2019

Finland behöver fler kvinnliga företagare

2019-04-19 Hufvudstadsbladet

Kjell Skoglund, vd Finsk-svenska handelskammaren, skriver i ett inlägg i Hufvudstadsbladet om det glastak på arbetsmatknaden som hindrar kvinnor från att avancera: "Vasabördige Joacim Tåg, programchef på Institutet för Näringslivsforskning i Sverige, kallar glastaket för ett 'extremt slöseri av talang'."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se