2019

Jonas Linderoth: Debatten om pedagogiska arbetsformer är inte endast en högerpolitisk skenmanöver

2019-03-13 Skola & Samhälle

Jonas Linderoth invänder på S.O.S mot beskrivningen av kritiken mot konstruktivistiska arbetsformer [i skolan] som ett ensidigt högerpolitiskt projekt. "Jag vågar påstå att en mer nogräknad analys inte kan positionera dessa olika individer som tillhörande en enhetlig ”rörelse” i borgerlighetens tjänst., skriver Linderoth och nämner bl.a. Magnus Henrekson, IFN, och Martin Ingvar, KI.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se