2019

A Simple Way to Make Housing More Affordable

2019-04-08 Freedom Bunker

Freedom Bunker (Libertarian News) tar itu med frågan om överkomliga bostäder. I frågan om hyreskontroll skriver Freedom Bunker: "Ekonomiprofessorn Assar Lindbeck [IFN] [...] varnade år 1972, ’I många fall verkar hyreskontroll vara den mest effektiva tekniken för att förstöra en stad — förutom bombning.’ ”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se