2019

Lars Calmfors: "Vi behöver fler lågbetalda jobb"

2019-03-29 Altinget

Altinget har intervjuat Lars Calmfors, IFN, som ser fler lågbetalda jobb som en del av lösningen hur det ska kunna skapas en halv miljon jobb som behövs till 2030. Om den framtida kompetensförsörjningen säger han: Utbildning inom det reguljära utbildningssystemet är centralt.  [...] Det är viktigt är att komma ihåg att det finns inte bara en lösning på problemet utan att vi måste jobba med fler saker samtidigt, säger han. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se