2019

Se till helheten, lägg skattepusslet rätt

2019-02-19 Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren om en skattereform att "lönearbete och företagande behöver främjas". Vad gäller reformering av kapitalbeskattningen hänvisar skribenten till Daniel Waldenström, IFN, som påpekat att denna beskattning  "under tiden 1990 och fram till nu ibland legat på nivåer som 60-80 procent".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se