2019

En miljon till på 11 år

2019-04-12 Du&Jobbet

Du&Jobbet, en tidning om arbetsmiljö, skriver om den förväntade snabba befolkningsökningen i Sverige. Tidningen refererar till Lars Calmfors, IFN, vad gäller sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är bland de största skillnaderna i Europa.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se