2019

Having a medical professional in the family ups likelihood of hitting 80

2019-03-06 Becker's Hospital Review

Becker's Hospital Review skriver om forskning av Petra Persson, Stanford University och IFN, et al: "Att ha en sjuksköterska eller en läkare i familjen kan leda till ett längre liv samt andra fördelar, enligt ett working paper [...]" .

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se