2019

Debatt: Sätt stopp för upprörande kommunal tillväxtmani

2019-03-17 Västerbottens-Kuriren

I ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren förklaras att dagens ensidiga tillväxtfokus i kommunalpolitik inte är hållbart. Debattören hänvisar till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: "Sett till Sverige som helhet utgör detta ett enormt 'nollsummespel'”,

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se