2019

”Lärosätena försöker tiga ihjäl kritiken”

2019-01-17 Lärarnas Tidning

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas i Lärarnas Tidning som frågar "Du har länge kritiserat 'det pedagogiska etablissemanget', vad har du fått för reaktioner?" Henrekson svarar; "Nästan inga, man försöker tiga ihjäl kritiken. När jag varit inbjuden till högskolor har jag haft önskemål om att pedagogikprofessorer ska vara med och debattera. Det har bara skett i Lund, ingen annanstans. De vet att de har empirin emot sig. "

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se