2019

Expertens räntelarm: Skuldsättningen ett hot mot fastighetsbolagens tillväxt

2019-03-21 Dagens Industri

Lars Oxelheim, IFN, är intervjuad i Dagens Industri. Tidningen skriver: "Krislösningsmekanismen med låga räntor har inneburit att alla lånat och skuldsituationen har ökat dramatiskt i företagen, inte minst i USA. Lars Oxelheim anser att känsligheten för ränteändringar är dramatiskt allvarligare nu."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se