2019

Högutbildade överrepresenterade i EU-valet

2019-04-29 Göteborgs-Posten med flera

Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, intervjuas om sin nya studie som visar att högutbildade, storstadsbor och personer med hög inkomst är överrepresenterade bland valdeltagarna i EU-valen. "När valdeltagandet är lågt tenderar skillnader mellan olika grupper att bli större", säger Öhrvall,

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se