2019

Oregon Adopts Destructive Rent Control – First Such Statewide Law in US

2019-03-11 CNS News med flera

CNS News förklarar att Oregon’s lagstiftare har godkänt den första hyresregleringslagen på delstatsnivå, vilken guvernör Kate Brown (D) har undertecknat. CNS News citerar Assar Lindbeck, IFN, som säger att "förutom bombning verkar hyreskontroll ofta vara det mest effektiva sättet att förstöra en stad".

Läs meri

CNS News

Long Room

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se