2019

"Barnstraffet" gör att glastaket inte krossas

2019-03-16 Svenska Dagbladet

Professorn Marianne Bertrand, Chicago University, intervjuas i SvD Näringsliv om glastaket. I texten hänvisas även till forskning av Joacim Tåg, IFN: "Även Joacim Tåg, programchef vid Institutet för Näringslivsforskning, pekar i studien ”Vad hindrar kvinnliga chefer från att nå toppen?” på ett liknande samband."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se