2019

Arbetarrörelsens viktigaste strid

2019-04-29 Dagens Arena

I en ledare i Dagens Arena förklaras att arbetarrörelsens viktigaste strid är att försöka påverka balansen mellan "arbetstagare och arbetsköpare" till de förras fördel. Skribenten hänvisar till forskning om migrationen till USA av bl.a. Erik Prawitz, IFN, som sägs "kasta nytt ljus över den historiska kampen om maktbalansen på svensk arbetsmarknad".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se