2019

Europe’s New Beggars

2019-04-10 Quillette

Johan Wennström, IFN, skriver i Quillette om fri rörlighet inom EU, att "i motsats till syftet med fri rörlighet har de flesta [tiggarna] inte kommit för att arbeta eller studera, utan för att tigga på de mest orimliga sätt". Wennström skriver: "[...] en elit [i västra Europa] har överseende med destruktivt beteende och omtolkar en nedsättande ur-hand-i-mun-existens som en alternativ livsstil. I slutändan avskräcker detta regeringar från att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla mänsklig värdighet och lindra tiggeriets sociala konsekvenser ... "

Läs mer i

Quillette

Le Point

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se