2019

The names of migrants to America suggest they were individualists

2019-02-16 The Economist

The Economist publicerar en text som förklarar varför sällsynta förnamn kan förklara politiska åsiktsskillnader. Economist citerar en studie av Mounir Karadja och Erik Prawitz [IFN]. Tidningen skriver utifrån deras forskning "att möjligheten att emigrera uppmuntrade arbetare att gå med fackföreningar som stödde partier till vänster på den politiska skalan. Men emigranters ovanliga namn kan vara en annan möjlig förklaring: "Ett lämmeltåg av individualister lämnade landet och kvar blev de som trodde mer på kollektivism."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se