2019

DN Debatt. ”Penningpolitiken riskerar att göra svenska företag ineffektiva”

2019-03-09 Dagens Nyheter

"Den makroekonomiska medvind som flertalet svenska företag fått av Riksbanken och av den ekonomiska politiken under de senaste tio åren är riskfylld i ett längre perspektiv." det skriver Lars Oxelheim, IFN, på DN debatt. "Det finns i dag all anledning för aktieägare och lön­tagare såväl som för våra politiker att ställa sig frågan hur konkurrenskraften egentligen utvecklats?"

Läs mer

Replik av Pär Österholm, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se