2019

Även C har ett ansvar

2019-03-12 Norrländska Socialdemokraten

I en ledare skriver Norrländska Socialdemokraten att införandet av fastighetsavgift 2008 innebar att villaägare i Kiruna och Gällivare fick höjda kostnader. ”Sänkningen av fastighetsskatten [har] bidrar till ökad inkomst- och förmögenhetsspridning utan att ge några sysselsättningsvinster”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se