2019

Till Jan Björklunds efterträdare

2019-02-12 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren att Jan Björklund (L) gjort djupt avtryck i skolpolitiken.  Men anser likväl att "det [är] välkommet med ett samlat grepp om vad skolan ska göra och inte minst vad den inte ska göra. Här kan tisdagens debattartikel från professor Magnus Henrekson [IFN] och läraren Isak Skogstad fungera som avstamp".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se