2019

Credit ratings and structured finance

2019-04-09 Vox/CEPR

I en artikel publicerad på Vox.org, Cepr:s policyportal, diskuterar Jens Josephson, Stockholms universitet och affilierad till IFN, och Joel Shapiro, Oxford University, kreditvärderingsinstituts verksamhet. De analyserar förekomsten av ratinginflation när ett sådant institut samtidigt utformar och värderar värdepapper.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se