2019

Stora reformer byggs på lösan sand

2019-02-27 Arbetsvärlden (TCO)

I en ledare i Arbetsvärlden förklaras att "enligt forskaren som skrivit för Fores, Bruno Crépon [...] finns inget som visar att privata arbetsförmedlare generellt skulle vara bättre än statliga. En åsikt som backas upp av de svenska professorerna Lars Calmfors [IFN] och Anders Forslund."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se