2019

”Svensk lönebildning är redan i dag starkt planerad”

2019-04-08 Dagens Nyheter

I en replikpå DN Debatt skriver Markus Kallifatides, HHS, om lönebildning för jämställda löner. Han citerar "Lars Calmfors [IFN] rapport som föregick min egen i 6F:s lönebildningsprojekt: ”Industrins lönenormering utgör ett informellt arrangemang som åstadkommer en liknande samordning med samhällsekonomiska hänsynstaganden av lönekostnadsökningarna som den tidigare LO–SAF-centraliseringen” (sidan 9)."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se