2019

KD är varken höger eller vänster

2019-05-10 Dagen

Hans Eklind, riksdagsledamot (KD), hänvisar i ett debattinlägg i Dagen till att "Assar Lindbeck, professor emeritus i nationalekonomi [IFN och Stockholms universitet] har sagt: 'Ett normlöst samhälle skulle vara ett ruskigt samhälle. Myndigheter och lagar räcker inte för att kontrollera våra beteenden. Därför är normer viktiga.'”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se