2019

Orättvisa betyg i matematik i grundskolan

2019-04-30 Padagogiskt Magasin

Björn Tyrefors, IFN, intervjuasi Pedagogiskt Magasin on sin forskning. han förklarar att "i Stockholms stad har pojkar lägre betyg i matematik än flickor när de går ut nian. Några månader senare, i början av gymnasiet, gör alla elever på kommunala skolor ett diagnostiskt prov som är avsett att mäta samma kunskaper som betygen och på det presterar pojkarna i stället bättre än flickorna. Det finns starka argument för att det beror på orättvisa bedömningar av pojkarna i grundskolan."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se