2019

Makten över kronan – Riksbankens historia

2019-03-16 Populär Historia

Populär Historia skriver om Sveriges Riksbank som grundad 1668. En plats i historien har Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. "Under krisen [kring 1990]  tillsatte regeringen en kommission under ledning av nationalekonomen Assar Lindbeck". Resultatet var att Riksbanken  organiserades om.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se