2019

”Kvinnliga invandrar­företagare viktiga för integrationen”

2019-01-04 Svenska Dagbladet

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet Näringliv skriver bl.a. Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, att kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som har framgång i sitt företagande anställer i hög grad andra kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Författarna förklarar samtidigt att "andelen kvinnor med utländsk bakgrund som startar och driver egna företag har ökat under de senaste årtiondena". 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se