2019

Could UK agents hold key to the return of rent controls in England?

2019-02-21 Property Industry Eye

Property Industry Eye skriver om en ny studie som ska hjälpa brittiska parlamentsledamöter att argumentera för eller emot hyreskontroll. Hyreskontroll i andra länder nämns och Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet citeras: "Hyreskontrollen är ofta det mest effektiva sättet vi i dag känner till för att förstöra en stad – förutom bombning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se