2019

Affordable housing: Living in shipping containers

2019-04-25 LIberty Unyielding and more

LIberty Unyielding och andra medier skriver att "mindre strikta zoner och förenklade byggkoder skulle öka utbudet av bostäder och göra bostäder mer prisvärda". Författaren hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "Även vänsterekonomer tycker att hyreskontroll är fel. Redan 1972 varnade Assar Lindbeck:" Efter bombning är hyreskontrollen den mest effektiva tekniken att förstöra en stad."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se