2019

Forskning ger välstånd

2019-04-27 Upsala Nya Tidning

Tobias Krantz och Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv, skriver Uppsala Nya Tidning om en rapport författad av Roger Svensson, IFN. De förklarar att det tidigare arbetet med ökad autonomi för universitet och högskolor i kombination med ökad konkurrenssättning av FoU-finansieringen måste få fortsätta.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se