2019

Svensk krona är en fattigdomsfälla

2019-03-11 Dagens Industri

I en ledare skriver Dagens Industri om den svenska självbilden och hänvisar till ett inlägg på DN Debatt av Lars Oxelheim, IFN: "Den svaga kronan innebär att omvandlingstrycket i näringslivet åter är för svagt. I längden leder det till att svenskarna får nöja sig med en betydligt sämre position i förhållande till övriga världen än vad som är möjligt. Kanske bidrar penningpolitiken redan till den svaga utvecklingen av BNP per capita."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se