2019

Nyanlända peppar varann till företagande

2019-04-16 Dagens PS

Dagens PS skriver om nyanländas företagande med utgångspunkt i en artikel i DN Ekonomi: "Mats Hammarstedt [affilierad till IFN], som studerat enskilda firmor med anställda 2014, säger till Dagens Nyheter att det förekommer en diskriminering mot utrikes födda på området."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se