2019

Anne-Marie Lindgren: Vinstintresse är en blind fläck för liberalismen

2019-02-25 Aktuellt i Politiken

Anne-Marie Lindgren skriver i Aktuellt i Politiken att "Arbetsförmedlingen ska, enligt januariavtalet, helt ersättas av privata aktörer". Hon refererar till Lars Calmfors, IFN: "[...]  konstaterade Lars Calmfors, en av landets mer kända nationalekonomer, att det inte finns något som tyder på att privata arbetsförmedlare är bättre än offentliga."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se