2019

Små förändringar för privatekonomin

2019-04-11 SR/Ekot och P4 Jönköping

Ett inslag i Sveriges Radio handlar om vårbudgeten. Andreas Berg, IFN och Lunds universitet, säger att budgeten inte innebär några omvälvande förändringar. "Det är ganska få miljarder det handlar om och det delas upp på ganska många olika satsningar där det blir ganska små pengar, så det här är inget som lägger om kursen för svensk ekonomi".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se