2019

Göteborgs osunda maktkoncentration

2019-01-09 Göteborgs-Posten

I en ledare skriver Adam Cwejman i GP att många kommunala bolag riskerar att skapa intressekonflikter för politikerna. Han hänvisar till forskning av bl.a. Andreas Bergh, IFN: "Det finns  stöd för att offentliga bolag kan vara mer effektiva på att leverera nytta än motsvarande verksamheter organiserade inom förvaltningar. Men risken finns, vilket är studiens slutsats, att det sker en osund sammanblandning mellan olika intressen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se