2019

“Därför behöver Sverige en ny Lindbeck-kommission”

2019-03-12 Hållbart Byggande

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier, skriver i Hållbart Byggande att "uppgörelsen mellan S, MP, C och L bara gör skillnad på marginalen". Hon hänvisar till den kommission som på 1990-talet leddes av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. "Tänk er en ny Lindbeck-kommission för Sverige 2030, där politiker, branscher, organisationer och medborgare samverkar kring hur vårt samhälle ska se ut och fungera."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se