2019

De små kommunerna är flyktingkrisens förlorare

2019-04-28 Expressen

Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, skriver i Expressen att pga. bristande integrationen är flyktinginvandringen en "kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna invandrat. Staten bör därför ta ett ökat ansvar för de kostnader den bristande integrationen av flyktingar medför".

Läs mer i

Expressen

Läs även notis i  sverige.nu

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se