2019

"Manchmal helfen Krisen der Einsicht auf die Sprünge“

2019-03-01 Perspektiven der Wirtschaftspolitik

Lars Calmfors intervjuas i den tyska vetenskapliga tidskriften  Perspektiven der Wirtschaftspolitik. Samtalet handlar om svenska  sturkturreformer, om integration av invandrare på arbetsmarknaden och om EMU. På frågan hur strukturreformer är möjliga svarar Calmfors att forskningen kan bidra: När man presenterar argument finns det alltid en chans att någon plockar upp dessa. Men det är inte tillräckligt att bidra med denna kunskap just i det ögonblicket när det politiska fönstret öppnas. Det måste ske mycket tidigare för att förbereda marken.

Läs mer (på tyska)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se