2019

Studie: Nyanlända inspirerar varandra till företagande

2019-04-10 Dagens Nyheter

Nyanlända startar oftare företag om de bosätter sig i kommuner med landsmän som är företagare, skriver DN Ekonomi. Skribenten hänvisar till forskning av Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och IFN: "Vissa nyanlända startar egna företag som en sista utväg eftersom de inte får jobb, så det är en komplex fråga. Men de som startar eget och anställer andra med utländsk bakgrund kan spela en viktig roll för integrationen, säger Mats Hammarstedt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se