2019

Benefits of informal health expertise

2019-03-04 Medicalexpress

Medicalexpress skriver om forskning av bl.a. Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Forskarna finner att de med anhöriga som är sjukvårdskunniga har 10 procent större chans att bli 80 år eller äldre. De är också signifikant mindre benägna att få kroniska livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärtattack, hjärtsvikt och diabetes.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se