2019

Två timmar till Göteborg – så fort kan det gå om Sverige får höghastighetståg

2019-03-21 Dagens Nyheter

DN Ekonomi skriver om höghastighetståg och intervjuar bl a Johan Klaesson, Handelshögskolan i Jönköping och affilierad till IFN. Han är kritisk till hur de svenska beräkningarna gått till som ligger till grund för Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl: Han menar att "det inte funnits så mycket information som hade behövts för att fatta ett välgrundat beslut om den samhällsekonomiska nyttan".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se