2019

How Capitalism Saved Sweden from the Evils of Socialism

2019-03-26 Capitalism Magazine

Michael Munger, professor i Nationalekonomi vid Duke University, hävdar i Capitalism Magazine att, i motsats till vad många amerikaner tror, "Sverige är en av de mest kapitalistiska nationerna på jorden". Munger hänvisar till "som Andreas Bergh [IFN] påpekar i sin bok, Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State från 2016, är det otänkbart att se på Sverige som något annat än ett kapitalistiskt, och i själva verket libertarianskt, land ".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se