2019

Why Europe Axed Its Wealth Taxes

2019-03-27 National Review (Online)​ med flera

National Review (Online)​ (publiceras även av Cato Institute) skriver om förmögenhetsskatt och att "dess förespråkare inte tycks inse den skada som en sådan skatt sannolikt skulle åsamka den ekonomiska tillväxten". Skribenten hänvisar till en studie av den svenska förmögenhetsskattens historia av Magnus Henrekson, IFN, och Gunnar Du Rietz.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se