2019

Stanford scholars examine the advantages of informal health expertise

2019-03-04 Stanford News

Ny forskning av Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN, presenteras i Stanford News. Forskarna har studerat sambandet mellan  hälsa och att någon i familjen är exempelvis läkare eller sjuksköterska. De finner att med anhöriga inom hälsovården ökar chansen att bli 80 år eller äldre med 10 procent.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se