks ha konservativa impulser".


2019-03-16 Svenska Dagbladet

"Barnstraffet" gör att glastaket inte krossas

Professorn Marianne Bertrand, Chicago University, intervjuas i SvD Näringsliv om glastaket. I texten hänvisas även till forskning av Joacim Tåg, IFN: "Även Joacim Tåg, programchef vid Institutet för Näringslivsforskning, pekar i studien ”Vad hindrar kvinnliga chefer från att nå toppen?” på ett liknande samband."


2019-03-16 Populär Historia

Makten över kronan – Riksbankens historia

Populär Historia skriver om Sveriges Riksbank som grundad 1668. En plats i historien har Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. "Under krisen [kring 1990]  tillsatte regeringen en kommission under ledning av nationalekonomen Assar Lindbeck". Resultatet var att Riksbanken  organiserades om.


2019-03-15 Arbetet

Industriavtalet: ”Dansk modell kan lösa framtiden”

Arbetet m fl skriver om en rapport från Svenskt Näringsliv: "Kritiken [mot industriavtalet som märke] kan mildras med en dansk lösning där kollektivavtalen anger löneökningarna i kronor". Skribenten hänvisar till "den växande kritiken, där fackförbund inom tjänstesektorn fått eldunderstöd av nationalekonomen Lars Calmfors [IFN] när de invänder att en och samma löneökningstakt inte kan passa alla sektorer.


2019-03-13 Skolporten/Skolvärlden

Var tredje pojke i Stockholm ges för lågt betyg i matte

Var tredje pojke i Stockholm som slutar nionde årskurs får för låga betyg i matematik enligt ny forskning av Björn Tyreforts, IFN. Skolvärlden intervjuar honom. Han förklarar att diskrimineringen/den orättvisa bedömningen "förmodligen sker omedvetet".


2019-03-13 Sveriges Radio/Studio Ett

Ny avhandling: Den nya politiska verkligheten i Sverige

Johan Wennström, IFN, intervjuas i Studio Ett om sin nyligen framlagda avhandling Interpreting Policy Convergence Between the Left and the Right. Essays on Education and Integration. Han förklarar hur höger och vänster är inte längre självklara motsatser i svensk politik och vem som har en igelkotts eller en rävs mentalitet.


2019-03-13 Expressen

Malte Persson SD-väljare är inte hobbitar som vill ha lugn och ro

I diskussionen om konservatism, liberalism och nationalism saknas: frågan om makt, skriver Malte Persson på Expressen Kultur. Han skriver om ett inlägg av Johan Wennström, IFN, och menar att "när den konservative Johan Hakelius på Fokus bloggar till Wennströms försvar är det än mer tydligt att det inte är sakargument som är viktiga, utan ändrade maktförhållanden".


2019-03-13 Skola & Samhälle

Jonas Linderoth: Debatten om pedagogiska arbetsformer är inte endast en högerpolitisk skenmanöver

Jonas Linderoth invänder på S.O.S mot beskrivningen av kritiken mot konstruktivistiska arbetsformer [i skolan] som ett ensidigt högerpolitiskt projekt. "Jag vågar påstå att en mer nogräknad analys inte kan positionera dessa olika individer som tillhörande en enhetlig ”rörelse” i borgerlighetens tjänst., skriver Linderoth och nämner bl.a. Magnus Henrekson, IFN, och Martin Ingvar, KI.


2019-03-12 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Överlever den svenska modellen?

Janerik Larsson skriver på ledarsidan i SvD om en konferens han varit på: ”Huvudavtalet då, nu och i framtiden”. En av talarna var Lars Calmfors, IFN: "Han tycks en smula besatt av industriavtalet och argumenterar som LO:s vänsterfalang i hemmamarknadsorganisationen 6F som vill få bort avtalet. Nu hävdade han att LO-förbundens negativa medlemsutveckling beror på industriavtalet."


2019-03-12 Hållbart Byggande

“Därför behöver Sverige en ny Lindbeck-kommission”

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier, skriver i Hållbart Byggande att "uppgörelsen mellan S, MP, C och L bara gör skillnad på marginalen". Hon hänvisar till den kommission som på 1990-talet leddes av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. "Tänk er en ny Lindbeck-kommission för Sverige 2030, där politiker, branscher, organisationer och medborgare samverkar kring hur vårt samhälle ska se ut och fungera."


2019-03-12 SNB/Gotlands Allehanda (HelaGotland)

Betygsättning ska vara rättvis

I en ledare skriver Gotlands Allehanda med flera om forskning av Björn Tyrefors, IFN.  Inlägger avslutas: "Skillnaderna mellan flickors och pojkars skolresultat blir allt större. Det första som behöver göras är att gruppernas prestation bedöms rättvist och sakligt av lärarna. Då är anonymiserade prov såsom nationella prov en god grund att stå på."


2019-03-12 Norrländska Socialdemokraten

Även C har ett ansvar

I en ledare skriver Norrländska Socialdemokraten att införandet av fastighetsavgift 2008 innebar att villaägare i Kiruna och Gällivare fick höjda kostnader. ”Sänkningen av fastighetsskatten [har] bidrar till ökad inkomst- och förmögenhetsspridning utan att ge några sysselsättningsvinster”.


2019-03-11 CNS News med flera

Oregon Adopts Destructive Rent Control – First Such Statewide Law in US

CNS News förklarar att Oregon’s lagstiftare har godkänt den första hyresregleringslagen på delstatsnivå, vilken guvernör Kate Brown (D) har undertecknat. CNS News citerar Assar Lindbeck, IFN, som säger att "förutom bombning verkar hyreskontroll ofta vara det mest effektiva sättet att förstöra en stad".


2019-03-11 Kapitalet, podd om ekonomi

Kamprad, Persson och… Nygren?

Podden Kapitalet handlar om Bengt Nygren, blomsterbranschens McDonald. Åsa Hansson, Lunds universitet och affiierad till IFN, intervjuas. Hon säger om den ekonomiska utvecklingen i Sverige på 70-talet att då bröts den här gynnsamma ekonomiska utvecklingen: "Vi hamnar i en lågkonjunktur, inflationen ökade och det blir då svårare att ta in skatterna utan att höja skatterna”.


2019-03-11 Svenska Dagbladet

”Är detta början till slutet för nätläkarna?”

I ett debattinlägg i SvD förklarar Mårten Blix, IFN, att ersättningen för nätläkarna inom kort förväntas sänkas än en gång. Dessa bolag går dock redan med förlust och ytterligare en sänkning kan på sikt slå ut dessa tjänster, skriver han och förklarar att det bästa vore att ett helhetsgrepp där den digitala vården integreras i vårdkedjan


2019-03-11 Dagens Industri

Svensk krona är en fattigdomsfälla

I en ledare skriver Dagens Industri om den svenska självbilden och hänvisar till ett inlägg på DN Debatt av Lars Oxelheim, IFN: "Den svaga kronan innebär att omvandlingstrycket i näringslivet åter är för svagt. I längden leder det till att svenskarna får nöja sig med en betydligt sämre position i förhållande till övriga världen än vad som är möjligt. Kanske bidrar penningpolitiken redan till den svaga utvecklingen av BNP per capita."


2019-03-11 Dagens Samhälle

Snart lågkonjunktur, då blir integrationen svårare

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver ett debattinlägg i Dagens Samhälle att flyktingar som kom 2015 "kunde snabbare ta sig in på arbetsmarknaden än föregående års flyktingar". Han förklarar att detta troligen beror på konjunkturen och varnar för uteblivna satsningar på att förbättra de utrikes föddas humankapital och uteblivna reformer för att sänka anställningskostnader.


2019-03-09 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Penningpolitiken riskerar att göra svenska företag ineffektiva”

"Den makroekonomiska medvind som flertalet svenska företag fått av Riksbanken och av den ekonomiska politiken under de senaste tio åren är riskfylld i ett längre perspektiv." det skriver Lars Oxelheim, IFN, på DN debatt. "Det finns i dag all anledning för aktieägare och lön­tagare såväl som för våra politiker att ställa sig frågan hur konkurrenskraften egentligen utvecklats?"


2019-03-09 Svenska Dagbladet

Ny rapport: Pojkar får orättvist låga betyg i skolan

Björn Tyrefors och två studenter skriver i ett debattinlägg i SvD att när lärare och elev känner varandra väl snedvrids betygsättningen. Grupper som redan gör sämre från sig i skolan får ett oförtjänt lågt betyg. Med en jämförelse av matematikbetyg i grundskolan och början av gymnasiet synliggörs hur går ut över pojkarna.


2019-03-09 Svenska Dagbladet

Özge Öner: De oliktänkande är viktiga i politiken

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om att oliktänkande är ovanliga i politiken. Öner hänvisar till Nobelpristagaren i ekonomi Daniel Kahneman som "menar att vi litar på vårt systematiska tänkande mindre än vi tror att vi gör. Vi tror att ett argument är sant för att vi tror på dess följdsats. Kahneman menar att detta är lika sant inom politiken som inom många andra fält, såsom religion."


2019-03-08 Breakit

Därför blir kvinnor inte toppchefer lika ofta (och så kan det förändras)

Nyhetssajten Breakit skriver om vad som hindrar kvinnor från att nå toppen. Joacim Tåg är en av de som intervjuas. Han säger att förklaringen finns i familjemönster. “Skillnaderna uppstår under de fem första åren när man först bildar familj".


2019-03-08 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Vad betyder normer för samhällsutvecklingen?

Janerik Larsson skriver på SvD:s ledarsida om en intervju i Forskning & Framsteg med Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. Lindbeck säger: "Ett normlöst samhälle skulle vara ett ruskigt samhälle. Myndigheter och lagar räcker inte för att kontrollera våra beteenden. Därför är normer viktiga."


2019-03-07 Before Its News med flera

Kamala Harris Backs Rent Control—a Policy 93% of Economists Said Is Harmful

Before Its News och flera andra medier noterar att senator Kamala Harris "entusiastiskt stöder hyreskontroll". Plattformen skriver att "ekonomen Assar Lindbeck [IFN] har sagt att "förutom bombning verkar hyreskontroll i många fall vara det mest effektivasättet att förstöra en stad."


2019-03-06 Becker's Hospital Review

Having a medical professional in the family ups likelihood of hitting 80

Becker's Hospital Review skriver om forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN, et al: "Att ha en sjuksköterska eller en läkare i familjen kan leda till ett längre liv samt andra fördelar, enligt ett working paper [...]" .


2019-03-06 Futurity

Doctor or nurse in the family? You’re more likely to hit 80

Den ideella webbplatsen Futurity publicerar en text om forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN. "En så enkel fråga som tar du din medicin?"´' kan sannolikt förlänga ditt liv, visar forskning. "Forskningen visar att det är 10 procent mer sannolikt att personer med tillgång till informell hälsoexpertis, till exempel genom att ha en läkare eller sjuksköterska i familjen, blir 80 år eller äldre.


2019-03-06 NPR/Radio WPSU med flera

The Return of Rent Control

NPR/Radio WPSU med flera noterar att hyresregleringen kommer tillbaka i delstaten Oregon: Den svenska ekonomen Assar Lindbeck [IFN] kallade en gång denna för "det effektivaste sättet som vi känner för att förstöra en stad, förutom bombning. "Men, med stigande hyresnivåer i städer som Portland, San Francisco och New York, ser lagstiftare hyresreglering som en snabb lösning."


2019-03-06 Direkt/Avanza.se

Löneavtal: krav ändra relativlöner, fler enkla jobb – Calmfors

Avanza.se publicerar en text från Direkt: "Det krävs 'ordentliga relativlönehöjningar' för lärare och fler enkla jobb för dem med låg utbildning för att få svensk arbetsmarknad att fungera bättre. Det sade professor Lars Calmfors [IFN] vid ett seminarium om EU-kommissionens rapport om Sverige."


2019-03-06 Folkbladet med flera

Politiker i sin egen skugga

Widar Andersson skriver i en ledarkrönika i Folkbladet om att demokratin är skör. I detta sammanhang förklarar han: "För att nå så långt som möjligt - fördela missnöjet på ett någorlunda rimligt sätt - krävs till exempel då och då en Assar Lindbeck-kommission med tunga experter likaväl som det fordras ett extraval och en folkomröstning då och då för att hålla folkstyrelsen vid liv."


2019-03-05 Dagens Nyheter

Sverige tappar topplats som innovationsland

DN Ekonomi skriver att Sverige har fallit fem platser i Bloombergs innovationsindex och ligger nu på plats sju.  Magnus Henrekson, IFN, intervjuas. Han förklarar att stagnering inom de områden som enligt Bloomberg utgör ett lands innovativa förmåga har pågått länge.


2019-03-05 Dagens industri med flera

Ekonominestorn om sina tavlor: ”Ju större desto dyrare, med vissa kompromisser”

Assar Lindbeck, IFN, intervjuas i Dagens Industri om den konstutställning där han visar 30 av sina målningar. Han förklarar: ”Min filosofi är att forskning ska vara entydig, men konst ska vara mångtydig och det börjar jag få fram - tavlan föreställer det som betraktaren ser, inte det som artisten eventuellt säger.”


2019-03-04 Svenska Dagbladet

”Svenska politiker bör rannsaka sig själva om EU”

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i SvD om krisen i EU. Skribenterna förklarar bl.a. att "medlemsstaternas politiska ledare måste sluta beskylla EU för impopulära beslut som de själva varit med och förhandlat fram" och att "EU måste ta hänsyn till legitima nationella särdrag".


2019-03-04 Medicalexpress

Benefits of informal health expertise

Medicalexpress skriver om forskning av bl.a. Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Forskarna finner att de med anhöriga som är sjukvårdskunniga har 10 procent större chans att bli 80 år eller äldre. De är också signifikant mindre benägna att få kroniska livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärtattack, hjärtsvikt och diabetes.


2019-03-04 Stanford News

Stanford scholars examine the advantages of informal health expertise

Ny forskning av Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN, presenteras i Stanford News. Forskarna har studerat sambandet mellan  hälsa och att någon i familjen är exempelvis läkare eller sjuksköterska. De finner att med anhöriga inom hälsovården ökar chansen att bli 80 år eller äldre med 10 procent.


2019-03-04 Aftonbladet

Ni slaktar AF – vi kräver svar

I ett öppet brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, i Aftonbladet, frågar fyra arbetsförmedlare: "Hur ser du som arbetsmarknadsminister på Lars Calmfors [IFN] och arbetsmarknadsutredningens rekommendationer om att inte slakta AF?"


2019-03-01 Perspektiven der Wirtschaftspolitik

"Manchmal helfen Krisen der Einsicht auf die Sprünge“

Lars Calmfors intervjuas i den tyska vetenskapliga tidskriften  Perspektiven der Wirtschaftspolitik. Samtalet handlar om svenska  sturkturreformer, om integration av invandrare på arbetsmarknaden och om EMU. På frågan hur strukturreformer är möjliga svarar Calmfors att forskningen kan bidra: När man presenterar argument finns det alltid en chans att någon plockar upp dessa. Men det är inte tillräckligt att bidra med denna kunskap just i det ögonblicket när det politiska fönstret öppnas. Det måste ske mycket tidigare för att förbereda marken.


2019-03-01 Kristianstadsbladet med flera

Nils-Eric Sandberg: Varifrån kommer skatteintäkterna?

I en gästkrönika på ledarsidan i bl.a. Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg att regeringen lovat genomföra en skattereform. "Fyrpartiklövern vill också minska klyftorna. Men inkomstskillnaderna har ökat en aning från en nivå där de var extremt sammanpressade. Från början av sjuttiotalet fick de flesta marginaleffekter på bortåt 90 procent (redovisat i en stor analys ledd av Assar Lindbeck [IFN])."


2019-03-01 The Daily Signal med flera

Oregon Just Became the First State to Impose Rent Control

The Daily Signal med flera skriver om den första hyresregleringslagstiftningen på delstatsnivå i USA. "Ekonomer säger att hyresreglering är destruktivt. [...] Ekonomen Assar Lindbeck [IFN] har sagt att " förutom bombning, verkar hyresreglering i många fall vara det mest effektiva sättet att förstöra städer. "


2019-02-28 Fokus

Måste liberaler vara så sura?

Med anledning av en debatt om liberalism skriver Fokus chefredaktör Johan Hakelius i en krönika: "De flesta inläggen, som antingen kritiserat en artikel om konservatism och liberalism av Joel Halldorf i Expressen eller en om nationalism och liberalism av Johan Wennström i SvD, har inte utstrålat lust, utan olust. Det är som om debattrörerna helst skulle vilja slippa tala om saken."


2019-02-27 Arbetsvärlden (TCO)

Stora reformer byggs på lösan sand

I en ledare i Arbetsvärlden förklaras att "enligt forskaren som skrivit för Fores, Bruno Crépon [...] finns inget som visar att privata arbetsförmedlare generellt skulle vara bättre än statliga. En åsikt som backas upp av de svenska professorerna Lars Calmfors [IFN] och Anders Forslund."


2019-02-26 Södermanlands Nyheter

Ledare: C behöver en ny skolpolitik

I en ledare skriver Södermanlands Nyheter att Centerpartiet lyser med sin frånvaro i skoldebatten. Skribenten förklarar: "Vill man att elever sen ska välja skola efter vad de faktiskt lär sig behövs en läroplan med tydliga krav, något läraren Isak Skogstad och nationalekonomen Magnus Henrekson nyligen lyfte i en debattartikel (DN 12/2).


2019-02-26 Länstidningen Östersund

Lina Stenberg: En privatiserad arbetsförmedling kommer göda klassklyftorna ännu mer

I en ledare (S) skriver Länstidningen Östersund att marknadisera ytterligare  statlig verksamhet (förutom arbetsförmedlinge) "kan leda till ett ännu mer tudelat klassamhälle". Skribenten hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som "varnar för att det hela går för snabbt fram, att 'det blir lite lekstuga av det hela'.” 


2019-02-25 Aktuellt i Politiken

Anne-Marie Lindgren: Vinstintresse är en blind fläck för liberalismen

Anne-Marie Lindgren skriver i Aktuellt i Politiken att "Arbetsförmedlingen ska, enligt januariavtalet, helt ersättas av privata aktörer". Hon refererar till Lars Calmfors, IFN: "[...]  konstaterade Lars Calmfors, en av landets mer kända nationalekonomer, att det inte finns något som tyder på att privata arbetsförmedlare är bättre än offentliga."


2019-02-25 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Ledare: Inte lätt att hitta hem i hyresdebatt.

I en ledare skriver Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad  att bostadsdebatten inte är sansad: "välavvägda reformer hinner sällan komma i gång innan hyresgäströrelsen är där och varnar för marknadshyror och för att fattigt folk ska tvingas från hus och hem". Skribenten fortsätter: "Den hyresreglering som lever kvar från 1940-talet är med sina sociala skadeverkningar, enligt nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN], ”en 70 år lång katastrof”.


2019-02-24 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Hopplöst diskutera nationalism med liberaler

Johan Wennström, IFN, skriver i en replik på Svenska Dagbladet Kultur, att "det borde inte vara kontroversiellt att påpeka att stater som regel är nationalstater som grundlades av ätter med ett gemensamt språk och gemensamma sedvänjor".


2019-02-24 Dagens Arena

Dela inte in folket efter utbildning

Krönikören Hedi Bel Habib skriver på Dagens Arena  om sänkta ingångslöner och lönespridning. Skribenten citerar Lars Calmfors, IFN: ”En bättre väg att öka sysselsättningen är att skapa nya enkla jobb med rejält lägre minimilöner.”


2019-02-22 Landlord News

Could UK agents hold key to the return of rent controls in England?

Brittiska parlamentariker har fått information om nya forskningsrön om fördelar och nackdelar med hyreskontroll, skriver Landlord News: "I studien diskuteras hyreskontroll i andra länder, bl.a. intensivt motstånd från professor Assar Lindbeck [IFN]: "I många fall fungerar hyrakontroll som det mest effektiva sättet att förstöra en stad – bombning undantaget."


2019-02-22 Dagens Samhälle

Näringslivet behöver färre stöd och färre hinder

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver Christian Sandström m fl att politiken fokuserar för mycket på stöd och för lite på att ta bort hinder. Skribenterna förklarar att det är svårt att sia om marknadsmisslyckanden och hänvisar till forskning av Roger Svensson, IFN. Han har visat att "flera miljarder av det statliga riskkapitalet har stått vid sidlinjen under flera års tid".


2019-02-21 Hallandsposten

Mattias Karlsson: Bryt segregationen med marknadshyror

I en ledare i Hallandsposten förklaras att "det är hög tid att lyssna på Assar Lindbeck [IFN] och på IMF". Det handlar om hyresreglering. Tidningen förklarar att Lindbeck vill "att hela hyresmarknaden ska regleras till ett fungerade system med varsamma förändringar, till exempel genom att fastighetsägare tillåts att göra hyreshöjningar med ett maximalt belopp under en längre period".


2019-02-21 Universitetsläraren

Forskningsråden måste backa från Plan S

I ett debattinlägg i Universitetsläraren skriver Magnus Henrekson och ytterligare 110 professorer  om att Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond vill att forskning som de finansierar ska publiceras enbart i open access-tidskrifter. Det är en inskränkning av forskningens frihet som saknar motstycke, och som allvarligt hotar svensk forsknings kvalitet och konkurrenskraft, skriver professorerna som även inkluderar Henrik Jordahl, IFN.


2019-02-21 Property Industry Eye

Could UK agents hold key to the return of rent controls in England?

Property Industry Eye skriver om en ny studie som ska hjälpa brittiska parlamentsledamöter att argumentera för eller emot hyreskontroll. Hyreskontroll i andra länder nämns och Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet citeras: "Hyreskontrollen är ofta det mest effektiva sättet vi i dag känner till för att förstöra en stad – förutom bombning."


2019-02-20 Ystads Allehanda med flera

Slarvigt att inte granska starta-eget-bidragen

I en ledare är Caroline Dahlmanom kritisk till uppföljningen av att arbetslösa kan få stöd för att starta eget. Hon hänvisar till forskning av bl.a. Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, i Ekonomisk Debatt. Forskarna föreslår att man ska "fokusera på de grundläggande förutsättningarna för att starta och utveckla företag".


2019-02-20 Kvartal

Brev till en lärarstudent

Johan Wennström, IFN, skriver i Kvartal till blivande lärare: "Som enskild lärare behöver du hitta ett sätt att förhålla dig till det korsdrag som flera olika aktörers viljor och intressen skapar i skolan, och som driver lärare mot att överge kunskapsförmedling som mål."


2019-02-19 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

Kompromissdags

I en ledare i Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren hänvisas till en krönika i DN av Lars Calmfors, IFN, med devisen att makthavarna inte ska fokusera allt för mycket på arbetsrätten: "Konstruktiva vägar för att få en bredare lösning kan finnas om man går in för att i samma sammanhang lösa frågor om kompetensutveckling och omställning vid teknisk förnyelse. Det är goda råd," skriver ledarskribenten.


2019-02-19 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Fokusera inte på arbetsrätten när de 73 punkterna ska förverkligas

I en krönika på DN:s ledarsida skriver Lars Calmfors, IFN,  att beslut måste fattas, när januariöverenskommelsen ska förverkligas, om det är parterna eller politikerna som bestämmer på arbetsmarknaden. "Att i samarbete med parterna rusta arbetskraften bättre för framtiden – till exempel genom ett skattesubventionerat kompetenssparande – borde vara en avsevärt viktigare uppgift för staten än att reformera arbetsrätten", skriver Calmfors.


2019-02-19 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

Se till helheten, lägg skattepusslet rätt

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren om en skattereform att "lönearbete och företagande behöver främjas". Vad gäller reformering av kapitalbeskattningen hänvisar skribenten till Daniel Waldenström, IFN, som påpekat att denna beskattning  "under tiden 1990 och fram till nu ibland legat på nivåer som 60-80 procent".


2019-02-17 Dagens Industri

Rädda nätläkarna – och vården

Mårten Blix, IFN, skriver ett debattinlägg i Dagens Industri att "nätläkare har blivit en symbolfråga som speglar spänningarna mellan privat och offentlig sjukvård". Han förklarar att "ryckiga och okloka åtgärder kring nätläkare kan mycket väl skapa svallvågor inom hela sjukvården som dämpar viljan till fortsatta privata investeringar och innovationer inom hela hälso- och sjukvården".


2019-02-17 Star Tribune

Capitalism with Scandinavian characteristics

American Star Tribune skriver att "skandinavisk kapitalism skiljer sig från i amerikansk". Författaren citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, som 1997 beskrev vad som hände i Sverige efter andra världskriget: "I Lindbecks ord såg den svenska modellen 'mindre idyllisk' ut i början av 1990-talet."


2019-02-16 The Economist

The names of migrants to America suggest they were individualists

The Economist publicerar en text som förklarar varför sällsynta förnamn kan förklara politiska åsiktsskillnader. Economist citerar en studie av Mounir Karadja och Erik Prawitz [IFN]. Tidningen skriver utifrån deras forskning "att möjligheten att emigrera uppmuntrade arbetare att gå med fackföreningar som stödde partier till vänster på den politiska skalan. Men emigranters ovanliga namn kan vara en annan möjlig förklaring: "Ett lämmeltåg av individualister lämnade landet och kvar blev de som trodde mer på kollektivism."


2019-02-15 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Så införs marknadshyror snabbt och rättvist för alla”

I ett debattinlägg i DN om bostadsmarknaden  hänvisar Roland Andersson och Lars Jonung till en intervju med Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. De skriver: "I ett inledande skede blir troligen hyrorna för nya hyresrätter höga. Populistiska politiker får då argument mot fria hyror, något som Assar Lindbeck nyligen betonat i en intervju i DN. Detta kan hota övergången till en helt fri hyresmarknad."


2019-02-14 Mitt i Stockholm

7 av 10 studenter fick högre betyg än provresultat

Mitt i Stockholm har granskat betyg i förhållande till resultat på nationella prov. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, förklarar att "alla tjänar på höga betyg. Eleverna och föräldrarna blir glada och läraren blir glad för att de slipper sura föräldrar. Rektorn, huvudmannen och skolpolitikerna blir glada för att det ser ut som att skolan har bra resultat. Det är ingen i systemet som har skäl att motverka betygsinflationen."


2019-02-13 Forskning & Framsteg

Flyktingfrågan hotar dra isär EU

Forskning & Framsteg skriver om kapitlet  ”Flyktingkrisen och nationalstatens återkomst” i Europaperspektiv 2019. Magnus Henrekson och Özge Öner, IFN, har tillsammans med Tino Sanandaji, HHS, författat texten. "Om man inte besinnar sig utan fortsätter en politik som inte efterfrågas av medborgarna så kommer vi nog ser mer av de desintegrationstendenser vi redan sett", säger Magnus Henrekson till tidningen.


2019-02-13 Folkbladet med flera

Kunskap, ordning och kunskap

Widar Andersson skriver med anledning av DN-debatt en ledarkrönika i Folkbladet: "Läraren Isak Skogstad, professorn Magnus Henrekson och utbildningsminister Anna Ekström vore en drömtrio för den svenska skolan. De skulle ha kraft och kapacitet att bryta den nuvarande mycket problematiska utvecklingen i skolpolitiken."


2019-02-13 Smålandsposten

Sluta att prata illa om Arbetsförmedlingen

I ett debattinlägg i Smålandsposten skriver Bo Frank (M) att alla politiska partier tävlar om att tala illa om Arbetsförmedlingen. Han skriver: "Lars Calmfors [IFN] säger i en intervju att det inte finns vetenskapliga belägg för att en privatisering är bättre. Även om tanken på incitament för belöning av prestationer är god."


2019-02-13 TCO/Arbetsvärlden

Lars Calmfors: Tyder på att privata utförare fungerar sämre

Arbetsvärlden (TCO) har intervjuat Lars Calmfors, IFN.  Han "varnar för den snabba reformeringen av Arbetsförmedlingen. Samtidigt sällar han sig till de som ifrågasätter politikernas reformiver vad gäller turordningsreglerna i las. Det kan få negativa effekter på arbetsmarknaden."


2019-02-12 Hallandsposten

Mattias Karlsson: Örnaskolans rektor ska inte kritiseras utan hyllas

I en ledare skriver Hallandsposten att svenska skolan behöver "skolledare som tar aktiva beslut för att säkerställa trygghet och studiero". Skribenten hänvisar till DN-debatt av bl.a. Magnus Henrekson, IFN: "regeringen bör [...] göra det obligatoriskt för rektorer att vidta åtgärder vid lagbrott eller när en elev upprepat bryter mot skolans ordningsregler".


2019-02-12 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

Till Jan Björklunds efterträdare

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren att Jan Björklund (L) gjort djupt avtryck i skolpolitiken.  Men anser likväl att "det [är] välkommet med ett samlat grepp om vad skolan ska göra och inte minst vad den inte ska göra. Här kan tisdagens debattartikel från professor Magnus Henrekson [IFN] och läraren Isak Skogstad fungera som avstamp".


2019-02-12 Arbetet

Näringslivets svartmålning av Arbetsförmedlingen har lyckats

I ett debattinlägg i Arbetet skriver Johan Berg, debattör Arbetsförmedlingen, att "Svenskt Näringsliv och Almega har pumpat in pengar i projekt för att kunna legitimera en privatisering av Arbetsförmedlingen." Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN,  som sägs vara "tydlig med att en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett".


2019-02-12 Tidningen Äldreomsorg

Hänger du med?

Mårten Blix, IFN, intervjuas i Tidningen ÄO. Det handlar om digitaliseringen inom vården. "Digitaliseringen kan underlätta arbetet fysiskt, till exempel när robotar tar hand om tunga lyft i äldreomsorgen. Administration är ett självklart objekt för automatisering", förklarar Mårten Blix.


2019-02-11 Forskning & Framsteg

Migranter mer individualistiska

Om förnamn kopplat till individualism skriver Forskning & Framsteg. Tidningen refererar till en artikel i Ekonomisk Debatt av bl a Erik Prawitz, IFN. Till Forskning & Framsteg säger han: "Ja, en tänkbar delförklaring att personer med mer individualistiska värderingar lämnade Sverige."


2019-02-11 Dagens Nyheter

”S självkritiska omprövning av skolpolitiken är ett föredöme”

Magnus Henrekson, IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i DN. De skriver att det är utbildningsministerns ansvar att vända skolans utveckling: "Socialdemokraternas efterlängtade omprövning av sin skolpolitik bör ses som ett föredöme. Nu bör fler partier svälja sin stolthet och ompröva sin politik för att möjliggöra långsiktiga och blocköverskridande samarbeten på skolområdet."


2019-02-11 Forskning & Framsteg

"Ett normlöst samhälle skulle vara ruskigt"

Forskning & Framsteg har intervjuat Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. Assar Lindbeck samtalar med journalisten Henrik Höjer bl.a. om hur normer och incitament måste samverka för att samhället ska fungera. Det handlar också om bostadspolitik, integration och vad som fortfarande driver honom att forska vid 89 års ålder.


2019-02-11 Blekinge Läns Tidning

Högre murar till arbetsmarknaden, det sista vi behöver

Blekinge Läns Tidning skriver i en ledare att "regeringens utredare vill göra det dyrare att anställa personer med tillfälliga anställningskontrakt. Det är illa tänkt ..." BLT hänvisar till AER som under ledning av Lars Calmfors, IFN, slog fast att "förslag som begränsar visstidskontrakt är dåligt ut integrationssynpunkt".


2019-02-10 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Från Turkiet till Venezuela

I en krönika i Svenska Dagbladet skriver Özge Öner, IFN, om vänskapen mellan Venezuelas fallerande president Nicolás Maduro och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. "Den udda alliansen mellan ledare i länder som Turkiet och Venezuela bygger på en gemensam politisk analys att hegemoniska krafter exploaterar varje möjlighet att destabilisera deras länder" förklarar Öner.


2019-02-10 SR/Godmorgon, världen!

”De flesta vänder sig inte till Arbetsförmedlingen”

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Godmorgon, världen! i Sveriges Radio i ett inslag där Arbetsförmedlingen förändrade roll diskuteras men också en aktuell rapport om att det saknas 100 000 anställda i bland annat vården och skolan om fem år och stor grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden. Lars Calmfors varnar för att privatisera stora delar av Arbetsförmedlingen för snabbt.


2019-02-10 fPlus med flera

Calmfors: Forskning talar inte för privata förmedlare

Till  nyhetssajterna fPlus och Omni säger Lars Calmfors, IFN, att "den forskning som finns talar inte för att privata förmedlare generellt sett skulle vara mer effektiva, snarast tvärtom."


2019-02-10 Arbetsbladet

Vårdföretagarna: Gör något åt underskottet i Region Gävleborgs vårdcentraler

Karin Liljeblad, Vårdföretagarna, skriver i ett debattinlägg i Arbetsbladet att "tack vare vårdvalet har patienterna i Gävleborg och andra delar av Sverige fått fler vårdcentraler att vända sig till". Hon hänvisar till forskning av bl.a. Henrik Jordahl, IFN: "De har visat att de privat drivna vårdcentralerna generellt har något bättre ledning än de offentligt drivna vårdcentralerna."


2019-02-08 Uppsala Nya Tidning

UF-företagande ger fördelar senare i livet

Uppsala Nya Tidning skriver om forskning av bland andra Niklas Elert, IFN:  "Forskning (av docent Karl Wennberg och Niklas Elert) visar att UF-företagare senare i livet får högre medelinkomst, blir chefer i större utsträckning och har en högre etablering på arbetsmarknaden."


2019-02-08 Realtid.se

"10-procentig uppgång av räntan möjlig"

Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas i Realtid.se. Han menar att finansmarknaderna har tendens att ägna sig åt grupptänkande: "När alla tycker samma sak, det är då helvetet kommer. Finansmännen har en tro på sin egen förmåga att spå räntan. Det är ett grupptänk som leder oss fel."


2019-02-07 Arbetsvärlden med flera

Ekonomiprofessor: ”Behovet av en genomgripande skattereform är överdrivet”

Arbetsvärlden har intervjuat Daniel Waldenström, IFN. Tidningen skriver att han "avfärdar begreppet grön skatteväxling som förekommer i fyrpartiavtalet där det går att tolka som att sänka arbetsgivaravgifter och höja skatter på miljöfarlig verksamhet."


2019-02-07 Skövde Nyheter

Utmaningen: ta hand om de gamla i framtiden

Lovisa Persson, IFN, intervjuas i Skövde Nyheter om en SNS Konjunkturrådsrapport som hon varit med och författat. Om kommunernas demografiska utmaning och att unga flyttar till städerna säger hon: "Det finns andra saker som kan attrahera med att bo i större städer. ett kommersiellt utbud och en livsstil som man gärna har."


2019-02-06 Länstidningen Östersund

Debatt: Vårdvalet ger fler hälsocentraler

I ett debattinlägg i Länstidningen Östersund hänvisar Karin Liljeblad, Vårdföretagarna, till forskning av Jannis Angelis, affilierad IFN, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl, IFN. De har visat att de privat drivna vårdcentralerna generellt har något bättre ledning än de offentligt drivna vårdcentralerna.


2019-02-05 Värmlands Folkblad med flera

Annie Lööf har gått vilse

I en ledare undrar Värmlands Folkblad varför menar "liberaler som C-ledaren Annie Lööf att det privata alternativet alltid är bättre?" Vad gäller Arbetsförmedlingen anser skribenten: "En rapport från gröna och liberala (!) tankesmedjan Fores under ledning av ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] kom i fjol fram till att det inte finns något som visar att privata utförare skulle vara mer effektiva än offentliga."


2019-02-02 Dagens Arena

AF ska inte vara politikernas lekstuga

I en ledare skriver Dagens Arena att neddragningarna på Arbetsförmedlingen "skapar osäkerhet och otrygghet för de arbetslösa precis när konjunkturen vänder neråt". Skribenten fortsätter: "Att ytterligare privatiserad arbetsförmedling inte skulle göra jobbet bättre, snarare lite dyrare har såväl borgerliga ekonomer som Lars Calmfors, som den centerfinansierade tankesmedjan Fores visat."


2019-02-01 Realtid.se

"Jag befinner mig i gott sällskap"

I en replik i Realtid.se hänvisar Per Lindvall till Lars Calmfors, IFN: "Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe och Mats Kinnvall är inte nådiga i sin kritk av min krönika. Jag kan erkänna att jag delvis bjöd in till detta, men kan också lite förnöjt konstatera att jag befinner mig i gott sällskap, med 'husposören' och den av 'uppmärksamhetsbehov' drivna ekonomiprofessorn Lars Calmfors, som ju också har kritiserat Teknikföretagens syn på den svenska lönebildningen." 


2019-02-01 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Roslings poäng var att framgångar ger lärdomar

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att "det optimistiska budskapet från Hans Rosling [...] har fått utstå en hel del kritik på sistone". Bergh menar att det kan "tänkas att passivitet skulle kunna bli en olycklig konsekvens av Roslings budskap". Han förklarar att vi bör lära av våra misstag, "men minst lika viktigt att lära av det som blivit bättre".


2019-02-01 EFN tv

40-talisterna styr försörjningsbördan ett tag till

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, kommenterar SCB:s sysselsättningsprognos i EFN tv. "Vi har stora 40-talist kullar och de flesta av dem blir gamla under 2020- och 2030-talet. Och 40-talisterna födde färre barn så nu ska en lite mindre grupp försörja en lite större grupp," förklarar Bergh.


2019-02-01 Dagens Arena

Märklig start för omläggning av arbetsmarknadspolitiken

Anna Danielsson Öberg skriver en krönika i Dagens Arena om varslen på Arbetsförmedlingen. I sammanhanget nämns Lars Calmfors, IFN: "Lars Calmfors och Andreas Bergström anser också Cecilia Fahlberg att politikernas detaljstyrning måste minska."


2019-01-31 Hallandsposten

Mattias Karlsson: Kaos är ingen bra start för en reform

"Att skapa kaos är ingen bra start på att reformera Arbetsförmedlingen" skriver Hallandsposten i en ledare. Skribenten har tittat på TV4 Nyhetsmorgon där Lars Calmfors, IFN, kommenterat att fler privata aktörer ska ta över Arbetsförmedlingens uppdrag."Jag tror att man kan uppnå effektivitetsvinster med mer av privata utförare. Men då ska man göra det på ett väldigt genomtänkt och planerat sätt", sa Calmfors.


2019-01-31 Dagens Nyheter

DN Åsikt. ”Slakta inte den väl fungerande Arbetsförmedlingen”

I en insändare till Dagens Nyheter diskuteras förslaget att stöpa om Arbetsförmedlingen. Det är fel väg att gå, anser Johan Berg, Arbetsförmedlingen.  Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "Calmfors menar att en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett eftersom forskning visar att privata aktörer snarare presterar sämre."


2019-01-31 TV4/Nyhetsmorgon

Professorn i nationalekonomi: ”Det kommer bli svårt även för privata utförare”

Lars Calmfors, IFN, är en av de två personer som fanns med i TV4, Nyhetsmorgons studio för att diskutera varsel på landets arbetsförmedlingar. "Redan i dag använder arbetsförmedlingen privata utförare i väldigt stor utsträckning. Men jag tror man ska pröva sig fram och göra det i ännu större omfattning," sa Lars Calmfors.


2019-01-31 Flamman

Släpp lönerna loss det är vår!

Arbetsgivarorganisationer och industrifacken kan inte ha ensamrätt på att diskutera lönebildningen, skriver Flamman i en ledare. "Lars Calmfors, [...] menar också att märket kan skapa obalanser genom att inte tillåta större löneökningar i andra sektorer med brist på arbetskraft" skriver Flamman.


2019-01-31 SVT Opinion

”Näringslivets fejkkampanjer om AF gav resultat”

I ett debattinlägg på SVT Opinion skriver Johan Berg, Arbetsförmedlingen, att AF "är en myndighet med hög effektivitet": "Professor Lars Calmfors är tydlig med att en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett" skriver han och länkar till ett inslag i Studio Ett i juni 2018.


2019-01-30 Svenska Dagbladet

Experter sågar nya AF – ”Det blir lite lekstuga”

SvD Näringsliv som intervjuat Lars Calmfors, IFN, skriver: "Revolutionen på Arbetsförmedlingen gör Sverige sämre rustat för sämre tider." Han är orolig för "att det blir lite leksuga av det hela. Att man gör det alldeles för snabbt och radikalt även om det finns en genomtänkt vision med många vettiga idéer bakom reformen".


2019-01-29 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Varför kallar sig Annie Lööf inte för nationalist?

I en krönika på SvD Kultur skriver Johan Wennström, IFN, att nationalism ofta ses som moraliskt suspekt: "Dagens liberala politiker borde istället för att misstolka nationalismen återupptäcka sin egen bortglömda historia."


2019-01-29 Realtid.se

”Lindvall tycks ha missat några grundläggande förändringar”

Realtid.se publicerar ett debattinlägg av Anders Weihe och Mats Kinnwall, Teknikföretagen. De kritiserar en könika av Realtids Per Lindvall. Ämnet är sambandet mellan löneökningar och valutakurser: "Calmfors [IFN] och Driffill konstaterade redan 1988 att utländsk konkurrens dämpar lönernas effekt på inhemska priser."


2019-01-29 Dagens Arena med flera

Går AF-utredaren på fyrpartilinjen väntar stora förändringar

I ett debattinlägg i Dagens Arena skriver debattören Johan Berg, Arbetsförmedlingen, om att arbetsmarknadsutredningen ska presentera sitt slutbetänkande den 30 januari. I sammanhanget nämns Lars Calmfors, IFN som sägs ha "förkastat förslaget om att helt privatisera AF. Calmfors föreslår istället en modell där myndigheten konkurrerar med de privata aktörerna inom begränsade matchningstjänster".


2019-01-27 Svenska Dagbladet

Maria Rankka: Oroväckande att Sverige tappar position

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Maria Rankka om att hon oroar sig för att Sverige tappar platser i Bloombergs årliga innovationsindex. Rankka menar att "Forskningsinstitut som exempelvis Ratio, Entreprenörskapsforum och Institutet för näringslivsforskning har solid kunskap på området och är säkert villiga att hjälpa till om den nya näringsministern behöver råd".


2019-01-27 Svenska Dagbladet

”Ekonomikommission kan ge snabba viktiga reformer”

En ny ekonomikommission bör få i uppdrag att komma med förslag inom områden där vi redan har ett betydande kunskapsunderlag, skriver Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund i SvD. De hänvisar till Lindbeckkommissionen som leddes av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet.


2019-01-24 Svenska Dagbladet

Jonas Hellman: Från slagord till en fungerande hyresmarknad

I en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida skriver Jonas Hellman om förslaget att införa marknadshyra inom nyproduktion: "Som ekonomiprofessor Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet] har påpekat är detta en riskabel väg att gå, eftersom det kan leda till ett politiskt bakslag."


2019-01-24 Realtid.se

Investor rustar för tuffa tider

I en intervju med Investors vd Johan Forssell hänvisas till ett debattinlägg av Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN. Realtid.se skriver att Oxelheim pekar på att ”allmän tro på låg ränta kan bli förödande” och han "klargör hur lite Riksbanken styr över den svenska räntan".


2019-01-23 EFN tv

Lönegapet minskar

Joacim Tåg, IFN, är en av forskare som intervjuas i EFN tv om lönegapet mellan män och kvinnor. "Bland män som är chefer är det nästan 15 Procent som tjänar mer än en miljon kronor, men bara 10 procent bland kvinnliga chefer", förklarar Tåg.


2019-01-23 Svenska Dagbladet

”Allmän tro på låg ränta kan bli förödande”

Det finns i dag ett samförstånd kring att räntehöjningar framöver kommer att förbli blygsamma. Men Sverige är del av en global finansiell marknad och Riksbankens kontroll kan komma att sättas ur spel. Det skriver Lars Oxelheim, affilierad till IFN, i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.


2019-01-23 Svenska Dagbladet

Annie Lööf: ”Jag är lika besviken på M och KD”

I en nyhetsartikel intervjuar SvD Annie Lööf (C). Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "På senare tid har flera svenska ekonomiprofessorer hakat på en internationell trend och talat om behov av höjda kapitalskatter och uppräknade bidrag. Bland annat Lars Calmfors har sagt att för stora inkomstskillnader kan vara politiskt riskabelt."


2019-01-23 TV 4 Nyhetsmorgon

Så mycket sänks skatten för de som tjänar mer än 100.000: "Ekonomerna tycker det är bra"

Lars Calmfors är en i studion när TV 4 Nyhetsmorgon diskuterar den nya regeringens ekonomiska politik. På sikt, säger Calmfors, ska man satsa på försvaret etc, som kostar väldigt mycket, och "jag kan känna en viss oro att man i slutändan kommer att höja utgifterna så att finanspolitiken blir svag på lång sikt".


2019-01-21 Reatid.se

Per Lindvall: Offentliga sektorns sparande ogenomtänkt

Per Lindvall skriver i Realtid.se om "den nya regeringen borde sänka eller höja skatterna är en ickefråga". I samband med överenskommelsen mellan S, MP, C och L förklarar han att Lars Calmfors, IFN, är anser att "överenskommelsen är underfinansierad".


2019-01-20 Aftonbladet

Så gör du för att komma in på Handels

Jan Guillou skriver i en krönika i Aftonbladet att "friskolekoncernen Viktor Rydberg är den i särklass största leverantören av studenter till Handels". I sammanhanget nämns att Magnus Henrekson, [IFN], och Jonas Vlachos [Stockholms universitet och affilierad till IFN] har utrett att det mellan åren 1997 och 2007 ”skett en exceptionell utveckling när det gäller elever som går ut gymnasiet med MVG i alla kurser, 20,0 i slutbetyg”. Forskarna pekade i detta sammanhang särskilt ut fyra skolor, de från friskolekoncernen Viktor Rydberg, skriver Guillou.


2019-01-18 Dagens Nyheter

Assar Lindbeck: Nya regeringens hyresreform är en farlig idé

Det nya regeringsunderlaget har enats om att släppa hyrorna fria för nyproducerade lägenheter. Förslaget sågas av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, i en intervju i DN. Han ser idén som "otillräcklig och vårdslös". "Dessutom är det en riskabel politik. Det gigantiska efterfrågeöverskottet som finns skulle ju kanaliseras mot nyproduktionen. Det kan bli en explosion i hyrorna där" säger Lindbeck.


2019-01-18 Borås Tidning

Vad är sant? Att det som nu väntar är nödvändigt

I en ledare skriver Borås Tidning att den blocköverskridande fyrpartiöverenskommelsen måste ge verklig förändringar: "Inte minst vad avser arbetsmarknadspolitiken." Tidningen hänvisar till forskning av Per Skedinger, IFN.  "De förändrade turordningsreglerna innebär större flexibilitet åt båda håll [...] Den effekten har exempelvis [...] Per Skedinger, kunnat visa".


2019-01-17 Lärarnas Tidning

”Lärosätena försöker tiga ihjäl kritiken”

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas i Lärarnas Tidning som frågar "Du har länge kritiserat 'det pedagogiska etablissemanget', vad har du fått för reaktioner?" Henrekson svarar; "Nästan inga, man försöker tiga ihjäl kritiken. När jag varit inbjuden till högskolor har jag haft önskemål om att pedagogikprofessorer ska vara med och debattera. Det har bara skett i Lund, ingen annanstans. De vet att de har empirin emot sig. "


2019-01-17 SR/Studio Ett

Studio Ett

Per Skedinger, IFN, intervjuas i Studio Ett om turordningsreglerna i Las. Han ger en analys av forskningen på området och förklarar att de företag som delvis undantas från dessa regler, blir mer benägna att anställa arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De anställda är dessutom mer sällan borta pga sjukdom.


2019-01-17 Expressen

De har ingen aning om hur de ska stoppa SD

Expressen skriver om den tillträdande regeringen: "Lars Calmfors [IFN], skrev i DN i våras att de ökade klyftorna i Sverige beror på minskad omfördelning via skatte- och bidragssystemet, och föreslog därför höjda skatter och uppräknade transfereringar. Motivet? Att säkra den politiska och sociala stabiliteten'. Forskningen har hängt med. Men inte politikerna."


2019-01-16 Altinget

Konjunkturrådet: Låt någon annan ta över skolan

Nättidningen Altinget skriver om SNS Konjunkturrådsrapport med bl.a. Lovisa Persson, IFN, som författare. "När det gäller glesbygdskommunerna, så tror inte vi att det är bra att slå ihop dem. Då förlorar man lokal förankring för alla uppgifter, även de man vill behålla lokalt, säger Persson till Altinget."


2019-01-16 Dagens Nyheter

DN Debatt. ”Kommunerna kommer inte att klara välfärden framöver”

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Lovisa Persson m.fl. att kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget försämras kraftigt inom den närmaste framtiden. I en SNS Konjukturrådsrapport 2019 har de identifierat "fyra nödvändiga förändringar", bl.a. färre riktade statsbidrag till kommunerna.


2019-01-16 Arbetet

Ska vi göra motstånd nu?

Daniel Suhonen skriver i Arbetet om Björn Elmbrantsbok Marknadens tyranni. Han menar att S förlorat kampen om idéerna. "Ekonomer som Assar Lindbeck [IFN], Svenskt Näringslivs direktörer och Timbros konglomerat av tankesmedjor har bedrivit ett ideologiskt gerillakrig på tusen fronter mot en arbetarrörelse som trodde sig ha vunnit för alltid och vare sig behövde forma några idéer, slåss för sin politik eller hålla sig med några intellektuella."


2019-01-16 ETC

Forskare: Basinkomst behöver testas i större skala

ETC skriver från ett seminarium om basinkomst där Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, talade i ämnet. "Välfärdsforskaren Andreas Bergh menar att det i princip alltid är svårt att dra slutsatser utifrån experiment utförda i andra länder, dels för att de sker i en liten skala men framförallt för att kontexten är annorlunda."


2019-01-15 Uppsala Nya Tidning

Uppgörelse utan tydlig vinnare

Johan Rudström skriver i UNT att fyrpartiuppgörelsen i sig inte ger anledning till oro. Ekonomerna  Lars Calmfors, IFN, och Harry Flam, har båda kritiserat den förra regeringen för att ha sparat för lite. "Ändå gör de nu olika bedömningar av uppgörelsen. Enligt Calmfors innebär de ökade utgifterna ”en stor risk för statsfinanserna” (SvD 12/1)" skriver Rudström.


2019-01-14 Dagens Samhälle

”Hjärtefråga för C att rasera Arbetsförmedlingen”

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver debattören Johan Berg att privatiserad Arbetsförmedling inte kommer att lösa landets utmaningar. "Ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] är tydlig – en fullskalig privatisering av AF riskerar att gå snett."


2019-01-14 Arbetet

”UFO:n argumenterar för basinkomst”

Arbetet skriver om basinkomst/medborgarlön: "Från vänster till höger förs nu allt fler tankar fram om att införa basinkomst eller medborgarlön. Men de politiska partierna ligger lågt i frågan. En förklaring är att det är för många ”UFO:n” som argumenterar för basinkomst, hävdar välfärdsforskaren Andreas Bergh [IFN]."


2019-01-14 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Make utredningsväsendet great again

Andreas Bergh skriver i en krönika på DN:s ledarsida, med anledning av reformer som S, MP, C och L har kommit överens om, att utredningar historiskt sett är avgörande för både tillkomst och genomförande av reformer i Sverige. Han fortsätter: "[...] nästan samtliga liberaliseringar föregicks av ett grundligt utredningsarbete som bidrog till att skapa en samsyn om verklighetsbeskrivning och förändringsbehov".


2019-01-14 Nyhetsbyrån Direkt/DI Trader med flera

Nyheter i korthet

I notiser från 12-14 januari skriver Direkt:" Nationalekonomen Lars Calmfors tycker att risken för statsfinanserna är stor om den uppgörelsen mellan mittenpartierna blir verklighet, eftersom skattesänkningarna och utgiftsökningarna är fler än besparingarna. (SvD lör)."


2019-01-12 Ekonomiekot Lördag

"Sparare säljs som på en boskapsmarknad"

Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, intervjuas i Ekonomiekot Lördag om pensionssystemet. Det handlar bland annat om att ett antal PPM-fonder upphör. "Att antalet fonder minskar är ju inte ett problem för de flesta sparare" säger Elinder. Han föärklarar att förändringen ligger i spararnas intresse.


2019-01-11 Svenska Dagbladet

Lars Calmfors: ”Stor risk för statsfinanserna”

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i SvD Näringsliv om utkastet till överenskommelse mellan S, C, L och MP. Han menar att om "samarbetet ska fungera så måste det bygga på en mer fundamental samsyn. Inte bara att man ger och tar i en förhandling, för att få igenom sina gamla krav".


2019-01-11 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Hejarklacksmentaliteten gör politiker dummare än vad de är

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida om migrationspolitik. Han refererar till "experiment i syfte att undersöka hur stora skillnader mellan olika grupper som krävs för att människor ska vara beredda att gynna den egna gruppen på bekostnad av andra". Bergh skriver: " Vilken godtycklig gruppering som helst tycks vara tillräcklig för att människor på allvar ska börja favorisera sina egna."


2019-01-11 Helagotland.se

Utan regleringar spårar marknaden ur

I en krönika i Helagotland/Gotlands Folkblad skriver Barbro Engman: "Inte ens de mest marknadsliberala partierna tror att medborgarna gynnas när marknaden släpps lös". Hon hänvisar till Lars Calmfors, IFN, och skriver att han är "övertygad om att marknadshyror kommer att leda till stora hyreshöjningar. I en artikel på DN-debatt menar han att staten därför måste ingripa".


2019-01-10 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Varför diskuteras inte återvandring mer?

Özge Öner, IFN, skriver i en kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida om Europakommissionens syn på återvandring. Hon jämför med Sverige: Det är märkligt att i landet som tog emot fler flyktingar per capita än någon annan medlemsstat under flyktingkrisens kulm, är det fortfarande stigmatiserande att föreslå eller öppet diskutera behovet av återvandring, liksom vilka strategier som kan underlätta processen.


2019-01-09 Dagens Nyheter

”Den belgiska bostadsmarknaden är ingen marknadsdröm”

Sandro Scocco, utredningschef Bostad 2030, skriver i en replik på DN Debatt att "det skulle vara en stor samhällsvinst om regeringsförhandlingarna leder till att marknadshyror införs". Han hänvisar bl.a. till Daniel Waldenström, IFN: "Waldenström konstatera på bloggen Ekonomistas under rubriken ”Myten om den orörliga bostadsmarknaden” att 'Den generella rörligheten är hög och flyttkostnaderna generellt låga i Sverige jämfört med andra länder.'"


2019-01-09 Göteborgs-Posten

Göteborgs osunda maktkoncentration

I en ledare skriver Adam Cwejman i GP att många kommunala bolag riskerar att skapa intressekonflikter för politikerna. Han hänvisar till forskning av bl.a. Andreas Bergh, IFN: "Det finns  stöd för att offentliga bolag kan vara mer effektiva på att leverera nytta än motsvarande verksamheter organiserade inom förvaltningar. Men risken finns, vilket är studiens slutsats, att det sker en osund sammanblandning mellan olika intressen."


2019-01-05 Le Figaro

Les «gilets jaunes» ou l'illustration de la théorie des insiders/outsiders sur le marché du travail

Le Figaro skriver att kampen mot arbetslöshet inte längre prioriteras i den politiska debatten. De "gula västerna" drivs ju i huvudsak av anställda och egenföretagare. Det handlar om insiders överväganden för att "förklara arbetsmarknadens styvhet, särskilt i verk av Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet) och Dennis Snower, med andra ord personer som har ett jobb och vill behålla det, i motsats till de arbetslösa [...].


2019-01-05 Kristianstadsbladet med flera

Nils-Eric Sandberg: Från dräng till professor

I en gästkolumn i bl.a. Kristianstadsbladet skriver Nils-Eric Sandberg om "Roland Andersson från Everöd gjorde en inspirerande klassresa". I detta sammanhang nämner han Assar Lindbeck, IFN och Stockholmls universitet, som en av få ekonomer  som "tillämpade ekonomisk analys på ett antal olika områden".


2019-01-04 SVT Nyheter

Expert: Märkligt att arbetsrätten bromsar regeringsbildningen

Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog intervjuas av SVT Nyheter om att arbetsrätten har blivit en laddad fråga i regeringsförhandlingarna: "Tommy Iseskogs uppfattning att arbetsrätten inte behöver vara en stoppkloss i förhandlingarna får medhåll av ekonomiprofessor Lars Calmfors och nationalekonomen Per Skedinger i en artikel i Dagens Industri. Calmfors och Skedinger pekar på flera möjligheter till kompromisser."


2019-01-04 Svenska Dagbladet

”Kvinnliga invandrar­företagare viktiga för integrationen”

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet Näringliv skriver bl.a. Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, att kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som har framgång i sitt företagande anställer i hög grad andra kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Författarna förklarar samtidigt att "andelen kvinnor med utländsk bakgrund som startar och driver egna företag har ökat under de senaste årtiondena". 


2019-01-03 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Det här är min önskelista för ett blocköverskridande samarbete

Lars Calmfors, IFN, beskriver i en kolumn på Dagens Nyheters ledarsida sin önskelista för en kommande regering. Enkla jobb, en avreglerad hyresmarknad, lägre marginalskatter men högre skattekvot, är några av hans förslag.


2019-01-03 Svenska Dagbladet

”Digitalt lyft ett måste för svensk välfärd”

I ett debattinlägg i SvD skriver Mårten Blix, IFN, med flera, att en kommande regering måste ta tag i frågan om digitalisering av vården: "Såväl sjukvården som omsorgen behöver en ökad förutsägbarhet i spelregler och förutsättningar. Om offentlig sektor rullar på i dagens hjulspår kommer skillnader mellan stad och land att vidgas ytterligare."


2019-01-03 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Tidningen blev mer ”demokratisk” – och mindre läsvärd

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur om vad de redaktionella ändringarna på New York Review of Books betytt för läsarna. Han berättar om nya medier, som till skillnad från NYRB "har skapat ett innehåll av hög kvalitet och utan spår av ängslighet och på så sätt lyckats få donationer från läsare och lyssnare".


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se