2019

Kris i befolkningsfrågan - hög tid att lyfta blicken

2019-03-30 Expressen

Arbetsförmedlingen fortsätter år efter år att lansera hög nettoinvandring som svaret på en åldrande befolkning, skriver Anna Dahlberg på Expressens ledarsida. "Den argumentationen underkänns dock från forskarhåll. Professorn i nationalekonomi, Mats Hammarstedt [affilierad till IFN], påminner om att flyktingmottagande tvärtom utgör en nettokostnad för de offentliga finanserna under lång tid efter att de har invandrat till Sverige."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se