2019

Lars Calmfors: Tyder på att privata utförare fungerar sämre

2019-02-13 TCO/Arbetsvärlden

Arbetsvärlden (TCO) har intervjuat Lars Calmfors, IFN.  Han "varnar för den snabba reformeringen av Arbetsförmedlingen. Samtidigt sällar han sig till de som ifrågasätter politikernas reformiver vad gäller turordningsreglerna i las. Det kan få negativa effekter på arbetsmarknaden."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se