2019

Mattias Karlsson: Örnaskolans rektor ska inte kritiseras utan hyllas

2019-02-12 Hallandsposten

I en ledare skriver Hallandsposten att svenska skolan behöver "skolledare som tar aktiva beslut för att säkerställa trygghet och studiero". Skribenten hänvisar till DN-debatt av bl.a. Magnus Henrekson, IFN: "regeringen bör [...] göra det obligatoriskt för rektorer att vidta åtgärder vid lagbrott eller när en elev upprepat bryter mot skolans ordningsregler".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se