2019

Nationalekonom: Tysk modell kan lösa integrationen

2019-03-27 Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt skriver om integration på arbetsmarknaden och en ny rapport i ämnet. Lars Calmfors, IFN, förklarade när rapporten presenterades att "vi är inte sämre på att integrera flyktingar än andra länder. Problemet är att Sverige har högre ambitioner än det flesta, vilket visar en total missmatch mellan våra politiska mål och våra förutsättningar på arbetsmarknaden".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se